Godišnji izvještaj za 2019. godinu možeze pogledati na LINKU


  

 

U kriznim situacijama je neophodno promovisati medijsku pismenost i pružiti građanima i građankama praktične savjete i uputstva kako da što kvalitetnije konzumiraju medijske sadržaje.

U prethodnih dva mjeseca realizovali smo onlajn kampanju o medijskoj pismenosti u doba pandemije kovid-19, u okviru koje je plasirano 9 objava na društvenim mrežama, uz dodatne dvije objave kojima smo započeli kampanju.

U toku pandemije svi mi smo bili izloženi ogromnoj količini medijskih sadržaja, kako informativnih, tako i edukativnih i zabavnih. Međutim, najvažniji su bili sadržaji upravo o kovid-u, stanju, preporukama, savjetima za prevenciju, što je bilo pogodno tlo za širenje dezinformacija. Većina aktivnosti u prethodnih dva mjeseca bila je povezana sa različitim medijskim platformama, a povećano konzumiranje sadržaja dovodi do veće izloženosti potencijalno štetnim uticajima medija. Važno je napomenuti da u ovakvim situacijama medijski sadržaji imaju izuzetno veliki uticaj na mentalno zdravlje.

Cilj kampanje je bio da podstakne građane/ke da kritički prate medijske sadržaje kojima su izloženi, kako bi bili što bolje informisani i kako bi kvalitetno proveli vrijeme koristeći medije. Kampanjom smo nastojali da podignemo svijest o značaju medijske pismenosti, te da damo praktične savjete mladima i opštoj populaciji kako da prepoznaju i zaštite se od lažnih vijesti, propagande i drugih neetičnih sadržaja, te kako da razlikuju kredibilne od nepozdanih medija i izvora informacija.

 

   

 

Posebna pažnja bila je posvećena porodicama i djeci. Objavama je istaknuto koliko je značajno kontrolisati u kojoj mjeri i koje medijske sadržaje prate djeca, te zajedno sa njima pratiti i razgovarati o medijima. Naročito je važno sa djecom razgovarati o samom virusu, jer su i djeca izložena medijskom izvještavanju o toj temi, te je potrebno da im ostali članovi porodice razjasne nejasnoće i umire strahove. U okviru kampanje dali smo praktične savjete i preporuke po pitanju odgovarajućih sadržaja za djecu.

 

 

 

Imajući u vidu da su društvene mreže u toku pandemije korišćene više nego inače, kampanjom smo, takođe, htjeli da podignemo svijest korisnika društvenih mreža i da ih podstaknemo da obrate  pažnju na izvore i vjerodostojnost sadržaja, te da paze šta šeruju, kao i da vode računa o svojoj privatnosti i sigurnosti. Kampanjom smo savjetovali građane/ke da kritički posmatraju neprovjerene informacije koje su se u toku pandemije ubrzano širile Viberom i drugim mrežama za komunikaciju. Ova pojava bila je jedan od najvećih izazova u prethodnom periodu, kada je u pitanju informisanje.

 

Još jedan značajan izazov za informisanje na društvenim mrežama i onlajn portalima predstavljali su klikbejt naslovi i linkovi. Juventas je kroz kampanju informisao građane/ke šta je klikbejt i kako da ga prepoznaju.

Značajno mjesto na listi informacionih poremećaja i prijetnji u toku pandemije zauzele su i teorije zavjere. Krizne situacije i nizak nivo medijske pismenosti pogodno su tlo za njihov  razvoj i širenje. Upravo je medijska pismenost najbolja zaštita od teorija zavjere.

Osim informisanja, bilo je značajno ukazati i na važnost medijske pismenosti u oblasti edukacije i zabave. Publika je provodila više vremena nego inače gledajući serije i filmove, zbog čega smo im kroz kampanju dali praktične savjete kako da naprave balans između opuštenog uživanja u filmovima i serijama i kritičkog osvrta na njihov sadržaj.

U okviru kampanje smo takođe istakli korisnost čitanja knjiga za razvoj medijske pismenosti, s obzirom da je u prethodnom periodu većina građana/ki imala više vremena za tu vrstu aktivnosti.

Naročito smo ponosni na objave kojima smo započeli kampanju, a koje se odnose na ulogu novinarskih ekipa u kriznim situacijama, odnosno kojima smo se zahvalili svim onim ljudima koji su predano radili u prvim redovima u borbi protiv virusa korona.

  

 

 

 

U okviru kampanje #OstaniDoma, Ministarstvo rada i socijalnog staranja je, uz podršku UNICEF-a, omogućilo svakom djetetu i svakoj mladoj osobi u Crnoj Gori da dobije psihološku podršku i savjete i u vezi s pandemijom korona virusa.

Djeca i mladi mogu pozvati Nacionalnu SOS dječju liniju 116-111, od ponedjeljka do petka od 07.00 do 21.00 časova i dobiti psihološku podršku i savjete.

Nacionalna SOS dječja linija počela je sa radom u decembru 2018. s ciljem pružanja podrške djeci i mladima Crne Gore da potpuno slobodno i anonimno govore o svojim problemima, strahovima i sumnjama, kao i o drugim stvarima/situacijama koje kod njih izazivaju neku zabrinutost.

Svi pozivi su besplatni i anonimni i zagarantovana je privatnost svakog djeteta/mlade osobe koja se obrati za pomoć. Nacionalna SOS dječja linija u Crnoj Gori dio je SOS dječjih linija koje je Evropska komisija uspostavila u većini zemalja EU i sve imaju isti broj: 116-111.

 

Umjesto birokratskih saopštenja i pukih obećanja zvaničnika, neophodno je da država preduzme konkretne postupke koji će pokazati posvećenost i spremnost sistema da obezbjedi  odgovarajuću klimu za nesmetan i profesionalan rad medija, saopšteno je iz nevladine organizacije (NVO) Juventas.

Povodom 3. maja Svjetskog dana slobode medija, iz Juventasa su kazali da je potrebno što prije, uz saglasnost svih zainteresovanih strana, usvojiti odgovarajuća zakonska rješenja u oblasti medija, riješiti slučajeve napada na novinare i unaprijediti položaj medija i novinara/ki u Crnoj Gori.

