Nedostatak adekvatnih servisa tokom procesa reintegracije bivših zatvorenika/zatvorenica iziskuje saradnju svih aktera

Nevladina organizacija Juventas počela je sa realizacijom projekta “Podrška bivšim osuđenicima/ama u procesu društvene reintegracije: Re-Cover”. Projekat je finansiran u okviru poziva za dodjelu bespovratne podrške “Podrška pružanju usluga socijalne i dječje zaštite”, koji se realizuje u okviru Programa Evropske unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku.  Glavna koordinirajuća institucija pomenutog Programa i ujedno Poziva jeste  Ministarstvo rada i socijalnog staranja, dok je ugovaračko tijelo Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU) u Ministarstvu finansija Crne Gore.

Glavni cilj projekta je izgradnja efikasnog sistema koji bi osuđenicima/ama pružio podršku pri izlasku iz zatvora, i time unaprijedio mogućnost uspješne reintegracije u društvo. Fokus projekta je na osmišljavanju i licenciranju novog servisa podrške uključujući psihosocijalnu podršku, jačanje postpenalnog tretmana i podrške, aktivnosti koje uključuju jačanje zapošljivosti i pomoć pri zapošljavanju, adekvatnu zdravstvenu zaštitu, aktivno učešće u zajednici, itd.

 Podaci dobijeni u istraživanju među osuđenim licima iz 2014. godine pod nazivom “Percepcija uslova i tretmana u zatvoru” realizovanog od strane nevladinih organizacija Juventas i Akcija za ljudska prava, a finansiranog od strane Evropske Unije, pokazali su da osuđenici/ce najveću podršku nakon izlaska na slobodu očekuju od porodice, čak njih 89,6%, te od prijatelja, njih 24,2%. Kada je u pitanju očekivanje podrške od različitih institucija sistema i organizacija, pokazalo se da su očekivanja izuzetno niska. Tako, njih svega 5,2% očekuje podršku od nadležnog Centra za socijalni rad, 4,7% od nevladinih organizacija, 4,2% od izabranog ljekara, 3,2% od poslodavca, 2,2% od Zavoda za zapošljavanje, te 0,2% od obrazovnih institucija. Takođe, na pitanje o tome da li se slažu sa tvrdnjom da će im državne institucije pružiti podršku nakon izlaska, njih 71% izjavilo je da se ne slaže sa istom. Tokom proteklih godina kvalitetana i kontinuirana postpenalna podrška nije uspostavljena, te je ovaj projekat prilika da se unaprijedi neophodna međuinstitucionalna saradnja i obezbijedi podrška koja izostaje.

Tokom projekta, NVO Juventas realizovaće seriju aktivnosti čiji je krajnji cilj da doprinesu kvalitetu servisa koje se pružaju osuđenicima i osuđenicama, kao i kvalitetu njihove reintegracije u društvo. Trenutno u Crnoj Gori izostaje podrška osobama koje izlaze iz zatvora. Nedostak podrške često za posljedicu ima vraćanje straim, naučenim obrascima ponašanja koja su u sukobu sa zakonom. Podrška u postpenalnom periodu ključna je kako bi se osoba adekvatno prilagodila novim uslovima života, počela da privređuje na legalan način, ima kvalitetan društveni život, itd.

Upravo je fokus projektnih aktivnosti priprema zatvorenika za otpust i razvijanje servisa za unapređenje kvaliteta života bivšim zatvorenicima. Kroz projekat će se između ostalog izraditi smjernice za unapređenje tretmana zatvorenika, zatim realizovati obuka osoblja koje radi sa osuđenicima/ama, te razviti licencirani program podrške u postpenalnom periodu. Kroz projekat će se formirati i Mreža pružalaca socijalnih i zdravstvenih usluga za pomoć pri re-integraciji bivših osuđenika/ca koja će imati savjetodavnu ulogu tokom čitavog procesa I dati doprinos u kreiranju što uspješnijeg sistema podrške.

Na ovom projektu, NVO Juventas je već uspostavio saradnju sa Ministarstvom pravde Crne Gore, Centrom za stručno obrazovanje, Domom zdravlja Podgorica i Centrom za socijalni rad Podgorica, te će nastaviti sa uspostavljanjem saradnje i sa drugim važnim akterima koji su ključni za davanje doprinosa u ovoj oblasti

 

Gledaoci iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Srbije i Sjeverne Makedonije 10. i 12. jula od 20 sati premijerno će moći da gledaju online interaktivnu dokumentarnu predstavu “RAW PLAY – igra sa šest života”, koja ukazuje na izazove i probleme sa kojima se  suočavaju mladi, kao i na odnos društva prema njima.

Predstava čiji je autor ApsArt Centar za pozorišna istraživanja iz Beograda, dio je projekta ‘’Mladi u riziku od socijalne isključenosti’’, koji realizuje nevladina organizacija (NVO) Juventas, uz finansijsku podršku Evropske unije i Ministarstva javne uprave Crne Gore.

Iz Juventasa su kazali da je Raw Play pozorišni projekat koji na inovativan način stavlja gledaoca u centar odlučivanja o pravcu razvoja dramske radnje i sudbini glavnih junaka. 

“Sačinjen od šest dokumentarnih priča, koje su sastavljene od činjenica prikupljenih tokom višemjesečnog istraživanja, ovaj komad burno uvodi gledaoca u živote mladih ljudi koji žive „ispod crte“.  To su mladi čiji problemi ostaju neprimijećeni u sveopštem medijskom cirkusu u kome se fokusiramo ili na politiku ili na trivijalnosti, dok ostajemo slijepi i gluvi za probleme ljudi pored nas”, rekli su iz Juventasa.

Iz ApsArta su pojasnili da prateći šest likova čiji se životi odvijaju pred njima i odlučujući o njihovoj sudbini, gledaoci dobijaju „insajderski“ uvid u probleme o kojima, tek ponekad, mogu da  pročitaju ponešto u novinama.

“Priče su sastavljene od iskaza socijalnih radnika, specijalnih pedagoga, psihijatara, roditelja i drugih ljudi koji su svoj život, na neki način, bilo profesionalno ili lično, posvetili tome da pomognu mladim ljudima. Dokumentarnost projekta je posebno bolna kada se ima u vidu raspon problema sa kojima se mladi ljudi suočavaju – sa jedne, i nivo nemoći društva i porodica da se sa tim problemom adekvatno suoče, sa druge strane”, ukazali su iz ApsArta.

Istakli su da će, u predstavi koja se po prvi put prikazuje online u realnom vremenu, gledaoci moći da upotrebom online platforme odluče o ishodu svake priče.

“Pridružite nam se na premijeri online dokumentarne interaktivne predstave koja vas sigurno neće ostaviti ravnodušnim”, poručili su iz Juventasa.

Dokumentarna predstava “RAW PLAY – igra sa šest života”, premijerno je izvedena u Podgorici u decembru, a interesovanje za predstavu bilo je veliko.

