Juventas TWcover 01

 

NVO JuventasCentar za monitoring i istraživanje (CeMI) i LGBTQ asocijacija Kvir Montenegro će, u utorak 16. maja, sa početkom u 11 satiganizovati nacionalnu konferenciju „Jednak pristup pravdi u krivičnom pravosudnom sistemu Crne Gore“u prostorijama PR Centra.

Govoriće:

 • Zoran PAŽIN - ministar pravde;
 • Zoran STOJANOVIĆ - dekan Fakulteta pravnih nauka na Univerzitetu Donja Gorica (UDG);
 • Ivana VUJOVIĆ - izvršna direktorica NVO Juventas;
 • Nikoleta TOMOVIĆ - izvršna direktorica CeMI-ja.

Na prvom panelu “Jednak pristup sudskoj pravdi za osobe sa izazovima vezanim za mentalno zdravlje”, govoriće:

 • Marijana LAKOVIĆ DRAŠKOVIĆ - generalna direkotrica Direktorata za pravosuđe u Ministarstvu pravde;
 • Zoran RADOVIĆ - predsjednik Osnovnog suda u Podgorici;
 • Bojana BANDOVIĆ - savjetnica u Vrhovnom sudu Crne Gore;
 • Jelena ĐURIŠIĆ - autorka studije, CeMI.

Na drugom panelu "Mentalno zdravlje u zatvorima", govoriće

 • Nataša RADONJIĆ - v.d. generalne direktorke Direktorata za izvršenje krivičnih sankcija tbc;
 • Miljan PEROVIĆ - direktor Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS);
 • Zdenka PEROVIĆ - zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda;
 • Nebojša KAVARIĆ - direktor Doma zdravlja Podgorica;
 • Tijana ŽEGURA - koordinatorka projekta i autorka studije, Juventas.

Na trećem panelu  “Diskriminacija u zatvorima u odnosu na seksualnu orijentaciju i rodni identitet”, govoriće:

 • Siniša BJEKOVIĆ - zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda;
 • Danijel KALEZIĆ - istraživač, Kvir Montenegro;
 • Jovan ULIĆEVIĆ - istraživač, Kvir Montenegro.

Konferencija “Jednak pristup pravdi u krivičnom pravosudnom sistemu Crne Gore“, se organizuje u okviru istoimenog projekta uz podršku Open Society Instituta iz Budimpešte. Ključni cilj projekta podrazumijeva doprinos povećanju stepena poštovanja ljudskih prava i smanjenju diskriminacije ranjivih grupa u Crnoj Gori, kroz prikupljanje podataka i dokaza na temelju slučajeva iz sudske prakse i na osnovu monitoringa uslova u zatvoru. Ciljne grupe projekta su učinioci krivičnih djela koji su lica sa psihosocijalnim i intelektualnim teškoćama, korisnici psihoaktivnih supstanci i pripadnici LGBT populacije.

 

NGO Juventas, Center for Monitoring and Research (CeMI) and LGBTQ Association Queer Montenegro will launch a national conference “Equal Access to Justice in the Criminal Justice System of Montenegro” on Tuesday, May 16th, at 11 am, at the PR Center.

 The speakers are:

Zoran PAŽIN - Minister of Justice,

Zoran STOJANOVIĆ - Dean of the Faculty of Law at the University of Donja Gorica (UDG),

Ivana VUJOVIĆ - executive director of NGO Juventas,

Nikoleta TOMOVIĆ - executive director of CeMI.

 

The speakers of the first panel discussion “Equal access to court justice for people with mental health challenges” are:

Marijana LAKOVIĆ DRAŠKOVIĆ - Director General of the Directorate for Justice in the Ministry of Justice,

Zoran RADOVIĆ - President of the Basic Court in Podgorica,

Bojana BANDOVIĆ - Advisor to the Supreme Court of Montenegro,

Jelena ĐURISIĆ - author of the study, CeMI.

 

The speakers of the second panel discussion “Mental Health in Prison” are:

Nataša RADONJIĆ - acting Director General of the Directorate for Enforcement of Criminal Sanctions,

Miljan PEROVIĆ - Director of the Institute for the Execution of Criminal Sanctions (ZIKS),

Zdenka PEROVIĆ - Deputy Protector of Human Rights and Freedoms,

Nebojša KAVARIĆ - Director of Health Center Podgorica,

Tijana ŽEGURA - project coordinator and author of the study, Juventas.

 

The speakers of the third panel discussion “Discrimination in prisons based on the sexual orientation and gender identity” are:

Siniša BJEKOVIĆ - Deputy Protector of Human Rights and Freedoms,

Danijel KALEZIĆ - researcher, Queer Montenegro,

Jovan ULIĆEVIĆ - researcher, Queer Montenegro.

 

The Conference “Equal Access to Justice in the Criminal Justice System of Montenegro” is being organized under the project with the same title, with the support of the Open Society Institute in Budapest. The key objective of the project is to contribute to the increase of the level of respect for human rights and reduce discrimination against vulnerable groups in Montenegro, through the collection of data and evidence based on court cases and monitoring conditions in prison. Target groups of the project are prisoners with psychosocial and intellectual disabilities, people who use psychoactive substances and members of the LGBT population.

