Juventas jedan od ovogodišnjih dobitnika nagrade fondacije amfAR (The Foundation for AIDS Research), koja se dodjeljuje nevladinim organizacijama i grupama sa područja istočne i jugoistočne Evrope i centralne Azije za posebne rezultate u prevenciji HIV-a. Nagrada je ujedno i bila podrška za realizaciju konkretnih aktivnosti.

Specifični ciljevi ovog programa podrazumijevali su kreiranje podržavajuće i proaktivne sredine za GBT osobe u cilju poboljšanja dostupnosti preventivnih zdravstvenih servisa, i to kroz implementaciju informativno edukativne kampanje, ali i senzitivizaciju medicinskih radnika

Tokomimplementacije projekta sprovedene su sljedeće aktivnosti:

  • Kampanja za GMT osobe kao dopuna našim terenskim aktivnostima; Kampanja je na prvom mjestu imala za cilj promociju testiranja na HIV, te da iskomunicira poruku o neophodnosti istog. U cilju kreiranja materijala kampanje koji će biti prijemčivi našoj ciljnoj grupi, organizovana je fokus grupa sačinjena od GMT osoba, a koja je dala veoma vrijedne upute po kojima je kreiran tekst, ali i za vizuelni identitet kampanje. Kao direktni rezultat kampanje, ali i napora tima terenskih radnika preko sto osoba iz GMT zajednice iskoristilo je besplatnu uslugu testiranja na HIV. Na sljedećem linku možete pogledati materijale kampanje: [J1] 
  • Trening za medicinske radnike koji svoj posao obavljaju na jugu, sjeveru, ali i u centralnom dijelu naše zemlje.
  • Kampanja za medicinske radnike. U Crnoj Gori je stopa testiranja na HIV još uvijek veoma niska, dok sprovedena istraživanja ukazuju i na zabrinjavajuće nisku upotrebu kondoma među mladima. Juventas je, s toga, svojom kampanjom u okviru ovog projekta usmjerio svoje napore na direktnu promociju sigurnih seksualnih praksi među specifičnim grupama stanovništva, uz zagovaranje većih prava onim grupama koje su marginalizovane, koje su izložene stigmi i diskriminaciji i kojima su, posljedično kvalitetni zdravstveni servisi manje dostupni. Kreirani su posteri i razglednice koji su podijeljeni zdravstvenim institucijama širom Crne Gore. Na sljedećem linku možete pogledati materijale kampanje: [J2] 

Donator

amfAR (The Foundation for AIDS Research)

Više o amfAR-u: http://www.amfar.org/