U periodu od 11 do 14.05.2018. Juventas je ugostio članove Youth Organization for Drug Action (YODA), kao nastavak treninga iz Varšave i Kijeva u aprilu ove godine.

Tema ove radionice se odnosila na organizacione i etičke aspekte u radu sa beskućnicima, kao i na zaštitu ljudskih i socijalnih prava beskućnika koji koriste psihoaktivne supstance.

Članovi YODA-e su imali prilike da posjete sva tri Drop in centra NVO Juventas, gdje su se upoznali sa radom naših centara, načelima sprovodjenja terenskog rada, da se upoznaju sa politikama o drogama koje se sprovode u našoj zemlji, izazovima i problemima sa kojima se susrijećemo u radu sa populacijama u riziku.

 Zajedno sa terenskim radnicima NVO Juventas, drugog dana treninga, posjetili su nekoliko lokacija u Podgorici, koje su prepoznate kao lokacije na kojima se odvijaju terenske aktivnosti i na kojima se okuplja dio klijenata koji posjećuju pomenute Drop in centre.