Nasilje u porodici je odnijelo još jedan mali život. Vrijeme je da svi kažemo DOSTA!

Nasilje u porodici i nasilje nad bilo kim nije privatni problem. Njegove posledice su  razorne za pojedince/ke i za  društvo u cjelini. Nasilje stvara nasilje. Svi smo dužni da reagujemo i da zajedno učinimo da nasilja bude manje.

Ne žmurimo pred nasiljem u porodici, pred nasiljem nad ženama i djecom. Reagujmo! Ali ne nasiljem na nasilje. Prijavimo, podržimo i zaštitimo žrtve, istražimo, procesuirajmo i strožije nego do sada - kaznimo.

Mi, građani i građanke treba da prijavimo nasilje i pošaljemo snažnu poruku da smo društvo koje neće tolerisati nijedan oblik nasilja.

Tražimo od institucija da na svaku prijavu nasilja, posebno kada su djeca žrtve i svjedoci nasilja, reaguju u skladu sa principima hitnosti, poštovanja ljudskih i dječjih prava i radom u najboljem interesu žrtava. Tražimo sistem koji će zaštititi  žrtve nasilja i na koji se građani i građanke mogu osloniti. Tražimo strožije kazne za nasilje i pozivanje nasilnika na odgovornost!

Tražimo odgovornost za nesavjesno postupanje predstavnika institucija!

Kao organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava i zaštitom žena i djece od nasilja tražimo podršku građana i građanki za njihovo još snažnije zagovaranje, unaprjeđenje i poštovanje.

Na nasilje odgovorimo primjenom zakona, a ne nasiljem. Samo na taj način prenosimo poruku da je nasilje neprihvatljivo.

Sačuvajmo život – reagujmo!

Ne okrećimo glavu – prijavimo nasilje!

Institucije, odlučnije reagujte. Zastitite žrtve nasilja, zaštitite  djecu!

Tražimo strožije kazne za nasilje u porodici i nasilje nad ženama i djecom!