Javni poziv za pruzanje profesionalnih usluga organizacije dogadjaja u okviru projekta “Podrška bivšim osuđenicima/ama u procesu društvene reintegracije: Re-Cover” koji NVO Juventas sprovodi, a koji je  finansiran u okviru poziva za dodjelu bespovratne podrške “Podrška pružanju usluga socijalne i dječje zaštite”, kao dio Programa Evropske unije- Crna Gora za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku.

Tender možete pogledati OVDJE

Javni poziv za nabavku IT i ostale opreme u okviru projekta “Podrška bivšim osuđenicima/ama u procesu društvene reintegracije: Re-Cover” koji NVO Juventas sprovodi, a koji je finansiran u okviru poziva za dodjelu bespovratne podrške “Podrška pružanju usluga socijalne i dječje zaštite”, kao dio Programa Evropske unije- Crna Gora za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku. 

Tender pogledajte OVDJE

Queer Montenegro raspisuje tender za sprovođenje istraživanja u okviru projekta „Ponos svuda-strateški pristup ljudskim pravima LGBTI osoba u Crnoj Gori“ podržan od strane Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Teneder pogledajte i prateću dokumentaciju preuzmite OVDJE

 

Osuđujemo tabloidne metode kojima se menadžment i uredništvo Radio televizije Crne Gore (RTCG) obračunavaju sa članom svoje medijske kuće novinarom Zoranom Lekovićem.

Crnogorski građani i građanke nikada do kraja nijesu prihvatili tabloide i njihov diskurs, te smo uvjereni da neće prihvatiti da oni koje finansiraju iz svog džepa, rade na taj način i proizvode takve medijske sadržaje.

Podsjećamo, već duže vrijeme traje sukob između, s jedne strane, menadžmenta i uredništva RTCG i s druge strane novinara RTCG Zorana Lekovića. Međutim, juče (08.10.) je u okviru Dnevnika emitovan prilog kojim se na krajnje neprimjeren način pokušava diskreditovati Leković i njegovi stavovi o uređivačkoj politici Nacionalnog javnog servisa. Ovim postupkom RTCG praktično kreće u otvorenu kampanju protiv svog novinara, ali i u obračun sa članovima/cama Savjeta i svima koji kritikuju njihov rad.

Novinari i novinarke moraju biti nezavisni i slobodni da izraze zabrinutost i sumnje na kršenje profesionalnih standarda u novinarskoj zajednici, naročito ako ta kršenja dolaze iz sopstvene medijske kuće. Ovo je posebno važno u slučaju Javnog servisa.

U najnovijem Izvještaju Evropske komisije o napretku Crne Gore ističe se zabrinutost zbog uredničke nezavisnosti i profesionalnih standarda RTCG, ali i zabrinutost za slobodu medija zbog nerješenih napada i učestalih pritisaka na novinare/ke.

Nedopustivo je da, u takvoj atmosferi, neposredno nakon objavljivanja Izvještaja, menadžment RTCG još jednom kreće u obračun sa svojim kritičarima.

Sve navedeno, kao i nedavna presuda nikšićkog Osnovnog suda kojom se poništava kao nezakonito razrješenje Nikola Vukčević kao člana Savjeta RTCG, predstavljaju snažan pokazatelj da je neophodno što prije sprovesti ozbiljnu reformu Nacionalnog javnog servisa i pravnog okvira kojim se uređuje pozicija istog, u cilju postizanja većeg stepena nezavisnosti.

Važno je istaći da nova vladajuća većina ne smije da krene istim putem sa namjerom da stavi RTCG pod svoju kontrolu, već mora uraditi sve da obezbijedi nezavisnost Javnog servisa od svih političkih i ekonomskih uticaja, pa i svojih. Samo je nezavisna RTCG kuća sa atmosferom poštovanja profesionalnih i etičkih standarda. 

Nedavni slučaj napada i pritisaka na novinarku Dušku Pejović, pokazao je da i nova većina lako može preći granice i ugroziti slobodu novinara/ki. Slični događaji se ne smiju ponavljati. Svi novinari/ke se moraju osjećati slobodno i zaštićeno.

