“ Iskra u mraku – Smanjenje štete u Crnoj Gori“ (“Sparkle in the Dark- Harm Reduction in Montenegro”) je dokumentarni film o NVO Juventas, snimljen od strane ekipe Drugreporter-a, koji je premijerno bio prikazan u noći ovogodišnje kampanje “Podrži.Ne kažnjavaj.” (“Support. Don’t punish.”)

Snimljen u jesen 2017, sam video je moćan alat za zagovaranje za Crnu Goru, iako je dužina video zapisa samo 13 minuta, uspeli smo poslati snažnu poruku - da smanjenje štete u Crnoj Gori funkcioniše i da ga treba finansirati .

Juventas je kao nevladina organizacija počeo sa radom 1996. godine i uspio je biti u centru događaja vezanih za određene kategorije osoba u riziku u Crnoj Gori i njihova prava. Od 2004. godine započeli smo svoj rad sa osobama koje koriste droge I seksualnim radnicima/cama, a tokom "zlatnih godina" finansiranja naših usluga I servisa od strane Globalnog fonda učinili smo zaista mnogo. Prepreke su postojale, sigurno, svugdje oko nas, ali smo uspjevali da nastavimo naš rad uprkos njima, što I dalje činimo.

Pokazali smo želju i napore da se program nastavi tek nakon odlaska Globalnog fonda, kada više nismo imali pravo na finansiranje, jer je Crna Gora postala zemlja sa srednjim prihodom. U to vrijeme smo bili suočeni sa stvarnošću - bez finansiranja, bili smo prisiljeni da zatvorimo skoro sve postojeće usluge u našim Drop-in centrima osim razmjene sterilne opreme za injektiranje unutar Drop-in centra za osobe koje koriste droge. Na sreću, nakon nekoliko težih meseci, naši napori su se isplatili, a sve naše usluge su počele da rade ponovo. Podrška Globalnog fonda u skladu sa domaćim sredstvima za naredne tri godine je uslovno osigurana.

U dokumentarnom filmu govorimo o svakodnevnom radu, kako vodimo naše Drop-in centre i rad na terenu, sa kojim problemima se suočavamo i nakon svih ovih godina rada, i koje su dobre strane pokušaja da se napravi promjena kroz programe smanjenja štete. Naši klijenti su imali priliku da objasne kako usluge ispunjavaju njihove potrebe, posebno kada je u pitanju podrška vršnjačkih radnika. Pored toga, dokumentarni film je uključio i pregled naše saradnje sa vladinim institucijama, što se pokazalo stalnim naporima usmjerenim na poboljšanje kvaliteta saradnje od kojih će naši klijenti imati koristi.

Film smo premijerno prikazali 26. juna, kao dio ovogodišnjeg obilježavanja kampanje “Podrži. Ne kažnjavaj”. Pozvali smo lokalne nevladine organizacije, naše klijente, kao i ljude iz vladinih institucija, kako bismo skrenuli pažnju na probleme sa kojima se svi suočavamo. Iste večeri održana je javna rasprava čiji su glavni govornici bili članovi Crnogorske mreže za smanjenje štete LINK, koordinatorka programa direktne asistencije za osobe koje koriste droge NVO Juventas Marija Milić i psiholog Instituta za javno zdravlje Tatijana Đurišić Mandić. Diskusija je bila usmerena na mlade I nove psihoaktivne supstance (NPS), roditelje, ali i na javnost uopšte, koji nemaju adekvatne informacije ili nisu spremni da čuju o potencijalnim načinima da pomognu svojoj djeci / članovima porodice / članovima zajednice u potrebi. Diskusija je bila veoma produktivna jer je aktivno učestvovala svaka prisutna osoba, dajući glavnim govornicima odlične doprinose za buduće aktivnosti, a posebno na ciljanu kategoriju mladih u Crnoj Gori. Razlog ovakvog koncepta može se prvenstveno naći u našoj želji da privučemo što više ljudi iz zajednice, da čuju naše priče, da saznaju sa čime se svakodnevno borimo i da se shvati da osobe koje koriste droge imaju glasove koji se moraju čuti. Mi u NVO Juventas vjerujemo da je sistem podrške mladima koji počinju eksperimentisati sa psihoaktivnim supstancama nerazvijen, a od presudne je važnosti da možemo prilagoditi usluge njihovim potrebama i boriti se i smanjiti stigmu oko mladih ljudi koji trebaju pomoć i koji nam se u vezi sa tim I obraćaju. 

Najveću pažnju treba obratiti na sledeće: 

• Gotovo da nema programa za prevenciju. Mladi su izloženi ilegalnom tržištu droga i ostavljeni bez adekvatnog programa podrške. 

• Podrška osobama koje koriste droge svedena su na nekoliko opcija za tretman i nezadovoljavajuća je, naročito kada se radi o djeci I mladima. 

• Koordinacija prevencije i lečenja gotovo ne postoji, institucije nisu povezane, programi nemaju kapacitet i često nisu dostupni. 

• Nema gotovo nikakve kontrole nad novim supstancama koje prodiru na naše tržište. 

• Sprečavanje predoziranja takođe je na nezadovoljavajućem i nepostojećem nivou. 

• Postoji nekoliko programa reintegracije i resocijalizacije koji, pored toga, nisu održivi. Dakle - Podržite, ne kažnjavajte i finansirajte programe smanjenja štete u Crnoj Gori! 

 

Marija Milić, NVO Juventas.