Djeca koja su zatečena u prosjačenju nemaju pravo na djetinjstvo kao njihovi vršnjaci i trebalo bi da budu prioritet Ministarstva rada i socijalnog staranja, jer im nisu zaštićena osnovna ljudska prava, smatra izvršna direktorica Juventasa Ivana Vujović.

Ona je, u emisiji Crnom Gorom na Televiziji Crne Gore, kazala da ne postoje odgovarajući servisi usluge za djecu koja su zatečena u prosjačenju.

„Ovaj problem svodi se na eksploataciju s obzirom na to da djeca koja prose dobijeni novac predaju roditeljima ili osobi koja ih je navela na to. Djeca koja su zatečena u prosjačenju su djeca koja nemaju pravo na djetinjstvo na isti način na koji imaju druga djeca i njima nisu zaštićena osnovna ljudska prava“, pojasnila je Vujović.

Ona smatra da postoji velika vjerovatnoća da djeca koja su izložena prosjačenju, u budućnosti budu izložena i drugim zloupotrebama.

„Navikli smo, nažalost, da ignorišemo da smo svakoga dana suočeni sa makar jednim djetetom koje je žrtva eksploatacije, koje ne ide u školu, kome nisu dostupne usluge socijalne i zdravstvene zaštite. Djeca koja su izložena prosjačenju, kasnije vrlo često budu suočena i sa seksualnom eksploatacijom, a nekada budu i trafikovana“, istakla je Vujović.

Prema njenim riječima, sistem socijalne zaštite u Crnoj Gori se posljednjih godina unapređuje.

„Nadamo se da će ova djeca u narednom periodu biti prioritet Ministarstva rada i socijalnog staranja i da će i građani biti obaviješteni na koji način mogu da prijave eksploataciju djece kojima se krše sva prava“, poručila je Vujović.

 

 

 

 

Ministarstvo zdravlja podržalo je inicijativu o zabrani pušenja u javnim prostorima, koju su tom resoru uputile nevladine organizacije (NVO) Juventas i Centar za monitoring i istraživanje (CeMI), ističući da se odredbe zakona koji uređuje tu oblast moraju doslijedno primjenjivati.

NVO Juventas i CeMI ranije su podnijele Inicijativu Vladi kojom su zatražile da uvede zabranu pušenja u javnim prostorima, čime bi se, kako smatraju, omogućila puna primjena važećeg Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda.

Iz Ministarstva zdravlja su, kako je saopšteno iz te dvije organizacije, razmotrili njihovu inicijativu, poručujući da je nedvosmislen stav tog resora da se odredbe Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda u odnosu na zabranu pušenja na javnim mjestima “mora dosljedno primjenjivati“.

„Naime, u postupku je priprema novog zakona koji uređuje ovu oblast u cilju dalje harmonizacije sa propisima Evropske unije i Ministarstvo zdravlja će biti u čvrstom stavu za ovakvo zakonsko rješenje, u interesu zaštite zdravlja građana i primjene principa Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o kontroli duvana“, navodi se u odgovoru koji potpisuje ministar zdravlja Kenan Hrapović.

U inicijativi se ocjenjuje da je potrebno da Vlada pokrene proceduru izmjene Zakona o taksama na upotrebu duvanskih proizvoda i elektroakustičnih i akustičnih uređaja u ugostiteljskim objektima.

Izvršna direktorica Juventas-a, Ivana Vujović, ocijenila je da bi se time omogućila potpuna primjena Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda.

„Smatramo da Zakon o taksama na upotrebu duvanskih proizvoda i elektroakustičnih i akustičnih uređaja u ugostiteljskim objektima, nije trebalo da bude izglasan u ovom obliku, na šta je ukazivala i Svjetska zdravstvena organizacija (SZO)“, istakla je Vujović.

U Juventasu i CeMI-ju, kako su kazali, vjeruju da će novi Zakon o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda biti prilika da se uvedu i dodatne odredbe koje za cilj imaju smanjenje izlaganja djece i odraslih štetnom uticaju divanskog dima, „koji je jedan od uzroka zabrinjavajućeg porasta malignih i kardiovaskularnih oboljenja u Crnoj Gori“.

„Nakon Ministarstva zdravlja, vjerujemo da će inicijativa dobiti podršku i od premijera, te da će se Vlada odlučno i nedvosmisleno opredijeliti za unapređenje zdravlja, odnosno inicirati u što skorijem roku ukidanje sporne odredbe Zakona o taksama na upotrebu duvanskih proizvoda i elektroakustičnih i akustičnih uređaja u ugostiteljskim objektima“, poručila je Vujović.

U Juventasu i CeMI-ju se, kako je dodala, zahvaljuju Ministarstvu zdravlja na upućenom odgovoru, i na insistiranju na primjenama principa Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o kontroli duvana, odnosno na mjerama koje dokazano vode ka zdravijem društvu.

Država nema pravo da zatvara oči nad problemima djece koja borave ili žive na ulici, poručili su iz nevladine organizacije (NVO) Juventas.

Izvršna direktorica Juventasa Ivana Vujović upozorila je da je pitanje djece na ulici, posebno dječjeg prosjačenja, jedan od primjera drastičnih kršenja prava najranjivijih, na koje niko ne reaguje.„Posmatramo kako se djeca iskorišćavaju, zanemaruju, zloupotrebljavaju, kao nijemi svjedoci oduzimanja prava na djetinjstvo“, kazala je Vujović agenciji MINA.

