Studenti II godine Fakulteta Političkih Nauka iz Podgorice, sa studijskog programa Socijalna politika i socijalni rad, u narednih nekoliko dana pohađaće dio iz praktične nastave u našoj organizaciji.

Dana 16. 03. 2018. studenti su posjetili 2 Drop-in centra Juventasa, Drop-in centar za osobe koje injektiraju droge i Drop-in centar za osobe koje prodaju seksualne usluge.

Koordinatorke programa Smanjenja štete koji se sprovodi u okviru oba centra, Marija Radović i Marija Milić, su zajedno sa kolegama terenskim radnicima, upoznale prisutne sa programom Smanjenja štete i time kako se on kod nas sprovodi, organizacijom rada centara i terenskog rada, koordinacijom sa drugim NVO i državnim sektorom.  Takođe, prisutni studenti su dobili brošure i  osnovne informacije o seksualno prenosivim infekcijama, HIV-u i hepatitisu B i C, testiranju na HIV i hepatitis B i C, vrstama droga i liječenju, predoziranju, supstitucijskim terapijama koje postoje u Crnoj Gori.

 

 


Crnogorsko društvo je spremno da koristi formu peticije, ali je pitanje koliko su institucije kojima su peticije predate spremne da ih na odgovoran način razmatraju, uzimajući uravnotežen stav u odnosu na predložene inicijative, ocijenila je izvršna direktorka Juventasa Ivana Vujović.

Ona je u intervjju za Pobjedu kazala da civilno društvo počiva na potrebi građana da utiču na javne politike i prakse.

„To znači da se ne dopušta da se procesi odlučivanja i sprovođenja odluka donose bez uključivanja onih kojih se tiču. Neformalni oblici udruživanja građana koje peticija kao forma podržava su s toga još značajniji“, objasnila je Vujović.

Ona je kazala da je crnogorskao društvo spremno da koristi formu peticije, napominjući da ona nekada može da sadrži neustavne, protivzakonske ili diskriminatorske norme.

„Takve inicijative treba razmatrati i javnosti jasno ukazati na njihove nedostatke, posebno kada su usmjerene direktno na štetu neke grupe, odnosno kada za osnovu imaju mržnju i diskriminaciju. Evantualna pojava takvih peticija može i otvoriti zdravu javnu raspravu o određenim društvenim problemima“, smatra Vujović.

Ona je istakla da su neke peticije uspjele promijeniti određeni segment društvene ili političke zbilje.

„Treba se sjetiti da je jedna peticija 2004. godine spasila Taru. Tada se odustalo od potapanja dijela kanjona nakon angažovanja više od 30 nevladinih organizacija (NVO) i prikupljanja deset hiljada potpisa kojima je inicirano potpisivanje Deklaracije o zaštiti rijeke Tare“, kazala je Vujović.

Neke peticije su, kako je podsjetila, odgovorne i za unapređenje pravnog okvira u državi.

„Primjer je još uvijek aktuelni Zakon o političkim partijama koji je Parlament usvojio na predlog Centra za monitoring i istraživanje (CeMI) 2004. godine. Posebno je bio koristan mehanizam koji je omogućavao građanima da nakon prikupljanja dovoljnog broja potpisa putem peticije mogu da predlože svoju zakonodavnu inicijativu, a Parlament je imao obavezu da o inicijativi odlučuje“, navela je Vujović.

Prema njenim riječima, ukidanje mogućnosti direktne prezentacije inicijative u ime grupe građana značilo je ograničavanje građanskog aktivizma.

„To je nanijelo veliku štetu glasu građana, odnosno funkcionisanju demokratije“, ocijenila je Vujović.

Ona je navela da je Udruženje Roditelji 2013. godine u saradnji sa 33 NVO pokrenulo uspješnu peticiju protiv ograničavanja refundacije roditeljskog odsustva čime je onemogućeno, kako je kazala, dalje pogoršanje ionako nezahvalnog položaja žena na tržištu rada.

„Prethodne godine je predata važna ekološka inicijativa „Crnu Goru sa minimumom otpada, Zero Waste Montenegro“, čiji su predstavnici Ministarstvu održivog razvoja i turizma predali peticiju sa tri hiljade potpisa podrške građana za zabranu jednokratnih plastičnih kesa. Ministarstvo je najavilo mjere, ali ostaje da se vidi njihov domet“, navela je Vujović.

I pored dobre argumentovanosti, kako je rekla, neke peticije nisu bile dovoljno uvažene i ostale su na nivou kampanje podizanja svijesti građana o određenom problemu.

Vujović je pojasnila da peticije imaju ograničeno ali važno dejstvo.

„One ne obavezujuju, ali ukazuju, ukoliko se prikupi dovoljan broj potpisa da postoji potreba da se o nekom problemu u što skorijem roku otvori paticipativna javna rasprava ili se pokenu određene mjere“, pojasnila je Vujović.

Ona je ocijenila da je Crna Gora i dalje daleko od zdravog demokratskog društva, posebno kada se, kako je rekla, uzme u obzir da se demokratija kao princip često zloupotrebljava.

„Da bi bili zdravo demokratsko društvo, prije svega treba da unaprijedimo školski sistem, smanjimo korupciju na svim nivoima i dozvolimo da ovaj prostor prodiše integritetom“, smatra Vujović.

Nedostatak integriteta na svim nivoima, kako je rekla, dovodi do toga da se razvodnjava ili zloupotrebljava svaki mehanizam koji bi trebalo da osigura jednakost, slobodu, nezavisnost insititucija i nadzor nad njihovim radom.

„Demokratiju ovdje ograničavaju političke elite koje se grčevito boje gubljenja kontrole, posljedično i svojih pozicija“, smatra Vujović.

Ona je kazala da postoji spremnost da se koriste peticije ali da je, kako je rekla, pitanje koliko su nacionalni i lokalni parlamenti, odnosno institucije kojima su peticije predate spremni da ih na odgovoran način razmatraju.

