Terenski radnici Drop in centra za osobe koje injektiraju droge NVO Juventas  danas su obavili prvu od nekoliko planiranih akcija čišćenja pojedinih lokacija od kontaminiranog pribora za injektiranje.  Ovom prilikom, terenski radnici obišli su 3 lokacije u Centru Podgorice, i sakupili oko 500 kontaminiranih igala i špriceva.

Naime, u okviru Programa Smanjenja štete koju sprovodi NVO Juventas još od 2004.godine,a čije su aktivnosti usmjerene na podizanje kvaliteta život osoba koje koriste droge , njihovih porodica i lokalnih zajednica u kojima žive, organizuju se periodično akcije čišćenja javnih lokacija. Neke od planiranih lokacija za akcije su od izuzetnog značaja za lokalnu zajednicu, jer se nalaze u blizini stambenih zgrada, zelenih površina namijenjenih za boravak djece, šetačkih zona i slično.

020/624-608; 067/632-245; 069/160-093 i 067/403-435 su brojevi telefona na koje se građani mogu obratiti našim terenskim radnicima ukoliko primijete kontaminirane igle i špriceve, kako bismo na vrijeme reagovali i uklonili iste, u okviru naših akcija čišćenja ili vandradnim izlascima na lokacije.