 

 

PREDSTAVA

Predstava „Pometnje pitomca Terlesa“, koja će premijerno biti izvedena 15. maja, ima za cilj da utiče na promjenu u društvu u kome su, kako je saopšteno, prisutni homofobija, seksizam i sve forme diskriminacije koje sistematski negiraju individualna prava.

To je danas poručeno na pres konferenciji nevladinih organizacija (NVO) Alternativna Teatarska Aktivna Kompanija (ATAK) i Juventas povodom predstave „Pometnje pitomca Terlesa“, koja je pisana po istoimenom romanu Roberta Muzila, a koja se bavi problemima koje adolescenti homoseksualne orijentacije imaju u svojim životima.

Adaptaciju romana slavnog austrijskog pica uradio je dramaturg Vasko Raičević, a pitomca Terlesa glumi crnogorski glumac Marko Todorović. Producenti predstave su Dragana Tripković i Slobodan Radović, a partneri na projektu su LGBTIQ asocijacija Queer Montenegro i Kulturno-informativni centar „Budo Tomović”.

Predstavnica NVO Juventas, Jelena Čolaković, kazala je da je projekat „Pometnje pitomca Terlesa“ dobar primjer kako pozorišna umjetnost može biti socijalno angažovana.

„Umjetnost, u slučaju predstave „Pometnje pitomca Terlesa“, predstavlja svjestan napor da se učestvuje u promjeni. Ona podstiče kritičko mišljenje, inspiriše individualce na timski rad i otvara nove horizonte“, pojasnila je Čolaković.

Ona je kazala da je posebnost navedenog projekta u tome što, kako je istakla, prevazilazi uobičajene okvire u kojima umjetnost funkcioniše.

„Napori koje, u ovom slučaju ulaže pozorišna umjetnost, posvećeni su izazovima sa kojima se određeno društvo suočava, a tiče se rasizma, seksizma, homofobije ali i svi drugih formi diskriminacije koje sistematski negiraju individualna prava i mogućnosti po različitim osnovama“, ukazala je Čolaković.

Izvršna direktorica NVO ATAK, Dragana Tripković,  smatra da je bavljenje umjetnošću kroz aktivizam osnova današnjeg umjetničkog izraza ali dakako je naglasilanezavisna produkcija u Crnoj Gori zavisi „sama od sebe, novinara i rijetkih partnera i prijatelja“.

„Radimo predstavu sa budžetom od oko četiri hiljade eura i nadamo se da ćete vidjeti kako se sa malo novca može dostići ozbiljan umjetnički kvalitet“, kazala je Tripković.

Ona je naglasila da Kulturno-informativni centar „Budo Tomović“ predstavlja, kako je kazala, utočište za sve koji žele da se bave umjetnošću na način na koji je iskren i potreban vremenu u kojem živimo.

Režiser Zoran Rakočević, kazao je da glavnu temu predstave, nasilje, prati suzbijanje homoseksualizma kao usputne teme.

„Pokušali smo da aktualizujemo tekst kroz problem mladog crnogorskog adolescenta koji odrasta u društvenoj čorbi, koja rađa nasilje i stvara subkulture i navijačke hunte što često kulminira u zločin. Potrudili smo se da učitamo to što adaptacija ove monodrame može da nosi danas“, objasnio je Rakočević.

On smatra da su male alternativne scene srž društva i da tretiraju, kako je kazao, ono suštinsko i najpotresnije sa čime se čovjek svakodnevno susrijeće.

„Apelujem da se povede računa o NVO sektoru u kluturi i malim scenama jer su male scene srž društva“, poručio je Rakočević.

Glavni glumac, Marko Todorović, smatra da je roman aktuelan iako je, kako je naveo, pisan na početku prošlog vijeka.

„Mislim da je projekat jako društveno angažovan, i iako je roman pisan početku  20. vijeka, mislim da je jako aktuelan i da govori o problemima sa kojima se mladi često suočavaju , kao i kako se nose sa njima i društvom koje je ograničeno“, objasnio je Todorović.

Projekat „Pometnje pitomca Terlesa” se realizuje kroz program malih grantova u okviru projekta „Doprinos unapređenju kvaliteta života LGBT osoba“ koji sprovode NVO Juventas, Kvir Montenegro i Inistitut za pravne studije, u partnerstvu sa Ministarstvom ljudskih i manjinskih prava, a podržava ga Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori.

Premijera predstave „Pometnje pitomca Terlesa“, na koju će ulaz biti besplatan, će biti izvedena 15. maja u 21 sat u sali Dodest u Kulturno informativnom centru „Budo Tomović“.

Repriza prestave biće održana 16. maja u Kulturno-informativnom centru "Malesija".

naslovna BD treningTrening za sudije u tužioce o LGBT pravima, koji je pohađalo 20 nosilaca tih pravosudnih funkcija, doprinijeće da slučajevi diskriminacije i nasilja nad tom populacijom budu adekvatno procesuirani.

NVO Juventas je, u parnerstvu sa LGBTIQ Asocijacijom Kvir Montenegro i NVO Institutom za pravne studije, organizovala dvodnevni trening za sudije i tužioce u okviru projekta „Doprinos unapređenju kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori“, kojeg finansira Evropska unija (EU) posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori.

Predsjednik Upravnog odbora Kvir Montenegra, Danijel Kalezić, kazao je da je važno da LGBT zajednica ima kome da prijavi slučajeve diskriminacije i nasilja, i da bude sigurna da, kako je naveo, u tom procesu neće biti dodatno diskriminisana ili izložena dodatnim posledicama zbog prijavljivanja.

