Sistem podrške korisnicima psihoaktivnih supstanci je nerazvijen u Crnoj Gori, a koordinacija prevencije i tretmana ne postoji, saopštila je  koordinatorka programa smanjenja štete u nevladinoj organizaciji (NVO) Juventas, Marija Milić, poručujući da je neophodno prilagoditi servise i smanjiti diskriminaciju mladih ljudi kojima je pomoć potrebna.

Ona je, povodom obilježavanja globalne inicijative „Podrži. Ne kažnjavaj“, 26. juna, kazala da ima veoma malo programa reintegracije i resocijalizacije, ocjenjujući da nisu održivi.

 „Sistem podrške mladim ljudima, koji sve ranije počinju da eksperimentišu sa psihoaktivnim supstancama, nerazvijen je i potrebno je prilagoditi servise i smanjiti diskriminaciju mladih ljudi kojima je pomoć potrebna a koji nam se za istu obraćaju“, saopštila je Milić.

Ona je navela da ne postoje adekvatni programi prevencije i da su, kako su saopštili, mladi prepušteni ilegalnom tržištu narkotika bez primjerenog programa podrške.

„Većina korisnika prisihoaktivnih supstanci je počela sa korišćenjem još dok su bili djeca i većina nije imala potrebnu podršku sistema u periodu adolescencije. Podrška osobama koje koriste drogu je svedena na par tretmanskih opcija i nezadovoljavajuća je, posebno kad su djeca u pitanju“, ocijenila je Milić.

Ona je kazala da institucije nisu uvezane, a da  je prevencije predoziranja, kako je istakla, na nezavidnom nivou i da je potrebno sprovesti veći nadzor nad novim supstancima koje prodiru na tržište.

„Korisnici droga ne smiju biti kriminalizovani već moraju biti partnerski uključeni u programe kojima se koordinirano smanjuje potražnja za narkoticima, kroz adekvatne mjere prevencije i tretmana“, porućila je Milić iz NVO Juventas.

Ona je istakla da je potrebno naznačiti odgovornu instituciju za primjenu Strategije za droge.

„Neophodno je da država usvoji naše dugogodišnje apele, da odredi odgovornu instituciju i tim koji će koordinirati implementacijom Strategije za droge. Potrebno nam je da znamo koga pozivamo ubuduće na odgovornost u slučaju kada mjere iz strategije nisu adekvatno realizovane“, saopštila je Milić.

Kampanja „Podrži. Ne kažnjavaj. (Support. Don't punish)“ je globalna kampanja zagovaranja boljih politika prema drogama, koje prioritet daju ljudskim pravima i javnom zdravlju, sa ciljem promovisanja reforme politike prema drogama, promjene zakona i politika koje ometaju pristup programima smanjenja štete, a koji su potrebni u Crnoj Gori, saopšteno je iz NVO Juventas.

Kampanje, pokrenute od strane Međunarodnog konzorcijuma za politike o drogama, Međunarodne mreže osoba koje koriste droge, Međunarodne mreže smanjenja štete i Međunarodne HIV/AIDS alijanse, a koju NVO Juventas podržava već četvrtu godinu zaredom, predstavlja takođe poziv vladama za okončanje „Rata protiv droga“.