NVO Juventas raspisuje poziv za dostavljanje prijedloga projekata za dodjelu malih grantova u okviru projekta "Integrisani i sistemski pristup unapređenju kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori", koji realizuju NVO Juventas i LGBTIQ Asocijacija Kvir Montenegro, uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, u sklopu EIDHR instrumenta i Ministarstva javne uprave.

Ciljevi konkursa su:

  1. Uspostavljanje zajedničke agende za oblasti ljudskih prava;
  2. Poboljšanje inkluzivnosti i pluralizma civilnog društva;
  3. Unapređenje bezbjednosne strukture za branitelje ljudskih prava;
  4. Podrška aktivnostima koje imaju za cilj promociju pitanja pokrivenih EU smjernicama za ljudska prava, kao i EU strateškim okvirom i akcionim planom o ljudskim pravima i demokratiji.

Rok za predaju prijedloga projekata u štampanoj i elektronskoj formi je 25. novembar 2019.

Više informacija o samom projektu, načinu prijave i ostalim detaljima možete naći u Vodiču za prijavljivanje na konkurs: VODIČ