SAOPTENJE KJUVENTAS I NVO 4LIFE

Nevladine organizacije 4 Life i Juventas su povodom Međunarodnog dana borbe protiv droge, koji se obilježava 26.juna, a u okviru globalne kampanje „Pruži podršku. Ne kažnjavaj.“ zatražile hitno rješavanje problema bolesti zavisnosti od droga. Oni ocjenjuju da je ovaj problem već duži niz godina problem javnog zdravlja, ali da se u mnogim sferama neadekvatno tretira.

Zbog toga se ovom prilikom obraćamo resornim ministarstvima u Vladi Crne Gore, na prvom mjestu Ministarstvu zdravlja i Ministarstvu rada i socijalnog staranja, te Komisiji za droge i Nacionalnom savjetu sa droge, kako bi se u što hitnijem roku počelo raditi na pitanjima od izuzetne važnosti za svakog pojedinca koji je pogožen bolestima zavisnosti, njegovu porodicu i na kraju za društvo u kojem živimo:

1. Obezbjeđenje besplatnog boravka u JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika droga za sve osobe u potrebi za ovim vidom tretmana.

Besplatan tretman u ovoj ustanovi je nešto što nevladin sektor, na prvom mjestu 4 Life, traži već godinama unazad, a usljed činjenice da je iznos kojim štićenik i njegova porodica učestvuju u troškovima boravka jednak polovini prosječne zarade u Crnoj Gori, te da je samim tim ova vrsta tretmana nedostupna za mnogobrojne porodice i njihove članove, koji nijesu u finansijskoj mogućnosti da plate boravak i tretman u ovoj ustanovi.

2. Obezbjeđenje plaćanja troškova tretmana u JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika droga, za članove porodica koje su u socijalnoj potrebi i već su ostvarile pravo na primanja iz socijalne zaštite.

Besplatan boravak osoba iz socijalno ugroženih porodica se mora obezbijediti na način što će Ministarstvo rada i socijalnog staranja preko opštinskih centara za socijalni rad, obezbjediti mjesečni iznos koji su štićenici u obavezi platiti Ustanovi. Juventas je i tokom posljednje izmjene Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, predlagao da se ova vrsta podrške unese u Zakon, ali nije naišao na podršku.

3. Uvođenje ne-intereferonske terapije za liječenje virusne infekcije hepatitisom C i izdavanje dozvole za kupovinu generičkih ljekova ne-interferonske terapije od strane pacijenata.

Podaci iz zemalja Evropske unije pokazuju da intereferonska terapija koja se, nažalost još uvijek koristi u Crnoj Gori, pored toga što ima mnogo više neželjenih dejstava na pacijenta, od kojih su neka toliko jaka da se nikako ne preporučuje da pacijentica ostane u drugom stanju do pola godine poslije prestanka uzimanja terapije, niti da pacijentova partnerka ostane u drugom stanju u istom vremenskom intervalu, ima i prilično nižu stopu uspješnosti, od nove ne-interferonske terapije, koja se u posljednjih par godina koristi širom Evropske unije, Australije, Indije i drugih zemalja. Takođe, po ugledu na zemlje EU, potrebno je odobriti uvoz generičkih ljekova, kako bi ih pacijenti mogli sami kupiti, a ljekari ordinirati i pratiti stanje pacijenta, što je dozvoljeno i u većini zemalja regiona.

Pored prioritetnih mjera koje treba hitno sporvesti, nevladine organizacije Juventas i 4 Life će, podnijeti Ombudsmanu pritužbu na događaje iz maja tekuće godine, po pitanju dešavanja u vezi supstitucionog tretmana buprenorfinom, a usljed otvorene diskriminacije grupe pacijenata oboljelih od bolesti zavisnosti.

Kampanja “Pruži podršku, ne kažnjavaj.“ je globalna inicijativa koju su pokrenuli Međunarodni konzorcijum za politike o drogama, Međunarodna mreža osoba koje koriste droge, Međunarodna mreža smanjenja štete i Međunarodna HIV/AIDS alijansa, i Juventas i 4 Life je po treći put obilježavaju u Crnoj Gori. Kampanje se ujedno, u koordinaciji Mreže nevladinih organizacija za politike o drogama Jugoistočne Evrope, čije su i Juventas i 4 Life članice, po prvi put simultano sprovodi u 8 zemalja Jugoistočne Evrope.

 

Aktivisti nevladine organizacije (NVO) Juventas očistili su šest lokacija u Podgorici od odbačenog pribora za injektiranje i sakupili oko 3,6 hiljada korišćenih igala i špriceva.

Kako je saopšteno iz Juventasa, od tih šest lokacija, četiri su od izuzetnog značaja za lokalnu zajednicu, jer se nalaze u neposrednoj blizini stambenih zgrada i zelenih površina namijenjenih za boravak djece, kao i šetačkih zona.

NVO Juventas, kako su podsjetili, od 2004. godine sprovodi program smanjenja štete nastale kao posljedica upotrebe psihoaktivnih supstanci u Crnoj Gori, te je ova akcija samo još jedna u nizu aktivnosti koje se sprovode u cilju poboljšanja kvaliteta života društva.

„Ovom prilikom su očišćenje lokacije na Starom Aerodromu, centru grada, Sastavcima, u blizini željezničke stanice, na Murtovini, te šetačkoj zoni brda Ljubović. Nažalost, usljed nabujale vegetacije, aktivisti Juventasa nijesu bili u mogućnosti da očiste i lokaciju na brdu Gorica. Sakupljeno je približno 3,6 hiljada korišćenih igala i špriceva na ovim lokacijama“, kaže se u saopštenju.

Iz Juventasa su upozorili da je zabrinjavajući porast korišćenja psihoaktivnih supstanci u Crnoj Gori, posebno među mlađom populacijom, i istakli da problem narkomanije odavno postao problem javnog zdravlja.

„Iako je u Crnoj Gori primjetno poboljšanje u posljednjih pola godine, po pitanju rješavanja problema bolesti zavisnosti, napominjemo da naša država još uvijek nije dovoljno izgradila kapacitete kako bi se na ovaj problem adekvatno i blagovremeno odgovorilo“, navodi se u sapštenju.

Iz Juventasa su ocijenili da bi, pored servisa prevencije, liječenja, smanjenja štete, rehabilitacije i resocijalizacije, u okviru smanjenja štete, trebalo oformiti i prve prostorije za injektiranje, po uzoru na Sloveniju i ostale zemlje Evropske unije.

„Time bi se obezbijedilo da se psihoaktivne supstance injektiraju u medicinski kontrolisanim uslovima, a samim tim smanjila i pojava obačenih igala i špriceva na javnim lokacijama, ali i stopa smrtnosti usljed predoziranja kod osoba koje koriste droge, odnosno stopa infekcije krvlju prenosivim infekcijama, na prvom mjestu Hepatitis-om C i HIV-om“, istakli su iz Juventasa.