 „Možemo biti sigurni da će policija, tužilaštvo i sud, u skladu sa zakonom i na najbolji mogući način, procesurati slučajeve ukoliko se sretnemo sa njima“, rekao je Kalezić u Budvi.

On je poručio svim LGBT osobama da treba prijaviti svaki oblik nasilja i diskriminacije sa kojim se bilo ko suoči.

„Prije nekoliko godina smo imali situaciju u kojoj nismo bili sigurni da će naše prijave biti procesuirane na najbolji mogući način, a sada možemo da kažemo da nakon velikog broja obuka sa policijom i tužilaštvom, u situaiciji smo da možemo biti ohrabreni i sigurni da, ukoliko prijavimo nešto, da će to biti adekvatno procesuirano“, istakao je Kalezić.

Kako je ocijenio, LGBT osobe su sve više ohrabrene da prijavljuju slučajeve diskriminacije i nasilja.

„Broj prijava jeste u porastu, ali ne smijemo zaboraviti da i veliki broj njih ostaje neprijavljen. Nadam se da će rezultati ovog treninga biti to što će ljudi iz LGBT zajednice biti dodatno ohrabreni da prijavljuju slučajeve diskriminacije i nasilja“, rekao je Kalezić.

Direktorica programa za izgradnju kapaciteta organizacija cvilnog društva, institucija i medija u NVO Juventas, Jelena Čolaković, kazala da je važno ostvariti odnos sa ljudima koji rade u institucijama sistema kako bi, kako je navela, procesuiranje slučajeva zločina iz mržnje bilo adekvatno.

„Obuci prisustvuje 20 sudija i tužilaca, to je posebna karakteristika treninga što nismo kreirali obuku da budu samo tužioci ili samo sudije, već nosioci i jedne i druge funkcije, što se pokazao kao dobar model“, navela je Čolaković.

Treningu su prisustvovali sudije i tužioci iz Kotora, Ulcinja, Bijelog Polja, Berana, Pljevalja, Podgorice, sa Cetinja, iz Bara i Nikšića.

Zamjenik šefa Krunske tužilačke službe iz Velike Britanije, Gerallt Evans, smatra da je važno efikasno se uhvatiti u koštac sa zločinom iz mržnje kako bi, kako je naveo, svi članovi društva imali povjerenje u pravosudni sistem da se efikasno bori protiv tog krivičnog djela.

„Zločin iz mržnje može biti protiv jedne osobe, ali prouzrokuje da se cijela zajednica ne osjeća bezbijedno ukoliko dozvolite da se to krivično djelo nastavlja“, istakao je Evans.

On smatra da je uvijek dobro posjetiti druge države i podijeliti iskustva i ono što je dobra praksa u Velikoj Britaniji.

 Ivana Vujovi EU INtegracijeMladima u Crnoj Gori potrebno je, u cilju njihove veće zapošljivosti, pružati što više šansi, vidjeti koje su potrebe te populacije, ali i ulagati u srednjoškolsko i fakultetsko obrazovanje koje daje praktična znanja, ocijenila je izvršna direktorica nevladine organizacije Juventas, Ivana Vujović.

Ona je, gostujući u emisiji EU integracije na Televiziji Crne Gore, kazala da, uzimajući u obzir koliko se teško dolazi do posla ne čudi strah mladih od pokretanja sopstvenog biznisa, od kojeg mogu, kako je navela, da kvalitetnije žive.

„Mladi negdje ne vjeruju i u ferplej na tržištu rada. Kada su u pitanju programi koji se nude mladima, treba uzeti u obzir koliko su ti programi pristupačni, a indikator nam je koliko ih mladih zapravo koristi“, navela je Vujović.

Prema njenim riječima, neki programi djeluju fantastično kada se vide na papiru.

„Na primjer program Investiciono-razvojnog fonda je sjajan, ali on traži neke garancije koje nisu svi mladi u mogućnosti da daju. Tako da mislim da je važno razvijati optimizam kod mladih, pružati im što više šansi, vidjeti koje su njihove potrebe“, kazala je Vujović.

Ona smatra da je važno biti u što većem kontaktu sa generacijama koje se trenutno obrazuju i koje su na početku svog radnog života, ulagati što više u kvalitetno obrazovanje, srednjoškolsko i fakultetsko obrazovanje koje daje praktična znanja.

„Važno je promovisati ona usmjerenja koja su potrebna na tržištu rada, i razmišljati o nekoj grani nauke koju ćemo proglasti prioritetnom. Na primjer, neka to budu informaciono-komunikacione tehnologije. Potrebno je i razmišljati o primjeru Irske i Estonie, zemljama koje su za kratko vrijeme uspjele svojim građanima da ponude kvalitetne usluge i kvalitetan život“, navela je Vujović.

Ona je kazala da su predstavnici Juventasa prethodna dva mjeseca obilazili srednje škole u Podgorici i razgovarali o problemu korupcije, koji je, kako je navela, jedan od problema povezanih sa zapošljivošću mladih.

„Neki od tih mladih svoj budući posao najviše vide u državnoj i lokalnoj samoupravi, ali nadajući se da će uz podršku svojih roditelja ili nekih bliskih, uticajnih ljudi, moći lako da dođu do zaposlenja koje će im biti garantovano nakon završetka srednje škole, odnosno fakulteta“, rekla je Vujović.

