Drugi modul petog ciklusa Harm Reduction Academy se nastavlja u prelijepoj Mombasi, Kenija, od 21 do 25 maja , gdje je naša koordinatorka programa Smanjenja štete za osobe koje koriste droge, Marija Milić.

Ovaj modul je posvećen saznanjima o teroriji promjena koja stoji iza programa smanjenja štete, savremenih alata uz pomoć kojih se sprovode monitoring i evaluacija programa, metodama koje se koriste kako bi se izmjerio uspjeh programa, kao i istraživačkih metoda koje se u programu smanjenja štete koriste.

 

Učesnici će takođe dobiti praktično iskustvo korišćenja različitih metoda i alata za monitoring i evaluaciju programa.

Tokom posjeta na terenu, učesnici su se upoznali sa lokalnom situacijom u kojoj se nalaze osobe koje koriste droge, posjetili su supstitucionu terapiju metadonom, Drop in centre i imali priliku da učestvuju u terenskom radu zajedno sa terenskim radnicima ovdašnjih NVO, kao i ostalim aktivnostima koje NVO u Mombasi implementiraju tokom sprovođenja programa smanjenja štete.