„Nivo slobode medija u našoj državi je već dugi niz godina na izuzetno zabrinjavajućem nivou, a gotovo svi relevatni izvještaji ističu da na tom polju nije zabilježen napredak.  Naprotiv, prema Indeksu medijskih sloboda Reportera bez granica, Crna Gora je nazadovala za jedno mjesto u odnosu na prošlu godinu i sada se nalazi na 105. mjestu, što je najgori rezultat u poređenju sa zemljama u regionu“, kazali su iz te NVO.

U najnovijem izvještaju Savjeta Evrope, kako je saopšteno, u dijelu koji se odnosi na problem nekažnjavanja napada na novinare, eksplicitno se navodi i Crna Gora.

„Atmosfera nekažnjivosti najveći je problem slobode medija u našoj državi, jer većina slučajeva napada na novinare nije dobila odgovarajući epilog, odnosno čak i kada su kažnjeni izvršioci, pravda nije stigla do naručilaca napada.  Na ovaj dan važno je naglasiti da još uvijek nije riješeno ubistvo Duška Jovanovića. Naprotiv, isplivale su brojne kontroverze koje su obilježile istragu. Napredak Crne Gore nije moguć, bez rješavanja ovog slučaja, koji je tamna mrlja u modernoj istoriji naše države“, rekli su iz Juventasa.

Odgovarajući epilog, kako su naveli, nije dobio ni slučaj pokušaja ubistva novinarke Olivere Lakić, „koji je čak i prekvalifikovan u nanošenje teških tjelesnih povreda“.

„Nekažnjivost je dovela do situacije da napadi na novinare budu sve češći, pa je tako, krajem 2019. godine fizički napadnut i novinar Vladimir Otašević. Taj slučaj, takođe, nije naišao na odgovarajuću reakciju nadležnih organa, kao i mnogi drugi slučajevi napada na novinare“, rekli su iz Juventasa.

Oni snatraju da umjesto da zaštiti novinare i novinarke, „država svojim nečinjenjem ali i činjenjem ugrožava njihove slobode“.

„Podsjećamo javnost da smo prije svega nekoliko mjeseci svjedočili hapšenju novinara/ki što je nedopustiva praksa u demokratskim društvima.  Posebno je važno da se državni funkcioneri uzdrže od bilo kakvog sukoba sa medijima, s obzirom da su nerijetko određeni mediji bili etiketirani sa najviših političkih adresa“, poručili su iz Juventasa. 

Mediji se, kako su kazali, suočavaju sa teškom ekonomskom situacijom i neravnopravnim uslovima, a medijska scena je duboko polarizovana.

„Zbog uticaja političkih i ekonomskih krugova, ugrožena je nezavisnost medija, a naročito zabrinjava narušena nezavisnost javnog servisa“, smatraju u toj NVO.

U toku epidemije kovid-19, mediji su, kako su rekli, pokazali koliko su značajni za društvo. 

„U ovakvim, ali i u redovnim okolnostima, mediji moraju imati odgovarajuće uslove za nesmetan rad u cilju zaštite javnog interesa. Koristimo priliku da pohvalimo što je Vlada svojim mjerama, predvidjela i pomoć za medije, uz nadu da će ovaj, ali i budući procesi podrške medijima biti transparentni i jednaki za sve“, navodi se u saopštenju.

Čestitajući Svjetski dan slobode medija, iz Juventasa su pozvali crnogorske medije, a naročito novinare i novinarke da se bore za sopstvenu slobodu i za unapređenje svog položaja, te da nastave da budu zaštitnici javnog interesa, obavljajući svoj posao nezavisno i kvalitetno, poštujući etička i profesionalna načela. 

 

Uprkos izmjenjenim uslovima rada, a poštujući sve smjernice Nacionalnog koordinacionog tijela koje se odnose na prevenciju širenja virusa korona, Juventas nastavlja da pruža usluge direktne asistencije klijentima/kinjama iz zajednica osoba koje koriste/injektiraju droge, osoba koje pružaju seksualne usluge, bivšim zatvorenicima, kao i LGBTIQ zajednice, a koji su u stanju socijalne potrebe.

Ciljne grupe sa kojima radimo suočavaju se sa brojnim izazovima u ovom trenutku. Kada govorimo o posebnim slučajevima, uz već od ranije postojeće, naši klijenti se suočavaju i sa izazovima vezanim za ekonomske posljedice COVID-19 epidemije, ugroženo mentalno zdravlje, te povećan rizik od partnerskog i porodičnog nasilja.

Prepoznajući potrebu klijenata/kinja, a uz preduzimanje posebnih mjera u cilju njihove i zaštite zaposlenih, Juventas, u ovom trenutku, pruža sljedeće usluge:

Za osobe koje koriste/injektiraju droge, osobe koje pružaju seksualne usluge i bivše zatvorenike/ce:

  1. Distribucija i zamjena pribora za sigurno injektiranje (špriceva, igala, kuvala, podvezica, voda, medicinskog alkohola) u Drop in centru za osobe koje koriste/injektiraju droge i na terenu u Podgorici i Baru;
  2. Distribucija kondoma i lubrikanata u Drop in centru za osobe koje koriste/injektiraju droge i na terenu u Podgorici i Baru;
  3. Usluge pranja i sušenja veša u Drop in centru za osobe koje koriste/injektiraju droge (kao jedne od preventivnih mjera u sprječavanju širenja virusa kroona);
  4. Online i telefonsko savjetovanje sa terenskim i stručnim radnicima/cama (ljekar/ka, psiholog/škinja, socijalni radnik/ca).