Predstavu “RAW PLAY – igra sa šest života” 10. i 12. jula možete gledati na: https://www.youtube.com/watch?v=DUEbc5Ml3_w&feature=youtu.be i https://www.youtube.com/watch?v=OzsTNanumF4&feature=youtu.be

 

Epidemija koronavirusa pokazala je koliko su LGBT osobama važni servisi podrške i potreba za tim servisima je značajno porasla, a zbog neizvjesnosti i ekonomskih problema, u periodu restriktivnih mjera, naročito je zabilježen rast psiholoških savjetovanja.  

Programska direktorica NVO Juventas, Jelena Čolaković, istakla je da su u vrijeme epidemije koronavirusa svi servisi te NVO bili aktivni.

„Važno je da se kaže da servisi NVO Juventas postoje od 2006. godine. Dakle, punih 14 godina radimo na tome da se kontekst koji se odnosi na HIV i AIDS unaprijedi u svakom smislu, posebno zbog toga što HIV nije samo zdravstvena infekcija, već je infekcija koja pogađa društvo na socijalnom nivou i vrlo utiče na marginalizaciju dijela našeg društva i na njegovu diskriminaciju. Tako da smo jako puno truda i rada, u proteklih 14 godina, uložili kako bismo ovaj kontekst učinili mnogo više poštujućim u odnosu na osobe koje žive sa HIV-om“, rekla je Čolaković za PR Centar.

U proteklom periodu je, kako je istakla, mnogo rađeno za dobrobit zajednica koje su posebno pogođene infekcijom HIV-a.

„Preko hiljadu osoba iz LGBT zajednice je u toku 2019. dobilo servise koji se odnose na unapređenje zdravlja, opšteg javno-zdravstvenog konteksta. Tu smo imali veliku podršku Instituta za javno zdravlje, odnosno Savjetovališta za dobrovoljno i povjerljivo svajetovanje i testiranje. To su neke od institucija koje su Juventasu puno pomagale. Važno je naglasiti da se posljednjih 14 godina ne smije ignorisati i zanemariti sve ono što smo u prethodnom periodu uradili“, kazala je Čolaković.

U vrijeme epidemije svi servisi su, kako je rekla, adaptirani na način da preveniraju širenje koronavirusa, zaposleni se pridržavaju svih mjera koje je propisalo Nacionalno koordinaciono tijelo (NKT) i „uz dozvolu NKT-a smo imali priliku da pružamo direktne usluge svim našim zajednicama, a posebno LGBT zajednici“.

„Jedan od takvih servisa jeste distribucija hrane, ali i svi drugih materijala, koji se odnose na prevenciju HIV-a i AIDS-a. Važno je da naglasim da je sve vrijeme naš rad usaglašen sa politikama Vlade, a koje se odnose na prevenciju HIV/AIDS-a, prvenstveno Strategijom za borbu protiv HIV/AIDS-a i drugim strateškim rješenjima, koja su se konkretno vezivala za populacione grupe sa kojima radimo“, rekla je Čolaković.

Sve vrijeme se, kako je istakla, radi u sinergiji sa relevantnim državnim institucijama i sprovode aktivnosti, koje su se pokazale kao afirmativne i učinkovite kada je riječ o suzbijanju širenja HIV/AIDS-a u Crnoj Gori, „ali i u kontekstu smanjenja stigme i diskrimanacije svih grupa pa i LGBT zajednice“.

Predsjednik Upravnog odbora Kvir Montenegra, Danijel Kalezić, istakao je, za PR Centar, da je epidemija koronavirusa pokazala koliko su važni servisi podrške LGBT osobama, prije svega kada je riječ o mentalnom zdravlju.

„Zbog toga što većina LGBT osoba jesu suočene sa nasiljem. Jedan broj njih je morao da napusti svoje primarne porodice zbog nasilja i tokom epidemije pojačali su se problemi sa kojima se suočavaju. Da nije bilo ovih servisa podrške situacija bi bila mnogo teža. Ljudi su bili suočeni sa ekonomskim problemima, jer su mnogi ostali bez posla. A i generalno je povećana mogućnost da mentalno zdravlje bude narušeno, jer svi živimo u neizvjesnosti, sa dodatnim stresom velikog broja ljudi da li će morati da se vrate u porodice koje su napustili zbog nasilja“, rekao je Kalezić.

Tokom epidemije svi servisi podrške su bili dostupni, a jedan dio je, kako je pojasnio, zbog restriktivnih mjera obavljan online, ali kontinuirano.

„Zabilježili smo pojačanu potrebu za pružanjem psihološke podrške. Nažalost, bilježimo sve više slučajeva nasilja, tako da je i podrška koju pružamo u smislu besplatne pravne pomoći i pravnog zastupanja takođe veoma potrebna“, kazao je Kalezić.

Kvir Montenegro u partnerstvu sa Juventasom, Spektrom i Stanom kontinuirano radi na pružanju usluga u samom Drop In Centru.

„Imamo godišnje oko 1.500 do dvije hiljade posjeta samom Drop in centru i oko 600 osoba iz LGBT zajednice godišnje dođe u Drop in centar. On je kontinuirano radio od februara 2011. godine. Imamo vršnjačku podršku, psihološku, savjetovanje sa ljekarom, besplatnu pravnu podršku i sve ostale aktivnosti, koje se odnose na društveni život LGBT zajednice“, rekao je Kalezić.

Izvršni direktor Asocijacije Spektra, Jovan Džoli Ulićević, kazao je da su servisi podrške bili od velike važnosti za trans zajednu tokom epidemije koronavirusa i da je potreba za njima značajno porasla.

„Potreba za servisima je posebno porasla u periodu kada smo živjeli pod jako restriktivnim mjerama i dosta naših servisa se prenijelo u online prostor. Takva je npr. grupa samopodrške, individualne konsultacije. Sve to se pokazalo korisnim i odgovorilo je na potrebe zajednice koja se našla izolovana“, kazao je Ulićević za PR Centar.

Osim oniline servisa, radilo se i na terenu i bilo je, kako je rekao, veoma značajno što su imali priliku da sarađuju sa organizacijama kao što su Juventas i Kvir Montenegro, koji imaju dugu istoriju i veliko iskustvo u radu sa marginalizovanim zajednicama i u odgovoru na različite vrste kriza.

„Veoma je značajan sistemski odgovor koji se dao u saradnji sa nevladinim organizacijama i institucijama.  Veoma je važno pomenuti ovu saradnju kao primjer pozitivne prakse, jer kao trans aktivista znam da u svijetu trans osobe, često, znaju da budu isključene iz odgovora na HIV/AIDS, što sa Crnom Gorom definitivno nije slučaj, a to je važno zbog specifičnosti koje trans zajednicu čine prilično ranjivom u odnosu na HIV/AIDS i druge krvlju i polno prenosive infekcije“, ukazao je Ulićević.

