Naše kolege, Ulićević Jovan, Marija Jovanović i Balša Dragojević, od 13.04. do 21.04. učestvovaće na treninzima u Varšavi i Kijevu, koje organizuje YODA - Young Organisation for Drug Action, gdje će zajedno sa ostalim organizacijama članicama YODA-e dijeliti iskustva vezana za rad sa osobama koje koriste droge, upoznati se sa novim vrstama droga koje su se pojavile na trzistu, obići DROP IN centre za osobe koje koriste droge i LGBT osobe, diskutovati na teme HIV/AIDS, Hepatitis B i C, kao i imati priliku da čuju sve o novim terapijama koje su dostupne u svijetu. Kolege će biti u mogućnosti da se upoznaju da zakonima i legislativama drugih zemalja u odnosu na probleme korišćenja psihoaktivnih supstanci, kao i da čuju i upoznaju dobre prakse u radu sa ovom populacijom,a sve sa akcentom na mlade osobe koje koriste droge.