Pretjerana upotreba računara i pametnih telefona dovela je do različitih oboljenja kod mladih, zbog čega je neophodno podići nivo svijesti o značaju fizičke aktivnosti i zdrave ishrane, kroz uvođenje obaveznog školskog predmeta Zdravi stilovi života.

To je ocijenio saradnik na javno-zdravstvenim projektima u nevladinoj organizaciji Juventas, Jovan Dašić, gostujući u emisiji "Jutro sa Iris" na Televiziji Prva.

On je rekao da je svakom djetetu potrebno do 60 minuta fizičke aktivnosti dnevno.

"Preporuka je da se bude do dva sata dnevno ili manje ispred računara ili pametnih telefona. Nažalost, pretjerana upotreba istih, kao i gojaznost, doveli su do različitih oboljenja kod osnovaca, tako da je izučavanje predmeta Zdravi stilovi života jako značajno, jer se na tom predmetu mogu naučiti neke izuzetno važne vještine za očuvanje i unapređenje svog zdravlja", poručio je Dašić.

On je pojasnio da je važno da djeca imaju više časova korektivne gimnastike nego kolektivnih sportova, zbog toga što, kako je naveo, kolektivni sportovi odgovaraju samo manjem broju talentovane djece. 

"Jako je značajno da se predmet fizičkog vaspitanja prepoznaje u školama i ne bude posljednji, jer ga obično đaci izbjegavaju ili, u dogovoru sa nekim profesorima, čak i nemaju. Budu umorni, a jako je važno da taj čas bude prvi ili drugi, kako bi djeca na samom početku nastave imala pojačanu fizičku aktivnost i više koncentracije u toku dana za praćenje drugih časova", ocijenio je Dašić.

Pored loše opremljenih sala i rekvizita se, kako je kazao, bilježi i pad motivisanosti djece da se bave fizičkom aktivnošću. 

"Rješavanje tog problema je multisektorsko, ali ono čime se mi bavimo jeste da je jako važno uvesti Zdrave stilove života kao obavezan predmet u školama i na taj način podići nivo svijesti o tome koliko je važna fizička aktivnost za naš dalji rast i razvoj", poručio je Dašić.

Prema njegovim riječima, rizično ponašanje i loš način života su prisutni kod velikog broja osnovaca, što prouzrokuje, kako je pojasnio, različite štetne posljedice po zdravlje mladih. 

"Istraživanje UNICEF-a je pokazalo da 97 odsto djece koristi internet, a od toga od 12. do 14. godine djeca u prosjeku provedu više od tri sata dnevno na računaru. To je dovelo do različitih oboljenja kod osnovaca - imaju krivu kičmu, gojazna su, isključeni su iz komunikacije itd. Imate svijest kod roditelja da što je dijete gojaznije, to je zdravije, a onda kada primjete tu gojaznost, kreću u masovne dijete, koje mogu biti izuzetno opasne po zdravlje djeteta“, naveo je Dašić. 

On je kazao da je važno da djeca uče o zdravoj ishrani i fizičkoj aktivnosti, ali da roditelji ne bi trebali vršiti pritisak i oprerećivati ih, ukoliko ne postoji želja za sportom kod djeteta.

"Potrebno je da djeca sama spoznaju važnost fizičke aktivnosti, uz adekvatnu kontrolu roditelja, a ne da to budu neke zadovoljenja roditeljskih želja", poručio je Dašić

On je najavio da će NVO Juventas u narednom periodu sprovesti istraživanje o zdravlju mladih, koje je podržalo Ministarstvo sporta, a potom, kako je naveo, raditi promociju savjetovališta za mlade, koja su jako značajna u pružanju adekvatnih i pravovremenih informacija.