Ona je podsjetila da je druga polovina 2017. godine, i da su „za nama su decenije skretanja pažnje na problem, pisanja strategija, obuka, davanja preproruka i mišljenja“.„Ova država nema pravo da zatvara oči nad problemima djece koja borave ili žive na ulici, niti druge djece za koju u ovoj zemlji ne postoje servisi podrške“, naglasila je Vujović.Prema njenim riječima, kancelarija Ombudsmana je još 2011. dala odlične preporuke za rješavanje problema dječjeg prosjačenja.„Međutim, od tada se ne bilježe značajni pomaci. Multidisciplinarni timovi ne funkcionišu u praksi. Podaci se ne prikupljaju, ne razmjenjuju, shodno tome i ne obrađuju“, navela je Vujović.Kako je kazala, iako zemlje u okruženju, često kroz partnerstva sa nevladinim sektorom, imaju dnevne centre, svratišta za djecu sa ulice, u Crnoj Gori NVO još ne mogu licencirati taj vid usluge, iako se Zakon o dječjoj i socijalnoj zaštiti bazira na principu pluralizma usluga i pružaoca usluga.

„S obzirom na preopterećenost centara za socijalni rad, uz činjenicu da je riječ o kompleksnom problemu, zasebne servise u gradovima koji bilježe najčešće pojave dječjeg projsačenja treba uspostaviti što prije“, smatra Vujović dodajući.Ona je dodala da ohrabruju ranije medijske najave da Ministarstvo rada i socijalnog staranja planira otvaranje menutih centara.

U Juventasu se, kako je kazala, nadaju i da će se sredstva za taj servis naći u budžetu Ministarstva za narednu godinu.„Apelujemo Ministarstvo da, u što skorijem roku, i prije nalaženja načina da se pomogne uspostavljanju dnevnog centra/svratišta, putem centara za socijalni rad opredijeli dežurne brojeve telefona peko kojih građani mogu prijavljivati stručnjacima slučajeve dječjeg prosjačenja“, dodala je Vujović.

 
 

SL 718 mladih iz šest crnogorskih opština edukovano je za vršnjačke edukatore na teme zdravih stilova života, seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prevencije HIV-a tokom trodnevnog seminara koji je na Ivanovim koritima organizovala nevladina organizacija (NVO) Juventas.

Koordinatorka Omladinskog programa u NVO Juventas, Marija Stajović, kazala je da je seminar dio projekta „Promocija populacionih savjetovališta među mladima u Crnoj Gori“, koji je započet u junu, a koji će trajati šest mjeseci.

„U drugom smo tromjesječju ovog projekta i za zadatak imamo obuku srednjoškolaca iz šest srednjih škola iz Crne Gore iz šest različitih gradova na temu zdravih stilova života i seksualnog i reproduktivnog zdravlja“, navela je Stajović.

Ona je kazala da trodnevnom seminaru na Ivanovim koritima prisustvuju po tri srednjoškolca, iz tri gimnazije i tri stručne škole iz Bara, Tivta, Podgorice, Nikšića, Bijelog Polja i Berana, koji će da budu vršnjački edukatori.

„Tokom ovog seminara, srednjoškolci će proći kroz različite obuke zdravih stilova života, seksualnog i reproduktivnog zdravlja. Kao predavači tu su stručni radnici Juventasa, vršnjački edukatori, psiholozi i doktori. Mimo toga, ovaj seminar ima i segment promocije populacionih savjetovališta za mlade“, pojasnila je Stajović.

U Crnoj Gori, kako je istakla, postoji 18 savjetovališta za mlade u sklopu domova zdravlja, u kojima, kako je navela, svaka mlada osoba može doći bez uputa i razgovarati o temama koja ih interesuje sa stručnjacima.

„Tokom ovog projekta radićemo i na uvezivanju mladih sa savjetovalištima, kako bi mladi dolazili češće u savjetovališta. Takođe, pošto će ovi srednjoškolci da rade vršnjačke edukacije u svojim školama u svim razredima, radićemo to uz goste iz savjetovališta za mlade“, kazala je Stajović.

Stipendista NVO Juventas, Jovan Dašić, rekao je da je projekat koji sprovodi ta organizacija, nastao jer mladi u Crnoj Gori nisu upoznati sa radom savjetovališta za mlade.

„Na seminaru smo govorili o primjerima dobre prakse savjetovališta za mlade u svim domovima zdravlja. Konkretno, primjere dobre prakse savjetovališta našli smo u domovima zdravlja Kotor, Tivat, Podgorica, Bijelo Polje, Berane i Andrijevica“, naveo je Dašić.

Prema njegovim riječima, u gotovo svim savjetovalištima za mlade se sprovodi program petodnevnog odvikavanja od pušenja.

„Međutim, u domovima zdravlja koji pripadaju onima koji imaju dobru praksu, zaposleni su proširili svoje programe i oni tamo govore o seksualnom i reproduktivnom zdravlju, prevenciji narkomanije, rizičnim oblicima ponašanja, prevenciji pušenja“, istakao je Dašić.

Mladi se, kako je naveo, najčešće interesuju za teme seksualnog i reproduktivnog zdravlja.

„Ta tematika je jako slabo zastupljena u većini savjetovališta za mlade, zbog čega oni koriste alternativne metode da saznaju nešto više o tome kao što je intenet. Obrazovni sistem je predvidio predmet Zdravi stilovi života, koji se u većini osnovnih i srednjih škola izučava kao izborni. “, kazao je Dašić.

Učenik drugog razreda Ekonomsko-ugostiteljske škole iz Bara, Faruk Husović, rekao je da do sada u školi nije imao priliku da uči o temi seksualnog i reproduktivnog zdravlja.

„Naučio sam dosta stvari na ovom seminaru i nadam se da ću još više naučiti. Mladi bi o ovim temama više trebalo da budu upoznati kroz obrazovni sistem. Mi smo u jednom dijelu seminara imali da zamislimo svoj idealni čas seksualnog i reproduktivnog zdravlja. Jedna grupa je zamislila da taj čas postoji u školi i da bude dva puta sedmično“, naveo je Husović.

On smatra da se mladi najviše edukuju o seksualnom i reproduktivnom zdravlju putem interneta, ocijenjujući da to nije dovoljno.

Projekat „Promocija populacionih savjetovališta među mladima u Crnoj Gori“ podržao je Direktorat za mlade Ministarstva sporta.