Iz te organizacije su naveli da je ovu akciju čišćenja lokacija u zajednici karakterisalo i to što su se stručnom osoblju Juventasa, prvi put pridružila i tri mlada volontera, koja su na ovaj način htjela da doprinesu dobrobiti društvene zajednice.

„U okviru programa smanjenja štetnih posljedica nastalih usljed upotrebe psihoaktivnih supstanci Juventasa, čije su aktivnosti usmjerene na podizanje kvaliteta života osoba koje koriste droge, organizuju se periodične akcije čišćenja lokacija u lokalnoj zajednici, ali i vanredne po pozivu građana“, kazali su iz te organizacije.

Oni su pozvali građane, ukoliko primijete odbačene špriceve i igle, da ih kontaktiraju pozivom na broj 020 624 608, mail-om na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili putem Facebook stranice Nvo Juventas.

Facebook cover photo zastita djece od nasiljaPodrška umrežavanju i jačanju nevladinih organizacija u njihovom odgovoru na nasilje nad djecom dio je višegodišnje regionalne inicijative sa ciljem unapređenja zaštite djece od nasilja i socijalne inkluzije djece sa smetnjama u razvoju, koja se implementira u partnerstvu između UNICEF-a, EU, European Disability Foruma - EDF i sedam zemalja/teritorija u procesu pridruživanja EU (IPA 2015).

U cilju sprovođenja ove inicijative u Crnoj Gori, predstavništvo UNICEF-a sklopilo je partnerstvo sa određenim brojem nevladinih organizacija i fnansijski podržalo njihove projekte. Upravo ove organizacije trenutno čine Mrežu NVO za zaštitu djece od nasilja i to su: Udruženje “Roditelji”, SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić, Centar za romske inicijative, Centar za ženska prava, SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica, kao i Juventas, koji koordiniše Mrežom. Njihovi projekti imaju za cilj okončanje nasilja nad djecom, a pojedinačno se u okviru toga bave različitim temama:

Sprovodeći program “Koordinisanim djelovanjem u suzbijanju nasilja i dječijih brakova u romskoj i egipćanskoj zajednici”, Centar za romske inicijative nastoji poboljšati institucionalne mehanizme za suzbijanje dječijih ugovorenih brakova i rodno zasnovanog nasilja u romskoj i egipćanskoj zajednici, kroz izrađivanje smjernica za procesuiranje slučajeva za potrebe rada institucija. Pored toga, ovim projektom se teži unaprijediti znanje relevantnih aktera o intervencijama i strategijama u rješavanju dječijih brakova u Crnoj Gori kroz analizu postojećih slučajeva, kao i senzibilisati i mobilizovati romsku i egipćansku zajednicu za rješavanje navedenog problema.

Udruženje „Roditelji“ je u februaru 2017. godine otvorilo prvu nacionalnu, anonimnu i besplatnu SOS Roditeljsku liniju na kojoj roditelji/staratelji mogu da dobiju savjete u vezi sa roditeljstvom. Cilj SOS Roditeljske linije je da bude servis podrške svim roditeljima u Crnoj Gori, kako u dijelu koji se odnosi na vaspitanje djeteta, roditeljske kompetencije, poboljšanje komunikacije s djetetom ili mladom osobom unutar porodice, tako i na mnoga druga pitanja koja se odnose na zaštitu djetetovih potreba, prava i odgovornosti.

SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica priprema projekat „Unapređenje institucionalnog odgovora na nasilje nad djecom“, koji ima za cilj jačanje kapaciteta zaposlenih u zdravstvenom, pravnom i socijalnom sektoru za profesionalnu, kvalitetnu i efkasniju brigu i zaštitu djece od seksualnog zlostavljanja. Projektne aktivnosti će obezbijeditit sagledavanje stavova, iskustava i potreba pedijatara u ovoj oblasti, uslove za sistemsko obrazovanje zdravstvenih radnika, multidisciplinarni pristup rješavanju problema, kao i veći nivo znanja i vještina stručnjaka u prepoznavanju seksualnog nasilja nad djecom i efkasnog tretmana.

Centar za ženska prava sprovodi projekat „Zaštita djece i žena od nasilja u porodici: ka unaprijeđenom institucionalnom odgovoru“ u okviru kojeg će organizovati veliku konferenciju, kao i treninge za sudije i sudske vještake, čiji je cilj jačanje institucionalnog odgovora na nasilje u porodici i unapređenje znanja donosilaca odluka u oblasti zaštite od nasilja. Edukativni program za pravosuđe je nastao prema konceptu i metodologiji koju je osmislio Centar za ženska prava, na osnovu dugogodišnjeg iskustva u radu sa žrtvama porodičnog nasilja i na osnovu rezultata istraživanja o percepcijama unutar pravosuđa o rodno zasnovanom nasilju i nasilju u porodici, a program je akreditovan od strane Vijeća sudija i Centra za edukaciju pravosuđa. U okviru projekta, CŽP je koordinirao kvalitativnim istraživanjem o znanju, stavovima i praksama u vezi sa nasiljem nad djecom.

SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić sprovodi projekat „Program za razvoj standarda u zaštiti djece od porodičnog nasilja“, kojim se želi unaprijediti zaštita djece od nasilja kroz razvijanje standardizovanog programa za rad sa djecom u skloništu za žene i djecu žrtve nasilja. U okviru projekta će biti sprovedene i aktivnosti koje imaju za cilj osnaživanje kapaciteta specijalizovanih servisa za pomoć i podršku žrtvama nasilja u porodici, kao i kapaciteta lokalnih multidisciplinarnih timova kojima koordinišu centri za socijalni rad. SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić je kroz projekat već realizovao prvo, od dva planirana kvantitativna istraživanja o znanjima, stavovima i praksama građana i roditelja na temu nasilja nad djecom u Crnoj Gori.

Projektom „Unapređenje zaštite djece u Dječjem domu Mladost i djece korisnika odabranih NVO u Crnoj Gori“, Juventas teži da podrži proces uvođenja procedura za zaštitu djece od nasilja prvenstveno za Dječji dom „Mladost“, kao i za nevladine organizacije koje će biti članovi Mreže NVO koje rade na zaštiti djece od nasilja. Do kraja projekta Mrežu će činiti minimum sedam NVO, a svakako vjerujemo da će ih u budućnosti biti mnogo više.

Newletter Mreže možete preuzeti ovdje:  Newsletter.pdf

SM 5U petak 12. maja  održan je sastanak Mreže nevladinih organizacija za zaštitu djece od nasilja u UN ECO zgradi.

Sastanku su pored NVO Juventas, prisustvovale članice Mreže: Udruženje Roditelji, CRINK, SOS PG, SOS NK, Centar za ženska prava.