Opredjeljivanje novčanih sredstava za aktivnosti i sevise je neupitno i država bi, kako smatra, u skladu sa mogućnostima, trebalo još više da ulaže kako bi se pružio snažan odgovor na probleme kao što su HIV/AIDS, pogotovo kada su u pitanju ranjive zajednice.

„Nema dileme da li se sredstva adekvatno troše i mislim da u je budućnosti potrebno uvećavati sredstva koja mogu biti izdvojena za ovakve aktivnosti“, kazao je Ulićević.

Sagovornici su napomenuli da su svi servisi omogućeni zahvaljujući podršci Vlade Crne Gore i Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije. 

 

Usvojen je Zakon o životnom partnerstvu lica istog pola. Napravljen je korak kojim će se položaj LGBT osoba učiniti komotnijim kroz pravno uređenje odnosa među životnim partnerima. Crna Gora je otklonila jednu nejednakost, zbog čega svi možemo da budemo ponosni. Ova politička i pravna borba trajala je preko osam godina, koliko je prošlo od prve inicijative koja se vezivala za potrebu pravnog prepoznavanja zajednice osoba istog pola.

Vjerujemo da će usvojeni Zakon o životnom partnerstvu lica istog pola u značajnoj mmjeri unaprijediti položaj LGBTIQ zajednice u Crnoj Gori. Najprije, konkretizovati praktikovanje prava LGBTIQ osoba na porodični život. Činjenica da je ovaj zakon danas izglasan ukazuje da ipak jedan dio zakonodavaca vodi računa o pluralizmu identiteta, uključujući seksualne. Ovaj zakon prepoznaje da se naši životi ne odvijaju po istim obrascima, i da sreća ne leži u kalupima, već u razumijevanju da su nam potrebe iste ili slične, ali smo mi svi različiti.  

Svjesni smo, na osnovu svih skupštinskih rasprava koje smo imali priliku da slušamo, da još uvijek ima mnogo prostora da određene stvari budu unaprijeđene, a pri tome, na prvom mjestu, mislimo na svijest određenog broja parlamentaraca i parlamentarki da prepoznaju realnosti našeg društvenog kontektsa. Istopolna partnerstva se ne realizuju samo u nekoj drugoj državi, već i kod nas. Tu realnost bilo je jako važno prenijeti u zakonsko rješenje koje je pravno prepoznalo ono što je stvarnost Crne Gore. Ništa manje i ništa više. 

Koristimo priliku da istaknemo da ovaj proces ne bi bio moguće izvesti do kraja uspješno bez podrške civilnog sektora, medija, političkih partija koje su podržale zakon, institucija, Evropske Unije, Savjeta Evrope, UN sitema, ILGA, ERA, brojnih ambasada zapadnih zemlja, te brojnih pojedinaca koji su godinama davali bezrezervnu podršku. Neka je srećan Zakon i LGBT zajednici i Crnoj Gori i neka pomogne da se pravno osnaži ljubav i pravo na srećnu porodicu osobama istog pola.

 

Epidemija koronavirusa ne bi trebalo da odvuče pažnju od potrebe za efikasnim programa smanjenja štete i prevencije u odnosu na HIV, jer kvalitetni i održivi preventivni programi daju odlične rezultate u kontroli epidemije HIV-a među ranjivim populacijama.

Predstavnica NVO CAZAS, Sanja Šišović, za PR Centar, ocijenila je da je globalna pandemija koronavirusa svugdje u svijetu izazvala zdravstvene i socio-ekonomske posljedice, a one su posebno vidljive na ranjivim kategorijama.

„U te ranjive grupe spadaju i osobe koje su u povećanom riziku od HIV infekcije. U kontekstu populacija sa kojima radimo i kojima pružamo preventivne servise, a to su osobe koje koriste droge, mladi koji se rizično ponašaju i pomorci, zabrinjavajuće je da su tokom ovog perioda oni bili dodatno ranjivi. Iako smo se trudili da naše servise u potpunosti prilagodimo novim okolnostima i da obuhvatimo što veći broj korisnika, činjenica je da će posljedice epidemije biti vidljive dugo nakon što se sa epidemijom, nadam se, uspješno izborimo“, kazala je Šišović.

Kancelarija Ujedinjenih nacija za organizovani kriminal i droge je, kako je navela, objavila Globalni izvještaj o drogama gdje se trenutna situacija u svijetu poredi sa onim što se dešavalo tokom i nakon svjetske ekonomske krize 2008. godine.

„Izvještaj upozorava da je očekivano da će se desiti porast upotrebe droga, porast obrazaca rizičnog ponašanja. Upozoravaju da se ne smije ponviti greška koja se desila 2008, a to je da većina vlada u svijetu uštede u budžetu traži upravo u programima za prevenciju, borbu protiv zloupotrebe droga, ili nekih drugih preventivnih programa. To ne smijemo da dozvolimo, zato što se, nakon 2008. godine svaka ušteda na tim programima vratila kao višestruki bumerang. Od 2008. do sada imamo kontinuirani porast broja osoba koje korsite droge“, ukazala je Šišović.

Studije UNAIDS-a govore da ukoliko se rad preventivnih servisa smanji, ili u potpunosti ukine na period od šest mjeseci, može se, kako je navela, kao posljedica očekivati više stotina smrti koje su prouzrokovane HIV-om.

„Mi se sa epidemijom HIV-a u Crnoj Gori borimo od 1989, a od 1983. u svijetu. To je epidemija koja traje jako dugo i uz postojanje ovakvih preventivnih servisa i jasnog opredjeljenja države i svijeta da se borimo protiv ove epidemije, mi smo u Crnoj gori uspjeli da održimo nisku stopu obolijevanja, ali se to može lako promijeniti ukoliko ovi programi ne budu održivi i efikasni, ukoliko ne budu radili kontinuirano, na kvalitetnom nivou uz najveće standarde“, rekla je Šišović.

U državama u kojima je makar nakratko prekinut rad servisa bilježio se, kako je rekla, značajan porast obolijevanja od HIV-a.

„Trenutna situacija koja se dešava ne smije da skrene pažnju sa potreba za postojanjem ovih servisa i sa potreba za efikasnom borbom i prevencijom u odnosu na HIV“, kazala je Šišović.

Preventivni programi za HIV koji se u Crnoj Gori sprovode su takozvani programi smanjenja štete i funkcionišu u skladu sa naučno dokazanom metodologijom.

„To su javno-zdravstveni programi koje je podržala Svjetska zdravstvena organizacija, UN sistem i više vlada i zdravstvenih institucija u svijetu. Podržani su zbog toga što daju rezultate u kontroli epidemije HIV-a među ključnim populacijama. Te programe uglavnom sprovode nevladine organizacije koje imaju adekvatna znanja, kapacitete, iskustva i prošli su adekvatne programe obuka, studijskih posjeta, i koje su imale mogućnost da destine godina prikupljaju znanja od drugih zemalja da bi mogle da dođu do tih populacija“, pojasnila je Šišović.