 

 

 

juventas mapiranjeU Crnoj Gori postoji 18 savjetovališta za mlade koji funkcionišu u sklopu domova zdravlja, a tinejdžeri i adolescenti najčešće traže savjet i pomoć oko psiholoških i socijalnih pitanja.

NVO Juventas je, u okviru projekta „Promocija populacionih savjetovališta među mladima u Crnoj Gori“, koji je podržalo Ministarsvo sporta, izradila Izvještaj o mapiranju populacionih savjetovališta koja nude usluge mladima u Crnoj Gori.

Smatramo da savjetovalište za mlade predstavlja preventivno djelovanje i upoznavanje mladih sa teškoćama i problemima, kao i sa načinima izbjegavanja i prevazilaženja teškoća sa kojima se suočavaju.

„Savjetovališta za mlade funkcionišu u sklopu svakoga Doma zdravlja, a reformom zdarvstevnog sistema u Crnoj Gori postoji 18 domova zdravlja. Rad savjetovališta se odvija kroz individualni rad, grupni rad, predavanja i tribine u školama, kao i kroz manifestacije u lokalnoj zajednici“, saopšteno je iz Juventasa.

Najčešće teme, o kojima se govori u savjetovalištima, kako su istakli, odnose se na opšte zdravlje i normalan rast i razvoj, prevenciju alkoholizma, narkomanije i pušenja, prepoznavanje rizičnih oblika ponašanja, kao i na seksualno i reproduktivno zdravlje i vaspitanje.

„U savjetovalištu za mlade govori se o prevenciji polno prenosivih bolesti, zaštiti od neželjene trudnoće i posljedicama koje sa sobom nosi. Tu se razgovara i o mentalnom zdravlju, o problemima u učenju, u komunikaciji sa vršnjacima, problemima zanemarivanja i zlostavljanja, kao i o zdravim stilovima života“, kazali su iz Juventasa.

Oni su objasnili da se u savjetovalište dolazi bez uputnice, po predlogu izabranog doktora ili bez njega.

„U savjetovalištima za mlade stalno radi medicinska sestra, odnosno medicinski tehničar u timu za realizaciju programa, a izabrani doktori za djecu ili izabrani doktori za odrasle se angažuju po potrebi“, pojasnili su iz Juventasa.

U okviru Doma zdravlja Podgorica, savjetovalište za mlade, kako su pojasnili, funkcioniše od 2009. godine, a omladina najčešće traži ginekološke savjete i informacije o zdravim stilovima života.

„Savjetovalište za mlade Doma zdravlja Danilovgrad je od oktobra 2009. do juna ove godine posjetilo 2.630 učenika, a broj učenika se svake godine povećava. Najčešći razlozi obraćanja mladih Savjetovalištu su razni psihološki i socijalni problemi“, pojasnili su iz Juventasa.

Savjetovalište za mlade u Ulcinju je, kako su kazali, od osnivanja posjetilo samo desetak osoba.

„Suočavaju se sa problemima nezainteresovanosti omladine, što objašnjavaju zatvorenošću sredine i specifičnim mentalitetom, ali i sklonosti mladih da rješenja traže na internetu“, naveli su iz Juventasa.

Prema njihovim riječima, najčešće obrađivane teme u savjetovalištu za mlade Doma zdravlja Kolašin su odvikavanje od pušenja, alkoholizam, narkomanija i polno prenosive bolesti, a ove godine, savjetovalište je, kako su kazali imalo 190 posjetilaca.

„Kada je riječ Domu zdravlja u Mojkovcu, iz savjetovališta za mlade navode potrebu za unapređenjem prostornih kapaciteta, edukacijom i dodatnim stimulisanjem zaposlenih, koji su pored rada u Savjetovalištu opterećeni redovnim aktivnostima“, saopštili su iz Juventasa.

U savjetovalištu za mlade u Baru, kako su istakli, posebna pažnja je usmjerena na edukacije o vršnjačkom nasilju.

„U skladu sa programom Instituta za javno zdravlje u Savjetovalštu za mlade, sprovodi se program odvikavanja od pušenja, međutim iz Savjetovališta navode da ciljna grupa ne pokazuje interesovanje za ovu oblast“, pojasnili su iz Juventasa.

image 0 02 05 a6461128ce3636d8dd6516c22bce99716d78e4ad05343eb7f25e2365dedf83fd V

Terenski radnici nevladine organizacije (NVO) Juventas su, u proteklih deset dana, organizovali tri akcije čišćenja kontaminiranog pribora za injektiranje droga u Podgorici, tokom kojih su sakupili 5,4 hiljade odbačenih igala i približno toliko špriceva.

Očišćeni su šetačka zona i groblje na brdu Gorica, napušteni vojni objekti na pruzi između naselja Drač i Stari aerodrom, šetačke zone u naselju Zagorič u blizini pješačkog mosta, na obali Morače - Sastavci, kao i na Gorici, kod nekadašnjeg teniskog terena iza Kluba Boćara.  

Tokom akcije čišćenja sakupljeno je šest specijalizovanih kutija kontaminiranog pribora, približno 5,4 hiljade odbačenih igala i približno toliko špriceva, koji ćemo odnijeti u specijalizovano postrojenje za uništenje ove vrste otpada, koje se nalazi u krugu Kliničkog centra Crne Gore.

Podsjećamo da, u okviru Programa smanjenja štete, čije su aktivnosti usmjerene na podizanje kvaliteta života osoba koje koriste droge, ali i lokalnih zajednica u kojima oni žive, organizujemo periodične akcije čišćenja lokacija u lokalnoj zajednici, a da je jedna od ovih lokacija očišćena nakon obraćana građana.  

Koristimo priliku da pozovemo građane da nas obavijeste ukoliko primijete odbačene špriceve i igle, kako bi pribor sakupile osobe koje su obučene za ovu vrstu aktivnosti. Našoj organizaciji se možete javiti pozivom na broj telefona – 020 624 608, kao i slanjem mail-a na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..


kontracepcija 3U Crnoj Gori je potrebno kontracepciju učiniti pristupačnijom, promovisati kontraceptivna sredstva u školama, i uvesti predmet Zdravi stilovi života kao obavezan u cilju smanjena broja neželjenih trudnoća, abortusa i seksualno prenosivih infekcija, ocijenjeno je iz nevladine organizacije (NVO) Juventas.