NVO Juventas ostaje dosljedan u borbi za slobodu medija u Crnoj Gori, razumijući značaj i vrijednost novinarstva za demokratske reforme, vladavinu prava i dobrobit društva uopšte.

 

Nevladina organizacija Juventas zahtijeva od prosvjetne inspekcije da obavijesti crnogorsku javnost o preduzetim mjerama povodom kršenja Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju. Juče je crnogorska javnost saznala da je učiteljica Osnovne škole „Jugoslavija“ Rada Višnjić opet postupila protivzakonito i neetički. Pomenuta je prekršila član 5 navedenog zakona, koji zabranjuje vjersko djelovanje unutar javnih obrazovnih ustanova.

Prosvjetna inspekcija u svojoj nadležnosti raspolaže mjerama kojima se nadzire i kontoriliše primjena zakona ali i podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnih postupaka i podnošenja krivičnih i drugih odgovarajućih prijava. Stoga smatramo da javnost mora biti upoznata o mjerama koje je prosvjetna inspekcija preduzela nakon saznanja za kršenje Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju koje je počinila učiteljica Rada Višnjić. Pozivanje učenika od strane prosvjetnih radnika na bilo kakva okupljanja, u trenutnoj epidemiološkoj situaciji koja je realizaciju nastave u potpunosti promijenila, donosi dodatne štetne posljedice ne samo po učenike i obrazovni sistem već i po cijelu zajednicu. Zloupotreba djece u vjerske svrhe od strane prosvjetnih radnika kažnjava se najstrožijom sankcijom, propisanom članom 111 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju, prestankom radnog odnosa onoga koji zloupotrebu izvrši.

U demokratskom i sekularnom društvu neprihvatljivo je da se obrazovni sistem zloupotrebljava za vjerske aktivnosti i da na direktan način utiče na opredjeljenje djece. Ova situacija nam pokazuje koliko je važno da u obrazovnom sistemu građansko obrazovanje bude obavezan predmet koji će, između ostalog, omogućiti učenicima da uče o različitostima, poštovanju različitosti i slobodi svog opredjeljena i osjećaja pripadnosti.

 

 

 

Pozicija grafičkog dizajnera raspisuje se na period od godinu, sa četvoročasovnim radnim vremenom, sa mogućnošću produženja angažmana.

Tražimo kreativnu, odgovornu i tačnu osobu, spremnu za timski rad.

Ukoliko ste zainteresovani, CV i portfolio možete poslati na email adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

Prethodno iskustvo u radu ili sa organizacijama civilnog društva nije neophodno, ali je poželjno.

Roditelji Jovana Grujičića, Nataša i Budimir Grujičić, uz podršku nevladinih organizacija Akcija za ljudska prava (HRA) i Juventas, podnijeli su danas pritužbu Komisiji za etička pitanja i deontologiju Ljekarske komore Crne Gore na postupanje ljekara i uprave Specijalne psihijatrijske bolnice u Kotoru (SPB) u odnosu na njihovog sina Jovana.

Jovan Grujičić je bio pacijent Specijalne bolnice za psihijatriju u Dobroti, kada su ga 26. maja policajci CB Podgorica odveli na ispitivanje, a zatim ga, kako se osnovano sumnja, izložili i mučenju. U međuvremenu je Unutrašnja kontrola rada policije Ministarstva unutrašnjih poslova sprovela istragu u tom predmetu i proslijedila predmet na dalje postupanje Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.

Prema dokumentaciji koja je dostavljena Komisiji, CB Podgorica se dopisom od 25. maja 2020. obratio psihijatrijskoj bolnici kako bi odobrili preuzimanje Jovana Grujičića od strane službenika CB „radi prikupljanja prikupljanja obavještenja u prostorijama CB Podgorica u svojstvu građanina na okolnosti više krivičnih djela“. U trenutku kada je ovaj dopis stigao bolnici, Jovan se nalazio na odjeljenju za odvikavanje od psihoaktivnih supstanci, u nadležnosti načelnice odjeljenja, dr Sandre Vlahović. Narednog dana, Jovan je odveden iz bolnice, i od tog dana se nalazi lišen slobode, u pritvoru UIKS-a.