U saradnji sa NVO Kvir Montenegro, Asocijacija „Spektra“ i Udruženje LBTQ žena „Stana“ pružamo sljedeće usluge za LGBTIQ zajednicu:

  1. Distribucija besplatnih kondoma i lubrikanata u okviru seta aktivnosti prevencije HIV-a i ostalih seksualno i krvlju prenosivih infekcija -NVO Juventas
  2. Online i telefonsko savjetovanje sa terenskim i stručnim radnicima/cama (ljekar/ka, psiholog/škinja, socijalni radnik/ca)-NVO Juventas
  3. Usluge pranja i sušenja veša (kao jedne od preventivnih mjera u sprječavanju širenja korona virusa) -NVO Juventas
  4. Vršnjačko online i telefonsko individualno i grupno savjetovanje-NVO Kvir Montenegro
  5. Besplatna pravna pomoć- NVO Kvir Montenegro
  6. Vršnjačko online i telefonsko individualno i grupno savjetovanje za LBTQ žene- Udruženje LBTQ žena „Stana“
  7. Online grupa samopodrške za trans i rodno varijantne osobe- Asocijacija „Spektra“
  8. Individualne online i telefonske konsultacije za trans i rodno varijantne osobe- Asocijacija „Spektra“

U skladu sa izazovima sa kojima smo mi, kao i cijelo društvo suočeni, ali i činjenicom da su naši servisi uvijek fokusirani na potrebe naših klijenata/kinja, Juventas je započeo pripremu i distribuciju paketa sa prehrambenim namirnicama i higijenskim proizvodima, koji su adaptirani uslovima života naših klijenata/kinja od kojih neki nemaju čak ni osnovne uslove za dostojanstven život: struju i vodu. Juventas i Kvir Montenegro su u saradnji sa međunarodnim donatorima, odvojile jedan dio svojih sredstava, kako bi ovu uslugu u potpunosti i na adekvatan način omogućili našim klijentima/kinjama. Isporuka paketa prehrambenih i proizvoda za ličnu higijenu realizuje se na nedjeljnoj osnovi. Za implementaciju ove aktivnosti zadužena su dva tima od po dva terenska radnika koji će vršiti dostavu namirnica. Tokom cijelog procesa – od nabavke namirnica do njihove direktne distribucije sve angažovane osobe u potpunosti  primjenjuju sve propisane preventivne mjere i koriste dostupnu zaštitnu opremu i sredstva za dezinfekciju.

Naši terenski radnici i stručni saradnici su posvećeni komunikaciji sa klijentima/kinjama koja je bazirana na njihovim potrebama, bilo da je u pitanju online, telefonska ili komunikacija uživo uz poštovanje preventivnih mjera.

Online komunikacija sa svim našim zajednicama se sprovodi putem društvenih mreža (Facebook, Instagram i Twitter) i različitih komunikacionih platformi kao što su Viber, Whats App, Skype i nova aplikacija Houseparty koja pored komunikacije, omogućava osobama da igraju društvene igre.

Važno je da napomenuti da su telefonski brojevi članova/ica našeg tima dostupni i vidljivi na navedenim platformama. Takođe, pripremili smo konkretne smjernice za naš tim i klijente/kinje. Zajedno sa partnerima, još od početka epidemije, zagovaramo za zaštitu i ljudska prava svih zajednica sa kojima radimo.

Shodno mjerama Vlade, svim spoljnim partnerima i saradnicima je zabranjeno pružanje usluga u ZIKS-u, međutim Juventas je nastavio da podržava ovu instituciju kroz obezbjeđivanje materijala za zatvorsku krojačku radionicu koja je osnovana u okviru našeg projekta, a u kojoj se trenutno šiju zaštitne maske.

Veliko nam je zadovoljstvo što smo u prilici da i u ovakvim uslovima pružimo navedene usluge našim klijentima/kinjama iz zajednica osoba koje koriste/injektiraju droge, osoba koje pružaju seksualne usluge, bivšim zatvorenicima, kao i LGBTIQ zajednice i zahvaljujemo se svim kolegama/inicama koji naporno rade kako bi ublažili posljedice izazova sa kojima se ove grupe suočavaju, a koje su nažalost i u boljim vremenima bili/e u nepovoljnom položaju u odnosu na opštu zajednicu.

 

Prepoznajući i pozdravljajući napore i aktivnosti Nacionalnog koordinacionog tijela i Instituta za javno zdravlje u borbi protiv virusa korona, nevladina organizacija Juventas najoštrije osuđuje objavljivanje spiska sa podacima preko 60 osoba oboljelih od covid-19 i poziva nadležne da hitno otkriju kako je došlo do ovog teškog incidenta i zaustave slična narušavanja ljudskih prava crnogorskih građana i građanki.

Pored zdravlja, neophodno je zaštiti i očuvati privatnost pacijenata, zbog čega je važno da Vlada Crne Gore i nadležni organi pošalju jasnu i nedvosmislenu poruku da su ovakvi postupci nedopustivi, ustanovljavajući personalnu odgovornost. Da li je do objavljivanja došlo greškom ili nesavjesnim ponašanjem pojedinaca ili pak neodgovarajućim sistemom zaštite podataka, samo su neka od pitanja na koja javnost mora dobiti odgovor, a institucije moraju uraditi sve što je u njihovoj nadležnosti kako bi se slučaj ispitao, odgovorni procesuirali i kako se slične stvari ne bi ponavljale.

Takođe, potrebno je da javnost što prije bude upoznata i sa konačnim stavom nadležnih o potencijalnom objavljivanju spiska sa matičnim brojevima osoba u samoizolaciji, do kojeg je došlo 21. marta. Svjedoci smo da je na društvenim mrežama kružio pomenuti spisak. Imajući u vidu značaj te informacije, nadležni moraju pokazati jasnu volju i uložiti dodatne napore kako bi se ovo pitanje riješilo, te kako bi se uklonile sve nedoumice i eventualno preduzele mjere u odnosu na one koji su odgovorni ako je došlo do objavljivanja spiska.

Posljednji slučaj objavljivanja spiska osoba oboljelih od covid-19, ali i brojne situacije u prethodnom periodu, kao što je veb aplikacija koja je locirala građane u samoizloaciji, ukazuju na opasnost i posljedice prvobitnog objavljivanja spiska osoba u samoizolaciji od strane Vlade Crne Gore. Čini se da sam postupak nije bio pažljivo odmjeren i odgovarajuće iskomuniciran, zbog čega je otvoren prostor za dalja kršenja prava na privatnost kojima smo svjedočili u prethodnom periodu. Podsjećamo, ograničavanje prava na privatnost u cilju zaštite javnog zdravlja je moguće samo kada je to neophodno u demokratskom društvu, odnosno kada su iskorišćene sve druge alternative.