Kako je navela, posebno im je bilo neobično da većina mladih i u centralnom dijelu države, ne vidi više sebe u Crnoj Gori.

„Čak i kada govore o prednostima koje imaju trenutno u Crnoj Gori, navode kvalitet obrazovanja koji im može dati veće šanse da pođu u neku iod zemalja, najčešće EU, i tamo traže svoju šansu. S jedne strane, to je zabrinjavajuće“, ukazala je Vujović.

S druge strane, kako je pojasnila, moguće je razumjeti da mladima treba treba nešto s čime mogu lako da se identifikuju – „sa boljim životom u Njemačkoj, Velikoj Britaniji i Irskoj.

„U Hrvatskoj je jedna od procjena da je samo tokom prošle godine 80 hiljada ljudi napustilo tu državu da bi, najčešće u Njemačkoj, pronašli bolji posao“, navela je Vujović.

S druge strane, ono što treba da brine državu jeste šta se dešava sa njenim ulaganjem u taj kadar.

„Naša država uloži u taj kadar, kvalitet obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, posebno kad govorimo o visokom i visokokvalitetnom kadru, a koji mi lako izgubimo kada tržište Njemačke ponudi puno bolje uslove za kvalitetne ljekare ili naučnike“, rekla je Vujović.

Ona je istakla da je zabrinjavajuće što u srednjim stručnim školama i u gimnazijama mladi razmisljaju u pravcu da ne vide perspektivu u Crnoj Gori.

„Ono što je nas posebno brinulo jeste da su oni sada prilično spremni da na klijentilistički način ili pomoću nekih partijskih veza dođu do posla onda kada izađu na tržište rada“, navela je Vujović.

Kako je ocijenila, veoma je značajan program koji na nivou Evropske unije - program Evropske garancije za mlade.

„Taj program se zasniva na jednom jednostavnom principu – da mlad čovjek ne bi trebao preko tri ili četiri mjeseca da bude van sistema obrazovnog, treninga, volontiranja ili posla, jer nakon tog perioda se smatra da on počinje da gubi motiv i kompetencije, koje može iskoristiti za dalji nastavak školovanja ili na samom tržištu rada“, pojasnila je Vujović.

 

 

Dvije grupe učenika iz OŠ Sutjeska iz Podgorice posjetile su 18. i 20. aprila 2017. godine NVO Juventas u okviru predmeta Građansko obrazovanje. Učenici su se upoznali sa radom organizacije, a najviše smo razgovarali o zdravim stilovima života i ljudskim pravima. 

 

Nevladine organizacije upozoravaju da se novim Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o nevladinim organizacijama i predlogom Zakona o dopunama zakona o igrama na sreću, dovodi u pitanje postojanje i funkcionisanje pojedinih organizacija.

Mnogi servisi podrške građanima ili će biti ugašeni ili će biti svedeni na minimum. NVO aktivisti poručuju da se potavlja pitanje koliko se prava u Crnoj Gori poštuju i na koji način se štite građani.

Servisi podrške građanima pokazali su se kao jeftini u odnosu na to koliko bi koštali državu da su pod njenim okvirom, smatra Ivana Vujović izvršana direktorka NVO Juventas.

„Osjetićemo definitivno kao organizacija. Osjetiće posebno naši korisnici usluga nedostatak ovog fonda.  Ali, mnogo veće posledice zbog nedostatka fonda, imaće male lokalne nevaladine organizacije koje pružaju podršku i usluge ljudima koje su u stanju socijalne potrebe" - kazala je Vujović. 

 

 


juventas atak cgoU Crnoj Gori je važno jačati lični integritet mladih u cilju suzbijanja korupcije u društvu, kao i otvoreno govoriti o toj negativnoj pojavi, saopšteno je na pres konferenciji nevladinih organizacija (NVO) Juventas i Alternativna teatarska aktivna kompanija (ATAK).

Konferencija je organizovana u okviru projekta „Jačanje integriteta mladih“, koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje sa partnerima, (NVO) Juventas i Alternativna teatarska aktivna kompanija (ATAK), uz finansijsku podršku Evropske unije.

Koordinatorka Omladinskog programa u NVO Juventas, Marija Ružić Stajović, kazala je da su, u okviru programa "Misli lokalno, djeluj lokalno – Borba protiv korupcije na lokalnom nivou",  koji je dio ovog projekta, učestvovali mladi uzrasta od 14 do 18 godina iz pet srednjih škola iz Podgorice i Danilovgrada.

Ona je pojasnila da su povod za realizaciju ovog projekta bila istraživanja koja su ukazivala da mladi ljudi nijesu zadovoljni funkcionisanjem demokratije i institucija u Crnoj Gori.

“Postaje izazov podsticati pravilan razvoj mladih ljudi, a posebno u smislu njihovog obrazovanja, zapošljavanja, kreativnosti, građanskog i političkog učešća, liderskih sposobnosti i volonterizma  tj. svih onih oblasti koje su važne za osnaživanje mladih ljudi i njihovog položaja u društvu”, ocijenila je Ružić Stajović. 

Ona je kazala da su tokom projekta sproveli radionice sa srednjoškolcima, koje su pokazale da su, kako je navela, učenici svjesni koliko je korupcija prisutna u svim nivoima društva „i stavovi su skretali od izrazito negativnih, do vrlo pozitivnih koji ističu želju za rješavanjem tog problema“.