Koordinatorka Programa direktne asistencije u NVO Juvenats, Marija Radović, kazala je da ta organizacija godinama sprovodi različite preventivne aktivnosti koje su u skladu sa Strategijom za borbu protiv HIV/AIDS-a i usmjerene su na osobe koje koriste droge, koje prodaju seksualne usluge, kao i na zatvorenike/ce i bivše zatvorenike/ce.

„Tokom prošle godine smo pružili usluge za 474 klijenta koji spadaju u populaciju osoba koje koriste droge i za 115 osoba koje prodaju seksualne usluge. Kada je došlo do pojave i širenja virusa Covid-19, nijednog trenutka nismo prestali sa pružanjem naših servisa i prilagodili smo sve usluge potrebama naših klijenata“, rekla je Radović za PR Centar.

Nesmetano se sprovodila distribucija i zamjena pribora za sigurno injektiranje droga kao i podjela besplatnih lubrikanata i kondoma.

„Nastavili smo sa pružanjem usluge pranja i sušenja odjeće, a sada je i intenzivirano što je jedna od mjera za sprečavanje širenja koronavirusa. Ono što je bilo neophodno uvesti kao dodatnu uslugu, a u skladu sa pogoršanim ekonomskim i socijanim statusom naših klijenata je usluga dijeljenja besplatnih paketa hrane. Ti paketi su se dijelili najugroženijim klijentima, kojih je bilo oko 50 pojedinica ili porodica. Uslugu smo pružali osam sedmica, a paketi su se dijelili jednom sedmično i sadržali su namirnice potrebne za sedam dana“, kazala je Radović.

Savjetovanje sa terenskim i stručnim radnicima drop in centara rađeno je, kako je pojasnila, telefonski i online putem.

„Ono što se pokazalo kao veoma značajno je da nismo prekidali bilo koji od naših servisa ili aktivnosti. Broj savjetovanja se povećao tokom trajanja epidemije, jer je usljed velikog stepena izolacije došlo do smanjenja mreže podrške, što je dovelo do pogoršanja mentalnog zdravlja. Pojačan je bio i rizik od diskriminacije, nasilja u porodici i sl. Zadovoljni smo time što smo u svakom trenutku bili tu za naše klijente“, kazala je Radović.

Servis za zatvorenike je funkcionisao tako što je, kako je objasnila, donirana oprema za šivenje maski za zatvorenike i zaposlene, „a telefonskim putem smo bili dostupni za sve osuđenike koji su imali bilo kakve primjedbe i potrebu za podrškom, i pravovremeno smo rješavali sve žalbe i primjedbe“.

Koordinator prorama za smanjenje štete u NVO CAZAS, Boban Sekulić, kazao je da se dostupni servisi konstantno prilagođavaju potrebama osoba koje koriste droge.

„Tako smo u vrijeme pandemije morali dodatno da se prilagođavamo. Morali smo da ograničimo radno vrijeme u skladu sa zabranom kretanja. Neke servise smo morali i da privremeno prekinemo, a to su servisi koji sa sobom nose najveći rizik. Neke servise smo prilagodili tako što smo ih sprovodili putem društvenih mreža i telefona. U pitanju su servisi savjetovanja sa medicinskim, socijalnim radnikom, psihologom“, kazao je Sekulić.

Zbog novonastale situacije i osluškujući potrebe zavisnika, kako je rekao, određena sredstva su preusmjerena na kupovinu hrane koja bi se dijelila zavisnicima u obliku lanč paketa.

 

Nevladina organizacija Juventas najoštrije osuđuje prekoračenje ovlašćenja policijskih službenika kojima smo svjedočili tokom jučerašnjeg dana i apeluje na najviše državne, odnosno policijske funkcionere da svojim izjavama i postupcima ne podižu tenzije, već iskoriste svoj autoritet za smirivanje napetosti i otvaranje dijaloga.

Istu poruku imamo i za sve ostale aktere u Budvi, ali sada već i širom Crne Gore, uz poziv građanima da na miran i dostojanstven način, uz poštovanje zakona i brigu o bezbjednosti i zdravlju sebe i drugih, iskažu svoje stavove. Važnu ulogu i veliku odgovarnost u otvaranju dijaloga i smirivanju tenzija imaju i predstavnici opozicije, ali i partija koje su u vlasti.

Neophodno je doslijedno sprovoditi zaštitu vladavine prava prema svim akterima nedavnih uznemirujućih događaja, te pokrenuti (i na odgovarajući način okončati) postupake protiv policijskih službenika koji su u određenim slučajevima prekoračili svoja ovlašćenja.

Pozivamo nezavisne institucija, ako to zaista, makar i djelimično jesu, da što prije reaguju i doprinesu rješavanju trenutne krize, uz očekivanje da će se i međunarodna zajednica uključiti u ovaj proces.

U najnovijem izvještaju Fridom Hausa Crna Gora je nazadovala i našla se u grupi hibridnih režima. Umjesto da radimo na unaprijeđenju demokratije, utisak je da ulazimo u stanje konfuzije koje može proizvesti različite efekte, čak i elemente stanja koje liče na autokratiju.

Umjesto solidarnosti koja nam je potrebna da se adekvatno suočimo sa zdravstvenim, ekonomskim i socijalnim izazovima koje je pred nas postavila epidemija virusa korona, još jednom, naše društvo je suočeno sa podjelama i tenzijama, što nas navodi na pitanje kakvu poruku šaljemo mladima.

Mladima je potrebno društvo koje počiva na dijalogu i slobodi, a ne na međusobnim optužbama, okupiranju institucija, kamenicama, suzavcima i očiglednim prekoračenja ovlašćenja od strane policije.

Važno je napomenuti da je u ovakvim situacijama neophodno pružiti zaštitu novinarskim ekipama i omogućiti im da nesmetano obavljaju svoj posao. S druge strane od novinara i novinarki se očekuje da se pri izvještavanju pridržavaju etičkih i profesionalnih standarda.

 

Ako si srednjoškolac ili srednjoškolka i želiš da aktivno učestvuješ u kreiranju društva zasnovanog na potrebama mladih, a da istovremeno stekneš nova znanja, iskustva i prijatelje, kao i da postaneš član/članica omladinske radne grupe, prijavi se za učešće u projektu „Gradovi po mjeri mladih“.

 Učešćem u projektu dobijaš priliku da:

 • Pohađaš obuku na temu društvenog aktivizma;
 • Učiš o važnosti participacije mladih, društvenom aktivizmu, društvenim pokretima, kao i idejama i ljudima koji su mijenjali svijet;
 • Budeš član/članica omladinske radne grupe koja će raditi na razvijanju novih mehanizama učešća mladih na lokalnom nivou;
 • Učestvuješ na sastancima sa predstavnicima opština i radiš na promociji i zagovaranju kreiranih mehanizama;
 • Učestvuješ u organizaciji događaja u različitim gradovima Crne Gore;
 • Stekneš nove prijatelje;
 • Radiš na razvijanju svojih ideja.