Koristimo priliku da apelujemo da u ovoj situaciji budemo tu jedni za druge, jer je ovo borba svih za sve, te da poštujemo instrukcije, ali i privatnost drugih. Niko od nas danas sa sigurnošću ne može reći da nije nosilac virusa, stigmatizacija je ne samo neetička, već i logički neodrživa. Niko od nas ne želi da se ispune naši strahovi i da se pandemija proširi, ali podjednako je važno da u ovako izazovnoj i napetoj situaciji ne podlegnemo panici niti „lovu“ na zaražene i potencijalno zaražene, već da pokažemo najviši stepen solidarnosti, brige za druge, podrške i odgovornog ponašanja, te da poštujemo etička načela i univerzalne vrijednosti ljudskih prava.  Čuvajući sebe, čuvamo druge i obratno- čuvajući druge, čuvamo sebe. Zato, apel i za ljude koji potencijalno posjeduju navedeni spisak - suzdržimo se od njegove upotrebe i dalje distribucije.

 

Često kažemo da nemamo vremena da detaljno i pažljivo pratimo medije, pa zbog toga sadržaje konzumiramo površno, bez kritičkog osvrta i analize što nas čini podložnim u odnosu na medijske manipulacije.

Iskoristite vrijeme pred nama i promijenite svoje navike u praćenju medija. Posvetite se dekonstrukciji medijskih poruka, analizi vrijednosti koje su predstavljene u medijima i provjeri tačnosti informacija. Ako sada uvježbate vještinu medijske pismenosti, kasnije će vam to postati navika, bolje ćete razumjeti medije i bićete otporniji na medijske manipulacije.

Evo materijala koji će vam u tome pomoći: OVDJE

Pripremili smo za vas još savjeta, pratite nas na društvenim mrežama. 

 

 

Kao i kod drugih zanimanja u kojima je prisutan neposredan bliski kontakt sa korisnicima, izloženi ste visokom stepenu rizika infekcije virusom. Pored problema koji se ogledaju u manjem broju osoba koje traže Vaše usluge, vjerovatno se pitate da li i kako da nastavite sa poslom koji vam obezbjeđuje možda jedini prihod. Evo nekoliko savjeta koji vam mogu biti od pomoći.

Ne prihvatajte klijente sa simptomima prehlade ili gripa

Simptomi Korona virusa se razlikuju od klasične prehlade ili gripa po tome što je prisutno otežano duboko disanje i suvi kašalj.

Ako imate klijente, tražite od njih da temeljno operu ruke i lice

Održavajte ličnu higijenu

Između dva seksualna odnosa obavezno perite ruke 20 sekundi vodom i sapunom ili dezinfekcionim sredstvom. Takođe, obavezno se istuširajte/okupajte nakon seksualnog odnosa, tokom kojeg se podrazumijeva obavezno korišćenje kondoma. Između dva klijenta, prebrišite sve površine, promijenite posteljinu i dezinfikujte sve predmete/igračke koje koristite tokom seksa.

Probajte alternativne načine zarade

Ako odlučite da smanjite ili u potpunosti obustavite tjelesni/seksualni kontakt za vrijeme epidemije, probajte neke alternativne načine zarade vezane za seksualni rad (npr. telefonski seks, online sex...).

Imate li rezervni plan?

Da li ste možda uspjeli da uštedite nešto novca za iznenadne situacije kao što je ova? Znate li nekoga ko vam može pomoći u teškim vremenima - hranom, drugim materijalima ili uslugama, smještajem? Svakako, za bilo koju informaciju i vid pomoći, možete telefonski kontaktirati terenske i stručne radnike Drop in centra, kako bi našli najbolje rješenje u datoj situaciji. Kontaktirajte nas putem telefona 069 363 013 ili 069160093.

Ovaj material predstavlja za crnogorske prilike prilagođen tekst izvorno pripremljen od strane: nevladinih organizacija - Prevent i ReGeneracija iz Srbije i Mreže za politike za droge Jugoistočne Evrope – DPNSEE.

 

 

Sljedeći savjeti su namijenjeni osobama koje koriste droge kako bi dobile važne informacije za smanjenje štete tokom trenutne pandemije Covid-19 (Korona virusa). Molimo Vas da dijelite i širite informacije. Prije svega, budite sigurni i pazite jedni na druge.

 1) NE DIJELITE pajp, bong, vaporizatore, džointe, cjevčice za nazalnu upotrebu i inhaliranje (šmrkanje i folijanje) i svu opremu za injektiranje, uključujući i destilovanu vodu.

 2) Ako ste pacijent programa supstitucione terapije (Metadon/Buprenorfin), informište se o izmjenama u režimu rada supstitucione terapije i raspitajte se o svim mogućnostima. Ako ste osjetljivi na respiratorne infekcije, obavijestite o tome svog ljekara.

 3) Ako je vaše tijelo razvilo fizičku zavisnost i trenutno koristite droge, budite spremni za situaciju da se vaš prodavac razboli. Napravite REZERVNE PLANOVE koji uključuju povećanje broja prodavaca na koje možete računati. Provjerite da li imate sve potrebne ljekove, hranu i piće (posebno one na bazi proteina i za jačanje elektrolita) u slučaju da se odlučite za detoksikaciju kod kuće.  Imajte na umu i promijenjene režime rada svih servisa podrške. Npr. JU Kakaricka gora je obustavila mogućnost novih prijema. Prelazak na supstitucionu terapiju, u ovom trenutku nije moguć.

 4) Ukoliko injektirate drogu, NAPRAVITE ZALIHU STERILNOG PRIBORA za injektiranje za najmanje 3 - 4 nedjelje.

 5) Kada preuzmete supstancu od svog dilera OBRIŠITE PAKOVANjE ALKOHOLNIM MARAMICAMA, ili nekim drugim SREDSTVOM ZA DEZINFEKCIJU. Budite pažljivi u rukovanju sa pakovanjima i obavezno ih očistite.

 5) IZBEGAVAJTE STAVLjANjE PAKOVANjA DROGA U USTA, VAGINU ILI ANUS. Ako morate nositi pakovanja u tijelu, pažljivo ih očistite sredstvom na bazi alkohola prije stavljanja i nakon vađenja. Ako ih nosite u ustima, koristite sredstvo za ispiranje usta na bazi alkohola.