Mreža ima zadatak da do kraja projekta (jun 2017) kreira Procedure za zaštitu djece od nasilja, čijim pisanjem će koordinisati Juventas, a čijim prihvatanjem će biti uslovljen ulazak novih organizacija koje se bave zašttitom dječjih prava u Mrežu. Politiku zaštite djece od nasilja trebaju da imaju sve institucije i organizacije koje rade sa djecom i za djecu, pa se shodno tome i ovdje uočava značaj rada Mreže. Evidentan je značajan napredak u oblasti unapređenja dječijih prava, međutim sprovođenje propisa iz ove oblasti i kapaciteta institucija da kroz partnerstvo pruže efikasnu prevenciju i zaštitu djece od nasilja predstavlaju izazov. Vjerujemo da će rad Mreže doprinijeti rješenju ovog problemu, u cilju da se nasilje nad djecom u svakom pogledu okonča.

 LIC9899Na pres konferenciji je predstavljeno „Istraživanje o stavovima kandidata za poslaničke funkcije o pitanjima od značaja za LGBT osobe“, koje je sproveo Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) za potrebe projekta “Moja prava su i tvoja prava”, a koji sprovode Kvir Montenegro i Juventas.

Predsjednik Upravnog odbora Kvir Montenegra, Danijel Kalezić je, predstavljajući istraživanje koje je sprovedeno od oktobra prošle do maja ove godine, kazao je da su crnogorski kandidati za poslanike, za razliku od građana, pokazali značajno visok stepen razumijevanja za potrebe LGBT osoba.

“Na uzorku od 29 ispitanika koji su poslanici u parlamentu, njih 65 odsto bi glasalo za zakon koji omogućava LGBTI osobama registrovanje istopolnog partnerstva sa nekim obimom prava sličnim onim koji proističu iz braka”, istakao je Kalezić u PR Centru.

Prema njegovim riječima, 83 odsto poslanika bi glasalo za ostvarivanje prava LGBT osoba na brak, dok bi, kako je naveo, njih 21 odsto tako glasalo samo ako bi od njih to partija tražila.

Kalezić je istakao da dramatična promjena u stavovima kandidata za poslanike nastupa kada je u pitanju usvajanje djece od strane LGBT osoba.

“Svega 20 odsto ispitanika podržava mogućnost da LGBT osobe, po osnovu zajedničkog života sa svojim  partnerima ili parterkama, usvajaju djecu, dok se polovina njih protivi ovoj ideji”, precizirao je Kalezić.

On je dodao da bi 68 odsto poslanika podržalo povorku ponosa, dok je njih 24 odsto protiv.

“17,9 odsto kandidata za poslanike je spremno da uzme učešće u Povorci ponosa, dok više od polovine ispitanika nije spremno na taj korak”, kazao je Kalezić.

Direktorica programa za izgradnju kapaciteta organizacija cvilnog društva, institucija i medija u Juventasu, Jelena Čolaković, kazala je da više od polovine kandidata za poslaničke funkcije zna da homoseksualnost nije bolest, a skoro polovina njih zna da biseksualnost nije bolest.

“Pogrešan odgovor na ova pitanja dalo je 18 odsto ispitanika, dok trećina ispitanih nema stav, odnosno ne zna da li su homoseksualnost i biseksualnost bolesti”, saopštila je Čolaković.

Ona je navela da skoro 40 odsto ispitanih ne zna da li je transrodnostbolest.

“Pitanja vezana za trans osobe ukazuju na nedostatak informacija i na potrebu direktnog kontakta sa donosiocima odluka, kako bi se problemi, sa kojima se trans zajednica suočava, riješili.

Prema njenim riječima, ako bi saznali da njihovo dijete pripada LGBT zajednici, 31 odsto ispitanika bi pokušalo da “pomogne” djetetu, tražeći medicinske usloge.

“Podatak zabrinjava, jer govori o visokom stepenu neznanja. Važno je naglasiti da ne govorimo o bolesti i da se homoseksualnost ne liječi”, pojasnila je Čolaković.

Psihološkinja u CeMI-ju, Milena Nikolić, navela je da više od polovine ispitanih smatra da LGBT osobe treba da imaju pravo da se  slobodno i javno grle, drže za ruke i ljube

„55,7 odsto kandidata za poslanike smatra da LGBT osobe imaju pravo da slobodno i javno izražavaju svoju seksualnost. Njih 27,4 odsto bi se osjećalo neprijatno da vide dvije žene kako javno izražavaju svoju homoseksualnost dok taj procenat za dva muškarca iznosi oko jednu trećinu“, objasnila je Nikolić.

Ona je kazala da je  skoro 70 odsto ispitanih čulo da je neko, na bilo koji način, zlostavljan zbog toga što je LGBT osoba, a da je, kako je navela, njih 5,7 odsto svjedočilo takvom nasilju.

„Skoro 40 odsto kandidata za poslanike bi podržalo svog kolegu, prijatelja ili komšiju, ukoliko bi saznao da je LGBT osoba a preko 14 odsto njih bi pokušalo da pomogne oko liječenja“, istakla je Nikolić.

Predsjednik Upravnog odbora CeMI-ja,  Zlatko Vujović, kazao je da je važno je napraviti razliku između kandidata za poslanike i poslanika.

 “U istraživanju je učestvovalo 106 ispitanika od čega je njih 29 izabrano na parlamentarnim izborima u oktobru tako da smo suzili ciljnu grupu ispitanika”, istakao je Vujović.

On je dodao da  je pohvalno što su sve izborne liste, koje su obezbijedile parlamentarni status, osim Demokrata, učestvovale  u istraživanju.

“Demokrate nisu dozvolile svojim poslanicima da učestvuju u ovom istraživanju, ali komparativna studija i dalje traje pa se nadam da će kolege iz Demokrata ipak odlučiti da učestvuju”, kazao je Vujović.

 LIC9833Obuka za policijske službenike o LGBT pravima trebalo bi da doprinese boljem razumijevanju različitosti i obavljanju profesionalnih zadataka, jer društveno prihvatanje te populacije još uvijek nije na zadovoljavajućem nivou, ocijenjeno je iz nevladinih organizacija (NVO) Juventas i Kvir Montenegro.

Te dvije organizacije su, u saradnji sa partnerima, organizovale obuku za policijske službenike, u okviru projekta u okviru projekta „Doprinos unapređenju kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori“, kojeg finansira Evropska unija (EU) posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gor

Direktorica programa za izgradnju kapaciteta organizacija cvilnog društva, institucija i medija u NVO Juventas, Jelena Čolaković, kazala je da je današnja obuka organizovana na simboličan datum.

„Danas je Međunarodni dan protiv homofobije i transfobije i to je posebno bitno nama, jer su na treningu prisutne kontakt osobe za saradnju sa LGBT zajednicom iz gotovo svih centara bezbjednosti u Crnoj Gori, navela je Čolaković.

Pored kontakt osoba za LGBT zajednicu iz centara bezbjednosti, kako je navela, obuku pohađaju i studenti Policijske akademije u Danilovgradu.