Iz te NVO su, povodom Svjetskog dana kontracepcije, koji se danas obilježava, ukazali na značaj unapređenja svijesti o korišćenju kontracepcije i njenoj povećanoj dostupnosti.

„Ovaj dan koristimo da skrenemo pažnju na važnost dalje promocije kontraceptivnih sredstava, posebno među mladima i parovima koji planiraju da odlože rađanje djeteta. Kada su mladi u pitaju, važno je kroz edukative sadržaje, koji treba da budu obavezni, u školi promovisati kontracepciju“, kaže se u saopštenju.

Iz Juventasa su apelovali da Zdravi stilovi života budu obavezan predmet u školi, dostupan svim učenicima.

„Takođe, savjetovališta za mlade treba da budu poznata mjesta na kojima se mogu dobiti važni savjeti u procesu odrastanja. Na kraju, skrećemo i pažnju da je među kontraceptivnim sredstvima, kondom jedino sredstvo koje štiti i od seksulano prenosivih bolesti“, istakli su iz te NVO.

Oni su ukazali da podaci međunarodnih organizacija, koje se bave promocijom planiranog roditeljstva ukazuju da, kao najčešće razloge za nezaštićen seksualni odnos, mladi navode to da im je u tom trenutku kontracepcija bila nedostupna, „mada ima onih koji navode da su zaboravili, ili jednostavno ne vole da upotrebljavaju kontraceptivna sredstva“.

„U regionima, gdje je efektivna kontracepcija dostupna i široko korištena, ukupan broj abortusa se veoma smanjio, ali se i dalje ovaj metod pojavljuje se u značajnom postotku kao metoda planiranja porodice sa svim posljedicama i rizicima za reproduktivno zdravlje žene“, naveli su iz Juventasa.

Podaci Svjetske zdravstvene organizacije, kako se novid, pokazuju da od 210 miliona trudnoća koje se dese svake godine, oko 22 odsto završi namjernim prekidom i, gledano globalno, vjerovatnoća je da velika većina žena ima bar jedan pobačaj do 45. godine života.

„Prema podacima Instituta za javno zdravlje iz 2015. godine, u Crnoj Gori, na 100 porođaja bilo je 13,5 abortusa“, kaže se u saopštenju.

Iz Juventasa su podsjetili da su ranija istraživanja iz 2005, ukazivala da nezadovoljavajuću kontracepciju u Crnoj Gori ima skoro trećina udatih žena, što, kako smatraju, predstavlja veoma bitan indikator koji je povezan sa zaštitom seksualnog i reproduktivnog zdravlja žena.

„Ujedno, nezadovoljavajuća kontracepcija se može nekada tretirati i sa pozicije zaštite ljudskih prava“, istali su iz Juventasa.

 Oni su ukazali da, na osnovu statistike, u Crnoj Gori svake godine abortus obavi više od 1,4 hiljade žena, „dok je u više od 70 odsto slučajeva riječ o namjernim prekidima trudnoće“.

„Crna Gora se obavezala da će smanjiti stopu prekida trudnoće i unaprijediti kvalitet usluga vezanih za prekid trudnoće koje su uslovljene medicinskim indikacijama, kao dijela usluga oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja, kroz Strategiju očuvanja i unapređenja reproduktivnog i seksualnog zdravlja 2013 – 2020“, podsjetili su iz Juventasa

Tom Strategijom je, kako su dodali, predviđena edukacija o kontraceptivnim metodama i sredstvima te o komplikacijama abortusa i neželjenim efektima na zdravlje.

        

prosjaenjeNVO Juventas upozorava da djeci i mladima koji žive na ulici nijesu zaštićena osnovna ljudska prava, a posebno je zabrinjavajuće dječje prosjačenje, koje predstavlja enormno kršenje Konvencija o pravima djeteta i drugih domaćih i međunarodnih instrumenata.

Izvršna direktorka Juventasa Ivana Vujović kazala je da su servisi za djecu i mlade sa ulice u Crnoj Gori veoma limitirani, obrazovanje i zdravstvena zaštita im nijesu dovoljno dostupni, da zabrinjava broj djece koja prose i da nedostaju i skloništa za beskućnike.

Juventas je u studiji „Položaj mladih u riziku od socijalne isključenosti“ objasnio da se pod djecom i mladima ulice podrazumijevaju djeca i mladi beskućnici i djeca zatečena u skitnji, prosjačenju i bez nadzora roditelja.

„Posebno zabrinjava dječje prosjačenje, koje predstavlja enormno kršenje Konvencija o pravima djeteta i niza drugih domaćih i međunarodnih instrumenata koji se mogu primijeniti na pojavu dječijeg prosjačenja i eksploatacije djece“, kazala je Vujović agenciji MINA.

Ona je objasnila da kao posebna organizaciona jedinica Centra za djecu i mlade Ljubović radi Prihvatna stanica koja je namijenjena za pružanje hitne socijalne pomoći.

„Pomoći u smislu privremenog, kratkotrajnog smještaja i zbrinjavanja djece i mladih zatečenih u skitnji, prosjačenju, izvršenju krivičnog djela ili u drugim oblicima socijalne potrebe, djece bez nadzora roditelja ili drugih odraslih osoba, dok se ne ostvari trajnije rješenje, tako, da je predviđena za što kraći boravak djece kao i zbrinjavanje maloljetnih migranata“, rekla je Vujović.

Ona je kazala da je prema izvještaju o radu Centra „Ljubović“ prošle godine kroz Prihvatnu stanicu prošlo 34 osoba kao izvršioci krivičnih djela, u skitnji i maloljetni migranti bez pratnje, koji su zatečeni pri ilegalnom prelasku državne granice, kao i jedan maloljetnik koji je smješten Rješenjem Višeg suda do okončanja pripremnog postupka.