„Pitanje je koliko su institucije spremne da uzmu uravnotežen stav u odnosu na prednosti i nedostatke predloženih inicijativa, i to, prije svega, sa pozicije svih građana koje predstavljaju“, zaključila je Vujović.

 

U okviru projekta “Bajke su za svakoga” deset tradicionalnih narodnih bajki dobiće alternativne forme i u njima će biti učitani novi kodovi, promijenjene tradicionalne uloge, a pojaviće se kvir kultura i druge razičitosti.

To je saopšteno tokom treninga u Budvi, koji je organizovan u okviru projekta “Bajke su za svakoga”, a koji realizuju nevladina organizacija (NVO) Juventas iz Crne Gore, Fondacija CURE iz Bosne i Hercegovine, , Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje iz Hrvatske, LGBTI Centar za podršku iz Makedonije i Alternativni centar za djevojke iz Srbije.

Projekt koordinatorka Fondacije Cure iz Bosne i Hercegovine, Marija Vuletić, pojasnila je da projekat „Bajke su za svakoga“ ima za cilj da se stare bajke oblikuju kroz feminističku prizmu.

„Bilo nam je važno da pričamo sa ljudima šta su to bajke i kakve lekcije učimo iz njih. Onda smo odlučili da napišemo projekat kroz Erasmus plus poziv i da uključimo pet država iz regiona, a to su Hrvatska, Srbija, Makedonija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora“, navela je Vuletić.

Ona je istakla da su radionice, u okviru projekta, organizovane u Sarajevu i Budvi, navodeći da će finalni proizvod biti Zbirka novih alternativnih feminističkih bajki.

„Onda će, učesnici da kroz putujući karavan, u gradovima ovih država, predstave taj Zbornik i da malo porazgovaraju o tome kako su nastajale bajke i zašto je važno da te bajke dobiju malo drugačiji oblik, od onoga koji su imale do sada“, kazala je Vuletić.

Prema njenim riječima, djeca iz bajki uče hetero-patrijarhalne rodne uloge odnosno, kako je pojasnila, uče kako bi trebalo žene i muškarci da izgledaju i da se ponašaju.

„U suštini to baš nije onako kako je realno stanje stvari. Ne žele svi muškarci da budu heroji, ne žele sve djevojke i žene da budu princeze. Hoćemo da probamo da napravimo Zbornik u kojem će, možda, te tradicionalne uloge biti promijenjene, gdje će se pojaviti kvir kultura, različitosti, ljudi koji su drugačiji“, objasnila je Vuletić.

Direktorica programa za izgradnju kapaciteta organizacija civilnog društva, institucija i medija u nevladinoj organizaciji Juventas, Jelena Čolaković, kazala je da stvarnost treba da bude poštujuća za sve različitosti i da je važno razgovarati o osobama sa invaliditetom, o onima koji su drugačije seksualne orjentacije i rodnog identiteta, boje kože, nacionalnosti, vjeroispovijesti.

“Mislimo da ćemo, kroz bajke, postići taj efekat, da se međusobno više poštujemo i da djecu, a i starije učimo nekim lijepim vrijednostima, koje upravo bajke propagiraju. To su ljubav, poštovanje i razumijevanje drugoga i drugačijega. I u ovim bajkama će ljubav i pravda uvijek da pobijede, samo što će bajka da bude malo drugačije strukturirana”, objasnila je Čolaković.

U bajkama će, kako je navela, biti elemenata kojih trenutno nema.

“A ono što je jako zanimljivo jeste što ćemo „Snežanu i sedam patuljaka“, “Tri praseta“, „Nemušti jezik“, „Uspavanu ljepoticu“, „Malu sirenu vidjeti“ vidjeti u malo drugačijem ruhu”, istakla je Čolaković.

Ona je rekla da je 25 učesnika iz pet država imalo priliku da tokom šestodnevnog treninga u Budvi, uči o tome kakva je struktura bajke i na koji način se, kako je kazala, može ispoštovati jezik koji bajka ima i učiniti razumljivim svim kategorijama društva.

Čolaković je istakla da će bajke biti završene do kraja mjeseca, “a onda tokom maja, juna, jula, imaćemo priliku da, kroz karavan vidimo i kako publika reaguje na bajke”.

Dramaturg Vesko Raičević, rekao je da je ideja da se u tradicionalne narodne bajke koje su, kako je pojasnio, u strogom patrijarhalnom svijetu, učitaju novi kodovi.

“Da vidimo da li te bajke mogu biti zaista za svakoga ili samo za određenu grupu ljudi. Čitajući ih vidimo njihov odnos prema manjinama, ženama, prema nekim drugim slojevima društva, prema kojima je ulgavnom taj odnos negativan, tj, izvire iz patrijarhalne tradicije”, objasnio je Raičević.

Države učesnice projekta će od deset bajki napraviti nove forme, a Crna Gora će, kako je rekao, raditi na bajkama „Baščelik“ i „Mala sirena“.

“Baščelik je tipična bajka sa jakim patrijarhalnim kodom. Ta bajka će da bude ispričana iz perspektive jednog od ženskih likova i biće zanimljivo da vidimo šta će ta perespektiva novo donijeti toj priči. Druga priča je o Maloj sireni. To je priča koja već u svom kodu ima jednu liniju trans odnosa, i može da se ispriča na drugi, savremeniji način”, smatra Raičević.

On je kazao da će biti zanimljivo vidjeti kako će se drugačije čitati nešto što je dato kao nepromjenjivo jer je dio tradicije.

“Naravno tradicija treba da se razvija i da se mijenja, naročito neki odnosi koji su prevaziđeni i koji prosto moraju u savremenim društvima da budu promijenjeni. Neki ljudi će na to sigurno reagovati negativno, jer su to kao stvari koje se ne smiju dirati, ali vjerujem da će to biti nove priče bazirane na temeljima starih i da će samim tim čitaocima biti zanimljivo da ih pročitaju”, naveo je Raičević.

 

Predstavnice NVO Juventas Nina Šćepanović i Anđela Glogoški biće saradnice na projektu "Gender throught the screen“.

Projekat je podržala Evropska komisija kroz program Erasmus + Action KA2, a koordinator projekta je NVO OAPA.

