Predstavnice NVO Juventas Nina Šćepanović i Anđela Glogoški biće saradnice na projektu "Gender throught the screen“.

Projekat je podržala Evropska komisija kroz program Erasmus + Action KA2, a koordinator projekta je NVO OAPA.

Cilj projekta "Gender through the Screen" je da podstakne rodnu ravnopravnost upotrebom medija i obukom omladinskih radnika/ca o tome na koji način mogu bolje izvještavati, prikazati i promovisati rodnu ravnopravnost kroz medijske i komunikacijske kanale koje koriste.

Projekat tretira rod kao pitanje ravnopravnosti, gdje će se nastojati da se uz korišćenje pozitivnog pristupa minimiziraju negativni stereotipi i predrasude koje su povezane sa rodom i /ili polom.

Projekat se sastoji od četiri aktivnosti, a prvi sastanak je održan u Skoplju od 23. do 26. februara.

Prva aktivnost je podrazumijevala upoznavanje partnerskih organizacija sa kordinatorom projekta, raspodjelu obaveza i dužnosti, pripremu učesnika, kao i plan daljih aktivnosti.