Dokumentarni film o programu smanjenja štete, koji sprovodi nevladina organizacija Juventas, skrenuće pažnju na probleme finansiranja tih servisa, bez kojih je nemoguće očekivati zaustavljanje epidemije HIV-a i ukazati na potrebe osoba koje koriste droge ili prodaju seks

Iz Juventasa je saopšteno da su tokom ove sedmice u Podgorici boravili predstavnici Rights Reporter Foundation (Izvještači o ljudskim pravima), koji su snimili dokumentarni film o programu smanjenja štete, koji sprovodi ta organizacija.

Direktorica Programa  smanjenja štete u NVO Juventas, Tijana Žegura, kazala je da je dokumentovanje stanja ljudskih prava u Crnoj Gori važno, jer je to, kako je navela, prilika da se čuju problemi, ali i rješenja, na kojima se radi.

„Mi ćemo biti jedna od rijetkih pozitivnih priča u regionu. Nadamo se da to na čemu sada radimo, neće da se završi za tri godine kada se završi podrška Globalnog fonda, već da će se Vlada Crne Gore obavezati da u potpunosti podrži i obezbijedi održivost ovakvih servisa“, istakla je Žegura.

Prema njenim riječima, Drop in centar programa smanjena štete je u prvih devet mjeseci ove godine posjetilo 530 osoba koje injektiraju droge i 60 seksualanih radnica i radnika, „a podijeljeno je preko 17 hiljada sterilnih igala.

„U tome periodu smo od njih primili preko 20 hiljada korišćenih igala i špriceva. Ponosni smo na to što smo razvili svijest naših korisnika usluga da korišćene igle i špriceve vrate nama i da ih mi odnesemo na uništenje. Oko trećina njih je upućena na servise zdravstvene i socijalne zaštite u zajednici“, kazala je Žegura.

Od početka godine, kakao je dodala, bilo je oko 500 savjetovanja sa socijalnim radnicima, a Juventasovi terenski radnici su, kako je navela, pružili savjetovanje na različite teme oko dvije hiljade puta.

„Mogu da kažem da je od početka godine, 60 klijenata prvi put koristilo naše servise. Posebno je taj broj bio visok u maju i junu, u istom trenutku kada je u Crnoj Gori promijenjen protokol za izdavanje buprenorfinske terepije za opijatske zavisnike“, pojasnila je Žegura. 

Juventasov program smanjenja štete, kako je istakla, trenutno ima punu podršku Ministarstva zdravlja.

„Pod pokroviteljstvom Fondacije otvorenog društva iz Njujorka, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, sprovodimo projekat za izradu mehanizma socijalnog ugovaranja za NVO u sistemu javnog zdravlja. Takođe, imamo najavu da je Globalni fond za tuberkulozu, AIDS i malariju opredijelio sredstva za servise u Crnoj Gori, ali  i da će Vlada učestvovati kao kofinansijer“, navela je Žegura.

Izvršni direktor Fondacije izvještači o ljudskim pravima, Peter Saroši, kazao je da se ta organizacija bori za ljudska prava seksualnih radnica i osoba koje koriste droge, napominjući da je njen cilj da skrene pažnju državama okruženja, na probleme sa kojima se suočavaju servisi smanjenja štete.

„Cilj dokumentarnog fima koji smo snimili u Crnoj Gori je bio da prikažemo problem i rješenje iz različitih perspektiva. Intervjuisali smo profesionalce, socijalne i zdravstvene radnike, a bili smo i u policiji, i u Vladi. Sa druge strane, intervjuisali smo i osobe koje koriste droge, jer smo htjeli da se njihov glas što više čuje, objasne njihove potrebe i da se na taj način u budućnosti kreiraju aktivnosti“, objasnio je Saroši.

Prema njegovim riječima, najinteresantniji dio boravka u Crnoj Gori bio je praćenje terenskog tima Juventasa i posjeta osobama koje koriste droge i seksualnim radnicama.

„Dali smo im čiste igle, špriceve i kondome. To je bilo iskustvo, gdje nismo samo slušali o tome šta se radi već smo i vidjeli na koji način i gdje se radi“, kazao je Saroši.

On je naveo da postoje planovi da se film, naredne godine prikaže, u sklopu kampanje “Support-don't punish”, povodom 26. juna, Međunarodnog dana borbe protiv droga.

„U mnogim zemljama svijeta se toga dana obilježava kampanja koja za cilj ima da se pošalje poruka da osobama koje koriste droge treba pružiti podršku, poboljšati im kvalitet života, a ne kažnjavati ih. To će biti jedna od zanimljivih stvari. Međutim, postoji niz događaja gdje će film moći da se iskoristi“, naveo je Saroši.

Prema njegovim riječima, Crna Gora je pozitivan primjer, jer, kako je kazao, u mnogim zemljama u okruženju Vlade ne opredjeljuju novac za smanjenje štete.

„Crnogorska Vlada se obavezala da će u naredne tri godine, opredijeliti određenu sumu kojom će se finansirati servisi u zajednici. Međutim, problem je u tome što je taj novac, u ovom trenutku, simboličan i nikako ne može da iznese sve servise koji postoje, ili koji bi trebalo još više da se prošire", smatra Saroši.

On je dodao da je potrebno da NVO organizuju kampanje kojima bi se, kako je rekao, društvu objasnilo zašto su programi smanjenja šteta važni.

„Objasnilo bi se zašto treba da damo novac za ovakve programe. Treba da znamo da bez njih nikako ne možemo da očekujemo zaustavljanje epidemije HIV-a“, pojasnio je Saroši.


savjetovalite 1MINA: Crnoj Gori u okviru svih domova zdravlja funkcioniše 18 savjetovlišta za mlade, ali je posjećenost u njima mala, saopšteno je iz nevladine organizacije Juventas.

Jovan Dašić iz Juventasa objasnio da je prvo savjetovalište za mlade, prije reforme zdravstvenog sistema, formirano u Bijelom Polju 2003. godine i da su u njemu radili stručnjaci iz oblasti opšte medicine, pedijatrije, psihijatrije, neuropsihijatrije, psihologije i zdravstvene njege.