“Zabrinjavajuće je to da neki od učenika rješenje problema vide jedino u odlasku iz zemlje i ostvarivanju svojih potencijala u nekoj drugoj državi”, ukazala je Ružić Stajović.

Ona je ocijenila da promjena svijesti srednjoškolaca je moguća ukoliko svi rade na jačanju ličnog integriteta mladih.

Izvršna direktorica ATAK-a, Dragana Tripković, smatra da je podrška medija neophodna i jako važna kada je riječ o aktivizmu mladih, posebno kod informisanja o tome šta je korupcija i kako je prepoznati.

„Ono što smo prepoznali kao veliki problem je činjenica da bi, ako pitate 25 mladih osoba da li bi iskoristilo mogućnost da na lakši način dođe do veće ocjene ili položenog ispita, sigurno njih 20 odgovorilo potvrdno“, kazala je Tripković.

Ona je pojasnila da su radionice sprovedene po principu forum teatra, u kojima su učesnici zajedno sa predavačima, kroz glumu izržavali svoje mišljenje o postojećem stanju u društvu na temu korupcije.

„Tema koju smo obrađivali bila je „VIP odjeljenja“, odnosno, jedna pozorišna situacija u kontekstu onoga što je bila značajna tema u poslednje vrijeme kada govorimo o crnogorskim srednjim školama. Na taj način, uspjeli smo da informišemo aktere projekta o nekim situacijama koje oni, do tog trenutka, nisu prepoznavali kao korupciju“, navela je Tripković.

Ona smatra da ovakva vrsta neformalne edukacije, kroz radionice forum teatra, vrlo dobro djeluje na učenike, zbog čega će, kako je najavila, u narednom periodu nastaviti sa radionicama.

Tripković je ocijenila da se, na osnovu sprovedenog istraživanja i video materijala sa radionica koji će biti dostupni javnosti , može vidjeti da je, kako je kazala, osjećaj za pravdu dominantan kod srednjoškolaca.

Direktorica Centra za građansko obrazovanje, Daliborka Uljarević, kazala je da u društvu nema stvarnog sluha za potrebe mladih i da ne treba da iznenadi podatak da, kako je navela, veliki broj mladih želi da napusti državu.

„Vjerujem da ulazimo u fazu u kojoj moramo mnogo odlučnije da se zalažemo da mladi prestanu biti društveni dekor, kao što se to do sad obično podrazumijevalo, a donosioci odluka ih se sjećaju onda kada im oni posluže kao korisne poštapalice u izbornim kampanjama ili nečem drugom“, istakla je Uljarević.

Ona je rekla da je ohrabrujuće to što je istraživanje pokazalo da  mladi imaju dobru percepciju o tome šta je u društvu pogrešno, a šta ispravno.

„Generacije koje danas nazivamo mladima nisu imali od koga da nauče koje vrijednosti da cijene. Odavno su stariji izgubili integritet i formirali društvo u kojem je poželjno biti koruptivan, a osuđuje se onaj koji nije spreman da preduzme neke koruptivne radnje“, smatra Uljarević.

Drop in centar Nevladine organizacije (NVO) Juventas  posjetilo je oko 350 osoba iz LGBT zajednice za period od godinu dana, a državi bi podržavanje ovakvih servisa u narednom periodu trebalo da bude jedan od prioriteta.

Direktorica programa za izgradnju kapaciteta organizacija cvilnog društva, institucija i medija u NVO Juventas, Jelena Čolaković, ocijenila je da je siguran prostor, kao što je Drop in centar, neophodan u Crnoj Gori, u kojoj je, kako je podsjetila, društvo homofobično i transfobično kako su potvrdila istraživanjia koja su sprovedena 2015. i 2016. godine.

Drop in centar za LGBT osobe, kako je pojasnila, Juventas je uspio da održi preko projekta „Doprinos implementaciji Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba“, podržanog od strane Komisije za raspodjelu sredstava od igara na sreću.

„Uspjeli smo da ovaj prostor držimo živim i sigurnim mjestom za sve LGBT osobe koje imaju iskustva sa nasiljem i diskriminacijom u Crnoj Gori.Važno je reći da je u periodu od godinu dana, Drop in posjetilo oko 350 osoba iz LGBT zajednice, a podijelili smo i preko 3,5 hiljade kondoma i lubrikanata u okviru naših servisa“, kazala je Čolaković.

Ona je podsjetila da je Drop in centar osnovan u februaru 2011.godine, i da je za to vrijeme otkad postoji, u porastu broj osoba koje ga posjećuju.

„Posebno nam dolaze mladi, a sa njihovim oslobađanjem, imamo više posjetilaca, ali i onih koji nisu iz LGBT zajednice, već su im prijatelji ili porodica. Upravo na taj način, gradimo podržavajuće okruženje, u okviru kojeg može svako da bude ono što jeste i da živi zdraviji i srećniji život“, navela Čolaković.

Prema njenim riječima, pored psihološkog,medicinskog i vršnjačkog savjetovanja koje, kako je kazala, pružaju u Drop in centru, osobe koje dođu mogu besplatno da dobiju kondome ili lubrikante, ali i informacije vezane za testiranje na HIV i sigurne seksualne prakse.

