NVO Juventas je dobio produzenje sertifikata za ISO: 9001 za 2019. godinu 15.oktobra 2018.godine.

Kroz proces revizorske provjere , sistem menadžmenta pokazao je potpunu usaglašenost sa zahtevima i procesima  uspostavljenim kroz ISO standard u oblastima -Pružanje usluga u oblasti direktne podrške osobama u riziku od socijalne isključenosti i socijalno isključenima i standardizacije tih usluga. 

Jačanje kapaciteta organizacije civilnog društva, institucija i medija. Istraživanje, kreiranje politika i zastupanje.