Milić Marija, koordinatorka programa direktne asistencije za osobe koje koriste droge, i Vujović Mladen, vršnjački radnik Nvo Juventasa, danas su u sklopu projekta „Zdravi stilovi života“ posjetili školu Savo Pejanović, i učenicima 6 i 7 razreda, kao i zainteresovanim nastavnicima, održali radionice na temu „Prevencija narkomanije“.

Djaci 6 i 7 razreda su imali priliku da čuju sve o bolesti zavisnosti, vrstama psihoaktivnih supstanci, značaju odabira pravih izbora i načinima kako da kažu „NE“ ukoliko se nađu u situaciji da im neko ponudi psihoaktivne supstance. Takođe, imali su priliku da čuju načine na koje psihoaktivne supstance utiču na organizam, koje sve posljedice mogu ostaviti, kao i istinitu priču o dječaku koji je na nagovor društva počeo da koristi psihoaktivne supstance. Učenici su aktivnim učešćem u radionicama dali svoj doprinos i impute predavačima o tome šta ih brine u toku odrastanja, a da je vezano za bolesti zavisnosti.

Ovo je samo jedna od nekoliko osnovnih škola u kojima će zaposljeni Nvo Juventasa održavati edukativne radionice ovog tipa u toku mjeseca oktobra.