„Savjetovališta za mlade funkcionišu u sklopu svakog Doma zdravlja, u Crnoj Gori. Reformom zdravstvenog sistema postoji 18 domova zdravlja. Posjećenost savjetovališta u većem broju slučajeva mala i ne vode svi domovi zdravlja preciznu evidenciju“, kazao je Dašić agenciji MINA.

On je saopštio da je savjetovalište u Bijelom Polju, prema statistici za prošlu godinu, imalo 144 polaznika, organizovalo šest tribina u srednjim školama, dva okrugla stola za roditelje i pedagoge, da je bilo 109 individualnih posjeta, a da je na internet stranici bilo 1.238 posjeta.

Dašić je dodao da je Savjetovalište za mlade pri Domu Zdravlja Andrijevica prošle godine obuhvatilo 165 omladinaca svojim projektnim aktivnostima, dok je u Savjetovalištu za mlade u Domu Zdravlja Berane, 180 omladinaca prošlo školu odvikavanja od pušenja, a grupnim preventivnim aktivnosima su obuhvatili su 275 učenika.

Primjer dobre prakse, prema riječima Dašića je i Savjetovalište za mlade Doma Zdravlja Kotor gdje se svakog četvrtka održavaju grupne sesije za deset do 15 korisnika, odnosno za oko 50 korisnika mjesečno odnosno oko 700 korisnika godišnje.

“Uprkos relativno velikoj posjećenosti iz Savjetovališta izražavaju želju za povećanjem te statistike”, rekao je Dašić.

Dašić je rekao da su zdravstvena savjetovališta dio primarne zdravstvene službe i da su usmjerena rano otkrivanje i prevenciju najčešćih hroničnih bolesti, kao i praćenju oboljelih s ciljem sprječavanja komplikacija.

“U savjetovalištima se pružaju savjetovanja o navikama, subjektivnim i objektivnim tegobama, zdravom stilu života, kvalitetnoj ishrani, važnosti fizičke aktivnosti, kontrola krvnog pritiska i nivoa glukoze u krvi, a u nekim i kontrola holesterola u krvi”, rekao je Dašić.

Kako je naveo, reformom zdravstvenog sistema zdravstvena savjetovališta pripadaju centrima za prevenciju, koja funkcionišu u okviru centara za podršku domova zdravlja.

Prema njegovim riječima, u okviru Centra za prevenciju, funkcionišu savjetovalište za djecu, populaciono savjetovalište, savjetovalište za mlade, savjetovalište za reproduktivno zdravlje i higijensko-epidemiološka služba.

Dašić je saopštio da dobrovoljno i poverljivo testiranje i savjetovanje na HIV, u zavisnosti od organizacije doma zdravlja, funkcioniše u savjetovalištu za mlade, u savjetovalištu za reproduktivno zdravlje ili kao posebno savjetovalište.

“U Crnoj Gori sedam domova zdravlja i Institut za javno zdravlje vrše dobrovoljno i poverljivo savjetovanje i testiranje na HIV”, rekao je Dašić.

On je objasnio da se u svjetovalištima za mlade preventivno djeluje i ta populacija upoznaje sa bitnim karakteristikama razvoja u periodu mladalaštva, teškoćama i problemima sa kojima se suočavaju i načinima izbjegavanja i prevazilaženja tih teškoća.

Dašić je rekao da se u savjetovalištima radi individualno - dobrovoljno i povjerljivo savjetovanje, grupno - preventivne radionice, najčešće program prevencije i odvikavanja od pušenja.

Savjetovališta organizuju predavanja i tribine u školama sa ciljem zdravstvenog prosvjećivanja i promocije zdravlja, manifestacije u lokalnoj zajednici, dijele promotivni materijal, oglašavaju putem masovnih medija kao i akcije otvorenog tipa.

Trenutno su, kako je naveo, zaposleni u većini savjetovališta prevashodno koncentrisani na program prevencije i odvikavanja od pušenja, što je pohvalno ali ne i dovoljno.

Dašić je rekao da bi u savjetovalištima za mlade trebalo sprovoditi teme o opštem zdravlju i normalnom rastu i razvoju, razvojnoj problematici adolescentnog uzrasta, prevencija alkoholizma, narkomanije i pušenja kod mladih.

Savjetovališta, kako je kazao, treba da rade i na programima prepoznavanje rizičnih oblika ponašanja, seksualno i reproduktivnog zdravlja i vaspitanja (ljubav i odnosi među polovima, vještina komuniciranja u oblasti seksulanosti, kontracepcija i trudnoća, planiranje porodice).

Trebalo bi, smatra Dašić, sprovoditi i teme o zaštiti reproduktivnog zdravlja mladih i prevencija polno prenosivih bolesti, zaštiti od neželjene trudnoće i njenih posledica, mentalnom zdravlju, o fazama odrastanja i sazrijevanja.

Savjetovališta treba i da sprovode teme o pedagoško-psihološko savetovanjima mladih sa problemima odrastanja i učenja (problemi u učenju , komunikacija u vršnjačkoj grupi, problemi zanemarivanja i zlostavljanja, pomoć u izboru budućeg zanimanja, ishrana i sl.) kao i savjetodavni rad sa porodicom adolescent i zdravi stilovi života.

SAOPTENJE JUVE USCG RODITELJI

Nevladine organizacije Unija srednjoškolaca Crne Gore, Juventas i Udruženje Roditelji pozvale su uprave škola i Ministarstvo prosvjete da zajedničkim radom utvrde razloge zbog kojih dolazi do učestale pojave nasilja u školskom okruženju, i na bazi toga, kako su istakli, utvrde i odgovornost.

Oni su, u reagovanju povodom masovnih tuča koje se događaju u Gimnaziji “25. maj” u Tuzima, ocijenili da dešavanja poput ovih najozbiljinje ugrožavaju sigurnost učenika i doprinose opštem pogoršanju kvaliteta obrazovnog sistema u Crnoj Gori. 

U reagovanju se podsjeća da na nekontrolisano nasilje u školskom okruženju Unija srednjoškolaca, ukazuje od svog osnivanja, dok su Juventas i Udruženje Roditelji više puta javno slali apele institucijama da iskoriste svoje kapacitete u rješavanju problema za koji su nadležni.

