Na godišnjoj regionalnoj konferenciji "Socio-politički razvoj i politike prema drogama u jugoistočnoj Evropi", održanoj od 07-09. juna u Solunu, Grčkoj, prisustvovala je naša koleginica Glogoški Anđela.

Konferencija je dio regionalnog projekta "Jačanje kapaciteta nevladinih organizacija i promovisanje javne zdravstvene politike i politike ljudskih prava usmjerene ka drogama u jugoistočnoj Europi", a organizovana je od strane Diogenis organizacije iz Atine.

Teme o kojima se razgovaralo na konferenciji odnosile su se na:

  1. Kulturu mladih, ljetne festivale, upotrebu droga i smanjenje štete u jugoistočnoj Europi: implementacija politike za nadležne organe, organizatore festivala i usluge smanjenja štete.
  2. Izbjeglice i migranti u zemljama jugoistočne Europe i problemi u vezi droga. Istraživanje stanja, doprinos NVO-a i nacionalnih vlasti.
  3. Procena političke deklaracije 2009.-2019 u vezi sa ishodnim dokumentom UNGASS. Perspektiva jugoistočne Europe.
  4. Procjena i praćenje projekta smanjenja štete u jugoistočnoj Europi.
  5. Aktuelne teme od važnosti:
  6. a) regulacija kanabisa u medicinske svrhe
  7. b) trenutni regionalni projekt "Jačanje kapaciteta nevladinih organizacija i promocija javne zdravstvene politike i politike ljudskih prava usmjernih ka drogama u jugoistočnoj Europi"
  8. c) druge teme.