Nevladina organizacija Juventas obezbijedila je donaciju Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija u vidu sportskih rekvizita za dva odvojena odjeljenja ove ustanove. Ovom donacijom nastavlja se dosadašnja dobra saradnja sa Zavodom za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS). Takođe, podiže se kapacitet sadržaja kada je u pitanju prostor za treniranje, čime se poboljšavaju uslovi boravka osuđenih lica.

Donacije realizovane 19.02.2018. upotpunile su inventar poluotvorenog odjeljenja i F odjeljenja ZIKS-a. NVO Juventas će i ubuduće nastaviti sa ovakvim aktivnostima, jer naš cilj jeste obezbijeđivanje što boljih uslova za boravak osuđenih lica u ovoj ustanovi.