Nevladina organizacija Juventas najoštrije osuđuje hapšenje novinara i novinarki kojim smo svjedočili u prethodnih nekoliko nedjelja.

Nema sumnje da je zadatak novinara da svoj posao obavljaju savjesno, odgovorno, nepristrasno, objektivno, na bazi činjenica uz istinu i javni interes kao stubove novinarske profesije.

Mediji imaju ogroman uticaj na publiku i društvena zbivanja, zbog čega se od njih zahtjeva i očekuje da se pridržavaju Etičkog kodeksa novinara/ki. Brojni su razlozi zbog kojih mediji i novinari odstupaju od Kodeksa-uticaj interesnih grupa, želja za senzacionalizmom i ostvarivanjem profita, konkurentska trka ko će prvi objaviti informaciju itd. Nijedan od tih razloga nije i ne može biti opravdanje, međutim protiv neetičnog i neprofesionalnog novinarstva se ne možemo boriti lisicama, već edukacijom i samoregulacijom.

U državi koja je Ustavom okaraktrisana kao demokratska, nedopustivo je da se novinarima stavljaju lisice na ruke, dok oni koji napadaju novinare uživaju u slobodi. Ovakvi događaji otvaraju vrata za potencijalno proizvoljno hapšenje kritički nastrojenih novinara te dalje uskraćivanje slobode medija i dovode u pitanje ionako težak položaj novinara i novinarki u Crnoj Gori.

Potrebna nam je bolja edukacija novinara, ali i građana. Formalnim i neformalnim obrazovanjem moramo omogućiti građanima da usvoje vještinu medijske pismenost, kako bi razumjeli značaj i uticaj medija, ali i bili sposobni da adekvatno analiziraju medijske sadržaje, te da se zaštite od lažnih vijesti, propagande i spinovanja.

Kršenja profesionalnih i etičkih standarda treba da budu ocjenjena od strane samoregulatnornih tijela, odnosno od samih medija. Podsjećamo da u Crnoj Gori još uvijek nije uspjelo da zaživi i funkcioniše samoregulatno tijelo, a neizvjesno je da će se u bliskoj budućnosti to i desiti. Svi akteri, mediji i država moraju kroz praksu i novi Zakon o medijima pripremiti teren za formiranje samoregulatornog tijela, te unaprijediti pojedinačne samoregulatne mehanizme.

U ovom slučaju, troje uhapšenih optuženi su da su objavljivanjem lažnih vijesti izazvali paniku, međutim nadležni državni organi moraju razumijeti da paniku proizvodi i hapšenje novinara/ki i kršenje slobode medija. Sve ovo odigrava se u već napetoj društvnoj situaciji  nastalom dugogodišnjom političkom krizom i nedavnim usvajanjem Zakona o slobodi vjeroispovjesti. Važno je napomenuti da je u demokratskim društvima sloboda medija gotovo neprikosnovena vrijednost a da ograničenja moraju biti unaprijed propisana zakonima, te im se smije pribjegavati samo u slučajevima kada je to neophodno u demokratskom društvu.

Izazovi koje donose lažne vijesti i unaprijeđene tehnike propagande ne mogu i ne smiju biti izgovori za obračunavanje sa neistomišljenicima i političkim protivnicima. Iako su Raičević, Živković i Đikanović objavili lažne vijesti, te već duže vrijeme u najboljem slučaju hodaju na granici etičnosti i profesionalnosti, a veoma često je drastično prelaze, činjenica da su u pitanju novinari daje im određeni stepen zaštite, a jednom kada se ta zaštita ukloni, sloboda svih drugih medija je dovodena u pitanje.

U slučaju teških kršenja prepoznatih zakonom, novinari mogu odgovarati pred sudom, pri čemu reakcija nadležnih organa mora biti srazmjerna i neophodna u demokratskom društvu.

Nije prvi put da se u Crnoj Gori krše pravila novinarske etike čime se značajno utiče na društvena zbivanja. Svjedočili smo i drugim drastičnim kršenjima koji su činili brojni mediji, od tabloida iz inostranstva do nacionalnog javnog emitera.

Ovakvi slučajevi bi trebalo da bude podsjetnik državnim institucijama da u stanjima društvenih tenzija vode dodatnu brigu o slobodi medija, ali i podsjetnik za novinare i novinarke da u ovako složenim situacijama ulože više napora kako bi svoj posao obavljali profesionalno i na bazi činjenica, poštujući načela istinitosti i nepristrasnosti.