„Drop in je mjesto gdje ljudi mogu da dođu po savjet, a kada su u pitanju profesionalci, tu su psiholozi i ljekari, koji svojim radom nadopunjavaju nas koji smo u ovom slučaju vršnjačka podrška i osobe kod kojih LGBT osobe mogu da dođu i potraže podršku u odnosu na ono što im se dešava“, istakla je Čolaković.

Ona je upozorila da je održivost ovakvih servisa u nezavidnog poziciji.

„Zbog toga je jako važno da u narednom periodu država ima u vidu da je podržavanje ovakvih servisa treba da bude jedan od prioriteta. Moguće da će se u narednom periodu pojaviti potreba da se ovakav Drop in otvori na sjeveru ili jugu Crne Gore“, kazala je Čolaković.

Drop in centar Juventasa je, kako istakla, za sada jedino mjesto koje se kvalifikuje kao siguran prostor za LGBT osobe u Crnoj Gori.

„Osobe koje posjećuju Drop in centar su uglavnom u potrazi za sebi sličnima. Dolaze sa različitim pitanjima, sa različitim dilemama, a ponekad se desi da dođu sa nekim jako nesrećnim pričama o neprihvatanju – bilo da su u pitanju prijatelji, bilo da je u pitanju porodica“, navela je Čolaković.

Zbog toga je, kako je ocijenila, bitno raditi na podršci koju roditelji i porodice trebaju u kontekstu drugačije seksualne orjentacije i rodnog identiteta njihove djece.

Čolaković je kazala da Drop in centar radi svakog radnog dana od 17 do 21 sat, a svi koji žele da ga posjete, kako je navela, mogu se informisati o lokaciji putem brojeva telefona 020 230 474.

Svjetski dan Roma

Romi u Crnoj Gori i dalje žive na margini, socijalno isključeni, iako su posljednjih godina uloženi značajni napori kako bi im se olakšao pristup obrazovnim, zdravstvenim i socijalnim programima i uslugama.

Povodom 8. aprila, Svjetskog dana Roma, ukazujemo da su socijalna distanca, siromaštvo, otežan pristup obrazovanju, zapošljavanju, socijalnoj zaštiti, zdravstvenoj zašiti, stanovanju, učešću u odlučivanju, nedostatak prostora za poštujuće njegovanje svoje kulture, jezika i identiteta, karakteristike uslova u kojima danas Romi žive u Crnoj Gori.

U Juventasu smatramo da ukupno crnogorsko društvo pokazuje pozitivne promjene u odnosu prema romskoj populaciji, koje su posljedica značajnog jačanja aktivizma romskih organizacija i cjelovitijeg strateškog pristupa države, ali je napore u tom cilju važno pojačati.

Prema  rezultatima poslednjeg Popisa, oko 30 odsto mladih Roma, uzrasta od 15 do 30 godina, je nepismeno.

Podaci MONSTAT-a iz Popisa stanovništva sprovedenog 2011. godine ukazuju da je procenat pismenosti mladih u Crnoj Gori nešto iznad 99 odsto, dok je među mladima iz Romske populacije uzrasta od 15 do 30 godina, ona procijenjena na oko 72 odsto.

Strategija za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori za period 2016-2020. godine predvidjela je, pored osnovnih specifičnih ciljeva kao što su: povećanje stepena upisa i smanjenje drop-outa na svim nivoima obrazovanja, podizanja svijesti o značaju obrazovanja i pospješivanja školskog uspjeha romske i egipćanske djece i nastavak programa stipendiranja i pomoći u obrazovanju za sve srednjoškolce i visokoškolce romske i egipćasnke populacije u iznosu od 60, odnosno 150 eura na mjesečnom nivou.

Smatramo da je potrebno poboljšati i pristup školskoj i vanškolskoj mentorskoj podršci za usvajanje osnovnoškolskog i srednjoškolskog kurikuluma.

Romska populacija u Crnoj Gori suočava sa višestrukim problemima u pogledu informisanosti o pravima u oblasti zdravstva i ostvarivanja zdravstvene zaštite. S toga je nedavno uvođenje pozicije romskog medijatora u zdravtsvenoj zaštiti posebno važno i pohvalno.

Ocijenjujemo da je, i pored velikih multisektorskih napora i dalje je prisutan problem nedostatka osnovne dokumentacije koja može biti prepreka u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu kao i problem nedovoljnog broja preventivnh programa u zajednici kojima bi se uticalo na povećanje svijesti o značaju prevencije bolesti među pripadnicima Romske populacije.

Takođe, uloga domova zdravlja nije ujednačena, ali je pohvalno to što domovi zdravlja u Podgorici i Beranama preduzimaju konkretne i terenske aktivnosti u cilju unapređenja zdravlja romske populacije.

Oni su istakli da je, kada je o zapošljavanju riječ, i pored postojanja olakšica za poslodavce i programa podrške u zapošljavanju, većina Roma nezaposlena.

Prema istraživanju Ministarstva za ljudska i manjinska prava, nezaposleno je 83 odsto Roma i Egipćana. Nisu prepoznati programi za povećanje informisanosti o pravima, mogućnostima i procedurama u oblasti zapošljavanja, imajući u vidu činjenicu da su djeca i mladi Romi poprilično isključeni sa tržišta rada i uslijed neinformisanosti o šansama i mogućnostima na tržištu.