 6) PERITE RUKE temeljno sapunom i toplom vodom najmanje 20 sekundi (i duže ako možete) svaki put kada dođete u kontakt sa drugim ljudima, nakon što rukujete novcem i nakon što nabavite pakete sa drogom. Koristite papirne ubruse za sušenje ruku ili čist peškir.

 7) PRIPREMITE SVOJU DROGU SAMI. Ne koristite tuđu opremu, ne dodirujte tuđu opremu/drogu i ne dozvoljavate drugima da diraju Vaše.

 8) Ako imate simptome ili osjećate da se razboljevate, IZBJEGAVAJTE POSJETU DROP IN Centru  ZA  OSOBE KOJE KORISTE/INJEKTIRAJU DROGE - TRAŽITE DA ONI DOĐU DO VAS, kažite im da Vam nije dobro kako bi mogli preduzeti neophodne mjere predostrožnosti za svoju i bezbijednost drugih, i kako bi vas uputili na dalje korake za zaštitu Vašeg zdravlja.

 9) Pripremite se za MOGUĆNOST ZATVARANJA PROGRAMA ZAMJENE I DISTRIBUCIJE IGALA i slijedite korake 2, 3 i 4 da biste umanjili probleme vezane za nestajanje zaliha ili opreme.

 10) Ne zaboravite da LjUDI SA UGROŽENIM IMUNOLOŠKIM SISTEMOM, HIV-OM, PLUĆNIM BOLESTIMA i drugim zdravstvenim stanjima više rizikuju da se inficiraju Covid-19 i pomozite im da se ne razbole.

  • Odmarajte prije i poslije konzumiranja supstanci.
  • Pijte dovoljno tečnosti, posebno mlakih napitaka.
  • Preporučujemo da jedite dobro prije i poslije konzumiranja supstanci – redovne i uravnotežene hranljive obroke.

Savjeti za osobe koje koriste kanabis

Ne koristite zajedničke džointe, buksne, lule, pajpove ili bongove dok traje zaraza Korona virusom

Tradicionalni običaj koji funkcioniše po principu "donesi i podijeli" je jedan od najčešćih načina uzimanja marihuane. Ali kada džoint krene da se šeta unaokolo to je najbolji način da se prenese bilo koji virus pa i ovaj najnoviji COVID-19. Stoga, dok traje ova epidemija držite se svoje trave.

 Ne kupujte neprovjerena sredstva

U poslednje vrijeme se šire glasine da CBD liječi sve. Do vas mogu stići infomacije, uglavnom putem društvenih mreža, da se njime liječi i Korona virus. To je potpuno netačno! Nema nikakve potvrde o bilo kakvom dejstvu CBD-a na virus.

 Pažljivo sa kanabisom tokom trajanja epidemije

Pušenje trave ako ste već zaraženi virusom nije baš pametno. Istina je: THC i CBD umanjuju bol, mogu povoljno uticati na san i pomoći u borbi protiv upala, ali inhaliranje toplog dima je posljednja stvar koju treba da uradite svojim plućima dok se bore protiv prehlade ili virusa.

Savjeti za osobe koje koriste droge ušmrkivanjem

  • Perite ruke najmanje 20 sekundi prije i poslije pripreme ili uzimanja droge.
  • Očistite površine sa koje ušmrkavate supstancu alkoholnim maramicama ili dezinfekcionim sredstvom prije pripreme susptance.
  • Usitnite supstance što je moguće više prije nego što ih usnifate zbog zaštite sluzokože, jer ranice mogu povećati vjerovatnoću prenosa virusa
  • Izbjegavajte da dijelite pribor i snifaljke (uključujući i pribor za inhalaciju): koristite slamčice ili papiriće u boji kako ih ne biste pomiješali sa tuđim
  • Izbjegavajte upotrebu novčanica ili ključeva koji zadržavaju viruse i bakterije: koristite čist papir, stikere i bacite ih nakon što ih jednom upotrijebite

Osnovni savjeti za osobe koje koriste drogu injektiranjem

Virusi i bakterije mogu se širiti kada ljudi koriste drogu injektiranjem pomoću nečiste / dijeljene opreme. Dobre higijenske prakse su suštinske pomoći u spriječavanju širenja ne samo ovog aktuelnog, već svih virusa.

Perite ruke najmanje 20 sekundi prije i posle uzimanja, pripremanja ili injektiranja droge.

Očistite dezinfekcionim sredstvom površine na kojima ćete pripremati drogu, ili postavite sav materijal na čisti papir. Takođe, ukoliko vas više priprema drogu u istoj prostoriji, ovim možete ograničiti da je pribor na papiru samo Vaš i nikako ga ne dijelite sa drugima.

Prije injektiranja očistite mjesto planiranog uboda alkoholnom maramicom ili bilo kojim sredstvom na bazi alkohola, pokretima odozgo na dolje. Nemojte utrljavati alkohol kružnim pokretima na mjesto uboda jer ćete tako potencijalno samo „razmazati“ bakterije koje potencijalno mogu da se nađu na tijelu.

Koristite SAMO SVOJU iglu i špric, kao i kuvalo. Iglu i špric koristite samo jednom, dok kuvalo možete oprati, dezinfikovati i koristiti više puta.

Nakon injektiranja ponovo očistite mjesto uboda alkoholom, a nakon toga dobro operite i dezinfikujte svoje ruke, kao i površine.

Kontaktirajte osoblje Drop in centra, kako biste osigurali dovoljno sterilnog pribora za injektiranje za naredni period. Ostanite sigurni.

Ovaj material predstavlja za crnogorske prilike prilagođen tekst izvorno pripremljen od strane: nevladinih ognizacija - Prevent i ReGeneracija iz Srbije i Mreže za politike za droge Jugoistočne Evrope – DPNSEE.

 

 

Pandemija virusa korona je krizna situacija visokog inteziteta, a upravo takve situacije su pogodno tlo za širenje dezinformacija. Posljedice širenja lažnih vijesti su izuzetno ozbiljne; dezinformacije mogu proizvesti paniku ili stvoriti osjećaj lažne sigurnosti, mogu dati pogrešna uputstva o ponašanju u toku karantina, načinu prenošenja virusa, tretmanu, uticaju ljekova i alternativne medicine itd.