„Uprave škola moraju na adekvatan način odgovoriti na pojave nasilja, i moraju raditi na njihovoj prevenciji. I Ministarstvo i škole su zakonom obavezne da ispoštuju pravo učenika na sigurnost i zaštitu od nasilja“, poručuje se u reagovanju.

Ukoliko se ovakvi problem nastave, kako su istakli iz tri organizacije, odgovornost se mora tražiti među rukovodstvom škola i u Ministarstvu prosvjete.

„Vršnjačko nasilje je sve zastupljenije u srednjim školama, i ono će biti prisutno sve dok se ne preduzmu konkretni koraci za rješavanje ovog problema. Iz nadležnih institucija navode, već duže vremena, da je u planu rješavanje ovog problema“, navodi se u reagovanju.

Iz nevladinih organizcija ocijenili su da vidljivog napretka nema upravo iz razloga što se ne preduzimaju dovoljne radnje da se zaustavi ovaj sve više popularniji trend kod srednjoškolaca.

 „Ovim putem ponovo apelujemo i na Ministarstvo unutrašnjih poslova da u dogovoru sa Ministarstvom prosvjete u dvorišta srednjih škola vrati školske policajce. Nasilju u školama se mora pristupiti sistemski“, ističe se u reagovanju.

To, kako se pojašnjava, podrazumijeva sprovođenje programa koji vode ka boljoj atmosferi u školama, kao što je program Škola bez nasilja.

„To podrazumijeva i poboljšanje ponude vannastavnih aktivnosti, posebno u školama koje su najviše pogođene vršnjačkim nasilje, sprovođenje aktivosti sa ciljem da se svaki srednjoškolac osjeća jednako prihvaćenim“, pojašnjava se u reagovanju.

Iz nevladinih organizacija su upozorili da isključivo pribjegavanje mjeri uskraćivanja prava na školovanje onima koji su počinioci nasilja, nije u najboljem interesu djeteta i često pogoršava situaciju.

„Unija srednjoškolaca je u procesu izmjene seta obrazovnih zakona predložila da pedagoško-psihološke službe imaju obavezan rad sa onima koji su iz ma kojeg razloga izgubili status učenika. Iako predlog nije postao integralni dio zakona, nadamo se da će takva praksa u narednom periodu zaživjeti“, navodi se u reagovanju.

Udruženje Roditelji je, kako se dodaje, u istom procesu predložilo detaljan model rješavanja ovog problema, predviđenim obavezama ali i konsekvencama ukoliko se one ne poštuju, „ali je odbijen uz obrazloženje da je vršnjačko nasilje već u dovoljnoj mjeri uređeno postojećim propisima“.

„NVO Juventas je, u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, izradio smjernice za stručne službe u školama, koje se tiču njihovog rada na prevenciji diskriminacije i nasilja usmjerenog ka posebnim grupama, a koje su usklađene ne samo sa relevantnim propisima iz oblasti obrazovanja, već i ratifikovanim međunarodnim preporukama“, podsjeća se u reagovanju.

Ova tema, kako su poručili, zahtijeva širok spektar aktera, ne tiče se isključivo prosvjetnih radnika.

„I roditelji, i psiholozi i ljekari i socijalni radnici i omladinski radnici treba da se uključe i preuzmu svoj dio odgovornosti, kroz kreiranje multidisciplinarnog pristupa, sa jasnim zadacima u ciljuprevencije nasilje, ali i pružanja podrške maloljetnicima koji imaju istoriju nasilnog ponašanja“, kaže se u reagovanju.

Iz grupe tri organizacije kazali su da se nadaju da će ovaj apel naići na dobronamjerno djelovanje nadležnih orgna, a sve u cilju, kako su naveli, podrške djeci i mladima koji su žrtve nedovoljno izgrađenog sistema prevencije vršnjačkog nasilja.

MARIJA STAJOVICKoordinatorka omladinskog programa NVO Juventas, Marija Stajović, izabrana je za članicu radne grupe za izradu Prijedloga akcionog plana sprovođenja Strategije razvoja stručnog obrazovanja (2018-2019).
Ministarstvo prosvjete je Stajovićevu odabralo na predlog pet nevladinih udruženja, a to su Centar za građansko obrazovanje -CGO,NVO Prima, Unija srednjoškolaca Crne Gore, Centar za monitoring i istraživanje - CeMI i NVO Juventas.

trening makedonijaPredstojeći trening predstavlja dio projekta “Osnaživanje mladih u riziku od socijalne isključenosti”, podržanog od strane Evropske unije, a koji se sprovodi na području Zapadnog Balkana u trajanju od 45 mjeseci, od januara 2016. do oktobra 2019. godine. Projektom koordinira NVO Juventas, a projektni partneri su ARSIS iz Albanije, Asocijacija Margina iz Bosne i Hercegovine, HOPS iz Makedonije, NGO Labyrinth sa Kosova, Prevent iz Srbije i SHL foundation iz Njemačke. Mreža pomenutih organizacija sprovodiće aktivnosti sa ciljem doprinosa aktivnom učešću u društvenim procesima mladih sa područja Zapadnog Balkana koji su u najvećem riziku od socijalne isključenosti.

Trening se održava u period od 15. do 18. oktobra 2017. godine u Skoplju, Republika Makedonija.

Obuka se fokusira na zaštitu prava, osnovnih principa rada i standarda za pružanje socijalne i zdravstvene zaštite za djecu i mlade koji koriste psihoaktivne supstance, djecu i mlade koji su u sukobu sa zakonima, djecu i mlade koji dolaze iz porodica koje koriste psihoaktivne supstance ili su u sukobu sa zakonom, djecu i mlade koji žive na ulici, djecu i mlade bez roditeljskog staranja, kao i djecu i mlade Rome.

Ispred Juventasa će prisustvovati koleginice Marjana Krsmanović i Marija Milić.

Djeca koja su zatečena u prosjačenju nemaju pravo na djetinjstvo kao njihovi vršnjaci i trebalo bi da budu prioritet Ministarstva rada i socijalnog staranja, jer im nisu zaštićena osnovna ljudska prava, smatra izvršna direktorica Juventasa Ivana Vujović.

Ona je, u emisiji Crnom Gorom na Televiziji Crne Gore, kazala da ne postoje odgovarajući servisi usluge za djecu koja su zatečena u prosjačenju.