Uredbom o subvencijama za zapošljavanje određenih kategorija nezaposlenih lica Romi su prepoznati kao kategorija teže zapošljivih lica, kojom je propisano da ukoliko poslodavac zaposli mladog/u Roma/kinju ima pravo na subvenciju za poslodavce.

Nije lako procijeniti koliko Roma i Egipćana živi u Crnoj Gori, procjene variraju i do broja od 20 hiljada.

Na Popisu stanovništva 2011. godine 8.305 lica je navelo da pripada romskoj populaciji. Nacionalna identifikacija stanovništva u Crnoj Gori je fluidna, a Romi i Egipćani su se, posebno u bliskoj prošlosti suočavali sa velikim problemima u pribavljanju ličnih dokumenata. Vjerujemo da je sazrelo vrijeme da se Romi politički organizuju i osiguraju svoje mjesto među odbornicima i polanicima.

Ivana Vujović i Tijana Žegura učestvuju u radu Prve regionalne konferencije o smanjenju štete za regiju Srednje i Istočne Europe i Centralne Azije „Smanjenje štete u novom okruženju”, koji se održava od 4 -6 aprila 2017, u Vilniusu, Litvanija.

Cilj konferencije je izgraditi produktivan regionalni dijalog, kroz okuplje preko 300 učesnika iz 30 zemalja, iz udruženja korisnika droga, vladinih, socijalnih i zdravstvenih radnika, donatora i tehničkih partnera, kako bi se došlo do zajedničkog razumijevanja javno zdravstvene i društvene važnosti programa smanjenja štete, te mogućih posljedica tranzicijskih procesa, u pravcu postizanja konsenzusa između svih zainteresiranih strana o njihovim ključnim ulogama u podizanju kvaliteta i osiguranju održivosti programa smanjenja štete.

Izvršna direktorica Juventasa Ivana Vujović izlaže o crnogorskom iskustvu prvog dana na panelu posvećenom održivsti programa smanjenja štete, koje je predstavljeno kao primjer posebno dobre prakse. Programska direktrica Juventasa Tijana Žegura kao članica Upravnog odbora Evroazijske Mreže za smanjenje štete (EHRN) učestvuje u planiranju novih aktivnosti mreže i brojnim sastancima organizvanim tokom trajanja konferencije na teme podrške osobama koje koriste droge, zatvorenicima i seksualnim radnicima u regionu i Crnoj Gori.

Prva Regionalna konferencija o smanjenju štete organizuje Evroazijska Mreže za smanjenje štete (EHRN) u okviru regionalnog programa „Smanjenja štete daje rezultate – Finansirajte je!”, podržanog od strane Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije.

Mreža nevladinih organizacija za zaštitu djece od nasilja je osnovana u novembru 2016. godine, uz finansijsku i partnersku podršku UNICEF-a . Trenutno Mrežu čini šest nevladinih organizacija: Uduženje „Roditelji“, Centar za romske inicijative, SOS Podgorica, Centar za ženska prava, SOS Nikšić i Juventas (koordinator Mreže), koje su finansijski podržane od strane UNICEF-a u sklopuvelike regionalne inicijative UNICEF-a, Evropske unije (EU) i EDF-a (European Disability Forum), pod nazivom “Zaštita djece od nasilja i unapređenje socijalne inkluzije djece sa smetnjama u razvoju na Zapadnom Balkanu i u Turskoj”.

Jedan od glavnih ciljeva postojanja Mreže jeste jačanje kapaciteta njenih članica, razmjena informacija i podizanje nivoa znanja kada je u pitanju zaštita djece i dječjih prava.

U cilju jačanja kapaciteta članica Mreže, do sada su održana četiri sastanka u vidu kratkih obuka. Članice Mreže su 07.12.2016. godine imale priliku da učestvuju na predavanju „Uticaj nailja na djecu“, organizovanom u prostorijama UN Eko zgrade, koju je vodio šef predstavništva UNICEF-a, g-din Bendžamin Perks. Diskutovalo se o tome koliko negativna iskustva u djetinjstvu utiču na cjelokupan razvoj djece. Takođe, početkom februara 2017. godine, članice Mreže su bile učesnice predavanja dr sc Ivane Sekol sa Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti iz Osijeka na temu „ Specifičnosti vršnjačkog nasilja u ustanovama u kojima borave djeca i mladi”. Osim toga, sve članice Mreže učestvuju u UNICEF-ovoj ovogodišnjoj kampanji protiv nasilja u porodici, te su iz tog razloga u cilju pripreme kampanje učestvovale na treningu o komunikaciji „Zaustavimo nasilje nad djecom“, organizovanom 21.02.2017. u prostorijama UNICEF-a.

Iako trenutno Mrežu čini šest organizacija, plan je da se u narednom periodu širi. Pored prijema novih članica, budući rad Mreže sastojaće se u zalaganju za prevenciju nasilja i  razvoj svijesti o nenasilju. Pored toga, Mreža ima zadatak da do kraja projekta (jun 2017) kreira Procedure za zaštitu djece od nasilja, čijim pisanjem će koordinisati Juventas, a čijim prihvatanjem će biti uslovljen ulazak novih organizacija koje se bave zašttitom dječjih prava u Mrežu. Politiku zaštite djece od nasilja trebaju da imaju sve institucije i organizacije koje rade sa djecom i za djecu, pa se shodno tome i ovdje uočava značaj rada Mreže. Evidentan je značajan napredak u oblasti unapređenja dječijih prava, međutim sprovođenje propisa iz ove oblasti i kapaciteta institucija da kroz partnerstvo pruže efikasnu prevenciju i zaštitu djece od nasilja predstavlaju izazov. Vjerujemo da će rad Mreže doprinijeti rješenju ovog problemu, u cilju da se nasilje nad djecom u svakom pogledu okonča.