Roditelji Jovana Grujičića tvrde da je njihovom sinu u bolnici uskraćena redovna terapija u večernjim satima 25. maja, kao i u jutarnjim 26. maja prije nego je odveden iz bolnice, a da pri tom ni njemu ni majci nije data tačna informacija zašto je to učinjeno. Roditelji tvrde da je Jovan zapravo obmanut, i da mu je rečeno da će 26. maja biti podvrgnut “nekim testovima”. Nataša Grujičić tvrdi da joj je dr Vlahović, koja je liječila Jovana, saopštila da je dobila naređenje i bila prinuđena da Jovanu uskrati terapiju, iako nije bila saglasna sa takvim postupanjem.

Jovan je predat policiji iz bolnice bez prethodne najave, bez primljene terapije i bez terapije koju je trebalo da nastavi da uzima nakon otpuštanja. Sumnjamo da je cilj uskraćivanja terapije i bio da se Grujičić dovede u anksiozno stanje, u kome će biti podložniji pritiscima i ucjenama, i u takvom stanju pristati na davanje lažnog iskaza.

Bolnica je tek tri dana pošto je Jovan odveden, 29. maja, izdala otpusnu listu u kojoj je naznačeno da se on „administrativnim putem“ otpušta iz ustanove. Uz to, u spisima sudskog predmeta nalazi se i pismo ljekara od 27. maja, koje potpisuju dr Vlahović i dr Đedović, a u kojem, retroaktivno, daju izjavu da su saglasni da se Jovan Grujičić ispita od strane državnog tužioca, jer smatraju da je za to sposoban. Međutim, Jovan Grujičić je već bio ispitan dan ranije, i kako tvrdi, brutalno mučen da bi uveče dao samooptužujući iskaz državnoj tužiteljki.

Smatramo da je propuštanjem da Jovanu Grujičiću obezbijede propisanu terapiju, da ga ne obavijeste o razlozima za uskraćivanje terapije, kao i da ga otpuste na policijsko ispitivanje izvan bolnice bez dokazane potrebe, medicinsko osoblje SPB postupilo na štetu pacijenta, urušilo neophodno povjerenje u odnosu ljekar-pacijent i dovelo se u poziciju saučesnika u policijskom zlostavljanju pacijenta, čime je prekršeno više članova Kodeksa medicinske etike i deontologije (Kodeks) (članovi 6, 8, 9, 12, 14, 16, 17).

Propuštanjem da daju obaveznu terapiju Jovanu Grujičiću, ljekari su direktno prekršili i Zakon o zaštiti i ostvarivanju prava mentalno oboljelih lica (član 4, 5, 12, 14). Osim toga, navedenim postupanjem ljekara prekršen je i Zakonik o krivičnom postupku (član 154.5). Opisano postupanje ljekara psihijatrijske bolnice kosi se i sa međunarodnim standardima, odnosono načelima Rezolucije UN 46/119, Istanbulskim protokolom, deklaracijama Svjetskog medicinskog udruženja itd.

Zbog svega navedenog, od Komisije za etička pitanja i deontologiju Ljekarske komore Crne Gore očekujemo da razmotre predmetnu pritužbu i donesu mišljenje u ovom slučaju koje će biti proslijeđeno tužiocu Komore radi vođenja daljeg postupka pred Sudom Komore.

Pacijent Jovan Grujičić i njegova porodica su već izgubili povjerenje u zdravstveni sistem i liječenje u Specijalnoj psihijatrijskoj bolnici u Dobroti. U cilju sprečavanja da i drugi pacijenti dođu u sličnu situaciju, zahtijevamo da se sprovede postupak i ispita etičnost postupanja ljekara ove Bolnice.