Cilj projekta "Gender through the Screen" je da podstakne rodnu ravnopravnost upotrebom medija i obukom omladinskih radnika/ca o tome na koji način mogu bolje izvještavati, prikazati i promovisati rodnu ravnopravnost kroz medijske i komunikacijske kanale koje koriste.

Projekat tretira rod kao pitanje ravnopravnosti, gdje će se nastojati da se uz korišćenje pozitivnog pristupa minimiziraju negativni stereotipi i predrasude koje su povezane sa rodom i /ili polom.

Projekat se sastoji od četiri aktivnosti, a prvi sastanak je održan u Skoplju od 23. do 26. februara.

Prva aktivnost je podrazumijevala upoznavanje partnerskih organizacija sa kordinatorom projekta, raspodjelu obaveza i dužnosti, pripremu učesnika, kao i plan daljih aktivnosti.

 

Žene u Crnoj Gori nemaju jednaku poziciju na tržištu rada kao muškarci, nisu dovoljno zastupljene u Skupštini i u politici uopšte, a afirmativne mjere daju samo ograničene rezultate, saopšteno je iz nevladine organizacije (NVO) Juventas.

Iz te organizacije su kazali da je Crna Gora veoma patrijarhalna država, naročito kada je riječ o donošenju odluka o porodičnom životu.

“Naše istraživanje iz 2016. godine je pokazalao da samo u oko 10 odsto ukupnog broja domaćinstava muškarci i žene dijele kućne poslove i to osam odsto kada se radi o kuvanju, a 11 kada se radi o higijeni. U sedam od 10 domaćinstava žene su primarno odgovorne za neplaćene kućne poslove”, naveli su iz Juventasa.

Posao brige o domaćinstvu je najčešće nametnut, nije pitanje izbora, pa su neka druga, ranija istraživanja pokazala da većina žena ne uživa u istim.

Interesantno je da većina ispitanika (63%) čak smatra da su muškarci, uopšteno gledano, manje sposobni da brinu o kućnim poslovima, što je indikativno, jer ukazuje koliko je predrasuda da neplaćeni kućni rad pripada samo ženama, uvriježena u našoj kulturi.

Građani Crne Gore, kako su kazali, uglavnom smatraju da otac treba da bude najveći autoritet u porodici. “Velika većina građana se slaže sa ovim (89%), kao i sa stavom da se ova tradicija ne treba dovoditi u pitanje (83%)”, saopštili su iz Juventasa.

Oni su naveli da opšta populacija smatra da žena može biti uspješna u poslu, kao vođa tima, ali da, kako su kazali, ipak postoji razlika u platama u korist muškaraca.

“Žene nemaju jednaku poziciju na tržištu rada kao muškarci, manje su zaštićene, nedovoljno organizovane i njihova ekonomska sigurnost je više izložena manipulaciji političkih aktera”, smatraju u Juventasu.

Istraživanje iz 2015 koje je tretiralo pitanje diskriminacije na tržištu rada je, kako su istakli, pokazalo da je 15 odsto građana izjavilo da, ukoliko bi bili poslodavci, ne bi zaposlili trudnu ženu.

Većina naših građana, 74% smatra da porodični život pati kad majka radi puno radno vrijeme, ali to, prema istom istraživanju ne znači da nisu žene jednako sposobne kao i muškarci da grade sopstvenu karijeru.

Kako se briga o djeci i dalje smatra “ženskim poslom” raduje što blaga većina ispitanika (54%) smatra da bi trebalo da više muškaraca radi u sektoru brige o djeci, kao što je to npr. obdanište, škola.

“Žene su u odnosu na muškarce mnogo manje zastupljene na pozicijama moći u parlamentu i u politici uopšte, dok trenutne afirmativne mjere daju samo ograničene rezultate”, naveli su iz Juventasa.

Pred nama je duga borba za jednakost polova, koja neminovno dovodi do ekonomske i svake druge dobrobiti pojedinaca, pojedinki, porodica, djece i društva uopšte.

U okviru projekta „Psihosocijalna podrška ženama koje prodaju seksualne usluge ili koriste droge„ podržanog od strane Komisije za raspodjelu sredstava od igara na sreću, Ministarstva finansija, u hotelu „Palas“ u Petrovcu od 02.do 04.03.2018. održan je trening za terenske radnike NVO Juventas-a.

Tokom prvog dana treninga, psihološkinja Aleksandra Mitrović je održala radionicu na temu „burnout“ sindroma, gdje se govorilo o simptomima, faktorima i posljedicama stresa, načinima njihovog prevazilaženja i načinima suočavanja sa stresom. Kroz nekoliko interesantnih upitnika i igara, terenski radnici su razgovarali o stresnim situacijama i kako se izboriti sa istima, kako pojedinačno, tako i u timu.

U toku drugog dana treninga, dr Aleksandra Marjanović, specijalista socijalne medicine i predsjednica Crnogorske Fondacije za HIV, sve prisutne je upoznala sa tim šta je HIV/AIDS i predstavila trenutne epidemiološke podatke. Takođe, upoznala je prisutne o putevima prenosa HIV-a, simptomima i načinima prevencije.

U nastavku treninga, naši  Jelena Čolaković i Danijel Kalezić govorili su o osnovama terenskog rada, gdje su kroz niz primjera izdvojili osobine koje treba da posjeduje dobar terenski radnik. Istaknuta su osnovna pravila kojih se moramo pridržavati tokom sprovođenja rada na terenu, kao i o granicama i odgovornostima koje terenski radnici moraju posjedovati kako bi adekvatno obavljali svoj posao.

Kolege Davor Karadžić i Mladen Vujović, terenski radnici Drop-in centra za osobe koje injektiraju droge, pripremili su kratku prezentaciju na temu „Bezbjedno injektiranje droga“.

Za kraj, koleginice Jelena Čolaković, Marija Radović i Marija Milić pripremile su nekoliko interesantnih, stvarnih situacija sa terena/iz Drop-in centara o kojima se diskutovalo.