Vujović je kazala je tu bilo 17 stranih državljana, odnosno, maloljetnih migranata bez pratnje i 17-oro djece iz Crne Gore.

Ona je ukazala da se u Studiji Juvenatasa navodi da broj djece zatečene u prosjačenju značajno premašuje broj onih kojima se ukaže podrška.

U studiji se ocjenjuje da institucije nemaju dovoljno kapaciteta, da nijesu uvezane, a javnost ne djeluje dovoljno motivisano da se uključi u rješavanje ovog problema kojim su obuhvaćena djeca najranijih uzrasta.

„Istraživanje Zaštitnika ljudskih prava iz 2011. je ukazalo na neujednačenu praksu centara za socijalni rad, na samoprocijenjeni nedostatak materijalnih uslova i kadra u nekim centrima, na neadekvatnost zakonskih rješenja u odnosu na postupanje prema roditeljima djece koja su zatečena u prosjačenju i apsolutnom izbjegavanju odluke o oduzimanju roditeljskog prava uslijed procjene da takva odluka ne bi bila u interesu djeteta“, navodi se u studiji.

Vujović je kazala da je situacija sada donekle promijenjena i da u izvještaju za 2015. godinu Centar za socijalni rad Podgorica, navodi učešće u multisektorskoj Akciji Prosjak u kojoj je pokrenuto više od 20 krivičnih postupaka protiv roditelja, izrečena jedna mjera Ukora, novčane kazne i kazna zatvora.

„Ipak, akcije djeluje prije ad hock, nego sistemske. Na to ukazuje i izvještaj Centra za socijalni rad Podgorice koji u izvještaju u 2016. ne navodi učešće u sličnoj akciji“, rekla je Vujović.

U Juventasu smatraju da je neophodna jedinstvena evidencija i sistem razmjene informacija između policije, organa za prekršaje, državnih tužilaca i sudova, da bi se, kako su kazali, pratio tok i ishod procesuiranih slučajeva organizovanog prosjačenja djece.

 Vujović je kazala da centri za socijalni rad treba da vode posebne evidencije o djeci na ulici, iako ona nisu prepoznata eksplicitno kao grupa koja se prioritetno štiti.

„Izvještaj Ombudsmana navodi da se policija na terenu suočava sa otežanom identifikacijom djeteta, a smatra i da visoke novčane kazne za roditelje koji navode djecu na prosjačenje, uslijed nepovoljnog materijalnog statusa porodice, nisu učinkovite“, navela je Vujović.

Ona je istakla da obrazovni pravni okvir, unutar zakonskih i strateških akata, nema odredbe koje se direktno odnose na djecu ulice, odnosno da, kako je objasnila, ne prepoznaje posebne obrazovne i vaspitne programe kao ni mjere pomoći za tu kategoriju djece i mladih.

„Zaštitnik ljudskih prava i slobode u svom Posebnom izvještaju o dječjem projačenju iz 2011, ističe stav predstavnika centara za socijalni rad da škole treba pravovremenije da reaguju i obrate se centrima za socijalni rad kada primjete da djeca izostaju iz škole duže vrijeme“, kazala je Vujović.

Ni u pogledu zdravstvene zaštite, kako je rekla, ne ističu se posebni programi pružanja zdravstvenih usluga djeci i mladima sa ulice.

„Ni u korpusu prava iz oblasti rada i zapošljavanja djeca i mladi sa ulica nisu prepoznati kao kategorija teže zapošljivih lica, kojoj bi trebalo prilagoditi aktivne mjere zapošljavanja i obezbijediti prilagođene programe stručnog osposobljavanja“, rekla je Vujović.

ERAGlavna tema ovogodišnje ERA konferencije je: "Osnaži sebe, izazovi sistem, transformiši društvo", konferencija se održala u Centre Ville-u Podgorici, Crna Gora, u preiodu od 20. do 23. septembra 2017. godine.

Glavni organizator ove konferencije je ERA, dok su ko-domaćini Queer Montenegro, Juventas, LGBT Forum Progress i Spectra.

ERA – LGBTI udruženje za jednaka prava je krovno udruženje koje promoviše i zalaže se za LGBTI prava i jednakost na Zapadnom Balkanu i u Turskoj. Njihova misija je da inspiriše pozitivne promjene u društvu, promoviše i zalaže se za ljudska prava svih seksualnih orijentacija, rodnih identiteta i izraza polnih karakteristika, omogući saradnju i pružanje resursa i razvoj kapaciteta za LGBTI pokrete širom Balkana i Turske.

Juventas je bio jedan od ko-domaćina ove značajne konferencije kojoj je prisustvovalo više od 70 učesnika, uglavnom iz Zapadnog Balkana i Turske.


Zajednička borba u regionu nastavlja da se vrti oko tri glavne oblasti:


a) LGBTI zajednica i aktivisti su visoko podložni diskriminaciji, isključivanju ili nasilju. Samopovređivanje i izolacija igraju važnu ulogu;


b) Sistemi u kojima živimo još nisu u potpunosti uključili LGBTI zajednicu, a u mnogim aspektima prava LGBTI ostaju marginalna, zapostavljena, često i suprotstavljena otvorenim supresijama. Pristup LGBTI osoba sa demokratski izabranim institucijama, pravosuđu i uslugama i dalje je opterećen ozbiljnim preprekama;


c) U međuvremenu, LGBTI organizacije i aktivisti rade na unapređenju društva, menjanju stavova i percepcije, dok je formalno uvođenje prava i dalje izazov;


Kroz ovu konferenciju želimo da podstaknemo dalje razgovore o ovim osnovnim temama  sa aktivistima, ekspertima i saveznicima iz zemalja Zapadnog Balkana i Turske.


