U okviru projekta „Psihosocijalna podrška ženama koje prodaju seksualne usluge ili koriste droge„ podržanog od strane Komisije za raspodjelu sredstava od igara na sreću, Ministarstva finansija, u hotelu „Palas“ u Petrovcu od 02.do 04.03.2018. održan je trening za terenske radnike NVO Juventas-a.

Tokom prvog dana treninga, psihološkinja Aleksandra Mitrović je održala radionicu na temu „burnout“ sindroma, gdje se govorilo o simptomima, faktorima i posljedicama stresa, načinima njihovog prevazilaženja i načinima suočavanja sa stresom. Kroz nekoliko interesantnih upitnika i igara, terenski radnici su razgovarali o stresnim situacijama i kako se izboriti sa istima, kako pojedinačno, tako i u timu.

U toku drugog dana treninga, dr Aleksandra Marjanović, specijalista socijalne medicine i predsjednica Crnogorske Fondacije za HIV, sve prisutne je upoznala sa tim šta je HIV/AIDS i predstavila trenutne epidemiološke podatke. Takođe, upoznala je prisutne o putevima prenosa HIV-a, simptomima i načinima prevencije.

U nastavku treninga, naši  Jelena Čolaković i Danijel Kalezić govorili su o osnovama terenskog rada, gdje su kroz niz primjera izdvojili osobine koje treba da posjeduje dobar terenski radnik. Istaknuta su osnovna pravila kojih se moramo pridržavati tokom sprovođenja rada na terenu, kao i o granicama i odgovornostima koje terenski radnici moraju posjedovati kako bi adekvatno obavljali svoj posao.

Kolege Davor Karadžić i Mladen Vujović, terenski radnici Drop-in centra za osobe koje injektiraju droge, pripremili su kratku prezentaciju na temu „Bezbjedno injektiranje droga“.

Za kraj, koleginice Jelena Čolaković, Marija Radović i Marija Milić pripremile su nekoliko interesantnih, stvarnih situacija sa terena/iz Drop-in centara o kojima se diskutovalo.

Završni dan treninga započeo je prezentacijom psihološkinje Aleksandre Mitrović na temu “Rad i komunikacija sa klijentima”, gdje se govorilo o motivaciji za pomoć klijentima, fazama kroz koje  profesionalci prolaze u cilju pomoći klijentima. Nakon toga, kroz diskusiju i primjere iz prakse izdvojili su se najvažniji koraci i bitne stvari na koje treba obratiti pažnju, kao i definisanje odgovornosti stručnih radnika i cilja oko kojeg svoje djelovanje treba da postavimo.

Prikazan je interesantan video material pod nazivom “Mind full or mindful?” u kojem se vidjelo koliko je bitno živjeti i djelovati u sadašnjosti i ne propuštati je, ne razmišljati konstatno o prošlosti i preispitivati je, a takođe ni preopterećivati se budućnošću. Takođe, istaknuti su koraci koje treba preduzeti kako bi se dostiglo stanje koje nazivamo “mindful” umjesto stanja “mind full” gdje smo preokupirani svakodnevnim problemima.

Trening je završen vježbama disanja i oslobađanja od stresa, uz sumiranje prethodnih predavanja i osvrtom na obrađivane teme.