 

Beogradski centar za ljudska prava iz Srbije, NVO Juventas iz Crne Gore i Helsinški odbor za ljudska prava iz Bosne udruženim snagama raspisuju poziv za mlade koji žele da postanu Youth Rights Defendersi i učestvuju u formiranju prve mreže branitelja i braniteljki prava mladih u regionu!

Za učešće možeš da se prijaviš ako imaš od 15 do 30 godina i dolaziš iz Srbije, Bosne i Hercegovine ili Crne Gore. Prijave su otvorene za sve, a posebno za one mlade koji žele da se njihov glas čuje, da se bore, da budu lideri i liderke promjena u svojim zajednicama. Posebno ohrabrujemo da se prijave mladi kojima su neka prava uskraćena, koji se suočavaju sa barijerama ili se na bilo koji način osjećaju marginalizovanim. 

Na populaciji mladih prelamaju se svi aktuelni problemi današnjice. Mladi u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori izloženi su mnogim izazovima koji ih spriječavaju da zadovolje svoje razvojne potrebe.

Mi vjerujemo da mladi nose energiju promjena i da i sami mogu biti zaštitnici i zaštitnice svojih ljudskih prava, kao i da informisani i udruženi mogu napraviti važne promjene u društvu. Prva mreža branitelja i braniteljki prava mladih sa posebnom će pažnjom pratiti stanje ljudskih prava mladih na rad, obrazovanje i zapošljavanje u ove tri zemlje u regionu.

Petnaest mladih ljudi iz Srbije, petnaest iz Bosne i Hercegovine i petnaest iz Crne Gore udružiće se da ponude svoju perspektivu, koja najbolje može da predstavi izazove sa kojima se oni suočavaju!

Program će se realizovati u periodu od 26. septembra do sredine decembra 2020. godine i između ostalog obuhvatiće  treninge, sastanake i istraživanja, koji će biti sjajna prilika da ojačaš svoje kapacitete, upoznaš vršnjake iz zemlje i regiona i otvoriš dijalog sa donosiocima odluka.

Rok za prijavu: 24.09.2020.

Više detalja o programu i načinu prijave, možeš pronaći na sljedećem linku:

OVJDE

Projekat realizuje Omladinski program Beogradskog centra za ljudska prava u saradnji sa NVO Juventas iz Podgorice i Helsinškim odborom za ljudska prava iz Bijeljine, a u okviru zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost“, sa idejom umrežavanja mladih iz regiona. Zajednički regionalni program „Dijalog za budućnost” sprovode UNDP, UNICEF i UNESCO, u partnerstvu sa državnim institucijama u BiH, Crnoj Gori i Srbiji, uz financijsku podršku Fonda UN-a za izgradnju mira (UN PBF).

As a apart of the project “Provision of support to former prisoners for successful re-integration into the community- ReCover” implemented by NGO Juventas and financially supported through the grant scheme “Support in providing services of social and child protection”, as a part of the EU and Montenegro Programme on Employment, Education and Social Policies, we are hiring an EU expert in the field of improving the treatment of prisoners and their re-integration

More details regarding the application process are available HERE

As a apart of the project “Provision of support to former prisoners for successful re-integration into the community- ReCover” implemented by NGO Juventas and financially supported through the grant scheme “Support in providing services of social and child protection”, as a part of the EU and Montenegro Programme on Employment, Education and Social Policies, we are hiring an EU expert for the development of the guidelines for improving the treatment of prisoners and development of accredited trainings for professional workers.

More details regarding the application process are available HERE

 

Najoštrije osuđujemo izlive mržnje i netrpeljivosti kojima svjedočimo poslednjih dana. Ne smijemo relativizovati nasilje, prijetnje, poniženja, zastrašivanja, uništavanje imovine. Ne smijemo normalizovati gaženje ljudskih prava, zakona i Ustava. U ovoj zemlji svi treba da se osjećaju jednako.

