zamedicinskeradnikelgbt

Treće i dopunjeno izdanje Vodiča dobre prakse za medicinske radnike/radnice predstavlja dio projekta “Dostupna i adekvatna zdravstvena njega za sve”, koji nevladina organizacija Juventas

realizuje sa glavnim ciljem podrške i zaštite ljudskih prava LGBT osoba u oblasti pružanja usluga zdravstvene zaštite u Crnoj Gori.

Projekat je uključio obrazovne i participativne aktivnosti, ali i aktivnosti podizanja svijesti i senzitivizacije u svrhu promocije prava pacijenata (sa posebnim osvrtom na seksualnu orijentaciju i rodni identitet), poštovanje i razumijevanje razlika, poboljšanja komunikacije i odnosa između ljekara i pacijenata, te doprinosa tolerantnijem društvu u kojem živimo.

Za ciljnu grupu projekta odabrani su medicinski radnici zaposleni u ustanovama primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite, ali i studenti medicine na Medicinskom fakultetu u Podgorici.

Projekat je finansijski podržala Ambasada Kraljevine Holandije kroz Matra program finansiranja (Matra Embassy Program funding, Kingdom of Netherlands).

Vodič možete preuzeti pdfovdje.