Završni dan treninga započeo je prezentacijom psihološkinje Aleksandre Mitrović na temu “Rad i komunikacija sa klijentima”, gdje se govorilo o motivaciji za pomoć klijentima, fazama kroz koje  profesionalci prolaze u cilju pomoći klijentima. Nakon toga, kroz diskusiju i primjere iz prakse izdvojili su se najvažniji koraci i bitne stvari na koje treba obratiti pažnju, kao i definisanje odgovornosti stručnih radnika i cilja oko kojeg svoje djelovanje treba da postavimo.

Prikazan je interesantan video material pod nazivom “Mind full or mindful?” u kojem se vidjelo koliko je bitno živjeti i djelovati u sadašnjosti i ne propuštati je, ne razmišljati konstatno o prošlosti i preispitivati je, a takođe ni preopterećivati se budućnošću. Takođe, istaknuti su koraci koje treba preduzeti kako bi se dostiglo stanje koje nazivamo “mindful” umjesto stanja “mind full” gdje smo preokupirani svakodnevnim problemima.

Trening je završen vježbama disanja i oslobađanja od stresa, uz sumiranje prethodnih predavanja i osvrtom na obrađivane teme.

 

Nevladina organizacija Juventas obezbijedila je donaciju Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija u vidu sportskih rekvizita za dva odvojena odjeljenja ove ustanove. Ovom donacijom nastavlja se dosadašnja dobra saradnja sa Zavodom za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS). Takođe, podiže se kapacitet sadržaja kada je u pitanju prostor za treniranje, čime se poboljšavaju uslovi boravka osuđenih lica.

Donacije realizovane 19.02.2018. upotpunile su inventar poluotvorenog odjeljenja i F odjeljenja ZIKS-a. NVO Juventas će i ubuduće nastaviti sa ovakvim aktivnostima, jer naš cilj jeste obezbijeđivanje što boljih uslova za boravak osuđenih lica u ovoj ustanovi.

Građansko partnerstvo važno je uvesti u pravni okvir kao što su to uradile Slovenija i Hrvatska, a Crna Gora bi trebalo da bude sledeća država koja će usvojiti zakon kojim je to pitanje regulisano.

U toj ocijeni su saglasni učesnici kampanje u okviru projekta Doprinos unapređenju kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori.

Nikšićanka Aleksandra Minić smatra da svi treba da imaju ista prava i da sve što ima veze sa ljubavlju treba da bude legalno.

„Smatram da i građansko partnertvo treba dovesti u pravni okvir. Poručujem svim bitnim ljudima koji mogu uticati na ovo, političarima i ljudima koji se nalaze na bitnim funkcijama u državnim ustanovama da glasaju za ljubav i da građansko partnerstvo uđe u pravni okvir baš kao što je u mnogim državama. Nadamo se da će Crna Gora biti sledeća“, kazala je Minić.

Aktivista za ljudska prava LGBT osoba, Danijel Kalezić, ocijenio je da usvajanje Zakona o građanskom partnerstvu nije bitno samo za LGBT osobe, već i za osobe različuitog pola koje ne žele da žive u vanbračnoj zajednici i da uđu u brak kao takav.

„Samim tim što ne žele, u ovom trenutku, nemaju mnoga prava koja imaju osobe čije zajednice jesu pravno prepoznate. Vjerujem da su svi poslanici i sve poslanice od naroda birani da čine najbolje što znaju i umiju i da podržavaju zakone i nove inicijative koje će dovesti do toga da svima nama bude bolje“, naveo je Kalezić.

U skladu sa tim, kako je rekao, on vjeruje da će poslanici kada Zakon o građanskom partnerstvu bude na dnevnom redu crnogorskog parlamenta glasati sa „da“, i da će taj akt bit usvojen.

Studentkinja Psihologije, Nina Subačev, smatra da bi donošenjem Zakona o građanskom partnerstvu država prestala „da kaska“ za ostatkom svijeta, ali i pružila ljudima mnoge mogućnosti.

„Više treba da se vodi računa o dobrobiti građana.Treba da budemo prioritet u onome što se odlučuje u Skupštini i drugim organima vlasti“, kazala je Subačev.

Kampanja je započeta u okviru projekta „Doprinos unapređenju kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori“ koji su realizovale nevladine organizacije Juventas, Kvir Montenegro i Institut za pravne studije, uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Zakon o građanskom partnerstvu nudi pravnu stabilnost i sigurnost ljudima koji žele da žive ili su već u partnerskoj zajednici, poručili su učesnici kampanje u okviru projekta Doprinos unapređenju kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori.

Bračni par Aleksandra i Saša Maksimovski smatraju da je donošenje Zakona o građanskom partnerstvu važno za budućnost Crne Gore.

„Dio naše zajednice postaće pravno vidljiv. Ako partneri žive zajedno, nisu u braku, a žive deset godine zajedno, jedan od njih može da se razboli a da ovome drugome ne bude dozvoljeno da ga obiđe u bolnici i da vodi računa o njemu. Trenutni zakon to ne prepoznaje da u tim situacijama članovi porodice u nekim situacijama donose odluku o zdravstvenoj zaštiti“, istakao je Saša Maksimovski.

Aleksandra je kazala da je, u slučaju smrti jednog od partnera, onemogućeno nasleđivanje toga što se steklo u zajednici.

„Zakon o građanskom partnerstvu nudi pravnu stabilnost i sigurnost ljudima koji žele da žive ili već u partnerskoj zajednici. Moramo razmišljati i o svojoj djeci. Moramo da im ostavimo bolju osnovu i bolju perspektivu za njih same da mogu da budu bolje varijante nas samih“, saglasni su Aleksandra i Saša Maksimovski.

Aktivista za ljudska prava trans osoba, Jovan Ulićević, ocijenio je da bi Zakon o građanskom partnerstvu pokazao da je porodica nešto što je za svakoga, a ne samo za, kako je naveo, pojedine ili one koji su privilegovani na određeni način.