U ovoj zemlji ne smijemo da imamo razumijevanja ni za nagomilane frustracije koje se ispoljavaju kroz nanošenje povreda fizičkom i svakom drugom integritetu ličnosti. Sve prijavljene slučajeve nasilja policija, tužilaštvo i sudstvo moraju procesuirati i o tome obavijestiti javnost. Moramo dokazati da smo dovoljno zreli da i radost i razočarenje iskazujemo na civilizovan način, poštujući svoje sugrađane, komšije, sve ljude koji borave u ovoj zemlji.

Crna Gora mora biti zemlja jednakih pred zakonom, jednakih mogućnosti, jednakih prava. Prava ljudi svih nacionalnosti, prava ljudi svih vjerskih opredjeljenja, prava LGBTIQ osoba, prava žena, ne smiju se urušavati, ne smije se stvarati atmosfera čekanja da se država prilagodi novoj političkoj stvarnosti, moramo ih beskopromisno štititi.

Zato apleujemo na sve koji imaju snagu ili odlučivanja, ili uticaja na javno mnjenje ili zaštite pravnog poretka u državi da sve svoje mehanizme iskoriste da zaštite sve građane ove države od izliva mržnje, nacionalizma, mizoginije, homo/transfobije i fašizma. Apelujemo na sve partije da svoje postojeće mreže koje su koristili za mobilizaciju glasača iskoriste da pošalju ove poruke. Crna Gora mora biti zemlja za sve nas u kojoj svi moramo biti i jednako zaštićeni.

 

Veliko nam je zadovoljstvo da vas obavijestimo da je nevladina organizacija Juventas kao partner u Crnoj Gori počela realizaciju regionalnog projekta „EDUWOHI – Youth Rights Defenders Network for Education, Work and Housing (Mreža mladih branitelja/ki ljudskih prava na obrazovanje, rad i stanovanje)“.

Kroz njegovo sprovođenje formiraćemo prvu mrežu Youth Rights Defenders-a (Branitelja i braniteljki prava mladih), odnosno mrežu mladih iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore koja će se baviti promocijom, zaštitom i izvještavanjem o ljudskim pravima mladih na obrazovanje, rad i stanovanje.

Na populaciji mladih prelamaju se svi aktuelni problemi današnjice. Mladi u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori izloženi su mnogim problemima koji ih sprečavaju da ostvare svoje elementarne i razvojne potrebe. Te razvojne potrebe se naslanjaju na ljudska prava, koja su u periodu mladosti jako krhka i u njihovom ostvarenju mladi nailaze na različite prepreke.

U Crnoj Gori je stambeno pitanje u žiži javnosti već godinama, kao i  nasledna prava osoba ženskog pola, što posebno pogađaja mlade žene. U Srbiji mladi imaju 20% niže mjesečne zarade, od republičkog prosjeka, a svaki treći/a zaposleni/a mlađi od 30 godina ima zaradu koja je niža od 2/3 medijalne zarade. Bosnu i Hercegovinu je od 2013. do 2019. godine napustilo 530.000 stanovnika, pretežno mladih. Za Srbiju I Crnu Goru postoji isti trend migracija mladih i taj broj iz godine u godinu raste.

Kroz projekat „Mreža mladih branitelja/ki ljudskih prava na obrazovanje, rad i stanovanje“, mladi ljudi su u fokusu kao nosioci i zaštitnici/ce svojih ljudskih prava, gdje će odgovorno i pripremljeno izvještavati o stanju pomenutih ljudskih prava iz njihove perspektive, donosiocima odluka, široj javnosti i relevatnim UN mehanizmima. Želimo da mladi od pukih posmatrača/čica postanu oni i one koji/e pokreću promjene u svojim zajednicama.

Na projektu vas očekuju online radionice, razmjena znanja i iskustava sa mladima iz regiona, istraživanje lokalnih zajednica, kreiranje podkasta, osmišljavanje performansa i još mnogo toga.

Ukoliko želite da se prijavite za program i postanete naš budući mladi branitelj ili braniteljka ljudskih prava, pozivamo vas da nastavite da nas pratite.