Ono što razlikuje ovogodišnju regionalnu konferenciju od prethodnih je njena metodologija. Da bi se podstakla direktnija interakciju i autentične lične i grupne inicijative, ponuđena je metodologiju Open Space Technology (OST).

Konferencija je finansijski podržana od strane Evropske Komisije, Ministarstva inostranih poslova Njemačke i Hirschfeld-Eddy fondacije.

soc stanovi

NVO Juventas, u okviru projekta „Integrisana podrška raseljenim i interno raseljenim osobama u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori“, kojim koordinira Pravni centar iz Podgorice, sprovodi radionice za korisnike socijalnih stanova. Projekat je finansijski podržan od strane CRS-a.

Cilj obuka je edukacija korisnika i budućih korisnika socijalnih stanova izgrađenih u okviru projekta Regionalno stambeno zbrinjavanje (RSP) i to na sledeće teme:

1. Kultura stanovanja;

2. Zakonska regulativa koja se odnosi na korišćenje socijalnih stanova;

3. Ušteda električne energije i vode;

4. Organizovanje zaštite od prirodnih katastrofa i opasnosti, uz podršku Službe zaštite i spašavanja;

5. Samoregulacija kroz organizovanje skupština stanara, uz podršku Agencije za stanovanje.

U prvoj polovini septembra, održane su radionice u Nikšiću, na kojima su učesnici dobili brojne i korisne informacije vezane za uslove stanovanja, samoorganizaciju, zajednička pravila stanovanja, podršku koju nude nadležne službe, obaveze održavanje stanova i ulaza, te savjete za uštedu električne enegrije i vode. Radionicama je prisustvovala predstavnica nikšićke Agencije za stanovanje.

Prisutni stanari su prilikom informativnog sastanka iznijeli probleme sa kojima se svakodnevno suočavaju. Svrha organizovanja radionica je i ostvarivanje uticaja na rješavanje uočenih problema, u cilju unapređenja uslova življenja.

U narednom periodu očekuje se realizacija radionica o reagovanju u slučaju požara i elementarnih nepogoda, koje će se sprovesti uz podršku nikšićke Službe zaštite i spašavanja.

Nevladine organizacije (NVO) Juventas i Centar za monitoring i istraživanje (CeMI), podnijele su Inicijativu Vladi kojom su zatražile da uvede zabranu pušenja u javnim prostorima, čime bi se, kako smatraju, omogućila puna primjena važećeg Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda.

U Inicijativi, koja je upućena predsjedniku Vlade Dušku Markoviću, ministru zdravlja Kenanu Hrapoviću, ministru finansija Darku Radunoviću i ministarki ekonomije Dragici Sekulić, ocjenjuje se da je potrebno da Vlada pokrene proceduru izmjene Zakona o taksama na upotrebu duvanskih proizvoda i elektroakustičnih i akustičnih uređaja u ugostiteljskim objektima.

„Time bi se omogućila potpuna primjenu Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda. Smatramo da Zakon o taksama na upotrebu duvanskih proizvoda i elektroakustičnih i akustičnih uređaja u ugostiteljskim objektima, nije trebalo da bude izglasan u ovom obliku, na šta je ukazivala i Svjetska zdravstvena organizacija (SZO)“, kazali su iz Juventasa i CeMI-ja.

Zakon o taksama na upotrebu duvanskih proizvoda i elektroakustičnih i akustičnih uređaja je, kako smatraju, štetan i njegovo dejstvo nije vremenski ograničeno.

“Stoga, potrebno je ukidanje članova Zakona kojima se omogućava upotreba duvana u ugostiteljskim objektima, čime se sprečava puna primjena važećeg Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda“, kazali su podnosioci Inicijative.

Prema njihovim riječima, Crna Gora je jedna od vodećih država svijeta, po negativnoj statistici u odnosu na korišćenje duvanskih proizvoda.

„Osnovni razlozi kojima se treba voditi pri uvođenju zabrane uporebe duvana u ugostiteljskim objaktima su štetnost duvana i veoma zabrinjavajuća epidemiološka situacija“, ukazali su iz Juventasa i CeMI-ja.

Oni su dodali da su, prošle godine, zabilježena 383 slučaja novooboljelih od karcinoma pluća.

„Prema podacima Specijalne bolnice za plućne boljesti “Dr Jovan Bulajić”, incidenca oboljenja od karcinoma pluća u Crnoj Gori iznosi deset odsto, dok je u Evropi pet odsto“, navodi se u Inicijativi.

U Juventasu i CeMI-ju smatraju da je epidemiološku sliku moguće promijeniti odgovornim odnosom Vlade.

„Udio osoba koje koriste duvan u opštoj populaciji je moguće smanjiti. Moguće je kontrolisati i smanjiti izloženost djece i odraslih duvanskom dimu“, poručili su iz Juventasa i CeMI-ja.

Iz tih NVO su saopštili da postoji podrška javnosti za zabranu pušenja na javnim mjestima.

„Prema rezultatima istraživanja, koje je sprovela SZO u Crnoj Gori, krajem prošle godine, preko 60 odsto crnogorske javnosti podržava mjere zabrane upotrebe duvanskih proizvoda na javnim mjestima i u javnim objektima“, smatraju u CeMI-ju i Juventasu.

Oni su pozvali Vladu na odgovorno postupanje prema zdravlju građana, napominjući da se Crna Gora, domaćim zakonima i međunarodnim ratifikovanim dokumentima, obavezala da će zabraniti upotrebu duvanskih proizvoda u ugostiteljskim objektima.

„Ekonomski aspekt zabrane pušenja u ugostiteljskim objektima nije negativan, već pozitivan, na što ukazuju komparativne studije“, zaključili su podnosioci Inicijative

donacija ziksNevladina organizacija (NVO) Juventas obezbijedila je donaciju Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS) u Podgorici u vidu šivaćih mašina, platna i pratećih potrepština za šivenje u cilju, kako su saopštili, bolje integracije zatvorenica nakon izlaska iz zatvora.

