Studenti II godine Fakulteta Političkih Nauka iz Podgorice, sa studijskog programa Socijalna politika i socijalni rad, u narednih nekoliko dana pohađaće dio iz praktične nastave u našoj organizaciji.

Dana 16. 03. 2018. studenti su posjetili 2 Drop-in centra Juventasa, Drop-in centar za osobe koje injektiraju droge i Drop-in centar za osobe koje prodaju seksualne usluge.

Koordinatorke programa Smanjenja štete koji se sprovodi u okviru oba centra, Marija Radović i Marija Milić, su zajedno sa kolegama terenskim radnicima, upoznale prisutne sa programom Smanjenja štete i time kako se on kod nas sprovodi, organizacijom rada centara i terenskog rada, koordinacijom sa drugim NVO i državnim sektorom.  Takođe, prisutni studenti su dobili brošure i  osnovne informacije o seksualno prenosivim infekcijama, HIV-u i hepatitisu B i C, testiranju na HIV i hepatitis B i C, vrstama droga i liječenju, predoziranju, supstitucijskim terapijama koje postoje u Crnoj Gori.