Više informacija očekujte uskoro na našem sajtu i društvenim mrežama.  

Nosilac projekta je Omladinski program Beogradskog centra za ljudska prava, a realizuje se u saradnji sa NVO Juventas iz Podgorice i Helsinškim odborom za ljudska prava iz Bijeljine, u okviru zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost“, sa idejom jačanja kapaciteta mladih iz regiona, kao i unapređenja komunikacije između građana/ki i donosioca odluka kroz konstruktivno učešće u dijalogu i procesu donošenja odluka.

Unapređenje dijaloga i društvene kohezije u, i između, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije predstavlja opšti cilj zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost“. Program stremi stvaranju dodatnog prostora za konstruktivni dijalog između različitih zajednica, kao i između građana/ki i njihovih najviših izabranih liderki/a, promovišući na taj način miroljubivu koegzistenciju, jačanje povjerenja i istinsko poštovanje različitosti.

Zajednički regionalni program „Dijalog za budućnost” sprovode UNDP, UNICEF i UNESCO, u partnerstvu sa državnim institucijama u BiH, Crnoj Gori i Republici Srbiji, uz finansijsku podršku Fonda UN-a za izgradnju mira (UN PBF).

#DijalogZaBuducnost

U okviru projekta “Podrška bivšim osuđenicima/ama u procesu društvene reintegracije: Re-Cover” koji NVO Juventas sprovodi, a koji je  finansiran u okviru poziva za dodjelu bespovratne podrške “Podrška pružanju usluga socijalne i dječje zaštite”, kao dio Programa Evropske unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku, angažujemo – EU eksperta za izradu smjernica za unapređenje tretmana zatvorenika i programe akreditovanih obuka za stručne radnike/ce. 

Detalje poziva za podnošenje prijava pronađite OVDJE

U okviru projekta “Podrška bivšim osuđenicima/ama u procesu društvene reintegracije: Re-Cover” koji sprovodi NVO Juventas,  a koji je  finansiran u okviru poziva za dodjelu bespovratne podrške “Podrška pružanju usluga socijalne i dječje zaštite”, kao dio Programa Evropske unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku, angažujemo – EU eksperta u oblasti unapređenja tretmana zatvorenika i kasnije reintegracije.

Detalje poziva za podnošenje prijava pronađite OVDJE

 

Govor mržnje u javnom prostoru ne smije biti normalizovan. Posebno ukoliko je usmjeren na manjine ili grupe građana koje privilegovana većina doživljava slabijima, govor mržnje i podsticanje nasilja trebaju biti adekvatno sankcionisani. 

Uzevši u obzir da je advokat Velibor Marković javna ličnost, koja je svoje izjave na društvenoj mreži Facebook učinila dostupnim široj javnosti, te da isti može imati određeni uticaj na kreiranje javnog mnjenja, smatramo da je važno reagovati, kako bi se poslala jednoznačna poruka da je takvo ponašanje kažnjivo i njemu, a i onima koji mogu imati slične nagone da šire mržnju i podstiču na disrkiminaciju i nasilje prema LGBTIQ osobama i ženama.

Mizoginija i homofobija su često predmet šale. To je ujedno i pokušaj opravdavanja nasilja sa ciljem da se isto prikaže prihvatljivim. Tako cijelo društvo činimo nesrećnim. Tako ne dozvoljavamo ni onima koji svjesno ili ne nasilje opravdavaju ili podstiču da uvide svoje nečinjenje i da ga ne ponove. 

Niko od nas ne treba da pristane na unižavanje prava, u ovom društvu niko nije pretplaćen na ponižavajuće komentare, na prijetnje (ili kako se izražava advokat Marković "upozorenja"), "zavijanje šije", "lomljenje kičme", na mizoginiju, na homofobiju, transfobiju, kojeg god da smo roda, pola, seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta. 

Juventas se pridružuje krivičnoj prijavi protiv advokata Markovića koju će pripremiti i predati Kvir Montenegro.