„Mislim da je važno da poslanici imaju na umu da su tu oni radi nas i da su tu da bi omogućili da ovo društvo bude bolje mjesto i sigurno mjesto za sve nas. Samim tim, mislim da je važno da se ovaj zakon izglasa zato što će na taj način pokazati da brinu o svim građanima i o svim porodicama jednako“, poručio je Ulićević.

Srednjoškolka, Katja Jovanović, smatra da je usvajanje Zakona o građanskom partnerstvu važno jer, kako je navela, svi treba da budu slobodni i da imaju mogućnost da vole.

„Ako bih imala priliku da poručim nešto političarima, to bi bilo da ako žele da Crna Gora bude dio Evrope, mora da ima neke evropske vrijednosti. Prije evropskih vrijednosti, treba da ima i da poštuje i usvaja neke ljudske vrijednosti i da svima omogući slobodu koju ja volim“, navela je Jovanović.

Kampanja je započeta u okviru projekta „Doprinos unapređenju kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori“ koji su realizovale nevladine organizacije Juventas, Kvir Montenegro i Institut za pravne studije, uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

 

 

Reproduktivno i seksualno zdravlje je i dalje tabu tema između roditelja i djece, a u svim osnovnim i srednjim školama predmet Zdravi stilovi života trebalo bi da bude obavezan, ocijenjeno je iz Juventasa, povodom Sedmice upotrebe kondoma.

Predstavnica Juventasa, Nina Šćepanović, kazala je da su partnerski odnosi veoma važni i da je bitno da osobe pravilno obavljaju svoju ulogu u tim odnosima.

“Važno je da se gaje zdravi partnerski odnosi, da postoji povjerenje između partnera i da oni mogu sobodno, bez ustručavanja, da razgovaraju o ovoj temi”, objasnila je Šćepanović.

Prije nego što stupe u partnerske odnose, kako smatra, mladi treba da se informišu o sigurnom i bezbjednom seksu.

“Potrebno je da svim osobama budu dostupne informacije, odnosno da se mogu informisati i u školama i u savjetovalištima za mlade, koji postoje, a koji mladi mogu slobodno da koriste”, rekla je Šćepanović.

Ona je pojasnila da je korišćenje kondoma neophodno zbog samog zdravlja.

“Odnosi se na samo zdravlje, na polno prenosive bolesti, a svakako štiti i od neželjene trudnoće”, objasnila je Šćepanović.

Prema njenim riječima, priča o upotrebi kondoma u Crnoj Gori je i dalje tabu i djeca ni sa roditeljima ne mogu da razgovaraju o toj temi.

“To se smatra tabu temom i dan danas. Treba raditi na tome da se poboljšaju odnosi djece sa svojim roditeljima, odnosno da mogu slobodno da razgovaraju o ovoj temi”, smatra Šćepanović.

Ona je rekla da bi u osnovnim i srednjim školama kao obavezan trebalo uvesti predmet Zdravi stilovi života.

“U narednom periodu treba raditi na tome da ovaj predmet bude zastupljen u svim školama, kako bi se mladi mogli informisati i o ovoj temi”, kazala je Šćepanović.

Predstavnik Juventasa, Mićan Andrijašević, kazao je da je ta organizacija, uz finansijsku podršku Ministarstva sporta, realizovala promociju populacionih savjetovališta u Crnoj Gori, a kako je dodao, o seksualnom i reproduktivnom zdravlju obučeno je 18 srednjoškolaca iz šest crnogorskih gradova.

“Ti obučeni srednjoškolaci, kasnije su realizovali ukupno 24 radionice u svojim školama. Oni su, tom prilikom, prenijeli znanje o seksulanom i reproduktivnom zdravlju, polno prenosivim bolestima, seksualnosti i rodu, nekim psihološkim refleksijama seksualnog i reproduktivnog zdravlja”, naveo je Andrijašević.

Prema njegovim riječima, svi koji su prošli obuku i koji su prisustvovali vršnjačkim radionicama, pokazali su intersovanje da saznaju više o polno prenosivim bolestima i seksualnom i reproduktivnom zdravlju.

“Veoma su zainteresovani za kondome i ostala kontraceptivna sredstva, samim tim što izgleda imaju malo prilike da se sa tim susretnu i da o tome nešto više nauče od provjerljivih izvora. Zaključak je da o tome dosta čitaju na internetu, a postoji određena odbojnost da se o tome razgovara u školi, sa roditeljima, ili sa stručnim licima, odnosno zdravstvenim radnicima”, istakao je Andrijašević.

On je kazao da se predmet Zdravi stilovi života izučava u starijim razredima osnovne škole i prvom i drugom razredu Gimnazije, navodeći da u populacionim savjetovalištima koji funkcionišu u okviru domova zdravlja, mladi mogu da od stručnih lica saznaju ono što ih zanima.

“Dakle, postoje određeni mehanizmi, kada su u pitanju zdravi stilovi života i prije svega seksualno i reproduktivno zdravlje, ali mladi ih malo koriste. Tako da ćemo mi i dalje nastojati da promovišemo te mehanizme i alate, ali i da unaprijedimo same alate s obzirom da nisu na dovoljno visokom nivou”, ocijenio je Andrijašević.

Podgoričanin Dejvid Sejdović, kazao je da je potrebno da država obrazovanje stavi na prvo mjesto i da se u svim školama uvede predmet seksulano obrazovanje.

“Današnja omladina, nema dovoljno infrmacija, kada je riječ o intimnom druženju. Većina mladih se danas upoznaju putem socijalnih mreža i mislim da bi im trebalo bolje objasniti na koji način mogu da se zaštite”, rekao je Sejdović.

Učenik drugog razreda Srednje stručne škole “Sergije Stanić”, kazao je da se mladi, o seksualnom zdravlju, uglavnom, informišu na internetu.

“Do informacija, najčešće dolazimo putem interneta, što nije dobro za društvo”, rekao je učenik.

Srednjoškolac kojeg smo sreli, kazao nam je da zna da je za siguran seksualni odnos važno koristi kondnme, ali da je mlade sramota da ih kupe.