Ko može da se prijavi?

Učenici/učenice I, II i III razreda srednjih škola u Crnoj Gori.

Kako se prijaviti za učešće u projektu?

Popunjavanjem online prijave na linku: https://rb.gy/2uif0d

Rok za slanje prijava je: 21. jun 2020. godine.

Obuka u trajanju od 5 dana će biti organizovana u prvoj polovini jula 2020. u nekoj od opština u sjevernoj regiji Crne Gore. Obuka je besplatna za odabrane polaznike/ce, što znači da troškove putovanja, hrane, smještaja, odnosno svih drugih aktivnosti vezanih za program snosi organizator. Organizator obuke će posvetiti posebnu pažnju poštovanju fizičke distance od 2 m i drugih mjera u skladu sa preporukama NKT i IJZCG.

Tim Juventasa će pregledati pristigle prijave i kontaktirati srednjoškolce koji uđu u uži krug. Konačnom odabiru i selekciji učesnika će prethoditi skype intervju. Nakon odabrira članova omladinske radne grupe uslijediće potpisivanje ugovora o članstvu. Po završetku projekta, biće obezbijeđeni sertifikati o članstvu u omladinskoj radnoj grupi.

Projekat „Gradovi po mjeri mladih II’’ sprovodi se uz finansijsku podršku Ministarstva sporta i mladih Crne Gore. 

 Ako imate bilo kakvih pitanja kontaktirajte putem mejla: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili putem telefona 068 016 334. 

 

Povećanje akciza na duvanske proizvode najefikasnija je mjera koja direktno utiče na smanjenje upotrebe duvana i poboljšanje zdravlja, a pored povećanja akciza, neophodno je, razviti servise za mlade u cilju prevencije pušenja.

To je, povodom 31. maja Svjetskog dana bez duvanskog dima, ocijenio savjetnik za javno-zdravstveni rad i politike u nevladinoj organizaciji (NVO) Juventas, Jovan Dašić, napominjući da se taj datum ove godine obilježava sa ciljem zaštite mladih od štetnog manipulativnog uticaja duvanske industrije.

„Statistički podaci ukazuju da je, ove godine, umrlo više od dva miliona ljudi od posljedica pušenja, koje uključuju respiratorne i kardiovaskularne bolesti i kancer“, istakao je Dašić.

Duvanske kompanije širom svijeta, kako je ukazao, koriste različite marketinške taktike kako bi privukli što veći broj korisnika duvana i nikotina, posebno prilagođavajući asortiman mladima.

„Ove taktike su često i agresivne, imajući u vidu da veliki broj ljudi umre od bolesti povezanih sa upotrebom duvana, te cilj duvanske industrije za što većim broja korisnika duvana, a samim tim i ostvarivanjem većeg profita“, rekao je Dašić.

Duvanske industrije, kako je primijetio, sprovode detaljna istraživanja potreba i preferenci trenutnih korisnika i razvijaju pristup prema novim korisnicima duvana.

„U proteklih godinu, većina građana Crne Gore je mogla svjedočiti ovome, kada bi ih na kasama supermarketa, ili benzinskih pumpi sačekao anketar duvanske industrije, koji bi im za popunjavanje dvominutne ankete uručio upaljač, ili simboličan brendiran poklon“, rekao je Dašić.

On je istakao da se upotreba duvana među mladima rapidno povećava u mnogim zemljama, a u nekim državama duvan češće koriste mladi nego odrasli.

„Zemlje sa najvišim porastom upotrebe duvana među mladima uglavnom su one sa nižim indeksom ljudskog razvoja. Iako se Crna Gora nalazi na 52 mjestu od 189 zemalja, potrebno je snažnim i koordinisanim preventivnim akcijama spriječiti stvaranje nove generacije mladih korisnika duvana“, rekao je Dašić.

Usvajanje Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda, kako smatra, predstavlja veliki korak u oblasti kontole duvana, ali je, potrebno dodatno razvijati inspekcijski nadzor, kao i promociju prijavljivanja kršenja zakona, s obzirom da je, kako je dodao, kršenje odredbe zabrane pušenja bilo učestalo.

„Duvanski proizvodi su nastavili da se konzumiraju u brojnim javnim i radnim prostorima, a mogli smo vidjeti oblake dima u noćnim klubovima. Uz to, evidentno je nekontrolisano crno tržište. Nemoguće je da ga nadležne službe ne vide, jer je trasparentno“, istakao je Dašić.

U Evropskoj uniji godišnje je 9,9 miliona prijevremenih smrti, povezanih sa upotrebom duvana.

„Kada je riječ o novčanom gubitku u Evropskoj uniji, 25,3 milijarde eura se izdvaja za liječenje bolesti izazvanih duvanom i 7,3 milijarde eura, koje se odnose na gubitke izazvane smanjenom poslovnom produktivnosti. Kada čujemo ove brojke, moramo se zapitati kako možemo spriječti ove gubitke?“, poručio je Dašić.

Podaci širom svijeta ukazuju da je, kako je naveo, povećanje akciza na duvanske proizvode najefikasnija mjera koja direktno utiče na smanjenje upotrebe duvanskih proizvoda i poboljšanje zdravlja.

„Kada je riječ o povećanju poreza na duvan i uticaju na poreske politike, duvanske industrije godinama stvaraju mitove o poreskim politikama i plasiraju ih donosiocima odluka, te zagovaraju usklađivanje akciza u skladu sa svojim potrebama. Treba podsjetiti da smo prije dvije godine imali klasičan primjer lobiranja duvanske industrije na Samitu guvernera centralnih banki, ministara finansija i direktora poreksih uprava, kada je predstavnik Japan Tobacco Internacionalla zagovarao revidiranje akciznog kalendara u skladu sa interesima duvanske industrije. Nakon 10-ak dana, vlada je snizila akcize na duvanske proizvode“, podsjetio je Dašić.

Istakao je da nije problem samo cijana proizvoda, bilo na legalnom ili crnom tržištu, već i njegova vidljivost.

Duvan, kako smatra Dašić, mora ostati u zoni regulisanih, legalnih tokova, ali treba biti manje vidljiv, „jer je nesporna štetnost ovog proizvoda“.

„U svijetu se na različite načine rješava dilema - kako proizvod učiniti manje vidljivim, a legalnim. Neke zemlje prodaju cigarete u nebrendiranim kutijama, u prodavnicama u kojima nema nikakve oznake da je proizvod moguće tu kupiti. Kod nas je zabranjeno reklamiranje, ali se u svakoj prodavnici nalaze vrlo privlačni displeji, pa je duvan na taj način reklamiran i djeci. Prostorno se nalazi uglavnom uz dio sa kinder jajima i čokoladicama“, rekao je Dašić.

