U Sarajevu je od 3. do 5. septembra, u okviru projketa Budget Advocacy and Monitoring in countries of South East Europe, organizovan prvi u nizu treninga za konusultativne timove.  

Tokom treninga članiovi timova stekli su bolje razumijevanje projekta, koji su to najbolji modeli zagovaranja i sprovođenja kontrole budžeta.   

Cilj treninga bio je sticanje međusobnog razumijevanja projekta, koji je najbolji model zagovaranja i načini sprovođenja kontrole budžeta i koje su tačne uloge konsultantskih timova u sprovođenju nacionalnih planova djelovanja.  Trening je prošlo 15 učesnika iz 3 zemlje (Crna Gora, Makedonija i Srbija), koje su uklljučene u realizaciju projekta.

Obuku su održali Darko Antikj iz ESE-a i Vlatko Dekov iz HOPS-a koji su razvili model i uspješno ga implementirali u Makedoniji.

U toku obuke posbena pažnja bila je posvećena sljedećim temama: upravljanje budžetom na nacionalnom i lokalnom nivou, analizi budžeta, prepoznavanju donosioca odluka i načina zagovaranja, kao i planiranje i implementacija zagovaračkog procesa.