Evo kako da se zaštitiš:

-   Prati zvanične naloge Nacionalnog koordinacionog tijela, Instituta za javno zdravlje i SZO.

-   Prati više medija kojima vjeruješ.

-   Obrati pažnju na pouzdanost medija koji prenose određene informacije, da li si i ranije pratio/la te medije, da li su ranije objavljivali netačne informacije ili je u pitanju kredibilan medij.

-  Obrati pažnju na izvor informacija.

-  Dok pratiš određeni medijski sadržaj postavi sebi sljedeća pitanja: ko je poslao poruku i koja je njena svrha; na koji način su mediji privukli moju pažnju, kakav je kontekst (pozadina) priče, da li nešto izostavljeno i zašto.

-  Kada su u pitanju vijesti iz svijeta o ovom značajnom pitanju, prati neke od najboljih i najpouzdanijih svjetskih medija: Associated Press, Reuters, Guardian, The Washington Post, BBC...

Važno je razlikovati:

- disinformation (dezinformaciju) – koja ima za cilj da javnost dovede u zabludu, navede na pogrešan zaključak ili je pak vođena željom za senzacionalizmom.

- misinformation- nenamjerna netačna informacija, nastala kao greška u radu novinara/ki.

Veoma često ne postoji namjera medija da se prenese netačna informacija, ali usled stresnog i ubrzanog tempa rada ili želje da se što brže objavi što veći broj informacija, mediji objave informaciju koja nije tačna. Tako je veliki broj svjetskih i domaćih uglednih i kredibilnih medija prenio vijest da će poznata fudbalska zvijezda Kristijano Ronaldo svoje hotele pretvoriti u bolnice za zaražene, međutim ta informacija je kasnije demantovana.

Netačne informacije se veoma lako šire, kao epidemija, a nekada mogu imati ozbiljne i nesagledive posljedice. 

BUDI MEDIJSKI PISMEN/A!

KRITIČKI PRATI MEDIJSKE SADRŽAJE!

PAZI ŠTA ŠERUJEŠ!

 

Grupa nevladinih organizacija, aktivista za ljudska prava i prava romske populacije, istaknutih građana/ki, poziva Vladu Crne Gore, nadležna ministarstva, Crveni krst Crne Gore i međunarodnu zajednicu u Crnoj Gori da hitno reaguje u preduzimanju konkretnih mjera kako bi se spriječilo širenje zaraze koronavirusom – COVID19.

 U svijetu je koronavirusom zaraženo 198 000 ljudi. Crna Gora broji osam registrovanih slučajeva. Svjesni novonastale situacije i toga da svi strahuju od zaraze novog koronavirusa, ali i svjesni da su romska naselja i veliki broj romskih porodica koji žive u njima u mnogo većem riziku od ostalih, imajući u vidu činjenicu da u mnogim naseljima  je teško održavati higijenu u takvim (ne)uslovima. Romska naselja su ne tako rijetko manje uslovna za život, pa su šanse za širenje virusa mnogo veće. Dodatno, brojna istraživanja pokazuju da Romi žive kraće od drugog stanovništva, te često i oboljevaju od raznih bolesti koje su posljedice teškog života u datim uslovima.

 NVO Mladi Romi, kao krovna organizacija koja se bavi pitanjem zaštite prava RE populacije u Crnoj Gori, došla je do informacija da mnogi Romi i Egipćani u našem društvu strahuju od nestašice hrane zbog nedovoljno materijalnih sredstava da kupuju zalihe. Sa druge strane, mjere zaštite su povećane. Shodno novonastaloj situaciji, iz kuće izlaze samo kada moraju, a nedostaju im u mnogome i dezinfekciona sredstva. Takođe, sredstva informisanja su im veoma ograničena, pa se mnogi od njih susrijeću sa ogromnim brojem dezinformacija i lažnih vijesti.

 Imajući u vidu cjelokupnu situaciju u kojoj se nalazi RE populacija u Crnoj Gori i njhov nezavidan položaj, a shodno Ustavu Crne Gore, Zakonu o zabrani diskriminacije, Zakonu o manjinskim pravima i slobodama, Zakonu o socijalnoj i dječijoj zaštiti, Strategiji za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana 2016-2020, Univerzalnoj deklaracji o ljudskih pravima, Konvenciji o pravima djeteta, Međunarodnom paktu o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, Evropskoj socijalna povelji Savjeta Evrope, Okvirnoj konvenciji o zaštiti nacionalnih manjina, kao i Deklaraciji partnera Zapadnog Balkana o integraciji Roma/kinja u sklopu procesa proširenja Evropske unije (Poznanska deklaracija) zahtijevamo od Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti, a u skladu sa privremenim mjerama zaštite građana od COVID19 koje je donijela Vlada Crne Gore,  da obezbijedi:

  • besplatna voda za sva romska naselja u Crnoj Gori;
  • da se računi za utrošenu električnu energiju umanje za 50%;
  • da obezbijede minimum 2000 higijenskih paketa;
  • da obezbijede minimum 2000 paketa osnovnih namirnica;
  • da se oslobode plaćanja pretplate na internet koje im je osnovno sredstvo komunikacije;
  • da se oslobode naknade za korišćenje socijalnih stanova, po Ugovoru o zakupu.

NVO Mladi Romi koje je formiralo operativno tijelo sastavljeno od 20 predstavnika RE zajednice u svim crnogorskim opštinama o kojima živi RE zajednica, nastaviće u narednom periodu da radi na identifikaciji tačnog broja ugroženih naselja i porodica. Takođe, ovaj tim će raditi i na ublažavanju posljedica od novonastale situacije s obzirom na to da značajan broj lica nije u mogućnosti da ostvaruje prihode od svog redovnog bavljenja poslom. Ovo tijelo će nastaviti i da radi u pronalažeju alternativnih načina kako bi se obezbijedila ekonomska stabilnost određenog dijela zajednice shodno novonastaloj situaciji u zemlji.

 U vezi s tim, NVO Mladi Romi pokrenuće i online kampanju RESPECT koja će imati za cilj da se, u skladu sa privremenim mjerama zaštite građana od COVID19 koje je donijela Vlada Crne Gore, a koje sprovodi Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti, RE zajednica na što efikasniji način informiše i zaštiti od infekcije koronavirusom. Ključne poruke kampanje su: solidarnost, sinergija, pružanje podrške, efikasnost, edukacija, kolektivno djelovanje, tolerancija.