Osmanaestogodišnja Jelena kazala je da je u osnovnoj školi imala predmet Zdravi stilovi života, ali da u srednjoj školi profesori ne pričaju o seksualnom zdravlju.

“Jer vjerovatno, profesori misle da mi, koji smo već punoljetni imamo neko znanje o tome. Mada danas se mladi informišu putem interneta, ili možda nekih knjiga i ipak se snalazimo dobro”, rekla je Jelena.

Sugrađanka Zdenka smatra da je stvar kućnog vaspitanja da li će neko kupiti kondom ili ne.

“To je stvar ophođenja roditelja prema djeci, razgovora o prvom seksulanom iskustvu. Sve zavisi od sredine iz koje potiču mladi. U svakom slučaju oni međusobno razgovaraju i dobijaju potrebne informacije i sve im je dostupno. Ali u školama treba poraditi još na tome”, ocijenila je Zdenka.

Usvajanje Zakona o građanskom partnestvu nije bitno samo za LGBT zajednicu, već i za parove različitog pola koji ne žele da žive u vanbračnoj zajednici i uđu u brak, a koji nemaju prava kao ostali čije su zajednice pravno prepoznate.

To je ocijenio predsjednik Upravnog odbora organizacije Kvir Montenegro, Danijel Kalezić, podsjećajući da je Vlada formirala Radnu grupu za izradu Zakona o građanskom partnerstvu i da očekuje u narednom periodu intenzivniji rad na tom aktu.

„Građansko partnerstvo je zakonom uređena zajednica porodičnog života dvije osobe, sklopljena pred nadležnim tijelom u skladu sa odredbama zakona koji ga uređuje“, objasnio je Kalezić.

On je rekao da zbog nepostojanja Zakona o građanskom partnerstvu, LGBTIQ osobe nemaju prava da legalno posjete svoje partnere u bolnici i dobiju informaciju o njihovom zdravstvenom stanju ukoliko budu hospitalizivani.

“Ne možemo ostvariti pravo na zdravstvenu zaštu po osnovu osiguranja našeg partnera ili partnerke, ukoliko jedan od partnera premine, drugi ne može naslijediti penziju. Ne možemo naslijediti ni imovinu u slučaju smrti partnera, jer sve što stičemo tokom života pravno nije prepoznato kao zajednička imovina“, kazao je Kalezić.

Prema njegovim riječima, LGBT osobe bez Zakona o građanskom partnestvu ne mogu formalno udružiti mjesečna primanja i na taj način ostvariti bolje uslove za dobijanje kredita za kupovinu stana.

Kalezić je ukazao na istraživanje koje je Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) sproveo prošle godine za potrebe Kvir Montenegra i Juventasa, a koje je pokazalo da bi 65 odsto crnogorskih poslanika glasalo za zakon koji omogućava LGBTI osobama registrovanje istopolnog partnerstva sa nekim obimom prava sličnim onim koji proističu iz braka.

On je podsjetio da su se zahtjevi organizatora Montenegro Prajda prethodne dvije godine, između ostalih, odnosili na usvajanje Zakona o građanskom partnertsvu.

„Kvir Montenegro i Juventas će u narednim danima intenzivirati kampanju za usvajanje Zakona o građanskom partnerstvu, započetu u okviru projekta "Doprinos unapređenju kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori", tokom koje će široj javnosti približiti značaj usvajanja tog akta ne samo za LGBT zajednicu, već i za osobe različitog pola“, zaključio je Kalezić.

 

 

 

Gojaznost kod djece je jedan od najozbiljnijih zdravstvenih izazova današnjice, a osim što dovodi do dijabetesa i drugih hroničnih oboljenja, skopčana je i sa psihičkim problemima.

To je, u razgovoru za Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore (CIN-CG), ocijenila šefica Svjetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori Mina Brajović. Ona kaže da su prekomjerna kilaža i gojaznost ključni rizici za nastanak hroničnih oboljenja – dijabetesa, kardiovaskularnih oboljenja i kancera. Te bolesti su vodeći uzroci umiranja i invaliditeta u Evropi, pa i u Crnoj Gori.

“Gojaznost tokom djetinjstva tijesno je povezana sa nizom problema tipa gastrointestinalni, muskuloskeletalni i ortopedski, apnea, kardiovaskularni i dijabetes tip 2. Štavise, emotivni efekat prati problem gojaznosti. Ne treba zaboraviti, gojaznost u djetinjstvu često je skopčana sa depresijom, stigmatizacijom, neadekvatnom socijalizacijom i lošim rezultatima u školi. Naučni dokazi upozoravaju da gojaznost u djetinjstvu povećava rizik gojaznosti, prijevremene smrtnosti i invaliditeta u zrelom dobu”, ističe Brajović.

rajović je odgovorila CIN-CG da je ključni uzrok i okudač problema prekomjerne kilaže i gojaznosti neravnoteža između unijetih i utrošenih kalora.

“U velikoj mjeri ovo je posljedica i promjena u pogledu tipa i vrste hrane koja je dostupna, koja se promoviše djeci i koju mogu da priušte. Dešava se jedan zabrinjavajući proces širom svijeta, koji karakteriše povećani unos namirnica visoke kalorijske vrijednosti, sa visokim sadržajem masti, šećera i soli, a u principu su siromašne vlaknima, vitaminima, mineralima…”, ističe Brajović.

Ona kaže da je primjetno i da su djeca i adolescenti sve manje fizički aktivni, provodeći vrijeme pred ekranima računara, tableta i pametnih telefona.

“Djeca su sve više “pametna”, a gojazna. Nedovoljno su fizički aktivna. Iako nasljedni faktor nije zanemarljiv, ipak su dominantni uticaji spoljašne sredine”, zaključuje Brajović.

Prema podacima Akcionog plana za ishranu i bezbjednost hrane Crne Gore 2010-2014, tri četvrtine djece i adolescenata uzrasta između sedam i 19 godina imalo je zdravu, a 21,2 odsto prekomjernu težinu.