„Obuku pohađa 16 osoba. Posebno nam je drago što je ova obuka rađena u saradnji sa Upravom policije i Policijskom akademijom u Danilovgradu, koja pokazuje proaktivan pristup u odnosu na obrazovanje svojih studenata, kada su u pitanju ljudska prava LGBT osoba“, istakla je Čolaković.

Prema njenim riječima, obuka podrazumijeva radionice interaktivnog karaktera koje se odnose na identitete, strateški i nacionalni okvir kada su u pitanju LGBT ljudska prava.

„Nadamo se da će ova obuka stvoriti povoljniju kako društvenu, tako i profesionalnu klimu. Smatramo da onog trenutka kada bolje razumijemo određenu različitost, možemo u skladu sa tim bolje obavljati naše profesionalne zadatke koje nam svakodnevni posao predstavlja“, navela je Čolaković.

Predsjednik Upravnog odbora Kvir Montenegro, Danijel Kalezić, kazao je, govoreći o Međuanrodnom danu borbe protiv homofobije i transfobije, da je u ovogodišnjem fokusu obilježavanja tog datuma na međunardnom nivou podrška porodice,

„Nama je jako drago zbog te poruke, jer je poruka proteklog Montenegro prajda bila  Podrška - porodična vrijednost i naš fokus je bio na podršci porodice koja i dalje izostaje kad su LGBT osobe u pitanju“, istakao je Kalezić.

On je kazao da ove godine Kvir Montenegro, Juventas i partnerske organizacije 17.maj obilježavaju cjelonedeljnim programom, koji podarzumijeva niz aktivnosti, od premijere predstave „Pometne pitomca Terlesa“, do konferencija od kojih će završna biti u petak.

„Mislim da možemo govoriti o većem društvenom prihvatanju LGBT osoba u Crnoj Gori, ali ne možemo govoriti o društvenom prihvatanju koje je na nivou da bi svima nama omogućio da budemo slobodni u svakodnevnom životu“, ukazao je Kalezić.

Bez obzira na sve pozitivne pomake, kako je upozorio, i dalje veliki broj nas živi skriveno i u strahu svakodnevno.

„Svim LGBT osobama želim da poručim da ne postoji neko ili nešto zbog čega mi naš život treba da proživimo skriveno ili u strahu. Niko nije vrijedan toga da mi živimo na način koji ne odražava naše potrebe i nas kao osobe, već odražava potrebe ljudi koji smatraju da mi treba da živimo drugačije i da budemo to što nismo“, zaključio je Kalezić.

 LIC9699

U Crnoj Gori značajno su unaprijeđena prava i uslovi boravka pritvorenih i osoba na izdržavanju kazne zatvora, ali nisu dovoljno iskorišćene prilike da se stanje dodatno unaprijedi, poručila izvršna direktorica nevladine organizacije (NVO) Juventas Ivana Vujović.

Ona je, na nacionalnoj konferenciji “Jednak pristup pravdi i pravosudnom sistemu Crne Gore”, koju su organizovali NVO Juventas, Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) i LGBTQ asocijacija Kvir Montenegro,  kazala da su, studija i izvještaji, rezultat istraživanja koja su sprovedena prošle godine, u okviru istoimenog projekta koji  finansijski podržava Institut za otvoreno društvo iz Budimpešte.

Vujović je kazala da je kroz projekat praćeno postupanje pravosudnih organa prema osobama koje koriste droge, osobama sa teškoćama u psihičkom funksionisanju,te osobama koje žive sa HIV/AIDS-om tokom istražnog postupka suđenja i penalnog boravka u zatvoru.

Posebno istraživanje je, kako je napomenula Vujović, sprovedeno i u odnosu na položaj LGBT osoba u zatvorima.

 “U odnosu na položaj osoba sa teškoćama u psihičkom funkcionisanju, institucijama nedostaje obučeni kadar a često i prostorni kapaciteti. Tako dolazimo u situaciju da se obavezna mjera liječenja zavisnosti sprovodi u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, koji nema Specijalnu bolnicu, nema dovoljno zaposlenih u službi tretmana i u službi zdravstvene zaštite, a Specijalna psihijatrijska bolnica u Dobroti nema dovoljno kreveta naminjenjih pacijentima koje im sud upućuje”, pojasnila je Vujović.

Prema njenim riječima NVO Juventas je, od septembra do decembra prošle godine, organizovala 17 kontrolnih posjeta Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS), a CeMI je, kako je kazala, analizirao 80 sudskih postupaka.

“Uzimajući u obzir da je tokom prošle godine u ZIKS-u boravilo 46 odsto povratnika, a da je stepen povratništva visok među populacijom osoba koje koriste droge, od posebne važnosti za ovu populaciju, ali i društvo u cjelini je značajno poboljšanje programa liječenja bolesti zavisnosti u zatvorskim uslovima, kao i na slobodi, za osobe koje su u sukobu sa zakonom”, ocijenila je Vujović.

Ona je naglasila da je položaj žena koje koriste droge, a koje su u sukobu sa zakonom veoma zabrinjavajući, i da osobe sa poteškoćama u psihičkom funkcionisanju ne dobijaju adekvatnu podršku kada se nađu na slobodi.

“I pored značajnih poboljšanja, moramo naglasiti i da zdravstvena zaštita osoba koje žive sa HIV-om i one koje imaju Hepatitis C u zatvoru nije izjednačena sa onom na slobodi”, rekla je Vujović.

Ministar pravde Crne Gore, Zoran Pažin, kazao je da društvo mora da ima poseban senzibilitet prema socijalno ranjivim grupama, jer je, kako je pojasnio, mjera u kojoj su zaštićena njihova prava mjera humanosti jednoga društva.

“Pravo na pristup sudu kao integralni element prava na pravično i javno suđenje i princip zabrane diskriminacije su dvije teme, odnosno dva međunarodno pravna standarda od kapitalnog značaja za ukupan prosperitet crnogorskog društva”, istakao je Pažin. 

Princip zabrane diskriminacije u međunarodnom pravnom okviru je, kako je podsjetio, uređen članom  14. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih soboda, ali na “jedan način koji je u određenoj mjeri limitiran”.

“Član 14. podrazumijeva zabranu diskriminacije u ostvarenju samo onih prava, koja su zaštićena Evropskom konvencijom, ali odlično znamo da su Konvencijom uređena uglavnom građanska i politička prava, dok su ekonomska, socijalna, i kulturna prava uređena nekim drugim međunarodnim pravnim instrumentima”, pojasnio je Pažin.

Savjetnica u Vrhovnom sudu Crne Gore, Bojana Bandović, smatra da je potrebno riješiti nedostatak prostornih kapaciteta i da je stanje bezbjednosti sudova na izuzetno niskom nivou.