Pored povećanja akciza, neophodno je, kako smatra, razviti preventivne servise za mlade, vezane za prevenciju upotrebe duvanskih proizvoda.

„Neophodno je jačati svijest mladih o štetnosti pušenja i važnosti kvalitetnog zdravlja. Bitno je napomenuti da mi još uvijek nemamo razvijen sistemski odgovor u odnosu na pomoć pušačima da prestanu sa upotrebom duvanskih proizvoda“, istakao je Dašić.

 

Godišnji izvještaj za 2019. godinu možeze pogledati na LINKU


  

 

U kriznim situacijama je neophodno promovisati medijsku pismenost i pružiti građanima i građankama praktične savjete i uputstva kako da što kvalitetnije konzumiraju medijske sadržaje.

U prethodnih dva mjeseca realizovali smo onlajn kampanju o medijskoj pismenosti u doba pandemije kovid-19, u okviru koje je plasirano 9 objava na društvenim mrežama, uz dodatne dvije objave kojima smo započeli kampanju.

U toku pandemije svi mi smo bili izloženi ogromnoj količini medijskih sadržaja, kako informativnih, tako i edukativnih i zabavnih. Međutim, najvažniji su bili sadržaji upravo o kovid-u, stanju, preporukama, savjetima za prevenciju, što je bilo pogodno tlo za širenje dezinformacija. Većina aktivnosti u prethodnih dva mjeseca bila je povezana sa različitim medijskim platformama, a povećano konzumiranje sadržaja dovodi do veće izloženosti potencijalno štetnim uticajima medija. Važno je napomenuti da u ovakvim situacijama medijski sadržaji imaju izuzetno veliki uticaj na mentalno zdravlje.

Cilj kampanje je bio da podstakne građane/ke da kritički prate medijske sadržaje kojima su izloženi, kako bi bili što bolje informisani i kako bi kvalitetno proveli vrijeme koristeći medije. Kampanjom smo nastojali da podignemo svijest o značaju medijske pismenosti, te da damo praktične savjete mladima i opštoj populaciji kako da prepoznaju i zaštite se od lažnih vijesti, propagande i drugih neetičnih sadržaja, te kako da razlikuju kredibilne od nepozdanih medija i izvora informacija.

 

   

 

Posebna pažnja bila je posvećena porodicama i djeci. Objavama je istaknuto koliko je značajno kontrolisati u kojoj mjeri i koje medijske sadržaje prate djeca, te zajedno sa njima pratiti i razgovarati o medijima. Naročito je važno sa djecom razgovarati o samom virusu, jer su i djeca izložena medijskom izvještavanju o toj temi, te je potrebno da im ostali članovi porodice razjasne nejasnoće i umire strahove. U okviru kampanje dali smo praktične savjete i preporuke po pitanju odgovarajućih sadržaja za djecu.

 

 

 

Imajući u vidu da su društvene mreže u toku pandemije korišćene više nego inače, kampanjom smo, takođe, htjeli da podignemo svijest korisnika društvenih mreža i da ih podstaknemo da obrate  pažnju na izvore i vjerodostojnost sadržaja, te da paze šta šeruju, kao i da vode računa o svojoj privatnosti i sigurnosti. Kampanjom smo savjetovali građane/ke da kritički posmatraju neprovjerene informacije koje su se u toku pandemije ubrzano širile Viberom i drugim mrežama za komunikaciju. Ova pojava bila je jedan od najvećih izazova u prethodnom periodu, kada je u pitanju informisanje.

 

Još jedan značajan izazov za informisanje na društvenim mrežama i onlajn portalima predstavljali su klikbejt naslovi i linkovi. Juventas je kroz kampanju informisao građane/ke šta je klikbejt i kako da ga prepoznaju.

Značajno mjesto na listi informacionih poremećaja i prijetnji u toku pandemije zauzele su i teorije zavjere. Krizne situacije i nizak nivo medijske pismenosti pogodno su tlo za njihov  razvoj i širenje. Upravo je medijska pismenost najbolja zaštita od teorija zavjere.

Osim informisanja, bilo je značajno ukazati i na važnost medijske pismenosti u oblasti edukacije i zabave. Publika je provodila više vremena nego inače gledajući serije i filmove, zbog čega smo im kroz kampanju dali praktične savjete kako da naprave balans između opuštenog uživanja u filmovima i serijama i kritičkog osvrta na njihov sadržaj.

U okviru kampanje smo takođe istakli korisnost čitanja knjiga za razvoj medijske pismenosti, s obzirom da je u prethodnom periodu većina građana/ki imala više vremena za tu vrstu aktivnosti.

Naročito smo ponosni na objave kojima smo započeli kampanju, a koje se odnose na ulogu novinarskih ekipa u kriznim situacijama, odnosno kojima smo se zahvalili svim onim ljudima koji su predano radili u prvim redovima u borbi protiv virusa korona.

  

 

 

 

U okviru kampanje #OstaniDoma, Ministarstvo rada i socijalnog staranja je, uz podršku UNICEF-a, omogućilo svakom djetetu i svakoj mladoj osobi u Crnoj Gori da dobije psihološku podršku i savjete i u vezi s pandemijom korona virusa.

Djeca i mladi mogu pozvati Nacionalnu SOS dječju liniju 116-111, od ponedjeljka do petka od 07.00 do 21.00 časova i dobiti psihološku podršku i savjete.

Nacionalna SOS dječja linija počela je sa radom u decembru 2018. s ciljem pružanja podrške djeci i mladima Crne Gore da potpuno slobodno i anonimno govore o svojim problemima, strahovima i sumnjama, kao i o drugim stvarima/situacijama koje kod njih izazivaju neku zabrinutost.

Svi pozivi su besplatni i anonimni i zagarantovana je privatnost svakog djeteta/mlade osobe koja se obrati za pomoć. Nacionalna SOS dječja linija u Crnoj Gori dio je SOS dječjih linija koje je Evropska komisija uspostavila u većini zemalja EU i sve imaju isti broj: 116-111.

 

Umjesto birokratskih saopštenja i pukih obećanja zvaničnika, neophodno je da država preduzme konkretne postupke koji će pokazati posvećenost i spremnost sistema da obezbjedi  odgovarajuću klimu za nesmetan i profesionalan rad medija, saopšteno je iz nevladine organizacije (NVO) Juventas.

Povodom 3. maja Svjetskog dana slobode medija, iz Juventasa su kazali da je potrebno što prije, uz saglasnost svih zainteresovanih strana, usvojiti odgovarajuća zakonska rješenja u oblasti medija, riješiti slučajeve napada na novinare i unaprijediti položaj medija i novinara/ki u Crnoj Gori.

„Nivo slobode medija u našoj državi je već dugi niz godina na izuzetno zabrinjavajućem nivou, a gotovo svi relevatni izvještaji ističu da na tom polju nije zabilježen napredak.  Naprotiv, prema Indeksu medijskih sloboda Reportera bez granica, Crna Gora je nazadovala za jedno mjesto u odnosu na prošlu godinu i sada se nalazi na 105. mjestu, što je najgori rezultat u poređenju sa zemljama u regionu“, kazali su iz te NVO.

