Koordinatorka programa smanjenja štete u Juventasovom Drop in centru za osobe koje koriste droge, Marija Milić, od 15 do 22.04 pohađaće seminar Harm Reduction Academy. Kao jedna od brojnih stipendista ove akademije, imaće priliku da se u Kievu, zajedno sa ostalim stipendistima ove akademije, upozna sa radom programa smanjenja štete sirom svijeta, da izloži koji su problemi sa kojima se naša zemlja suočava kada je ova populacija u pitanju, kao i da cuje dobre primjere iz prakse drugih zemalja svijeta.

Takođe, pored dijeljenja osnovnih informacija o radu programa smanjenja štete širom svijeta, učesnici ovog seminara imaće priliku da čuju i posjete ključna mjesta na kojima se obavlja terenski rad, kao jedan od vrlo značajnih metoda za obuhvatanje populacija sa kojima rade, ali i o konceptu, strategijama i principima supstitucionih terapija i njihovoj dostupnosti ovoj populaciji. Imaće priliku i da obiđu Drop in centre za osobe koje prodaju seksualne usluge i Drop in centre za MSM (muškarce koji imaju seks sa muškarcima), kao i da čuju sve vezano za sigurno injektiranje droga i tretman i troškove liječenja Hepatitisa C, kao i predavanja na temu rodne ravnopravnosti, rodnog identiteta i seksualne ravnopravnosti.

Ovo je  prvi od tri modula  petog ciklusa ove akademije.