“Samo su Viši sudovi u Podgorici i Bijelom Polju opremljeni posebnim čekaonicama u kojima bi svjedoci čekali početak glavnog pretresa, dok kada je riječ o osnovnim sudovima, oni ove probleme prevazilaze koristeći druge prostorije i tako poštuju međunarodne standarde koji nalažu da sudovi vode računa da se u svakoj situaciji kada je potrebno izbjegne susret okrivljenog i žrtve”, objasnila je Bandović.

Predsjednik Osnovnog suda u Podgorici, Zoran Radović, kazao je da stvarnost “kaska” za zakonodavnim određenjima, ali da je postignut veliki napredak u dijelu koji se odnosi na javnost rada sudova.

“U našem sudu postoje ekrani gdje se svakodnevno mogu vidjeti suđenja, tj. građani na sajtu suda mogu da vide koja su suđenja toga dana i mogu da tim suđenjima prisustvuju”, kazao je Radović.

Dekan Fakulteta pravnih nauka na Univerzitetu Donja Gorica (UDG), Zoran Stojanović, smatra da je krivično pravo za relativno kratko vrijeme prešlo ogroman put, pogotovo, kako je rekao, u nekim oblastima.

“Sada u Krivičnom zakoniku Crne Gore imamo odredbu da, ako je krivično djelo učinjeno prema licu zbog njegove seksualne orijentacije, to je obavezno otežavajuća okolnost”, objasnio je Stojanović.

On je kazao da u javnosti vlada pogrešan utisak, da su neuračunljiva lica česti izvršioci krivičnih djela, jer je statistički, kako je objasnio, to zanemarivo.

“Mnogo su češća ona lica sa određenim psihičkim smetnjama, koje su daleko od toga da bismo mogli da ih proglasimo za neuračunljivost. Naše krivično pravo je takvo da traži veoma mnogo da bi se neko proglasio neuračunljivim”, naglasio je Stojanović.

Generalna direkotrica Direktorata za pravosuđe u Ministarstvu pravde, Marijana Laković Drašković, rekla je da osobe koje su lišene slobode zbog mentalnog oboljenja ili drugih psihijatrijskih problema moraju imati jednak tretman, a lišenje slobode, kako je precizirala, ne smije biti proizvoljno već mora biti utemeljeno na konkretnom zakonskom osnovu.

“Lišenje slobode ovih osoba mora biti u cilju zdravstvene i socijalne kontrole uz primjenu objektivnih medicinskih standarda u odlučivanju da li se neka osoba smatra mentalno oboljelom cijeneći prirodu takvog stanja, koje mora biti dovoljno ozbiljno da bi se moglo opravdati lišenje slobode”, rekla je Laković Drašković.

Autorka studije, Jelena Đurišić, istakla je da je važno uskladiti pravnu i psihijatrijsku terminologiju, kao i riješiti pitanje ograničenih kapaciteta Specijalne psihijatrijekse ustanove Dobrota u Kotoru.

“S obzirom na preopterećenost sudskog i odjeljenja za liječenje bolesti zavisnosti, kao i dugogodišnjih neriješenih problema vezanih za rad te bolnice, a posebno s obzirom na činjenicu da Specijalna psihijatrijska bolnica u Kotoru od svog osnivanja nije zamišljena kao zatvorska bolnica, evidentna je potreba za izgradnjom Zatvorske bolnice, a što je u skladu sa brojnom uporednopravnom praksom i preporukama”, rekla je Đurišić.

 

 

 Juventas TWcover 01

 

NVO JuventasCentar za monitoring i istraživanje (CeMI) i LGBTQ asocijacija Kvir Montenegro će, u utorak 16. maja, sa početkom u 11 satiganizovati nacionalnu konferenciju „Jednak pristup pravdi u krivičnom pravosudnom sistemu Crne Gore“u prostorijama PR Centra.

Govoriće:

 • Zoran PAŽIN - ministar pravde;
 • Zoran STOJANOVIĆ - dekan Fakulteta pravnih nauka na Univerzitetu Donja Gorica (UDG);
 • Ivana VUJOVIĆ - izvršna direktorica NVO Juventas;
 • Nikoleta TOMOVIĆ - izvršna direktorica CeMI-ja.

Na prvom panelu “Jednak pristup sudskoj pravdi za osobe sa izazovima vezanim za mentalno zdravlje”, govoriće:

 • Marijana LAKOVIĆ DRAŠKOVIĆ - generalna direkotrica Direktorata za pravosuđe u Ministarstvu pravde;
 • Zoran RADOVIĆ - predsjednik Osnovnog suda u Podgorici;
 • Bojana BANDOVIĆ - savjetnica u Vrhovnom sudu Crne Gore;
 • Jelena ĐURIŠIĆ - autorka studije, CeMI.

Na drugom panelu "Mentalno zdravlje u zatvorima", govoriće

 • Nataša RADONJIĆ - v.d. generalne direktorke Direktorata za izvršenje krivičnih sankcija tbc;
 • Miljan PEROVIĆ - direktor Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS);
 • Zdenka PEROVIĆ - zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda;
 • Nebojša KAVARIĆ - direktor Doma zdravlja Podgorica;
 • Tijana ŽEGURA - koordinatorka projekta i autorka studije, Juventas.

Na trećem panelu  “Diskriminacija u zatvorima u odnosu na seksualnu orijentaciju i rodni identitet”, govoriće:

 • Siniša BJEKOVIĆ - zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda;
 • Danijel KALEZIĆ - istraživač, Kvir Montenegro;
 • Jovan ULIĆEVIĆ - istraživač, Kvir Montenegro.

Konferencija “Jednak pristup pravdi u krivičnom pravosudnom sistemu Crne Gore“, se organizuje u okviru istoimenog projekta uz podršku Open Society Instituta iz Budimpešte. Ključni cilj projekta podrazumijeva doprinos povećanju stepena poštovanja ljudskih prava i smanjenju diskriminacije ranjivih grupa u Crnoj Gori, kroz prikupljanje podataka i dokaza na temelju slučajeva iz sudske prakse i na osnovu monitoringa uslova u zatvoru. Ciljne grupe projekta su učinioci krivičnih djela koji su lica sa psihosocijalnim i intelektualnim teškoćama, korisnici psihoaktivnih supstanci i pripadnici LGBT populacije.

 

NGO Juventas, Center for Monitoring and Research (CeMI) and LGBTQ Association Queer Montenegro will launch a national conference “Equal Access to Justice in the Criminal Justice System of Montenegro” on Tuesday, May 16th, at 11 am, at the PR Center.

 The speakers are:

Zoran PAŽIN - Minister of Justice,

Zoran STOJANOVIĆ - Dean of the Faculty of Law at the University of Donja Gorica (UDG),

Ivana VUJOVIĆ - executive director of NGO Juventas,

Nikoleta TOMOVIĆ - executive director of CeMI.

 

The speakers of the first panel discussion “Equal access to court justice for people with mental health challenges” are:

Marijana LAKOVIĆ DRAŠKOVIĆ - Director General of the Directorate for Justice in the Ministry of Justice,

Zoran RADOVIĆ - President of the Basic Court in Podgorica,

Bojana BANDOVIĆ - Advisor to the Supreme Court of Montenegro,

Jelena ĐURISIĆ - author of the study, CeMI.