Kako je saopšteno iz Juventasa, donaciju, čija je vrijednost više hiljada eura, su obezbijedili uz pomoć Crkve Isusa Hrista svetaca posljednjih dana, koja se već duži niz godina bavi humanitarnim radom u Crnoj Gori.

„Naime, zatvorenice i pored dobrih materijalnih uslova u kojima borave nemaju dovoljno sadržaja za uključivanje u radno-okupacionu terapiju, koja je dio zlatnog standarda rehabilitacije zatvoreničke populacije“, kaže se u saopštenju koje potpisuje programska direktorica NVO Juventas Tijana Žegura.

Ona je podsjetila da je Juventas, uz punu podršku ZIKS-a, proteklih mjeseci radio na podizanju kapaciteta sadržaja kojim bi se, kako su pojasnila, omogućio viši nivo rehabilitacije i uspješnije pripreme za otpust, odnosno buduće integracije žena koje izdržavaju kaznu u ZIKS-u.

Žegura je ukazala da u Juventasovoj studiji „Jednak pristup pravdi u pravosudnom sistemu Crne Gore“, podaci pokazuju da u 2016. godini, 54 odsto ukupne zatvoreničke populacije čine penološki povratnici.

„Međutim, posmatrajući pojedinačne cjeline ZIKS-a, dolazimo do podataka da je u Kazneno-popravnom domu stopa penalnog povratništva 67 odsto, da je devet odsto povratnika kažnjeno uslovno ili novčanom kaznom, dok je stopa povratništva u poluotvorenom odjeljenju, gdje je i najveća mogućnost radnog angažmana, oko 30 odsto“, podsjetila je Žegura.

U Studiji se, kako je navela, ocijenjuje da neadekvatan tretman osuđenih lica, zajedno sa nepostojećim sistemom resocijalizacije i integracije, je direktni uzročnik visoke stope kriminalnog recidivizma u Crnoj Gori.

„Da bi osoba koja je prekršila zakon i našla se u zatvoru uslijed dodijeljene kazne, postala koristan član našeg društva, nije dovoljno samo oduzeti joj slobodu, već je potrebno adekvatno raditi na penalnom tretmanu ovog lica, a posebnu pažnju, vrijeme i kadar, posvetiti adekvatnoj rehabilitaciji i pripremi za kasniju resocijalizaciju“, istakla je Žegura.

Prema njenim riječima, ovom donacijom će se povećati broj upošljenih zatvorenica, što pozitivno utiče na proces rehabilitacije i resocijalizacije, čime se opet direktno utiče na smanjeje stope kriminalnog i kasnije penalnog recidivizma.

„Donacijom će se takođe poboljšati ekonomska situacija upošljenih zatvorenica tokom boravka u zatvoru, a što je najvažnije one stiču vještine koje im mogu koristiti po izlasku iz zatvora“, istakla je Žegura.

Ona je najavila da je sljedeći koraci na kojima će Juventas zajedno sa ZIKS-om raditi je upošljavanje kadra angažovanog na pozicijama instruktora/ki šivenja.

„Nadamo se i da će se i sa ZIKS-om ostvariti saradnja, kojom bi se predvidjelo održavanje licenciranog kursa šivenja, kako bi polaznice bi stekle diplomu priznatu od Zavoda za zapošljavanje i samim tim postale konkurentnije na tržištu rada, odnosno kako bi im se povećala šansa da po izlasku iz ZIKS-a postanu društveno korisne članice našeg društva“, kazala je Žegura.

Wish You Happy International Youth DayNVO Juventas tradicionalno obilježava 12. avgust, Međunarodni dan mladih, ove godine sa porukom „Brinimo o sebi i svom zdravlju“.

Kao i prethodnih godina, želimo da se javnost usmjeri na mlade, njihove probleme, potrebe, potencijale, aktvno učešće u životu zajednice i odlučivanju, poboljšanje kvaliteta obrazovanja, unapređenje mogućnosti za zapošljavanje i rad, uspješu tranziciju od adolescencije u svijet odraslih, podršku pri stvaranju sopsvenih porodica, jačanje integriteta, te zaštitu ljudskih prava svih mladih.

Po popisu stanovništva iz 2011, više od petine ukupnog stanovništva u Crnoj Gori čine mladi uzrasta od navršenih 15 do 30 godina i time predstavljaju jednu od najvećih, ali i nevidljivih, društvenih grupa. Brojne potrebe i problemi mladih nisu zastupljeni u javnim politikama, a često, ako i jesu prepoznati u dokumentima, odsustvom implementacije zakona i strategija, kao grupa, mladi ostaju zanemareni u praksi. Mnogi mladi su pogođeni siromaštvom i ogromnom stopom nezaposlenosti, ali i zabrinuti zbog velikog upliva korupcije, nepotizma i kronizma pri zapošljavanju i napredovanju. Mladi s toga mogu odustati od svog integrieta i brige o sebi, a to se ne smije dozvoliti.

Ove godine naši glavni fokusi su integritet, zatim zdravlje mladih i promocija zdravih stilova života. Želimo poslati poruku da Crna Gora treba da stremi ka tome da postane društvo u kom rastu zadovoljni mladi, koji se školuju ili rade, imajući dostojanstvene životne uslove, mladi koji su sebi važni, pa stoga i o sebi brinu, aktivno doprinoseći svojoj zajednici.

Iz tog razloga će danas biti upriličena radionica „Koliko i kako brinemo o sebi“ koja za cilj ima da ojača mlade u odnosu na faktore rizika po zdravlje koje ovo razdoblje života karakteriše: nedovoljna briga i nemanje potrebnih informacija o seksualnom i reporoduktivnom zdravlju, upotreba psihoaktivnih supstanci (PAS), nasilje, narušena bezbjednost u saobraćaju, nedovoljna briga o mentalnom zdravlju.