„Ovaj problem svodi se na eksploataciju s obzirom na to da djeca koja prose dobijeni novac predaju roditeljima ili osobi koja ih je navela na to. Djeca koja su zatečena u prosjačenju su djeca koja nemaju pravo na djetinjstvo na isti način na koji imaju druga djeca i njima nisu zaštićena osnovna ljudska prava“, pojasnila je Vujović.

Ona smatra da postoji velika vjerovatnoća da djeca koja su izložena prosjačenju, u budućnosti budu izložena i drugim zloupotrebama.

„Navikli smo, nažalost, da ignorišemo da smo svakoga dana suočeni sa makar jednim djetetom koje je žrtva eksploatacije, koje ne ide u školu, kome nisu dostupne usluge socijalne i zdravstvene zaštite. Djeca koja su izložena prosjačenju, kasnije vrlo često budu suočena i sa seksualnom eksploatacijom, a nekada budu i trafikovana“, istakla je Vujović.

Prema njenim riječima, sistem socijalne zaštite u Crnoj Gori se posljednjih godina unapređuje.

„Nadamo se da će ova djeca u narednom periodu biti prioritet Ministarstva rada i socijalnog staranja i da će i građani biti obaviješteni na koji način mogu da prijave eksploataciju djece kojima se krše sva prava“, poručila je Vujović.

 

 

 

 

Ministarstvo zdravlja podržalo je inicijativu o zabrani pušenja u javnim prostorima, koju su tom resoru uputile nevladine organizacije (NVO) Juventas i Centar za monitoring i istraživanje (CeMI), ističući da se odredbe zakona koji uređuje tu oblast moraju doslijedno primjenjivati.

NVO Juventas i CeMI ranije su podnijele Inicijativu Vladi kojom su zatražile da uvede zabranu pušenja u javnim prostorima, čime bi se, kako smatraju, omogućila puna primjena važećeg Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda.

Iz Ministarstva zdravlja su, kako je saopšteno iz te dvije organizacije, razmotrili njihovu inicijativu, poručujući da je nedvosmislen stav tog resora da se odredbe Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda u odnosu na zabranu pušenja na javnim mjestima “mora dosljedno primjenjivati“.

„Naime, u postupku je priprema novog zakona koji uređuje ovu oblast u cilju dalje harmonizacije sa propisima Evropske unije i Ministarstvo zdravlja će biti u čvrstom stavu za ovakvo zakonsko rješenje, u interesu zaštite zdravlja građana i primjene principa Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o kontroli duvana“, navodi se u odgovoru koji potpisuje ministar zdravlja Kenan Hrapović.

U inicijativi se ocjenjuje da je potrebno da Vlada pokrene proceduru izmjene Zakona o taksama na upotrebu duvanskih proizvoda i elektroakustičnih i akustičnih uređaja u ugostiteljskim objektima.

Izvršna direktorica Juventas-a, Ivana Vujović, ocijenila je da bi se time omogućila potpuna primjena Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda.

„Smatramo da Zakon o taksama na upotrebu duvanskih proizvoda i elektroakustičnih i akustičnih uređaja u ugostiteljskim objektima, nije trebalo da bude izglasan u ovom obliku, na šta je ukazivala i Svjetska zdravstvena organizacija (SZO)“, istakla je Vujović.

U Juventasu i CeMI-ju, kako su kazali, vjeruju da će novi Zakon o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda biti prilika da se uvedu i dodatne odredbe koje za cilj imaju smanjenje izlaganja djece i odraslih štetnom uticaju divanskog dima, „koji je jedan od uzroka zabrinjavajućeg porasta malignih i kardiovaskularnih oboljenja u Crnoj Gori“.

„Nakon Ministarstva zdravlja, vjerujemo da će inicijativa dobiti podršku i od premijera, te da će se Vlada odlučno i nedvosmisleno opredijeliti za unapređenje zdravlja, odnosno inicirati u što skorijem roku ukidanje sporne odredbe Zakona o taksama na upotrebu duvanskih proizvoda i elektroakustičnih i akustičnih uređaja u ugostiteljskim objektima“, poručila je Vujović.

U Juventasu i CeMI-ju se, kako je dodala, zahvaljuju Ministarstvu zdravlja na upućenom odgovoru, i na insistiranju na primjenama principa Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o kontroli duvana, odnosno na mjerama koje dokazano vode ka zdravijem društvu.

Država nema pravo da zatvara oči nad problemima djece koja borave ili žive na ulici, poručili su iz nevladine organizacije (NVO) Juventas.

Izvršna direktorica Juventasa Ivana Vujović upozorila je da je pitanje djece na ulici, posebno dječjeg prosjačenja, jedan od primjera drastičnih kršenja prava najranjivijih, na koje niko ne reaguje.„Posmatramo kako se djeca iskorišćavaju, zanemaruju, zloupotrebljavaju, kao nijemi svjedoci oduzimanja prava na djetinjstvo“, kazala je Vujović agenciji MINA.

Ona je podsjetila da je druga polovina 2017. godine, i da su „za nama su decenije skretanja pažnje na problem, pisanja strategija, obuka, davanja preproruka i mišljenja“.„Ova država nema pravo da zatvara oči nad problemima djece koja borave ili žive na ulici, niti druge djece za koju u ovoj zemlji ne postoje servisi podrške“, naglasila je Vujović.Prema njenim riječima, kancelarija Ombudsmana je još 2011. dala odlične preporuke za rješavanje problema dječjeg prosjačenja.„Međutim, od tada se ne bilježe značajni pomaci. Multidisciplinarni timovi ne funkcionišu u praksi. Podaci se ne prikupljaju, ne razmjenjuju, shodno tome i ne obrađuju“, navela je Vujović.Kako je kazala, iako zemlje u okruženju, često kroz partnerstva sa nevladinim sektorom, imaju dnevne centre, svratišta za djecu sa ulice, u Crnoj Gori NVO još ne mogu licencirati taj vid usluge, iako se Zakon o dječjoj i socijalnoj zaštiti bazira na principu pluralizma usluga i pružaoca usluga.

„S obzirom na preopterećenost centara za socijalni rad, uz činjenicu da je riječ o kompleksnom problemu, zasebne servise u gradovima koji bilježe najčešće pojave dječjeg projsačenja treba uspostaviti što prije“, smatra Vujović dodajući.Ona je dodala da ohrabruju ranije medijske najave da Ministarstvo rada i socijalnog staranja planira otvaranje menutih centara.