 

The speakers of the second panel discussion “Mental Health in Prison” are:

Nataša RADONJIĆ - acting Director General of the Directorate for Enforcement of Criminal Sanctions,

Miljan PEROVIĆ - Director of the Institute for the Execution of Criminal Sanctions (ZIKS),

Zdenka PEROVIĆ - Deputy Protector of Human Rights and Freedoms,

Nebojša KAVARIĆ - Director of Health Center Podgorica,

Tijana ŽEGURA - project coordinator and author of the study, Juventas.

 

The speakers of the third panel discussion “Discrimination in prisons based on the sexual orientation and gender identity” are:

Siniša BJEKOVIĆ - Deputy Protector of Human Rights and Freedoms,

Danijel KALEZIĆ - researcher, Queer Montenegro,

Jovan ULIĆEVIĆ - researcher, Queer Montenegro.

 

The Conference “Equal Access to Justice in the Criminal Justice System of Montenegro” is being organized under the project with the same title, with the support of the Open Society Institute in Budapest. The key objective of the project is to contribute to the increase of the level of respect for human rights and reduce discrimination against vulnerable groups in Montenegro, through the collection of data and evidence based on court cases and monitoring conditions in prison. Target groups of the project are prisoners with psychosocial and intellectual disabilities, people who use psychoactive substances and members of the LGBT population.

 

 

PREDSTAVA

Predstava „Pometnje pitomca Terlesa“, koja će premijerno biti izvedena 15. maja, ima za cilj da utiče na promjenu u društvu u kome su, kako je saopšteno, prisutni homofobija, seksizam i sve forme diskriminacije koje sistematski negiraju individualna prava.

To je danas poručeno na pres konferenciji nevladinih organizacija (NVO) Alternativna Teatarska Aktivna Kompanija (ATAK) i Juventas povodom predstave „Pometnje pitomca Terlesa“, koja je pisana po istoimenom romanu Roberta Muzila, a koja se bavi problemima koje adolescenti homoseksualne orijentacije imaju u svojim životima.

Adaptaciju romana slavnog austrijskog pica uradio je dramaturg Vasko Raičević, a pitomca Terlesa glumi crnogorski glumac Marko Todorović. Producenti predstave su Dragana Tripković i Slobodan Radović, a partneri na projektu su LGBTIQ asocijacija Queer Montenegro i Kulturno-informativni centar „Budo Tomović”.

Predstavnica NVO Juventas, Jelena Čolaković, kazala je da je projekat „Pometnje pitomca Terlesa“ dobar primjer kako pozorišna umjetnost može biti socijalno angažovana.

„Umjetnost, u slučaju predstave „Pometnje pitomca Terlesa“, predstavlja svjestan napor da se učestvuje u promjeni. Ona podstiče kritičko mišljenje, inspiriše individualce na timski rad i otvara nove horizonte“, pojasnila je Čolaković.

Ona je kazala da je posebnost navedenog projekta u tome što, kako je istakla, prevazilazi uobičajene okvire u kojima umjetnost funkcioniše.

„Napori koje, u ovom slučaju ulaže pozorišna umjetnost, posvećeni su izazovima sa kojima se određeno društvo suočava, a tiče se rasizma, seksizma, homofobije ali i svi drugih formi diskriminacije koje sistematski negiraju individualna prava i mogućnosti po različitim osnovama“, ukazala je Čolaković.

Izvršna direktorica NVO ATAK, Dragana Tripković,  smatra da je bavljenje umjetnošću kroz aktivizam osnova današnjeg umjetničkog izraza ali dakako je naglasilanezavisna produkcija u Crnoj Gori zavisi „sama od sebe, novinara i rijetkih partnera i prijatelja“.

„Radimo predstavu sa budžetom od oko četiri hiljade eura i nadamo se da ćete vidjeti kako se sa malo novca može dostići ozbiljan umjetnički kvalitet“, kazala je Tripković.

Ona je naglasila da Kulturno-informativni centar „Budo Tomović“ predstavlja, kako je kazala, utočište za sve koji žele da se bave umjetnošću na način na koji je iskren i potreban vremenu u kojem živimo.

Režiser Zoran Rakočević, kazao je da glavnu temu predstave, nasilje, prati suzbijanje homoseksualizma kao usputne teme.

„Pokušali smo da aktualizujemo tekst kroz problem mladog crnogorskog adolescenta koji odrasta u društvenoj čorbi, koja rađa nasilje i stvara subkulture i navijačke hunte što često kulminira u zločin. Potrudili smo se da učitamo to što adaptacija ove monodrame može da nosi danas“, objasnio je Rakočević.

On smatra da su male alternativne scene srž društva i da tretiraju, kako je kazao, ono suštinsko i najpotresnije sa čime se čovjek svakodnevno susrijeće.

„Apelujem da se povede računa o NVO sektoru u kluturi i malim scenama jer su male scene srž društva“, poručio je Rakočević.

Glavni glumac, Marko Todorović, smatra da je roman aktuelan iako je, kako je naveo, pisan na početku prošlog vijeka.

„Mislim da je projekat jako društveno angažovan, i iako je roman pisan početku  20. vijeka, mislim da je jako aktuelan i da govori o problemima sa kojima se mladi često suočavaju , kao i kako se nose sa njima i društvom koje je ograničeno“, objasnio je Todorović.

Projekat „Pometnje pitomca Terlesa” se realizuje kroz program malih grantova u okviru projekta „Doprinos unapređenju kvaliteta života LGBT osoba“ koji sprovode NVO Juventas, Kvir Montenegro i Inistitut za pravne studije, u partnerstvu sa Ministarstvom ljudskih i manjinskih prava, a podržava ga Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori.

Premijera predstave „Pometnje pitomca Terlesa“, na koju će ulaz biti besplatan, će biti izvedena 15. maja u 21 sat u sali Dodest u Kulturno informativnom centru „Budo Tomović“.

Repriza prestave biće održana 16. maja u Kulturno-informativnom centru "Malesija".

naslovna BD treningTrening za sudije u tužioce o LGBT pravima, koji je pohađalo 20 nosilaca tih pravosudnih funkcija, doprinijeće da slučajevi diskriminacije i nasilja nad tom populacijom budu adekvatno procesuirani.

NVO Juventas je, u parnerstvu sa LGBTIQ Asocijacijom Kvir Montenegro i NVO Institutom za pravne studije, organizovala dvodnevni trening za sudije i tužioce u okviru projekta „Doprinos unapređenju kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori“, kojeg finansira Evropska unija (EU) posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori.

Predsjednik Upravnog odbora Kvir Montenegra, Danijel Kalezić, kazao je da je važno da LGBT zajednica ima kome da prijavi slučajeve diskriminacije i nasilja, i da bude sigurna da, kako je naveo, u tom procesu neće biti dodatno diskriminisana ili izložena dodatnim posledicama zbog prijavljivanja.