NVO Mladi Romi, će uputiti detaljnije obrazloženje svim nadležnim institucijama kako bi ih upoznali sa samim zahtjevima. Pozivamo i druge organizacije koje imaju i rade sa RE zajednicom u Crnoj Gori da se pridruže našim zajedničim naporima.

  1. NVO Mladi Romi
  2. Dr Nedžmija Beriša
  3. NVO Centar za romske inicijative, Nikšić
  4. Njemačka organizacija Help
  5. NVO Akcija za ljudska prava
  6. NVO Centar za unapređenje i podršku RE zajednici, Berane
  7. Pedagoški centar Crne Gore
  8. NVO Romski pokret, Bijelo Polje
  9. NVO Reakcija, Budva
  10. NVO Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO)
  11. NVO Defendologija, Nikšić
  12. Baškim Ramoci, upravnik zgrade stanova u naselju Konik
  13. NVO Juventas
  14. NVO Klub Kulture, Bijelo Polje
  15. NVO Udruženje Egipćana, Tivat
  16. NVO Centar za ženska prava
  17. NVO Romano drom, Ulcinj
  18. NVO Centar za afirmaciju RE populacije, Nikšić
  19. NVO Romi sa sjevera, Bijelo Polje
  20. Vasfija Tuša, aktivistkinja iz Bara
  21. Vilson Nerda, aktivista iz Bara
  22. Mustafa Sadrijaj, predstavnik RE zajednice u Kotoru
  23. NVO Centar za istraživačko novinarstvo

 

Nacionalnim zdravstvenim sistemima i institucijama

Nacionalnim agencijama i koordinatorima za droge

Nacionalnim socijalnim servisima

Organizacijama civilnog društva

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) objavila je javnozdravstveno vandredno stanje od međunarodnog značaja povodom novog korona virusa koji izaziva bolest zvanično označenu kao COVID-19 koja je usmrtila preko 4,700 ljudi širom svijeta. Do 12. marta 2020. godine, virus je otkriven kod 129,388 osoba.

 Mi smo uvjereni da su zdravstveni sistemi u jugoistočnoj Evropi i šire dovoljno pripremljeni i da će reagovati efikasno, bez panike ali uzimajući situaciju za ozbiljno.

 Ipak, Mreža za politike prema drogama u jugoistočnoj Evropi izražava brigu da zdravstveni sistemi neće u punoj mjeri imati u vidu ranjive populacije koje mi podržavamo (osobe koje koriste drogu, seksualne radnice i radnici, LGBTI i MSM osobe, beskućnici i drugi) i da te populacije, marginalzovane i zapostavljene u zajednici, mogu ostati nedovoljno obaviještene o opasnostima i mjerama koje treba da preduzmu kako bi se zaštitile.

 Vladine strukture treba da osiguraju da svaka osoba ima mogućnost da bude zdrava i informisana. Pored opštih preventivnih mjera, države moraju uložiti napor da ostvare potpuno inkluzivnu univerzalnu zdravstvenu brigu zasnovanu na zakonima, politikama i procedurama u oblasti ljudskih prava i procedurama koje će prioritizovati i zaštititi ranjive grupe.

 Ne smijemo se više razdvajati ukoliko želimo da se izborimo sa stigmom i diskriminacijom i obezbijedimo univerzalnu zdravstvenu brigu. Virusi ne diskriminišu na osnovu rase, religije, rodnog identiteta, životnog stila ili seksualne orijentacije.

Sa naše strane, DPNSEE i njene organizacije članice, posebno one koje pružaju servise osobama koje koriste drogu i drugim povezanim ranjivim grupama, spremni smo da odigramo svoju ulogu u zajedničkim naporima da se izborimo sa problemima koje je donijela ova epidemija. Već smo otpočeli preventivne aktivnosti i pripremamo se za situaciju kada/ako se epidemija razbukta.

DPNSEE je regionalna mreža sa obiljem iskustava iz cijelog Regiona. Ubijeđeni smo da je ovo situacija u kojoj svi treba da djelujemo zajedno, u korist svih članova naših zajednica.

Što se virusa u našoj državi tiče, do danas nije potvrđen niti jedan slučaj infekcije ovim virusom, ali je zbog situacije u regionu, rizik je ocijenjen kao visok i s time u vezi treba raditi na prepoznavanju posebno rizičnih grupa koje su na marginama društva i nemaju adekvatne uslove za život.

NVO Juventas i NVO Cazas stoje na raspolaganju za bilo kakve potrebne akcije sa tim u vezi, a takođe smo preuzeli korake upoznavanja kategorija sa kojima radimo na korake u prevenciji infekcije.

 Mreža za politike prema drogama u Jugoistočnoj Evropi. 

 

 

Održan je konsultativni sastanak Fokal point mreže lokalnih samouprava, koja je formirana u cilju sinhronizacije politika, koje se sprovode na nacionalnom nivou poput Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba.

O uspostavljanju fokal point mreže i njenom daljem funkcionisanju govorila je direktorica Programa za direktnu asistenciju u NVO Juventas Jelena Čolaković.

Na sastanku su govorile i generalna direktorica Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i slododa u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Blanka Radošević Marović i Semra Martinović, kao i kolege iz Kvir Montenegra Danijel Kalezić i Spektre Jovan Ulićević.

Mreža predstavlja nastavak napora koje su Juventas, Kvir Montenegro i Spektra ulagali prethodnih godina, a koji su bili usmjereni na unapređenje kapaciteta i znanja lokalnih samouprava kada su u pitanju ljudska prava LGBTI osoba.

U prethodnom periodu radili smo na lokalnim akcionim planovima za unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba u Kolašinu, Mojkovcu, Bijelom Polju, Kotoru i Podgorici, a Opština Kotor je zvanično poslatala i član internacionalne mreže Rainbow Cities koja okuplja gradove koji su posvećeni kreiranju inkluzivnog i poštujućeg okruženja za sve građane neovisno o njihovim ličnim karakteristikama i razlikama.