NVO Juventas je predstavio godišnje rezultate za prethodnu, 2016. godinu, na polju prevencije HIV/AIDS-a i podrške osobama koje žive sa HIV-om na Nacionalnoj konferenciji o HIV/AIDS-u, koja je održana od 23. do 25. marta 2017. u Budvi. 

Nacionalna konferencija je za teme imala pregled održivosti, izazove, mogućnosti i aktivnosti u okviru nacionalnog odgovora na HIV/AIDS. Tokom Konferencije su razmotrene mogućnosti za unapređenje aktivnosti u okviru Nacionalne strategije za HIV/AIDS od 2015-2020, i izrađen je nacrt Akcionog plana Nacionalne strategije za HIV/AIDS za period 2017 – 2018. godine.

U okviru prezentacije i analize projektnih i drugih  aktivnosti tokom 2016. godine, Juventas je imao 4 izlaganja, u okviru kojih su prezentovani značajni rezultati programa među osobama koje koriste droge, zatvorenicima, seksualnim radnicama, muškarcima koji imaju seks sa muškarcima. Tokom 2016. u periodu nestabilnog finansiranja, Juventas je pružio usluge za oko 600 osoba iz populacija pogođenih HIV-om.

Juventasova predstavnica je i moderirala panelom o prevenciji HIV-a među opštom populacijom i među mladima, u okviru koga je predstavljen i program Unije srednjoškolaca Crne Gore realizovan krajem 2016. godine u 34 srednje škole, a na kom je Juventas bio jedan od partnera.

Juventas je dao i konkretne inpute za razvoj Akcionog plana Nacionalne strategije za HIV/AIDS za period 2017 – 2018. godine, posebno se foksuirajući na potrebe opšte populacije, mladih, osoba pogođenih HIV-om, osobama koje koriste droge, zatvorenicima, seksualnim radnicama i muškarcima koji imaju seks sa muškarcima.

Održavanje Konferencije je dio aktivnosti koje se realizuju u okviru granta podrške radu Sekretarijata Nacionalnog koordinirajućeg tijela (NKT) za HIVi TB čiji je recipijent Institut za javno zdravlje (IJZ), podržanim od strane Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije (GFATM).

NVO Juventas zajedno sa partnerima LGBTIQ Asocijacijom Kvir Montenegro i Institutom za pravne studije organizuje u okviru projekta “Doprinos unapređenju kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori”, panel diskusiju “Pravo na samoodređenje” , u srijedu, 22. marta 2017. godine u periodu od 11h do 13:30h u multimedijalnoj sali PR Centra (Podgorica, Bulevar Josipa Broza 23/A, I sprat).

Projekat „Doprinos unapređenju kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori“ započeo je u januaru 2016. godine sa glavnim ciljem jačanja uloge civilnog društva i aktivista za ljudska prava u promociji ljudskih prava LGBT osoba. Specifični cilj projekta je doprinos implementaciji pravnog i strateškog okvira u oblasti ljudskih prava LGBT osoba.

Finalni korisnici projekta su LGBT osobe i njihove porodice.

Projekat se sprovodi uz podršku Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori.

Nevladine organizacije Juventas, LGBTIQ Asocijacija Kvir Montenegro i NVO Institut za pravne studije su nakon intenzivnog rada sprovedenog tokom 2016. godine sproveli temeljno  istraživanje i analizu crnogorskog pravnog okvira u odnosu na pravno prepoznavanje rodnog i polnog identiteta, te kreirali dokument za koji smatramo da predstavlja adekvatno rješenje ovog pitanja u našem sistemu. Ova panel diskusija će imati za cilj da predstavi produkte našeg rada, na prvom mjestu drafta Zakona o rodnom i polnom identitetu, domaćoj i inostranoj stručnoj javnosti.

Panel diskusija je, takođe, dio četvrtog Transpozijuma koji organizuje LGBTIQ Asocijacija Kvir Montenegro u saradnji sa regionalnom organizacijom Trans Mrežom Balkan, a koji se bavi ljudskim pravima trans, interpolnih i rodno varijantnih osoba. Transpozijum je događaj koji okuplja trans, interpolne i rodno varijantne osobe iz cijelog regiona sa ciljem osnaživanja, edukacije i podizanja svijesti o pitanjima koja se odnose na ove identitete. Događaj podrazumijeva četiri dana različitih kulturnih i edukativnih sadržaja, koji uključuju seriju radionica, panel diskusija, filmske večeri, kao i izložbe koje će tretirati pitanje roda, ljudska prava trans, interpolnih i rodno varijantnih osoba, njihov položaj u društvu, ali i promovisati diskusiju o rodnim normama i tradicionalnim društveno prihvaćenim rodno uslovljenim obrascima ponašanja. 

Panel diskusija će biti održana u srijedu, 22. marta 2017. godine u periodu od 11h do 13:30h u multimedijalnoj sali PR centra (Podgorica, Bulevar Josipa Broza 23/A, I sprat).