(NVO) Juventas organizuje internacionalni trening  „Finansiranje projekata NVO-a koji se bave mladima u riziku od socijalnog isključivanja“, u periodu od 5. do 8. juna, u primorskom mjestu Shëngjin, Lezhë, na sjevernoj obali Albanije.

Trening, koji ima za cilj jačanje kapaciteta civilnog sektora kroz saradnju na regionalnom i nacionalnom nivou, dio je projekta “Osnaživanje mladih u riziku od socijalne isključenosti”, koji podržava Evropska unija, a sprovodi se na području Zapadnog Balkana, u periodu od januara 2016. do oktobra 2019. godine.

„Specifični cilj projekta se odnosi na pružanje podrške mladima u riziku u oblasti obrazovanja, zapošljavanja, pravosuđa i drugim oblastima, kroz podsticanje aktivnog učešća i inkluzije za organizacije civilnog društva koje predstavljaju mlade ljude u procesima donošenja odluka i reformi“, pojasnili su iz NVO Juventas.

Na treningu učestvuju predstavnice NVO Juventas Marjana Krsmanović i Nina Scepnović, predstavnik ATAK-a Vasko Raičević, predstavnica Ministarstva zdravlja Jelena Kujović, kao i predstavnici  Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, Drago Spaić i Miloš Ristić.

„Predstavnici partnerskih organizacija i institucija biće dio Regionalnog konsultativnog tijela, koje će održavati komunikaciju između zemalja učesnica i zagovarati bolji položaj mladih u riziku“, naveli su iz Juventas-a.

Projektom koordinira NVO Juventas, u saradnji sa ARSIS iz Albanije, Asocijacijom Margina iz Bosne i Hercegovine, HOPS iz Makedonije, NGO Labyrinth sa Kosova, Prevent iz Srbije i SHL foundation iz Njemačke.