U periodu od septembra do januara tekuće godine, NVO Juventas će sprovoditi pružanje psihosocijalne podrške osuđenim licima sa istorijom korišćenja psihoaktivnih supstanci. Aktivnosti su dio projekta „Jačanje zaštite ljudskih prava pritvorenih i osuđenih lica u Crnoj Gori“ koji u našoj zemlji implementira Programska kancelarija Savjeta Evrope u Podgorici, a koji finansira Savjet Evrope i Evropska Unija.  Podrška se sprovodi kroz grupni rad sa osuđenim licima, a psihosocijalnu podršku pružaju psihoterapeutkinja Tatijana Đurišić i socijalna radnica Marija Radović.

Jedan od glavnih ciljeva projekta je jačanje kompencija osuđenih lica u cilju unaprijeđenja šansi za uspješnu reintegraciju u društvo nakon izlaska. Posebna pažnja je usmjerena na unaprijeđenje njihovih znanja i vještina u odnosu na sledeće teme: krvlju i seksualno prenosive infekcije, liječenje bolesti zavisnosti, predoziranje, zdravstvena zaštita, prava iz oblasti socijalne i dječije zaštite, zapošljavanje i drugih značajnih tema.