Iz Instituta za javno zdravlje, međutim, kažu da su nepravilne navike u ishrani konstatovane kod velikog broja djece. Tako je samo 49,4 odsto djece i adolescenata redovno pilo mlijeko. Dnevni unos svježeg voća prijavilo je 41,5 odsto djece koja idu u školu, a znatno manje u ruralnim područjima, njih 34,7 odsto. Svježe povrće svakog dana jede nešto više od trećine ispitane djece.

Iz Centra za zdravstvenu ekologiju Instituta za javno zdravlje kažu da gojazna djeca često imaju povišene vrijednosti krvnog pritiska ili masnoća u krvi. I oni potvrđuju da gojazna djeca u životu ranije i češće obolijevaju od hroničnih bolesti kao što su kardiovaskularne, karcionom, moždani udar, hipertenzija… Naglašavaju i da nepravilna ishrana može da rezultira i pretjerano niskom tjelesnom masom, razvojem anemije zbog nedostatka gvožđa i uopšte smanjenom otpornošću organizma.

Veliki broj roditelja i djece sa različitim problemima vezanim za nepravilnu ishranu posjetio je Ambulantu za ishranu Instituta za javno zdravlje, koja radi godinama. Iz Instituta kažu da se najčešće javljaju stručnjacima zbog gojaznosti i dodaju da se primjenjuje individualan pristup – svako dijete dobije savjete prilagođene uzrastu, zdravstvenom stanju i načinu života.

Tema gojaznosti među roditeljima otvara velike rasprave, a nerijetko i prepirke, pa se pokazalo da imaju oprečne stavove više nego u okviru bilo koje druge teme.

To kažu u Udruženju roditelji i poručuju kako su primijetili da kao roditelji nijesu dovoljno svjesni koliko su djeca svakodnevno izložena neadekvatnim namirnicama i koliko treba uticati na promjenu loših navika.

“Ako odete do bilo koje škole, u toku odmora, dovoljno će biti da pogledate šta djeca jedu za užinu. U školama se nalaze automati sa gaziranim pićima, grickalicama… Oko škola ili u njima su prodavnice koje nude razne nezdrave proizvode. Zaista smatramo da je neophodno, kako zbog gojaznosti tako zbog sveukupnog zdravlja djece, da učinimo nešto konkretno da se situacija promijeni”, kaže Kristina Mihailović iz Udruženja.

Ona ističe da su od Instituta za javno zdravlje tražili da se uključe u definisanje jelovnika đačke užine u Podgorici, koja je jedino u tom gradu organizovana, da bi djeci mogli da pošalju poruku šta i kako treba da jedu.

“Jesu napravljeni pomaci u kvalitetu te užine, ali vjerujemo da ima još dosta mjesta za unaprjeđenje. A sve to može da se očekuje onda kada država bude odlučila da joj je to priorotet i kada bude obezbijedila novac za te svrhe. Nama se čini da se o tome za sada ni ne razmišlja”, zaključuje Mihailović.

Ne preskakati doručak nego slatkiše

„Doručak treba da se komponuje od energetski bogatih i lako svarljivih namirnica iz grupe integralnih žitarica punog zrna i mliječnih napitaka sa dodatkom lako svarljivih animalnih bjelančevina (jaje, sir, ćureća šunka) i vidljivh masti („soft“ margarin, mladi kajmak) uz dodatak svježeg voća i povrća“, ističu iz Instituta za javno zdravlje. To, kako kažu, treba posebno naglasiti starijoj školskoj populaciji koja najčešće iz želje da se ne udeblja preskače doručak, ne znajući da će za njihovo varenje i prijepodnevne aktivnosti biti utrošeno više energije nego što je kalorijski kapacitet tih namirnica. Iz Instituta poručuju da bi djeca trebalo svakodnevno da konzumiraju kuvani obrok od povrća i mesa za ručak, koji uglavnom ne vole i radije ga zamijene sendvičom.

Djeca školskog uzrasta bi trebalo da imaju pet obroka dnevno – tri glavna i dva međuobroka, koje treba uzimati u pravilnim vremenskim razmacima. Doručak je, kažu iz Instituta, izuzetno važan obrok koji se ne smije preskočiti.

Iz Instituta poručuju da je osnovno pravilo da u dnevnoj ishrani bude zastupljena bar po jedna namirnica iz svake grupe. Kažu da osnovu ishrane čine proizvodi od žitarica, uključujući pirinač, tjesteninu i hljeb, jer su odličan izvor vitamina B i mineralnih materija. Djeci svakodnevno poručuju dosta povrća, naročito zelenog, koje je najkorisnije jesti svježe, ili bareno. Treća stepenica piramide su mlječni proizvodi, bogati bjelančevinama, dok su na samom vrhu namirnice koje imaju visok procenat masti, šećer i so i treba ih uzimati u malim količinama.

Iz Instituta poručuju da slatkiši i šećerni koncentrati ne smiju da budu samostalan obrok i u dnevnom energetskom unosu da pređu 10 odsto.

 

 

Nasilje u porodici je odnijelo još jedan mali život. Vrijeme je da svi kažemo DOSTA!

Nasilje u porodici i nasilje nad bilo kim nije privatni problem. Njegove posledice su  razorne za pojedince/ke i za  društvo u cjelini. Nasilje stvara nasilje. Svi smo dužni da reagujemo i da zajedno učinimo da nasilja bude manje.

Ne žmurimo pred nasiljem u porodici, pred nasiljem nad ženama i djecom. Reagujmo! Ali ne nasiljem na nasilje. Prijavimo, podržimo i zaštitimo žrtve, istražimo, procesuirajmo i strožije nego do sada - kaznimo.

Mi, građani i građanke treba da prijavimo nasilje i pošaljemo snažnu poruku da smo društvo koje neće tolerisati nijedan oblik nasilja.

Tražimo od institucija da na svaku prijavu nasilja, posebno kada su djeca žrtve i svjedoci nasilja, reaguju u skladu sa principima hitnosti, poštovanja ljudskih i dječjih prava i radom u najboljem interesu žrtava. Tražimo sistem koji će zaštititi  žrtve nasilja i na koji se građani i građanke mogu osloniti. Tražimo strožije kazne za nasilje i pozivanje nasilnika na odgovornost!