Aktivnost je dio projekta "Ponos svuda -Strateški pristup ljudskim pravima LGBTI osoba u Crnoj Gori", koji finansira Evropska unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

 

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU NABAVKE TERENSKOG PUTNIČKOG MOTORNOG VOZILA

Predmet javne nabavke je izbor najpovoljnije ponude za nabavku - terenskog putničkog motornog vozila za potrebe realizacije terenskog rada u okviru projekta „Prevencija HIV/AIDS-a među ključnom populacijom muškaraca koji imaju seks sa muškarcima (MSM)”. 

Ponude se predaju radnim danima od 09:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 12.03.2020.godine do 12:00 sati.

Ponude se mogu predati:

  • neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi NVO JUVENTAS, Oktobarske revolucije 78, Podgorica; 
  •  preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi NVO JUVENTAS, Oktobarske revolucije 78, Podgorica; 

Ukoliko ponuđač ponudu dostavlja preporučenom poštom dužan je da obezbijedi da ista stigne na odrediše u gore određenom roku. Naknadno pristigle ponude biće vraćene ponuđačima neotvorene, uz naznaku da su podnijete neblagovremeno.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 12.03.2020.godine u 12:30 sati, u prostorijama NVO JUVENTAS, Oktobarske revolucije 78, Podgorica

 

 Tenderska dokumentacija za preuzimanje. 

 

 

Izostanak cjelovitog sistema podrške je glavna prepreka za pružanje boljih usluga za djecu i mlade sa socijalno neprilagođenim ponašanjem i za njihove porodice, zbog čega je neophodan proaktivniji rad svih nadležnih.

To je poručeno sa dvodnevne obuke "Jačanje kapaciteta stručnih saradnika/ca za rad sa djecom i mladima sa socijalno neprilagođenim ponašanjem“, koju je organizovala nevladina organizacija (NVO) Juventas, a kojoj je prisustvovalo oko 30 socijalnih radnika i radnica.

Socijalna radnica u NVO Juventas, Nina Šćepanović, navela je da se dvodnevna obuka realizovala u okviru projekta „Koalicija protiv vršnjačkog nasilja u crnogorskim školama“.

„Projekat sprodovi NVO Juventas, Udruženje Roditelji, Unija srednjoškolaca Crne Gore i Centar za promociju lokalnog i regionalnog razvoja sa Ministarstvom prosvjete, kao pridruženim partnerom, a uz podršku Evropske unije“, pojasnila je Šćepanović.

Ona je kazala da su učesnici tokom obuke imali priliku da ojačaju svoje kapacitete.

„Stručni radnici i radnice koje rade u centrima za socijalni rad, institucijama socijalne i dječije zaštite, odnosno institucijama i organizacijama koje rade sa djecom i mladima sa socijalno neprilagođenim ponašanjem ili su u kontaktu sa njima, imali su priliku da se upoznaju sa predloženim sistemom usluga i intervencija, koje su namijenjene toj kategoriji djece“, saopštila je Šćepanović.

Pored toga, kako je navela, socijalni radnici i radnice su upoznati sa načinima saradnje sa roditeljima, kao i sa neposrednim okidačima koji utiču na izazivanje socijalno neprilagođenog ponašanja.

„Smatramo da je ova obuka od velike koristi za sve prisutne, naročito za one koji rade sa djecom, ili su u kontaktu sa djecom, kako bi mogli na adekvatan način da odgovorimo na njihove potrebe i kako bi obezbijedili dostupnost svih servisa podrške u zajednici“, ocijenila je Šćepanović.

Socijalna radnica u Udruženju Roditelji, Katarina Čarapić, ocijenila je da je dvodnevna obuka od izuzetnog značaja za tu organizaciju.

„U Igračkoteci i Razvojnom centru udruženja Roditelji imamo svakodnevno iskustvo u radu sa djecom koja dolaze iz različitih porodica, a koja pokazuju različito ponašanje. Vjerujem da će nam stečeno znanje biti korisno za prepoznavanje određenog ponašanja, kao i da će nam pomoći da preveniramo neke buduće poteškoće“, istakla je Čarapić.

Ona je kazala da je oblast rada koja je bila i predmet dvodnevne obuke veoma važna, a da je taj vid edukacije koristan za socijalne radnike i radnice.

Smatram da je izuzetno iskustvo prisustvovati dvodnevnoj edukaciji na ovu temu, a koju ćemo primijeniti u praksi u daljem radu sa porodicama i djecom.

„U okviru servisa koji su namijenjeni djeci iz socijalno ugroženih porodica sa posebnim ciljem njihove socijalizacije i integracije, obezbjeđujemo prevashodno podršku u obrazovanju i psihološke radionice, stoga smatram da će ova obuka biti od velikog značajna u našem daljem radu“, rekla je Čarapić

Nezavisna konsultantkinja, Jarmila Bujak Stanko, pojasnila je da je obuka koncipirana na način da pruži osnovna znanja o socijalno neprilagođenom ponašanju djece i mladih.

„Obuci su prisustvovali stručnjaci koji se u svakodnevnom radu susrijeću sa djecom i mladima sa neprilagođenim ponašanjema, a na obuci su upoznati sa sistemom i smjernicama koje se primijenjuju za rad stručnjaka sa tom populacijom. Takođe, cilj obuke je da im obezbijedimo praktična znanja kako se mogu koristiti metode, obrasci,  planirane intervencije“, navela je Bujak Stanko.

Ona je navela da su socijalnim radnicima i radnicama pored teorijskog znanja, predstavljene i nove tehnike koje do sada nisu koristili, a koje mogu, kako je navela, da ubrzaju i učine rad sa djecom i mladima efikasnijim.

Bujak Stanko je ocijenila da je glavna prepreka za pružanje boljih usluga za djecu i mlade sa socijalno neprilagođenim ponašanjem i za njihove porodice, izostanak cjelovitog sistema podrške.

„Svako ko je posvećen i stručan u svojoj oblasti, pruža samo dio usluga i bude svjestan da to ne rješava cijeli problem. Pokušavamo da oformimo takav sistem koji će omogućiti da više potrebnih usluga bude pruženo svakoj mladoj osobi i djetetu koje ima socijalno neprilagođeno ponašanje, da bi se time dobili ukupni efekti koji bi bili i trajni“, kazala je Bujak Stanko.