U Juventasu se, kako je kazala, nadaju i da će se sredstva za taj servis naći u budžetu Ministarstva za narednu godinu.„Apelujemo Ministarstvo da, u što skorijem roku, i prije nalaženja načina da se pomogne uspostavljanju dnevnog centra/svratišta, putem centara za socijalni rad opredijeli dežurne brojeve telefona peko kojih građani mogu prijavljivati stručnjacima slučajeve dječjeg prosjačenja“, dodala je Vujović.

 
 

SL 718 mladih iz šest crnogorskih opština edukovano je za vršnjačke edukatore na teme zdravih stilova života, seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prevencije HIV-a tokom trodnevnog seminara koji je na Ivanovim koritima organizovala nevladina organizacija (NVO) Juventas.

Koordinatorka Omladinskog programa u NVO Juventas, Marija Stajović, kazala je da je seminar dio projekta „Promocija populacionih savjetovališta među mladima u Crnoj Gori“, koji je započet u junu, a koji će trajati šest mjeseci.

„U drugom smo tromjesječju ovog projekta i za zadatak imamo obuku srednjoškolaca iz šest srednjih škola iz Crne Gore iz šest različitih gradova na temu zdravih stilova života i seksualnog i reproduktivnog zdravlja“, navela je Stajović.

Ona je kazala da trodnevnom seminaru na Ivanovim koritima prisustvuju po tri srednjoškolca, iz tri gimnazije i tri stručne škole iz Bara, Tivta, Podgorice, Nikšića, Bijelog Polja i Berana, koji će da budu vršnjački edukatori.

„Tokom ovog seminara, srednjoškolci će proći kroz različite obuke zdravih stilova života, seksualnog i reproduktivnog zdravlja. Kao predavači tu su stručni radnici Juventasa, vršnjački edukatori, psiholozi i doktori. Mimo toga, ovaj seminar ima i segment promocije populacionih savjetovališta za mlade“, pojasnila je Stajović.

U Crnoj Gori, kako je istakla, postoji 18 savjetovališta za mlade u sklopu domova zdravlja, u kojima, kako je navela, svaka mlada osoba može doći bez uputa i razgovarati o temama koja ih interesuje sa stručnjacima.

„Tokom ovog projekta radićemo i na uvezivanju mladih sa savjetovalištima, kako bi mladi dolazili češće u savjetovališta. Takođe, pošto će ovi srednjoškolci da rade vršnjačke edukacije u svojim školama u svim razredima, radićemo to uz goste iz savjetovališta za mlade“, kazala je Stajović.

Stipendista NVO Juventas, Jovan Dašić, rekao je da je projekat koji sprovodi ta organizacija, nastao jer mladi u Crnoj Gori nisu upoznati sa radom savjetovališta za mlade.

„Na seminaru smo govorili o primjerima dobre prakse savjetovališta za mlade u svim domovima zdravlja. Konkretno, primjere dobre prakse savjetovališta našli smo u domovima zdravlja Kotor, Tivat, Podgorica, Bijelo Polje, Berane i Andrijevica“, naveo je Dašić.

Prema njegovim riječima, u gotovo svim savjetovalištima za mlade se sprovodi program petodnevnog odvikavanja od pušenja.

„Međutim, u domovima zdravlja koji pripadaju onima koji imaju dobru praksu, zaposleni su proširili svoje programe i oni tamo govore o seksualnom i reproduktivnom zdravlju, prevenciji narkomanije, rizičnim oblicima ponašanja, prevenciji pušenja“, istakao je Dašić.

Mladi se, kako je naveo, najčešće interesuju za teme seksualnog i reproduktivnog zdravlja.

„Ta tematika je jako slabo zastupljena u većini savjetovališta za mlade, zbog čega oni koriste alternativne metode da saznaju nešto više o tome kao što je intenet. Obrazovni sistem je predvidio predmet Zdravi stilovi života, koji se u većini osnovnih i srednjih škola izučava kao izborni. “, kazao je Dašić.

Učenik drugog razreda Ekonomsko-ugostiteljske škole iz Bara, Faruk Husović, rekao je da do sada u školi nije imao priliku da uči o temi seksualnog i reproduktivnog zdravlja.

„Naučio sam dosta stvari na ovom seminaru i nadam se da ću još više naučiti. Mladi bi o ovim temama više trebalo da budu upoznati kroz obrazovni sistem. Mi smo u jednom dijelu seminara imali da zamislimo svoj idealni čas seksualnog i reproduktivnog zdravlja. Jedna grupa je zamislila da taj čas postoji u školi i da bude dva puta sedmično“, naveo je Husović.

On smatra da se mladi najviše edukuju o seksualnom i reproduktivnom zdravlju putem interneta, ocijenjujući da to nije dovoljno.

Projekat „Promocija populacionih savjetovališta među mladima u Crnoj Gori“ podržao je Direktorat za mlade Ministarstva sporta.

 

 

 

juventas mapiranjeU Crnoj Gori postoji 18 savjetovališta za mlade koji funkcionišu u sklopu domova zdravlja, a tinejdžeri i adolescenti najčešće traže savjet i pomoć oko psiholoških i socijalnih pitanja.

NVO Juventas je, u okviru projekta „Promocija populacionih savjetovališta među mladima u Crnoj Gori“, koji je podržalo Ministarsvo sporta, izradila Izvještaj o mapiranju populacionih savjetovališta koja nude usluge mladima u Crnoj Gori.

Smatramo da savjetovalište za mlade predstavlja preventivno djelovanje i upoznavanje mladih sa teškoćama i problemima, kao i sa načinima izbjegavanja i prevazilaženja teškoća sa kojima se suočavaju.

„Savjetovališta za mlade funkcionišu u sklopu svakoga Doma zdravlja, a reformom zdarvstevnog sistema u Crnoj Gori postoji 18 domova zdravlja. Rad savjetovališta se odvija kroz individualni rad, grupni rad, predavanja i tribine u školama, kao i kroz manifestacije u lokalnoj zajednici“, saopšteno je iz Juventasa.

