Saradnja LGBTIQ zajednice i Uprave policije (UP) je profesionalna i kvalitetna kada su u pitanju organizacije povorki ponosa, a značajno je unaprijeđena izgradnjom povjerenja i dodatnom senzibilizacijom policijskih službenika, koji rade na zaštiti prava i sloboda pripadnika te zajednice.

To je ocijenjeno na sastanku direktora UP Veselina Veljovića sa predstavnicima nevladinih organizacija (NVO) koje se bave zaštitom i promocijom prava LGBTIQ zajednice.

Iz UP je saopšteno da je Veljović podržao aktivnosti koje sprovode predstavnici NVO, a koje se odnose na slučajeve procesuiranja nasilja nad LGBTIQ osobama, na obuke, seminare i studijske posjete namijenjene policijskim službenicima, kojima se unaprjeđuju znanja i stiču iskustva u radu u toj oblasti.

“Ocijenjeno je da je saradnja policije i LGBTIQ zajednice bila profesionalna i kvalitetna i kada su u pitanju organizacije povorki ponosa održanih prethodnih godina, te da će se sa takvom saradnjom nastaviti”, navodi se u saopštenju UP. 

Veljović je, kako je saopšteno, podsjetio da su zalaganje crnogorske policije na zaštiti LGBTIQ prava na početku saradnje prepoznale međunarodne organizacije i mreže koje se bave zaštitom prava LGBTIQ osoba, navodeći da je UP bila prva policijska organizacija ikada koja je dobila nagradu „Prijatelj pravde – nagrada za 2011. godinu“, koju dodjeljuje Konferencija „Pravda na Balkanu – jednakost za seksualne manjine“.

“Kao važno je ocijenjeno i to što u svim centrima bezbjednosti postoje LGBTIQ kontakt policijski službenici, koji su zaduženi za saradnju i kontakt sa pripadnicima LGBTIQ zajednice i kojima se LGBTIQ osobe mogu obratiti kad god postoji potreba da se posavjetuju sa policijom ili prijave bilo kakav vid uznemiravanja i nasilja”, dodaje se u saopštenju.

Veljović je konstatovao da je važno i aktivno učešće predstavnika UP u izradi Strategije za poboljšanje kvaliteta života LGBT osoba za period od 2013. do 2018. godine i u ispunjavanju obaveza iz akcionih planova za Strategiju, kao i to što UP ima predstavnika u Radnoj grupi, koju čine predstavnici državnih organa i nevladinog sektora, a koja je zadužena za izradu nove Strategije za poboljšanje kvaliteta života LGBT osoba za narednih pet godina.

“Tim povjerenja LGBT zajednice i UP, sastavljen od predstavnika UP, MUP-a i članova NVO, a čiji je mandat istekao ove godine, imao je značajnu ulogu u rješavanju aktuelnih pitanja koja opterećuju LGBTIQ zajednicu, a koja su u nadležnosti policije. Dogovoreno je da se Tim ponovo oformi i da se u komunikaciji članova ovog Tima dogovore dalje aktivnosti u cilju daljeg unaprjeđenja saradnje”, ističu u UP.

Na sastanku je naglašeno da će policija i dalje preduzimati aktivnosti kako bi zaštitila pripadnike LGBTIQ zajednice u svim prijavljenim slučajevima nasilja, i da će sagledati pojedinačno i slučajeve govora mržnje i prema tim pitanjima se odnositi u skladu sa zakonskim ovlašćenjima.

“Predstavnici LGBTIQ zajednice u policiji imaće pouzdanog i profesionalnog partnera u rješavanju svih pitanja koja se tiču policijskog rada i postupanja”, zaključio je Veljović.

Sastanku su prisustvovali i pomoćnik direktora UP za Sektor policije opšte nadležnosti Nikola Janjušević i portparolka UP Tamara Pavićević, dok su ispred NVO prisustvovali Danijel Kalezić iz Kvir Montenegra, Jovan Ulićević iz SPEKTR-e, Jelena Čolaković iz Juventasa, Bojana Jokić iz LGBT Foruma Progres i Džon Barac iz LGBTIQ socijalnog centra.