U najnovijem izvještaju Savjeta Evrope, kako je saopšteno, u dijelu koji se odnosi na problem nekažnjavanja napada na novinare, eksplicitno se navodi i Crna Gora.

„Atmosfera nekažnjivosti najveći je problem slobode medija u našoj državi, jer većina slučajeva napada na novinare nije dobila odgovarajući epilog, odnosno čak i kada su kažnjeni izvršioci, pravda nije stigla do naručilaca napada.  Na ovaj dan važno je naglasiti da još uvijek nije riješeno ubistvo Duška Jovanovića. Naprotiv, isplivale su brojne kontroverze koje su obilježile istragu. Napredak Crne Gore nije moguć, bez rješavanja ovog slučaja, koji je tamna mrlja u modernoj istoriji naše države“, rekli su iz Juventasa.

Odgovarajući epilog, kako su naveli, nije dobio ni slučaj pokušaja ubistva novinarke Olivere Lakić, „koji je čak i prekvalifikovan u nanošenje teških tjelesnih povreda“.

„Nekažnjivost je dovela do situacije da napadi na novinare budu sve češći, pa je tako, krajem 2019. godine fizički napadnut i novinar Vladimir Otašević. Taj slučaj, takođe, nije naišao na odgovarajuću reakciju nadležnih organa, kao i mnogi drugi slučajevi napada na novinare“, rekli su iz Juventasa.

Oni snatraju da umjesto da zaštiti novinare i novinarke, „država svojim nečinjenjem ali i činjenjem ugrožava njihove slobode“.

„Podsjećamo javnost da smo prije svega nekoliko mjeseci svjedočili hapšenju novinara/ki što je nedopustiva praksa u demokratskim društvima.  Posebno je važno da se državni funkcioneri uzdrže od bilo kakvog sukoba sa medijima, s obzirom da su nerijetko određeni mediji bili etiketirani sa najviših političkih adresa“, poručili su iz Juventasa. 

Mediji se, kako su kazali, suočavaju sa teškom ekonomskom situacijom i neravnopravnim uslovima, a medijska scena je duboko polarizovana.

„Zbog uticaja političkih i ekonomskih krugova, ugrožena je nezavisnost medija, a naročito zabrinjava narušena nezavisnost javnog servisa“, smatraju u toj NVO.

U toku epidemije kovid-19, mediji su, kako su rekli, pokazali koliko su značajni za društvo. 

„U ovakvim, ali i u redovnim okolnostima, mediji moraju imati odgovarajuće uslove za nesmetan rad u cilju zaštite javnog interesa. Koristimo priliku da pohvalimo što je Vlada svojim mjerama, predvidjela i pomoć za medije, uz nadu da će ovaj, ali i budući procesi podrške medijima biti transparentni i jednaki za sve“, navodi se u saopštenju.

Čestitajući Svjetski dan slobode medija, iz Juventasa su pozvali crnogorske medije, a naročito novinare i novinarke da se bore za sopstvenu slobodu i za unapređenje svog položaja, te da nastave da budu zaštitnici javnog interesa, obavljajući svoj posao nezavisno i kvalitetno, poštujući etička i profesionalna načela. 

 

Uprkos izmjenjenim uslovima rada, a poštujući sve smjernice Nacionalnog koordinacionog tijela koje se odnose na prevenciju širenja virusa korona, Juventas nastavlja da pruža usluge direktne asistencije klijentima/kinjama iz zajednica osoba koje koriste/injektiraju droge, osoba koje pružaju seksualne usluge, bivšim zatvorenicima, kao i LGBTIQ zajednice, a koji su u stanju socijalne potrebe.

Ciljne grupe sa kojima radimo suočavaju se sa brojnim izazovima u ovom trenutku. Kada govorimo o posebnim slučajevima, uz već od ranije postojeće, naši klijenti se suočavaju i sa izazovima vezanim za ekonomske posljedice COVID-19 epidemije, ugroženo mentalno zdravlje, te povećan rizik od partnerskog i porodičnog nasilja.

Prepoznajući potrebu klijenata/kinja, a uz preduzimanje posebnih mjera u cilju njihove i zaštite zaposlenih, Juventas, u ovom trenutku, pruža sljedeće usluge:

Za osobe koje koriste/injektiraju droge, osobe koje pružaju seksualne usluge i bivše zatvorenike/ce:

 1. Distribucija i zamjena pribora za sigurno injektiranje (špriceva, igala, kuvala, podvezica, voda, medicinskog alkohola) u Drop in centru za osobe koje koriste/injektiraju droge i na terenu u Podgorici i Baru;
 2. Distribucija kondoma i lubrikanata u Drop in centru za osobe koje koriste/injektiraju droge i na terenu u Podgorici i Baru;
 3. Usluge pranja i sušenja veša u Drop in centru za osobe koje koriste/injektiraju droge (kao jedne od preventivnih mjera u sprječavanju širenja virusa kroona);
 4. Online i telefonsko savjetovanje sa terenskim i stručnim radnicima/cama (ljekar/ka, psiholog/škinja, socijalni radnik/ca).

U saradnji sa NVO Kvir Montenegro, Asocijacija „Spektra“ i Udruženje LBTQ žena „Stana“ pružamo sljedeće usluge za LGBTIQ zajednicu:

 1. Distribucija besplatnih kondoma i lubrikanata u okviru seta aktivnosti prevencije HIV-a i ostalih seksualno i krvlju prenosivih infekcija -NVO Juventas
 2. Online i telefonsko savjetovanje sa terenskim i stručnim radnicima/cama (ljekar/ka, psiholog/škinja, socijalni radnik/ca)-NVO Juventas
 3. Usluge pranja i sušenja veša (kao jedne od preventivnih mjera u sprječavanju širenja korona virusa) -NVO Juventas
 4. Vršnjačko online i telefonsko individualno i grupno savjetovanje-NVO Kvir Montenegro
 5. Besplatna pravna pomoć- NVO Kvir Montenegro
 6. Vršnjačko online i telefonsko individualno i grupno savjetovanje za LBTQ žene- Udruženje LBTQ žena „Stana“
 7. Online grupa samopodrške za trans i rodno varijantne osobe- Asocijacija „Spektra“
 8. Individualne online i telefonske konsultacije za trans i rodno varijantne osobe- Asocijacija „Spektra“

U skladu sa izazovima sa kojima smo mi, kao i cijelo društvo suočeni, ali i činjenicom da su naši servisi uvijek fokusirani na potrebe naših klijenata/kinja, Juventas je započeo pripremu i distribuciju paketa sa prehrambenim namirnicama i higijenskim proizvodima, koji su adaptirani uslovima života naših klijenata/kinja od kojih neki nemaju čak ni osnovne uslove za dostojanstven život: struju i vodu. Juventas i Kvir Montenegro su u saradnji sa međunarodnim donatorima, odvojile jedan dio svojih sredstava, kako bi ovu uslugu u potpunosti i na adekvatan način omogućili našim klijentima/kinjama. Isporuka paketa prehrambenih i proizvoda za ličnu higijenu realizuje se na nedjeljnoj osnovi. Za implementaciju ove aktivnosti zadužena su dva tima od po dva terenska radnika koji će vršiti dostavu namirnica. Tokom cijelog procesa – od nabavke namirnica do njihove direktne distribucije sve angažovane osobe u potpunosti  primjenjuju sve propisane preventivne mjere i koriste dostupnu zaštitnu opremu i sredstva za dezinfekciju.