Najčešće teme, o kojima se govori u savjetovalištima, kako su istakli, odnose se na opšte zdravlje i normalan rast i razvoj, prevenciju alkoholizma, narkomanije i pušenja, prepoznavanje rizičnih oblika ponašanja, kao i na seksualno i reproduktivno zdravlje i vaspitanje.

„U savjetovalištu za mlade govori se o prevenciji polno prenosivih bolesti, zaštiti od neželjene trudnoće i posljedicama koje sa sobom nosi. Tu se razgovara i o mentalnom zdravlju, o problemima u učenju, u komunikaciji sa vršnjacima, problemima zanemarivanja i zlostavljanja, kao i o zdravim stilovima života“, kazali su iz Juventasa.

Oni su objasnili da se u savjetovalište dolazi bez uputnice, po predlogu izabranog doktora ili bez njega.

„U savjetovalištima za mlade stalno radi medicinska sestra, odnosno medicinski tehničar u timu za realizaciju programa, a izabrani doktori za djecu ili izabrani doktori za odrasle se angažuju po potrebi“, pojasnili su iz Juventasa.

U okviru Doma zdravlja Podgorica, savjetovalište za mlade, kako su pojasnili, funkcioniše od 2009. godine, a omladina najčešće traži ginekološke savjete i informacije o zdravim stilovima života.

„Savjetovalište za mlade Doma zdravlja Danilovgrad je od oktobra 2009. do juna ove godine posjetilo 2.630 učenika, a broj učenika se svake godine povećava. Najčešći razlozi obraćanja mladih Savjetovalištu su razni psihološki i socijalni problemi“, pojasnili su iz Juventasa.

Savjetovalište za mlade u Ulcinju je, kako su kazali, od osnivanja posjetilo samo desetak osoba.

„Suočavaju se sa problemima nezainteresovanosti omladine, što objašnjavaju zatvorenošću sredine i specifičnim mentalitetom, ali i sklonosti mladih da rješenja traže na internetu“, naveli su iz Juventasa.

Prema njihovim riječima, najčešće obrađivane teme u savjetovalištu za mlade Doma zdravlja Kolašin su odvikavanje od pušenja, alkoholizam, narkomanija i polno prenosive bolesti, a ove godine, savjetovalište je, kako su kazali imalo 190 posjetilaca.

„Kada je riječ Domu zdravlja u Mojkovcu, iz savjetovališta za mlade navode potrebu za unapređenjem prostornih kapaciteta, edukacijom i dodatnim stimulisanjem zaposlenih, koji su pored rada u Savjetovalištu opterećeni redovnim aktivnostima“, saopštili su iz Juventasa.

U savjetovalištu za mlade u Baru, kako su istakli, posebna pažnja je usmjerena na edukacije o vršnjačkom nasilju.

„U skladu sa programom Instituta za javno zdravlje u Savjetovalštu za mlade, sprovodi se program odvikavanja od pušenja, međutim iz Savjetovališta navode da ciljna grupa ne pokazuje interesovanje za ovu oblast“, pojasnili su iz Juventasa.

image 0 02 05 a6461128ce3636d8dd6516c22bce99716d78e4ad05343eb7f25e2365dedf83fd V

Terenski radnici nevladine organizacije (NVO) Juventas su, u proteklih deset dana, organizovali tri akcije čišćenja kontaminiranog pribora za injektiranje droga u Podgorici, tokom kojih su sakupili 5,4 hiljade odbačenih igala i približno toliko špriceva.

Očišćeni su šetačka zona i groblje na brdu Gorica, napušteni vojni objekti na pruzi između naselja Drač i Stari aerodrom, šetačke zone u naselju Zagorič u blizini pješačkog mosta, na obali Morače - Sastavci, kao i na Gorici, kod nekadašnjeg teniskog terena iza Kluba Boćara.  

Tokom akcije čišćenja sakupljeno je šest specijalizovanih kutija kontaminiranog pribora, približno 5,4 hiljade odbačenih igala i približno toliko špriceva, koji ćemo odnijeti u specijalizovano postrojenje za uništenje ove vrste otpada, koje se nalazi u krugu Kliničkog centra Crne Gore.

Podsjećamo da, u okviru Programa smanjenja štete, čije su aktivnosti usmjerene na podizanje kvaliteta života osoba koje koriste droge, ali i lokalnih zajednica u kojima oni žive, organizujemo periodične akcije čišćenja lokacija u lokalnoj zajednici, a da je jedna od ovih lokacija očišćena nakon obraćana građana.  

Koristimo priliku da pozovemo građane da nas obavijeste ukoliko primijete odbačene špriceve i igle, kako bi pribor sakupile osobe koje su obučene za ovu vrstu aktivnosti. Našoj organizaciji se možete javiti pozivom na broj telefona – 020 624 608, kao i slanjem mail-a na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..


kontracepcija 3U Crnoj Gori je potrebno kontracepciju učiniti pristupačnijom, promovisati kontraceptivna sredstva u školama, i uvesti predmet Zdravi stilovi života kao obavezan u cilju smanjena broja neželjenih trudnoća, abortusa i seksualno prenosivih infekcija, ocijenjeno je iz nevladine organizacije (NVO) Juventas.

Iz te NVO su, povodom Svjetskog dana kontracepcije, koji se danas obilježava, ukazali na značaj unapređenja svijesti o korišćenju kontracepcije i njenoj povećanoj dostupnosti.

„Ovaj dan koristimo da skrenemo pažnju na važnost dalje promocije kontraceptivnih sredstava, posebno među mladima i parovima koji planiraju da odlože rađanje djeteta. Kada su mladi u pitaju, važno je kroz edukative sadržaje, koji treba da budu obavezni, u školi promovisati kontracepciju“, kaže se u saopštenju.

Iz Juventasa su apelovali da Zdravi stilovi života budu obavezan predmet u školi, dostupan svim učenicima.

„Takođe, savjetovališta za mlade treba da budu poznata mjesta na kojima se mogu dobiti važni savjeti u procesu odrastanja. Na kraju, skrećemo i pažnju da je među kontraceptivnim sredstvima, kondom jedino sredstvo koje štiti i od seksulano prenosivih bolesti“, istakli su iz te NVO.

