Koordinatorka programa Smanjenje štete za osobe koje koriste droge, Marija Milić, prisustvala je sastancima Drug policy Network South Eastern Europe (DPNSEE), koji se odnose na saradnju Vladinog i Nevladinog sektora na polju droga, kako bi se utvrdila pravila dosadašnje i buduće saradnje tih sektora.

Sastancima, koji su održani u Beogradu od 9. do 10. maja, prisustvovali su predstavnici Vladinog i Nevladinog sektora iz država Jugoistočne Evrope.

Sastanci su imali za cilj uvrđivanje pravila dosadašnje i buduće saradnje ta dva sektora na polju droga.

Jedna od tema je bila implementacija ciljeva održivog razvoja, kao i djelovi kooperacije Vladinog i Nevladinog sektora koji mogu doprinijeti humanijoj i efikasnijoj politici za droge.

Sastanke su organizovali DPNSEE, Diogenis - Drug policy dialogue iz Grčke i Kancelarija za borbu protiv droga Republike Srbije.