Naši terenski radnici i stručni saradnici su posvećeni komunikaciji sa klijentima/kinjama koja je bazirana na njihovim potrebama, bilo da je u pitanju online, telefonska ili komunikacija uživo uz poštovanje preventivnih mjera.

Online komunikacija sa svim našim zajednicama se sprovodi putem društvenih mreža (Facebook, Instagram i Twitter) i različitih komunikacionih platformi kao što su Viber, Whats App, Skype i nova aplikacija Houseparty koja pored komunikacije, omogućava osobama da igraju društvene igre.

Važno je da napomenuti da su telefonski brojevi članova/ica našeg tima dostupni i vidljivi na navedenim platformama. Takođe, pripremili smo konkretne smjernice za naš tim i klijente/kinje. Zajedno sa partnerima, još od početka epidemije, zagovaramo za zaštitu i ljudska prava svih zajednica sa kojima radimo.

Shodno mjerama Vlade, svim spoljnim partnerima i saradnicima je zabranjeno pružanje usluga u ZIKS-u, međutim Juventas je nastavio da podržava ovu instituciju kroz obezbjeđivanje materijala za zatvorsku krojačku radionicu koja je osnovana u okviru našeg projekta, a u kojoj se trenutno šiju zaštitne maske.

Veliko nam je zadovoljstvo što smo u prilici da i u ovakvim uslovima pružimo navedene usluge našim klijentima/kinjama iz zajednica osoba koje koriste/injektiraju droge, osoba koje pružaju seksualne usluge, bivšim zatvorenicima, kao i LGBTIQ zajednice i zahvaljujemo se svim kolegama/inicama koji naporno rade kako bi ublažili posljedice izazova sa kojima se ove grupe suočavaju, a koje su nažalost i u boljim vremenima bili/e u nepovoljnom položaju u odnosu na opštu zajednicu.

 

Prepoznajući i pozdravljajući napore i aktivnosti Nacionalnog koordinacionog tijela i Instituta za javno zdravlje u borbi protiv virusa korona, nevladina organizacija Juventas najoštrije osuđuje objavljivanje spiska sa podacima preko 60 osoba oboljelih od covid-19 i poziva nadležne da hitno otkriju kako je došlo do ovog teškog incidenta i zaustave slična narušavanja ljudskih prava crnogorskih građana i građanki.

Pored zdravlja, neophodno je zaštiti i očuvati privatnost pacijenata, zbog čega je važno da Vlada Crne Gore i nadležni organi pošalju jasnu i nedvosmislenu poruku da su ovakvi postupci nedopustivi, ustanovljavajući personalnu odgovornost. Da li je do objavljivanja došlo greškom ili nesavjesnim ponašanjem pojedinaca ili pak neodgovarajućim sistemom zaštite podataka, samo su neka od pitanja na koja javnost mora dobiti odgovor, a institucije moraju uraditi sve što je u njihovoj nadležnosti kako bi se slučaj ispitao, odgovorni procesuirali i kako se slične stvari ne bi ponavljale.

Takođe, potrebno je da javnost što prije bude upoznata i sa konačnim stavom nadležnih o potencijalnom objavljivanju spiska sa matičnim brojevima osoba u samoizolaciji, do kojeg je došlo 21. marta. Svjedoci smo da je na društvenim mrežama kružio pomenuti spisak. Imajući u vidu značaj te informacije, nadležni moraju pokazati jasnu volju i uložiti dodatne napore kako bi se ovo pitanje riješilo, te kako bi se uklonile sve nedoumice i eventualno preduzele mjere u odnosu na one koji su odgovorni ako je došlo do objavljivanja spiska.

Posljednji slučaj objavljivanja spiska osoba oboljelih od covid-19, ali i brojne situacije u prethodnom periodu, kao što je veb aplikacija koja je locirala građane u samoizloaciji, ukazuju na opasnost i posljedice prvobitnog objavljivanja spiska osoba u samoizolaciji od strane Vlade Crne Gore. Čini se da sam postupak nije bio pažljivo odmjeren i odgovarajuće iskomuniciran, zbog čega je otvoren prostor za dalja kršenja prava na privatnost kojima smo svjedočili u prethodnom periodu. Podsjećamo, ograničavanje prava na privatnost u cilju zaštite javnog zdravlja je moguće samo kada je to neophodno u demokratskom društvu, odnosno kada su iskorišćene sve druge alternative.

Koristimo priliku da apelujemo da u ovoj situaciji budemo tu jedni za druge, jer je ovo borba svih za sve, te da poštujemo instrukcije, ali i privatnost drugih. Niko od nas danas sa sigurnošću ne može reći da nije nosilac virusa, stigmatizacija je ne samo neetička, već i logički neodrživa. Niko od nas ne želi da se ispune naši strahovi i da se pandemija proširi, ali podjednako je važno da u ovako izazovnoj i napetoj situaciji ne podlegnemo panici niti „lovu“ na zaražene i potencijalno zaražene, već da pokažemo najviši stepen solidarnosti, brige za druge, podrške i odgovornog ponašanja, te da poštujemo etička načela i univerzalne vrijednosti ljudskih prava.  Čuvajući sebe, čuvamo druge i obratno- čuvajući druge, čuvamo sebe. Zato, apel i za ljude koji potencijalno posjeduju navedeni spisak - suzdržimo se od njegove upotrebe i dalje distribucije.

 

Često kažemo da nemamo vremena da detaljno i pažljivo pratimo medije, pa zbog toga sadržaje konzumiramo površno, bez kritičkog osvrta i analize što nas čini podložnim u odnosu na medijske manipulacije.

Iskoristite vrijeme pred nama i promijenite svoje navike u praćenju medija. Posvetite se dekonstrukciji medijskih poruka, analizi vrijednosti koje su predstavljene u medijima i provjeri tačnosti informacija. Ako sada uvježbate vještinu medijske pismenosti, kasnije će vam to postati navika, bolje ćete razumjeti medije i bićete otporniji na medijske manipulacije.

Evo materijala koji će vam u tome pomoći: OVDJE

Pripremili smo za vas još savjeta, pratite nas na društvenim mrežama.