Oni su ukazali da podaci međunarodnih organizacija, koje se bave promocijom planiranog roditeljstva ukazuju da, kao najčešće razloge za nezaštićen seksualni odnos, mladi navode to da im je u tom trenutku kontracepcija bila nedostupna, „mada ima onih koji navode da su zaboravili, ili jednostavno ne vole da upotrebljavaju kontraceptivna sredstva“.

„U regionima, gdje je efektivna kontracepcija dostupna i široko korištena, ukupan broj abortusa se veoma smanjio, ali se i dalje ovaj metod pojavljuje se u značajnom postotku kao metoda planiranja porodice sa svim posljedicama i rizicima za reproduktivno zdravlje žene“, naveli su iz Juventasa.

Podaci Svjetske zdravstvene organizacije, kako se novid, pokazuju da od 210 miliona trudnoća koje se dese svake godine, oko 22 odsto završi namjernim prekidom i, gledano globalno, vjerovatnoća je da velika većina žena ima bar jedan pobačaj do 45. godine života.

„Prema podacima Instituta za javno zdravlje iz 2015. godine, u Crnoj Gori, na 100 porođaja bilo je 13,5 abortusa“, kaže se u saopštenju.

Iz Juventasa su podsjetili da su ranija istraživanja iz 2005, ukazivala da nezadovoljavajuću kontracepciju u Crnoj Gori ima skoro trećina udatih žena, što, kako smatraju, predstavlja veoma bitan indikator koji je povezan sa zaštitom seksualnog i reproduktivnog zdravlja žena.

„Ujedno, nezadovoljavajuća kontracepcija se može nekada tretirati i sa pozicije zaštite ljudskih prava“, istali su iz Juventasa.

 Oni su ukazali da, na osnovu statistike, u Crnoj Gori svake godine abortus obavi više od 1,4 hiljade žena, „dok je u više od 70 odsto slučajeva riječ o namjernim prekidima trudnoće“.

„Crna Gora se obavezala da će smanjiti stopu prekida trudnoće i unaprijediti kvalitet usluga vezanih za prekid trudnoće koje su uslovljene medicinskim indikacijama, kao dijela usluga oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja, kroz Strategiju očuvanja i unapređenja reproduktivnog i seksualnog zdravlja 2013 – 2020“, podsjetili su iz Juventasa

Tom Strategijom je, kako su dodali, predviđena edukacija o kontraceptivnim metodama i sredstvima te o komplikacijama abortusa i neželjenim efektima na zdravlje.

        

prosjaenjeNVO Juventas upozorava da djeci i mladima koji žive na ulici nijesu zaštićena osnovna ljudska prava, a posebno je zabrinjavajuće dječje prosjačenje, koje predstavlja enormno kršenje Konvencija o pravima djeteta i drugih domaćih i međunarodnih instrumenata.

Izvršna direktorka Juventasa Ivana Vujović kazala je da su servisi za djecu i mlade sa ulice u Crnoj Gori veoma limitirani, obrazovanje i zdravstvena zaštita im nijesu dovoljno dostupni, da zabrinjava broj djece koja prose i da nedostaju i skloništa za beskućnike.

Juventas je u studiji „Položaj mladih u riziku od socijalne isključenosti“ objasnio da se pod djecom i mladima ulice podrazumijevaju djeca i mladi beskućnici i djeca zatečena u skitnji, prosjačenju i bez nadzora roditelja.

„Posebno zabrinjava dječje prosjačenje, koje predstavlja enormno kršenje Konvencija o pravima djeteta i niza drugih domaćih i međunarodnih instrumenata koji se mogu primijeniti na pojavu dječijeg prosjačenja i eksploatacije djece“, kazala je Vujović agenciji MINA.

Ona je objasnila da kao posebna organizaciona jedinica Centra za djecu i mlade Ljubović radi Prihvatna stanica koja je namijenjena za pružanje hitne socijalne pomoći.

„Pomoći u smislu privremenog, kratkotrajnog smještaja i zbrinjavanja djece i mladih zatečenih u skitnji, prosjačenju, izvršenju krivičnog djela ili u drugim oblicima socijalne potrebe, djece bez nadzora roditelja ili drugih odraslih osoba, dok se ne ostvari trajnije rješenje, tako, da je predviđena za što kraći boravak djece kao i zbrinjavanje maloljetnih migranata“, rekla je Vujović.

Ona je kazala da je prema izvještaju o radu Centra „Ljubović“ prošle godine kroz Prihvatnu stanicu prošlo 34 osoba kao izvršioci krivičnih djela, u skitnji i maloljetni migranti bez pratnje, koji su zatečeni pri ilegalnom prelasku državne granice, kao i jedan maloljetnik koji je smješten Rješenjem Višeg suda do okončanja pripremnog postupka.

Vujović je kazala je tu bilo 17 stranih državljana, odnosno, maloljetnih migranata bez pratnje i 17-oro djece iz Crne Gore.

Ona je ukazala da se u Studiji Juvenatasa navodi da broj djece zatečene u prosjačenju značajno premašuje broj onih kojima se ukaže podrška.

U studiji se ocjenjuje da institucije nemaju dovoljno kapaciteta, da nijesu uvezane, a javnost ne djeluje dovoljno motivisano da se uključi u rješavanje ovog problema kojim su obuhvaćena djeca najranijih uzrasta.

„Istraživanje Zaštitnika ljudskih prava iz 2011. je ukazalo na neujednačenu praksu centara za socijalni rad, na samoprocijenjeni nedostatak materijalnih uslova i kadra u nekim centrima, na neadekvatnost zakonskih rješenja u odnosu na postupanje prema roditeljima djece koja su zatečena u prosjačenju i apsolutnom izbjegavanju odluke o oduzimanju roditeljskog prava uslijed procjene da takva odluka ne bi bila u interesu djeteta“, navodi se u studiji.

Vujović je kazala da je situacija sada donekle promijenjena i da u izvještaju za 2015. godinu Centar za socijalni rad Podgorica, navodi učešće u multisektorskoj Akciji Prosjak u kojoj je pokrenuto više od 20 krivičnih postupaka protiv roditelja, izrečena jedna mjera Ukora, novčane kazne i kazna zatvora.

„Ipak, akcije djeluje prije ad hock, nego sistemske. Na to ukazuje i izvještaj Centra za socijalni rad Podgorice koji u izvještaju u 2016. ne navodi učešće u sličnoj akciji“, rekla je Vujović.