Tražimo odgovornost za nesavjesno postupanje predstavnika institucija!

Kao organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava i zaštitom žena i djece od nasilja tražimo podršku građana i građanki za njihovo još snažnije zagovaranje, unaprjeđenje i poštovanje.

Na nasilje odgovorimo primjenom zakona, a ne nasiljem. Samo na taj način prenosimo poruku da je nasilje neprihvatljivo.

Sačuvajmo život – reagujmo!

Ne okrećimo glavu – prijavimo nasilje!

Institucije, odlučnije reagujte. Zastitite žrtve nasilja, zaštitite  djecu!

Tražimo strožije kazne za nasilje u porodici i nasilje nad ženama i djecom!

 

Nevladine organizacije (NVO) Juventas i Centar za monitoring i istraživanje (CeMI), dostavile su Ministarstvu zdravlja predloge amandmana i komentare na novi Nacrt zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda..

Iz CeMI-ja i Juventasa su podsjetili da je Ministarstvo zdravlja krajem prošle godine pripremilo Nacrt zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda, kojim je predviđena zabrana pušenja u javnim i radnim prostorima, dok su za nepoštovanje zabrane predviđene kazne od 30 do hiljadu eura.

“Predloženi Nacrt predstavlja unapređenje u odnosu na aktuelni Zakon o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda. Posebno je pohvalno što se predloženim članom 75 van snage stavljaju sporni članovi Zakona o taksama na upotrebu duvanskih proizvoda i elektroakustičnih i akustičnih uređaja u ugostiteljskim objektima, a koji su djelimično poništavali dejstvo aktuelnog Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda iz 2012. godine”, saopštili su iz Juventasa i CeMI-ja.

Iz tih NVO su podsjetili da su prije pola godine uputile inicijativu za ponovno uvođenje zabrane pušenja u zatvorenim prostorijama, što je i uvršteno u Nacrt.

Novode da je 28 predatih predloga i komentara za izmjenu i dopunu Nacrta novog zakona u usklađeno sa Okvirnom konvencijom Svjetske zdravstvene organizacije, Direktivom Evropskog parlamenta i Savjeta o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duvanskih i srodnih proizvoda.

“Predlozima koje smo dostavili predviđeno je uvođenje detaljnih instrukcija o veličini znakova, broju telefona ili veb lokaciji za prijavljivanje kršenja zakona kao i zabrani svih oblika oglašavanja, promocije i sponzorstva, kao što su sponzorisanje nekih vrsta aktivnosti ili organizacija od strane duvanske industrije”, kazali su iz Juventasa i CeMI-ja.

Prema njihovim riječima, značajno je zabraniti prikazivanje duvanskih proizvoda u maloprodajnim objektima, a ne samo ograničiti prikaz na mjestu koje nije dostupno potrošačima.

“Zabrana prikazivanja duvanskih proizvoda na mjestu prodaje se primjenjuje u mnogim zemljama, uključujući nekoliko evropskih i pokazuje dobre rezultate, posebno u odnosu na prevenciju upotrebe duvana kod djece i mladih”, objasnili su iz Juventasa i CeMI-ja.

Oni su kazali da zabrinjava podatak da je 25 odsto svih privremenih spriječenosti za rad povezano sa pušenjem, koje, kako su rekli, u strukturi prijevremene smrti, učestvuje sa 50 odsto.

“Nadamo se da će se zaustaviti tendencija rasta učešća pušenja u prijevremenom mortalitetu, adekvatnom primjenom novog Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda, odnosno smanjenjem učestalosti pušenja”, naveli su iz CeMI-ja i Juventasa.

Prema posljednjem istraživanju Instituta za javno zdravlje, kako su podsjetili, broj pušača u Crnoj Gori, u posljednjih pet godina, porastao je za 4,4 odsto.

“Istraživanje je pokazalo da u Crnoj Gori puši 35,4 odsto stanovnika, dok je u 2012. godini taj procenat iznosio 31 odsto”, rekli su iz su iz CeMI-ja i Juventasa.

U tim NVO smatraju da će se adekvatnom i nedvosimslenom primjenom novog Zakona o ograničavanju duvanskih proizvoda unaprijediti opšte zdravlje crnogorske populacije.

“U dosadašnjem periodu je implementacija Zakona, kojim se uspostavlja kontrola nad upotrebom duvana, bila sistemski opstruirana”, zaključili su iz CeMI-ja i Juventasa.

 

 

 

pismo11 NVO (Akcija za ljudska prava, Centar za građansko obrazovanje, Centar za istraživačko novinarstvo, Centar za monitoring i istraživanje CeMI, Centar za žensko i mirovno obrazovanje ANIMA, Centar za ženska prava, Institut Alternativa, Juventas, Mreža za afirmaciju nevladinog sektora MANS, Sigurna ženska kuća i Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore) je danas uputilo pismo predsjedniku Vlade Crne Gore, g. Dušku Markoviću, i potpredsjedniku Vlade i ministru pravde, g. Zoranu Pažinu, kojim se apeluje na njih da obezbjede uslove za djelotvoran rad Komisije i obavještavanje javnosti o tom radu.

Predloženo je da Vlada objavi izvještaje Komisije i obavijesti javnost da li su ti izvještaji sa preporukama upućeni državnom tužilaštvu i Upravi policije, da li se počelo sa primjenom preporuka i da li su ostvareni bilo kakvi rezultati, kao i da Vlada obezbijedi da Uprava policije i Ministarstvo unutrašnjih poslova Komisiji dostavljaju dokumentaciju bez zatamnjivanja ličnih imena.

U pismu je istaknuto da je djelotvoran rad komisije, kao i redovno obavještavanje javnosti o rezultatima tog rada u opštem interesu poštovanja ljudskih prava i unaprjeđenja povjerenja u rad Vlade Crne Gore i drugih državnih organa.

Pismo upućeno predsjedniku i potpredsjedniku Vlade i ministru pravde dostavljamo u prilogu. Pismo_11_NVO.pdf