Publikacije

Treće i dopunjeno izdanje Vodiča dobre prakse za medicinske radnike/radnice predstavlja dio projekta “Dostupna i adekvatna zdravstvena njega za sve”, koji nevladina organizacija Juventas realizuje sa glavnim ciljem podrške i zaštite ...
Vodič dobre prakse predstavlja dio projekta “Unaprjeđenje kvaliteta servisa i podrške za LGBT osobe i njihove roditelje”, a koji za glavni cilj ima obezbjeđivanje povoljnih uslova ukupne egzistencije i pune socijalne prihvaćenosti osoba ...
Studija je nastala kao dio projekta "Program pomoći za integraciju i povratak RAE i drugih I/RL koji žive u naselju Konik", čiji je cilj davanje doprinosa implementaciji Strategije za trajno rješavanje pitanja raseljenih i interno raseljenih ...
Brošura pod nazivom „Testiranje za početnike, podsjetnik za iskusne“ nastala je u okviru projekta „Unapređenje dostupnosti testiranja na HIV za gej muškarce, muškarce koji imaju seksualni odnos sa muškarcima i transrodne osobe u Crnoj ...
„Izvještaj o stanju ljudskih prava korisnika droga u Crnoj Gori 2011/2012“ nastao je u okviru projekta „Dokumentovanje slučajeva kršenja ljudskih prava korisnika droga u pravosudnom sistemu Crne Gore“. Projekat je realizovao NVO Juventas ...
U okviru projekta “Mi učimo nediskriminaciju” koji je finansiran od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici, a podržan od strane Ministarstva prosvjete Crne Gore, nastala je brošura ciji je cilj da se na objektivan način ...
Brošura pod nazivom “Predoziranje” nastala je u okviru projekta “Korak naprijed” koji je finansirala Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću 2012. Brošuru je priredila Tijana Žegura, terenski radnik Juventas-a, a poseban ...
“Protokol/smjernice za rad LGBT Drop in centra” nastao je u okviru projekta “Zdravlje i prava” podržanog od strane Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije kroz kancelariju UNDP-a u Crnoj Gori. U publikaciji koja je ...
Brošura „“Kupljene ocjene“ ne polažu maturu“ nastala je u okviru projekta „Jačanje ličnog integriteta mladih“ koji je finansirala Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću 2012. Ovaj kratak vodič kroz korupciju u ...
"Priručnik o učeničkom parlamentu" nastao je u sklopu projekta "Okupi ekipu", finansiranog od strane Balkanskog fonda za demokratiju koji je sprovođen u periodu septembar 2012 – maj 2013. godine. Priručnik je kreiran u namjeri da ...
Kao dio projekta „Evropske vrijednosti za mlade“ koji je u januaru 2011. godine finansirala Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori a realizovao NVO Juventas u saradnji sa Centrom za monitoring CEMI i NVO Bonum iz Pljevalja, nastala je ...
Brošura „Stvoriti prostor između: izvan i nakon granica – Izbor istraživanja tolerantnosti mladih u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji“ nastala je 2007. godine. Projekat je finansirao Institut za otvoreno društvo, u okviru programa ...
Publikacija o stanju ljudskih prava LGBT osoba u Crnoj Gori nastala je u okviru “Step up” projekta podržanog od strane evropskog ogranka Međunarodne lezbejske, gej, biseksualne, trans i interseks asocijacije (ILGA Europe). U Izvještaju čiji ...
Vodič Kako dalje sa hepatitisom C? namijenjen je korisnicima droga koji su saznali da sunosioci virusa hepatitisa C i odlučili da se liječe. Namijenjen je injihovim porodicama i bliskim osobama, kojima se preporučuje dauz ovaj Vodič ...
Vodič je namijenjen zdravstvenim radnicima, a pojedini djelovi su prilagođeni i za službe za podršku i za trudnice. Priprema i adaptacija Vodiča je urađena u sklopu projekta “Korak naprijed” finansiranog od strane Komisije za raspodjelu ...
Publikacija ‚‚EU informator“ je dio projekta „Sa pravim vrijednostima u EU“ koji je finansiran od strane Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.EU informator sadrži kratke informacije o istorijatu Evropske unije, njenom širenju, istoriji ...
Ovaj ‚‚Vodič dobre prakse medicinske radnike/ce u radu sa LGBT osobama" nastao je kao odgovor na uvriježene stavove i predrasude prema LGBT osobama. Autori Vodiča su doktorice medicine Milena Popović i Tea Dakić i Jelena Čolaković, ...
Priručnik za psihologe Rad sa LGBT populacijom sadrži smjernice i predstavlja dobar podsjetnik za rad sa lezbejkama, gejevima, biseksualnim i transrodnim osobama. Priručnik predstavlja dio projekta Kampanja protiv homofobije, a autorka ovog ...
Publikacija ‚‚Mladi u zajedničkoj akciji“ je dio projekta pod istim nazivom. Projekat su zajedno realizovali Juventas iz Podgorice i Asocijacija XY iz Sarajeva, a finansijska podrška je dobijena od strane Delegacije Evropske unije u Crnoj ...
Priručnik pod nazivom ‚‚Rodni identitet i seksualna orijentacija u teoriji i praksi – Priručnik za praktičare/ke” čiji je autor Marijana Laković- zamjenica zaštitnika ljudskih prava i sloboda, predstavlja dio projekta “Unapređenje ...
‚‚Priručnik o postupanju policije u slučaju homofobičnog nasilja” čiji je autor Marijana Laković, zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, predstavlja dio projekta “Unapređenje kvaliteta servisa za LGBT osobe”. Projekat je ...
Svako ima pravo da izrazi svoj rodni identitet i seksualnu orijentaciju. Rodni identitet i seksualna orijentacija su privatna stvar svakog lica i niko ne može biti pozvan da se javno izjasni o svom rodnom identitetu i seksualnoj ...
Knjiga "Ni manje ni više! Ista prava za sve" predstavlja analizu položaja LGBT osoba u crnogorskom društvu. Ova analiza kreirana je u okviru projekta "Crna Gora - svijetla tačka na gej mapi", gdje su ključnu podršku za realizaciju dale ...
Sažeti prijedlog javne praktične politike: Akcioni plan za borbu protiv homofobije je dio projekta "Crna Gora - svijetla tačka na gej mapi" projekat je finansiran od strane Evropske unije, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. ...
Prev Next