Radionica „Koliko i kako brinemo o sebi“ koju vode psihloškinja Jasmina Đukić i Jovan Dašić, stipendista Juventasa, biće organizovana u Omladinskom centru u saradnji sa Unijom srednjoškolaca u subotu, 12. avgusta od 18.00h. Radionica je dio programa kojim Unija srednjoškolaca obilježava ovaj dan.

U okviru radionice „Koliko i kako brinemo o sebi“, biće predstavljena i savjetovališta za mlade, koja funkcionišu u okviru centara za prevenciju primarne zdravstvene zaštite u Crnoj Gori.


zdravi stlovi zivotaNevladina organizacija (NVO) Juventas
 će, kroz obuke srednjoškolaca, promociju postojećih populacionih savjetovališta i predmeta Zdravi stilovi života, informisati mlade o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i drugim temama vezanim za prevenciju bolesti i očuvanje zdravlja, kao i podizati svijest o rizičnom ponašanju te populacije, najavljeno iz te organizacije.

NVO Juventas će, kako je saopšteno, uz finansijsku podršku Ministarstva sporta Crne Gore, od septembra do novembra, realizovati projekat ,,Promocija populacionih savjetovališta među mladima u Crnoj Gori”.

Iz Juventasa su kazali da je projekat baziran na promociji izbornog predmeta Zdravi stilovi života, postojećih populacionih savjetovališta, povezivanja mladih sa njima namijenjenim zdravstvenim uslugama, medijsku promociju, te vršnjačku edukaciju.

“Posebno ćemo se fokusirati na promociju postojećih populacionih savjetovališta i na obuku srednjoškolaca iz Podgorice, Bijelog Polja, Berana, Nikšića, Bara i Tivta na temu zdravih stilova života, prvenstveno seksualnog i reproduktivnog zdravlja (SRZ), a u cilju jačanja edukatorske mreže”, navodi se u saopštenju.

Pored informisanja o SRZ i prevencije upotrebe psihokativnih supstanci (PAS), kako su saopštili iz Juventasa, srednjoškolci će moći da stečeno znanje prenesu vršnjacima i ojačaju svijest o rizicima koje nosi nedostatak informacija vezanih za zdravlje. 

“Glavni cilj je da, kroz projekat, povećamo broj učenika koji pohađaju predmet Zdravi stilovi života i povećamo posjećenost savjetovalištima i servisima u domovima zdravlja, promovišući smanjenje rizika i najčešćih poremećaja zdravlja”, objasnili su iz Juventasa.

Oni su istakli da istraživanja pokazuju da mali broj učenika bira predmet Zdravi stilovi života, a da je zabilježen nizak stepen znanja o reproduktivnom zdravlju kod mladih.

“Podaci pokazuju da je u 2014. i 2015 godini, samo 45 odsto ukupne populacije u osnovnim školama izabralo predmet Zdravi stilovi života. U srednjim školama je taj procenat pao na 30 odsto. Prema podacima Ministarstva prosvjete, svega 901 gimnazijalac je pohađao nastavu iz pomenutog predmeta”, ukazali su iz Juventasa.

U toj NVO smatraju da mladi veoma malo koriste savjetovališta i servise koji funkcionišu u okviru domova zdravlja.

“Kako je zdravlje mladih od ključne važnosti, ne samo za sadašnjost, već i za budućnost, postoji evidentna potreba za promocijom postojećih savjetovališta i servisa i samog značaja edukacije o zdravim stilovima života”, saopšteno iz Juventasa.

“Podatak da je u prošloj godini bilo 37 novih infekcija HIV-om i da su to osobe od 20 do 35 godina, nam govori da nešto u prošlosti nismo najbolje uradili kada je u pitanju seksualno i reproduktivno zdravlje. Mladi su kao poseban problem u tom slučaju naveli i da ne mogu da razgovaraju sa roditeljima o ovim temama”, kazali su iz Juventasa.

Oni smatraju da je posebna odgovornost primarne zdravstvene zaštite prevazilaženje predrasuda, neznanja i promocija ljudskih prava, rodne ravnopravnosti i komunikacije.

“Mjere unapređivanja zdravlja i primarne prevencije kod mladih baziraju se na podizanju nivoa znanja, promjeni rizičnog ponašanja, usvajanju pozitivnih modela ponašanja primjenom savjetovališnog metoda rada, na način prilagođen mladima”, ocijenjeno iz Juventasa.

 

slika1

Danas će u Ženevi, u  Ujedinjenim nacijama  biti održan sastanak sa nevladinim organizacijama iz Crne Gore koje su Komiitetu za zabranu diskriminacije žena dostavile izvještaje iz sjenke. Izvještaje će u ime NVO Centar za ženska prava, NVO Sigurna ženska kuća, NVO SOS Telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić, NVO Centar za romske inicijative, NVO Spektra i NVO Queer Montenegro predstaviti Maja Raičević , a Ivana Vujović će govoriti ispred NVO Juventas, NVO Queer Montenegro i NVO Spektra.

Fokus će biti na oblastima u kojima je diskriminacija žena najprisutnija , a to su nasilje nad ženama , nesposobnost državnih institucija da odgovorno i posvećeno primjenjuju politike rodne ravnopravnosti  i posebno ranjivi položaj samohranih majki i njihove djece, kao i žena iz marginalizovanih grupa : Romkinja i Egipćanki, žena sa invaliditetom, LBT žena.

Posebna pažnja  biće posvećena postupanju države u odnosu na majke troje i više djece , kojima je Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti  2015. godine propisano doživorno pravo na naknade, da bi im ponovnim izmjenama ovog zakona 2017. godine ovo pravo bilo ukinuto. Interesantno je da o ovoj temi nije pisano u državnom izvještaju, iako je u pitanju dskriminišuća praksa države , koja je oko 22000 žena izložila  situaciji pravne nesigurnosti, a  oko 4600 gubitku zaposlenja i teškoj materijalnoj situaciji.

Prenos sastanka nevladinih organizacija sa CEDAW Komitetom moguće je pratiti uživo posredstvom UN televizije, na sledećem linku:  www.webtv.un.org