U Juventasu smatraju da je neophodna jedinstvena evidencija i sistem razmjene informacija između policije, organa za prekršaje, državnih tužilaca i sudova, da bi se, kako su kazali, pratio tok i ishod procesuiranih slučajeva organizovanog prosjačenja djece.

 Vujović je kazala da centri za socijalni rad treba da vode posebne evidencije o djeci na ulici, iako ona nisu prepoznata eksplicitno kao grupa koja se prioritetno štiti.

„Izvještaj Ombudsmana navodi da se policija na terenu suočava sa otežanom identifikacijom djeteta, a smatra i da visoke novčane kazne za roditelje koji navode djecu na prosjačenje, uslijed nepovoljnog materijalnog statusa porodice, nisu učinkovite“, navela je Vujović.

Ona je istakla da obrazovni pravni okvir, unutar zakonskih i strateških akata, nema odredbe koje se direktno odnose na djecu ulice, odnosno da, kako je objasnila, ne prepoznaje posebne obrazovne i vaspitne programe kao ni mjere pomoći za tu kategoriju djece i mladih.

„Zaštitnik ljudskih prava i slobode u svom Posebnom izvještaju o dječjem projačenju iz 2011, ističe stav predstavnika centara za socijalni rad da škole treba pravovremenije da reaguju i obrate se centrima za socijalni rad kada primjete da djeca izostaju iz škole duže vrijeme“, kazala je Vujović.

Ni u pogledu zdravstvene zaštite, kako je rekla, ne ističu se posebni programi pružanja zdravstvenih usluga djeci i mladima sa ulice.

„Ni u korpusu prava iz oblasti rada i zapošljavanja djeca i mladi sa ulica nisu prepoznati kao kategorija teže zapošljivih lica, kojoj bi trebalo prilagoditi aktivne mjere zapošljavanja i obezbijediti prilagođene programe stručnog osposobljavanja“, rekla je Vujović.

ERAGlavna tema ovogodišnje ERA konferencije je: "Osnaži sebe, izazovi sistem, transformiši društvo", konferencija se održala u Centre Ville-u Podgorici, Crna Gora, u preiodu od 20. do 23. septembra 2017. godine.

Glavni organizator ove konferencije je ERA, dok su ko-domaćini Queer Montenegro, Juventas, LGBT Forum Progress i Spectra.

ERA – LGBTI udruženje za jednaka prava je krovno udruženje koje promoviše i zalaže se za LGBTI prava i jednakost na Zapadnom Balkanu i u Turskoj. Njihova misija je da inspiriše pozitivne promjene u društvu, promoviše i zalaže se za ljudska prava svih seksualnih orijentacija, rodnih identiteta i izraza polnih karakteristika, omogući saradnju i pružanje resursa i razvoj kapaciteta za LGBTI pokrete širom Balkana i Turske.

Juventas je bio jedan od ko-domaćina ove značajne konferencije kojoj je prisustvovalo više od 70 učesnika, uglavnom iz Zapadnog Balkana i Turske.


Zajednička borba u regionu nastavlja da se vrti oko tri glavne oblasti:


a) LGBTI zajednica i aktivisti su visoko podložni diskriminaciji, isključivanju ili nasilju. Samopovređivanje i izolacija igraju važnu ulogu;


b) Sistemi u kojima živimo još nisu u potpunosti uključili LGBTI zajednicu, a u mnogim aspektima prava LGBTI ostaju marginalna, zapostavljena, često i suprotstavljena otvorenim supresijama. Pristup LGBTI osoba sa demokratski izabranim institucijama, pravosuđu i uslugama i dalje je opterećen ozbiljnim preprekama;


c) U međuvremenu, LGBTI organizacije i aktivisti rade na unapređenju društva, menjanju stavova i percepcije, dok je formalno uvođenje prava i dalje izazov;


Kroz ovu konferenciju želimo da podstaknemo dalje razgovore o ovim osnovnim temama  sa aktivistima, ekspertima i saveznicima iz zemalja Zapadnog Balkana i Turske.


Ono što razlikuje ovogodišnju regionalnu konferenciju od prethodnih je njena metodologija. Da bi se podstakla direktnija interakciju i autentične lične i grupne inicijative, ponuđena je metodologiju Open Space Technology (OST).

Konferencija je finansijski podržana od strane Evropske Komisije, Ministarstva inostranih poslova Njemačke i Hirschfeld-Eddy fondacije.

soc stanovi

NVO Juventas, u okviru projekta „Integrisana podrška raseljenim i interno raseljenim osobama u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori“, kojim koordinira Pravni centar iz Podgorice, sprovodi radionice za korisnike socijalnih stanova. Projekat je finansijski podržan od strane CRS-a.

Cilj obuka je edukacija korisnika i budućih korisnika socijalnih stanova izgrađenih u okviru projekta Regionalno stambeno zbrinjavanje (RSP) i to na sledeće teme:

1. Kultura stanovanja;

2. Zakonska regulativa koja se odnosi na korišćenje socijalnih stanova;

3. Ušteda električne energije i vode;

4. Organizovanje zaštite od prirodnih katastrofa i opasnosti, uz podršku Službe zaštite i spašavanja;

5. Samoregulacija kroz organizovanje skupština stanara, uz podršku Agencije za stanovanje.

U prvoj polovini septembra, održane su radionice u Nikšiću, na kojima su učesnici dobili brojne i korisne informacije vezane za uslove stanovanja, samoorganizaciju, zajednička pravila stanovanja, podršku koju nude nadležne službe, obaveze održavanje stanova i ulaza, te savjete za uštedu električne enegrije i vode. Radionicama je prisustvovala predstavnica nikšićke Agencije za stanovanje.

Prisutni stanari su prilikom informativnog sastanka iznijeli probleme sa kojima se svakodnevno suočavaju. Svrha organizovanja radionica je i ostvarivanje uticaja na rješavanje uočenih problema, u cilju unapređenja uslova življenja.

U narednom periodu očekuje se realizacija radionica o reagovanju u slučaju požara i elementarnih nepogoda, koje će se sprovesti uz podršku nikšićke Službe zaštite i spašavanja.