 „Možemo biti sigurni da će policija, tužilaštvo i sud, u skladu sa zakonom i na najbolji mogući način, procesurati slučajeve ukoliko se sretnemo sa njima“, rekao je Kalezić u Budvi.

On je poručio svim LGBT osobama da treba prijaviti svaki oblik nasilja i diskriminacije sa kojim se bilo ko suoči.

„Prije nekoliko godina smo imali situaciju u kojoj nismo bili sigurni da će naše prijave biti procesuirane na najbolji mogući način, a sada možemo da kažemo da nakon velikog broja obuka sa policijom i tužilaštvom, u situaiciji smo da možemo biti ohrabreni i sigurni da, ukoliko prijavimo nešto, da će to biti adekvatno procesuirano“, istakao je Kalezić.

Kako je ocijenio, LGBT osobe su sve više ohrabrene da prijavljuju slučajeve diskriminacije i nasilja.

„Broj prijava jeste u porastu, ali ne smijemo zaboraviti da i veliki broj njih ostaje neprijavljen. Nadam se da će rezultati ovog treninga biti to što će ljudi iz LGBT zajednice biti dodatno ohrabreni da prijavljuju slučajeve diskriminacije i nasilja“, rekao je Kalezić.

Direktorica programa za izgradnju kapaciteta organizacija cvilnog društva, institucija i medija u NVO Juventas, Jelena Čolaković, kazala da je važno ostvariti odnos sa ljudima koji rade u institucijama sistema kako bi, kako je navela, procesuiranje slučajeva zločina iz mržnje bilo adekvatno.

„Obuci prisustvuje 20 sudija i tužilaca, to je posebna karakteristika treninga što nismo kreirali obuku da budu samo tužioci ili samo sudije, već nosioci i jedne i druge funkcije, što se pokazao kao dobar model“, navela je Čolaković.

Treningu su prisustvovali sudije i tužioci iz Kotora, Ulcinja, Bijelog Polja, Berana, Pljevalja, Podgorice, sa Cetinja, iz Bara i Nikšića.

Zamjenik šefa Krunske tužilačke službe iz Velike Britanije, Gerallt Evans, smatra da je važno efikasno se uhvatiti u koštac sa zločinom iz mržnje kako bi, kako je naveo, svi članovi društva imali povjerenje u pravosudni sistem da se efikasno bori protiv tog krivičnog djela.

„Zločin iz mržnje može biti protiv jedne osobe, ali prouzrokuje da se cijela zajednica ne osjeća bezbijedno ukoliko dozvolite da se to krivično djelo nastavlja“, istakao je Evans.

On smatra da je uvijek dobro posjetiti druge države i podijeliti iskustva i ono što je dobra praksa u Velikoj Britaniji.

 Ivana Vujovi EU INtegracijeMladima u Crnoj Gori potrebno je, u cilju njihove veće zapošljivosti, pružati što više šansi, vidjeti koje su potrebe te populacije, ali i ulagati u srednjoškolsko i fakultetsko obrazovanje koje daje praktična znanja, ocijenila je izvršna direktorica nevladine organizacije Juventas, Ivana Vujović.

Ona je, gostujući u emisiji EU integracije na Televiziji Crne Gore, kazala da, uzimajući u obzir koliko se teško dolazi do posla ne čudi strah mladih od pokretanja sopstvenog biznisa, od kojeg mogu, kako je navela, da kvalitetnije žive.

„Mladi negdje ne vjeruju i u ferplej na tržištu rada. Kada su u pitanju programi koji se nude mladima, treba uzeti u obzir koliko su ti programi pristupačni, a indikator nam je koliko ih mladih zapravo koristi“, navela je Vujović.

Prema njenim riječima, neki programi djeluju fantastično kada se vide na papiru.

„Na primjer program Investiciono-razvojnog fonda je sjajan, ali on traži neke garancije koje nisu svi mladi u mogućnosti da daju. Tako da mislim da je važno razvijati optimizam kod mladih, pružati im što više šansi, vidjeti koje su njihove potrebe“, kazala je Vujović.

Ona smatra da je važno biti u što većem kontaktu sa generacijama koje se trenutno obrazuju i koje su na početku svog radnog života, ulagati što više u kvalitetno obrazovanje, srednjoškolsko i fakultetsko obrazovanje koje daje praktična znanja.

„Važno je promovisati ona usmjerenja koja su potrebna na tržištu rada, i razmišljati o nekoj grani nauke koju ćemo proglasti prioritetnom. Na primjer, neka to budu informaciono-komunikacione tehnologije. Potrebno je i razmišljati o primjeru Irske i Estonie, zemljama koje su za kratko vrijeme uspjele svojim građanima da ponude kvalitetne usluge i kvalitetan život“, navela je Vujović.

Ona je kazala da su predstavnici Juventasa prethodna dva mjeseca obilazili srednje škole u Podgorici i razgovarali o problemu korupcije, koji je, kako je navela, jedan od problema povezanih sa zapošljivošću mladih.

„Neki od tih mladih svoj budući posao najviše vide u državnoj i lokalnoj samoupravi, ali nadajući se da će uz podršku svojih roditelja ili nekih bliskih, uticajnih ljudi, moći lako da dođu do zaposlenja koje će im biti garantovano nakon završetka srednje škole, odnosno fakulteta“, rekla je Vujović.

Kako je navela, posebno im je bilo neobično da većina mladih i u centralnom dijelu države, ne vidi više sebe u Crnoj Gori.

„Čak i kada govore o prednostima koje imaju trenutno u Crnoj Gori, navode kvalitet obrazovanja koji im može dati veće šanse da pođu u neku iod zemalja, najčešće EU, i tamo traže svoju šansu. S jedne strane, to je zabrinjavajuće“, ukazala je Vujović.

S druge strane, kako je pojasnila, moguće je razumjeti da mladima treba treba nešto s čime mogu lako da se identifikuju – „sa boljim životom u Njemačkoj, Velikoj Britaniji i Irskoj.

„U Hrvatskoj je jedna od procjena da je samo tokom prošle godine 80 hiljada ljudi napustilo tu državu da bi, najčešće u Njemačkoj, pronašli bolji posao“, navela je Vujović.

S druge strane, ono što treba da brine državu jeste šta se dešava sa njenim ulaganjem u taj kadar.

„Naša država uloži u taj kadar, kvalitet obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, posebno kad govorimo o visokom i visokokvalitetnom kadru, a koji mi lako izgubimo kada tržište Njemačke ponudi puno bolje uslove za kvalitetne ljekare ili naučnike“, rekla je Vujović.

Ona je istakla da je zabrinjavajuće što u srednjim stručnim školama i u gimnazijama mladi razmisljaju u pravcu da ne vide perspektivu u Crnoj Gori.

