U okviru projekta “Podrška bivšim osuđenicima/ama u procesu društvene reintegracije: Re-Cover” koji NVO Juventas sprovodi, a koji je  finansiran u okviru poziva za dodjelu bespovratne podrške “Podrška pružanju usluga socijalne i dječje zaštite”, kao dio Programa Evropske unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku, angažujemo – EU eksperta za izradu smjernica za unapređenje tretmana zatvorenika i programe akreditovanih obuka za stručne radnike/ce. 

Detalje poziva za podnošenje prijava pronađite OVDJE