„Ono što je nas posebno brinulo jeste da su oni sada prilično spremni da na klijentilistički način ili pomoću nekih partijskih veza dođu do posla onda kada izađu na tržište rada“, navela je Vujović.

Kako je ocijenila, veoma je značajan program koji na nivou Evropske unije - program Evropske garancije za mlade.

„Taj program se zasniva na jednom jednostavnom principu – da mlad čovjek ne bi trebao preko tri ili četiri mjeseca da bude van sistema obrazovnog, treninga, volontiranja ili posla, jer nakon tog perioda se smatra da on počinje da gubi motiv i kompetencije, koje može iskoristiti za dalji nastavak školovanja ili na samom tržištu rada“, pojasnila je Vujović.

 

 

Dvije grupe učenika iz OŠ Sutjeska iz Podgorice posjetile su 18. i 20. aprila 2017. godine NVO Juventas u okviru predmeta Građansko obrazovanje. Učenici su se upoznali sa radom organizacije, a najviše smo razgovarali o zdravim stilovima života i ljudskim pravima. 

 

Nevladine organizacije upozoravaju da se novim Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o nevladinim organizacijama i predlogom Zakona o dopunama zakona o igrama na sreću, dovodi u pitanje postojanje i funkcionisanje pojedinih organizacija.

Mnogi servisi podrške građanima ili će biti ugašeni ili će biti svedeni na minimum. NVO aktivisti poručuju da se potavlja pitanje koliko se prava u Crnoj Gori poštuju i na koji način se štite građani.

Servisi podrške građanima pokazali su se kao jeftini u odnosu na to koliko bi koštali državu da su pod njenim okvirom, smatra Ivana Vujović izvršana direktorka NVO Juventas.

„Osjetićemo definitivno kao organizacija. Osjetiće posebno naši korisnici usluga nedostatak ovog fonda.  Ali, mnogo veće posledice zbog nedostatka fonda, imaće male lokalne nevaladine organizacije koje pružaju podršku i usluge ljudima koje su u stanju socijalne potrebe" - kazala je Vujović. 

 

 


juventas atak cgoU Crnoj Gori je važno jačati lični integritet mladih u cilju suzbijanja korupcije u društvu, kao i otvoreno govoriti o toj negativnoj pojavi, saopšteno je na pres konferenciji nevladinih organizacija (NVO) Juventas i Alternativna teatarska aktivna kompanija (ATAK).

Konferencija je organizovana u okviru projekta „Jačanje integriteta mladih“, koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje sa partnerima, (NVO) Juventas i Alternativna teatarska aktivna kompanija (ATAK), uz finansijsku podršku Evropske unije.

Koordinatorka Omladinskog programa u NVO Juventas, Marija Ružić Stajović, kazala je da su, u okviru programa "Misli lokalno, djeluj lokalno – Borba protiv korupcije na lokalnom nivou",  koji je dio ovog projekta, učestvovali mladi uzrasta od 14 do 18 godina iz pet srednjih škola iz Podgorice i Danilovgrada.

Ona je pojasnila da su povod za realizaciju ovog projekta bila istraživanja koja su ukazivala da mladi ljudi nijesu zadovoljni funkcionisanjem demokratije i institucija u Crnoj Gori.

“Postaje izazov podsticati pravilan razvoj mladih ljudi, a posebno u smislu njihovog obrazovanja, zapošljavanja, kreativnosti, građanskog i političkog učešća, liderskih sposobnosti i volonterizma  tj. svih onih oblasti koje su važne za osnaživanje mladih ljudi i njihovog položaja u društvu”, ocijenila je Ružić Stajović. 

Ona je kazala da su tokom projekta sproveli radionice sa srednjoškolcima, koje su pokazale da su, kako je navela, učenici svjesni koliko je korupcija prisutna u svim nivoima društva „i stavovi su skretali od izrazito negativnih, do vrlo pozitivnih koji ističu želju za rješavanjem tog problema“.

“Zabrinjavajuće je to da neki od učenika rješenje problema vide jedino u odlasku iz zemlje i ostvarivanju svojih potencijala u nekoj drugoj državi”, ukazala je Ružić Stajović.

Ona je ocijenila da promjena svijesti srednjoškolaca je moguća ukoliko svi rade na jačanju ličnog integriteta mladih.

Izvršna direktorica ATAK-a, Dragana Tripković, smatra da je podrška medija neophodna i jako važna kada je riječ o aktivizmu mladih, posebno kod informisanja o tome šta je korupcija i kako je prepoznati.

„Ono što smo prepoznali kao veliki problem je činjenica da bi, ako pitate 25 mladih osoba da li bi iskoristilo mogućnost da na lakši način dođe do veće ocjene ili položenog ispita, sigurno njih 20 odgovorilo potvrdno“, kazala je Tripković.

Ona je pojasnila da su radionice sprovedene po principu forum teatra, u kojima su učesnici zajedno sa predavačima, kroz glumu izržavali svoje mišljenje o postojećem stanju u društvu na temu korupcije.

„Tema koju smo obrađivali bila je „VIP odjeljenja“, odnosno, jedna pozorišna situacija u kontekstu onoga što je bila značajna tema u poslednje vrijeme kada govorimo o crnogorskim srednjim školama. Na taj način, uspjeli smo da informišemo aktere projekta o nekim situacijama koje oni, do tog trenutka, nisu prepoznavali kao korupciju“, navela je Tripković.

Ona smatra da ovakva vrsta neformalne edukacije, kroz radionice forum teatra, vrlo dobro djeluje na učenike, zbog čega će, kako je najavila, u narednom periodu nastaviti sa radionicama.

Tripković je ocijenila da se, na osnovu sprovedenog istraživanja i video materijala sa radionica koji će biti dostupni javnosti , može vidjeti da je, kako je kazala, osjećaj za pravdu dominantan kod srednjoškolaca.

Direktorica Centra za građansko obrazovanje, Daliborka Uljarević, kazala je da u društvu nema stvarnog sluha za potrebe mladih i da ne treba da iznenadi podatak da, kako je navela, veliki broj mladih želi da napusti državu.

„Vjerujem da ulazimo u fazu u kojoj moramo mnogo odlučnije da se zalažemo da mladi prestanu biti društveni dekor, kao što se to do sad obično podrazumijevalo, a donosioci odluka ih se sjećaju onda kada im oni posluže kao korisne poštapalice u izbornim kampanjama ili nečem drugom“, istakla je Uljarević.

Ona je rekla da je ohrabrujuće to što je istraživanje pokazalo da  mladi imaju dobru percepciju o tome šta je u društvu pogrešno, a šta ispravno.

„Generacije koje danas nazivamo mladima nisu imali od koga da nauče koje vrijednosti da cijene. Odavno su stariji izgubili integritet i formirali društvo u kojem je poželjno biti koruptivan, a osuđuje se onaj koji nije spreman da preduzme neke koruptivne radnje“, smatra Uljarević.