Građansko partnerstvo važno je uvesti u pravni okvir kao što su to uradile Slovenija i Hrvatska, a Crna Gora bi trebalo da bude sledeća država koja će usvojiti zakon kojim je to pitanje regulisano.

U toj ocijeni su saglasni učesnici kampanje u okviru projekta Doprinos unapređenju kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori.

Nikšićanka Aleksandra Minić smatra da svi treba da imaju ista prava i da sve što ima veze sa ljubavlju treba da bude legalno.

„Smatram da i građansko partnertvo treba dovesti u pravni okvir. Poručujem svim bitnim ljudima koji mogu uticati na ovo, političarima i ljudima koji se nalaze na bitnim funkcijama u državnim ustanovama da glasaju za ljubav i da građansko partnerstvo uđe u pravni okvir baš kao što je u mnogim državama. Nadamo se da će Crna Gora biti sledeća“, kazala je Minić.

Aktivista za ljudska prava LGBT osoba, Danijel Kalezić, ocijenio je da usvajanje Zakona o građanskom partnerstvu nije bitno samo za LGBT osobe, već i za osobe različuitog pola koje ne žele da žive u vanbračnoj zajednici i da uđu u brak kao takav.

„Samim tim što ne žele, u ovom trenutku, nemaju mnoga prava koja imaju osobe čije zajednice jesu pravno prepoznate. Vjerujem da su svi poslanici i sve poslanice od naroda birani da čine najbolje što znaju i umiju i da podržavaju zakone i nove inicijative koje će dovesti do toga da svima nama bude bolje“, naveo je Kalezić.

U skladu sa tim, kako je rekao, on vjeruje da će poslanici kada Zakon o građanskom partnerstvu bude na dnevnom redu crnogorskog parlamenta glasati sa „da“, i da će taj akt bit usvojen.

Studentkinja Psihologije, Nina Subačev, smatra da bi donošenjem Zakona o građanskom partnerstvu država prestala „da kaska“ za ostatkom svijeta, ali i pružila ljudima mnoge mogućnosti.

„Više treba da se vodi računa o dobrobiti građana.Treba da budemo prioritet u onome što se odlučuje u Skupštini i drugim organima vlasti“, kazala je Subačev.

Kampanja je započeta u okviru projekta „Doprinos unapređenju kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori“ koji su realizovale nevladine organizacije Juventas, Kvir Montenegro i Institut za pravne studije, uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Zakon o građanskom partnerstvu nudi pravnu stabilnost i sigurnost ljudima koji žele da žive ili su već u partnerskoj zajednici, poručili su učesnici kampanje u okviru projekta Doprinos unapređenju kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori.

Bračni par Aleksandra i Saša Maksimovski smatraju da je donošenje Zakona o građanskom partnerstvu važno za budućnost Crne Gore.

„Dio naše zajednice postaće pravno vidljiv. Ako partneri žive zajedno, nisu u braku, a žive deset godine zajedno, jedan od njih može da se razboli a da ovome drugome ne bude dozvoljeno da ga obiđe u bolnici i da vodi računa o njemu. Trenutni zakon to ne prepoznaje da u tim situacijama članovi porodice u nekim situacijama donose odluku o zdravstvenoj zaštiti“, istakao je Saša Maksimovski.

Aleksandra je kazala da je, u slučaju smrti jednog od partnera, onemogućeno nasleđivanje toga što se steklo u zajednici.

„Zakon o građanskom partnerstvu nudi pravnu stabilnost i sigurnost ljudima koji žele da žive ili već u partnerskoj zajednici. Moramo razmišljati i o svojoj djeci. Moramo da im ostavimo bolju osnovu i bolju perspektivu za njih same da mogu da budu bolje varijante nas samih“, saglasni su Aleksandra i Saša Maksimovski.

Aktivista za ljudska prava trans osoba, Jovan Ulićević, ocijenio je da bi Zakon o građanskom partnerstvu pokazao da je porodica nešto što je za svakoga, a ne samo za, kako je naveo, pojedine ili one koji su privilegovani na određeni način.

„Mislim da je važno da poslanici imaju na umu da su tu oni radi nas i da su tu da bi omogućili da ovo društvo bude bolje mjesto i sigurno mjesto za sve nas. Samim tim, mislim da je važno da se ovaj zakon izglasa zato što će na taj način pokazati da brinu o svim građanima i o svim porodicama jednako“, poručio je Ulićević.

Srednjoškolka, Katja Jovanović, smatra da je usvajanje Zakona o građanskom partnerstvu važno jer, kako je navela, svi treba da budu slobodni i da imaju mogućnost da vole.

„Ako bih imala priliku da poručim nešto političarima, to bi bilo da ako žele da Crna Gora bude dio Evrope, mora da ima neke evropske vrijednosti. Prije evropskih vrijednosti, treba da ima i da poštuje i usvaja neke ljudske vrijednosti i da svima omogući slobodu koju ja volim“, navela je Jovanović.

Kampanja je započeta u okviru projekta „Doprinos unapređenju kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori“ koji su realizovale nevladine organizacije Juventas, Kvir Montenegro i Institut za pravne studije, uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

 

 

Reproduktivno i seksualno zdravlje je i dalje tabu tema između roditelja i djece, a u svim osnovnim i srednjim školama predmet Zdravi stilovi života trebalo bi da bude obavezan, ocijenjeno je iz Juventasa, povodom Sedmice upotrebe kondoma.

Predstavnica Juventasa, Nina Šćepanović, kazala je da su partnerski odnosi veoma važni i da je bitno da osobe pravilno obavljaju svoju ulogu u tim odnosima.

“Važno je da se gaje zdravi partnerski odnosi, da postoji povjerenje između partnera i da oni mogu sobodno, bez ustručavanja, da razgovaraju o ovoj temi”, objasnila je Šćepanović.

Prije nego što stupe u partnerske odnose, kako smatra, mladi treba da se informišu o sigurnom i bezbjednom seksu.

“Potrebno je da svim osobama budu dostupne informacije, odnosno da se mogu informisati i u školama i u savjetovalištima za mlade, koji postoje, a koji mladi mogu slobodno da koriste”, rekla je Šćepanović.

Ona je pojasnila da je korišćenje kondoma neophodno zbog samog zdravlja.

“Odnosi se na samo zdravlje, na polno prenosive bolesti, a svakako štiti i od neželjene trudnoće”, objasnila je Šćepanović.

Prema njenim riječima, priča o upotrebi kondoma u Crnoj Gori je i dalje tabu i djeca ni sa roditeljima ne mogu da razgovaraju o toj temi.

“To se smatra tabu temom i dan danas. Treba raditi na tome da se poboljšaju odnosi djece sa svojim roditeljima, odnosno da mogu slobodno da razgovaraju o ovoj temi”, smatra Šćepanović.

Ona je rekla da bi u osnovnim i srednjim školama kao obavezan trebalo uvesti predmet Zdravi stilovi života.

“U narednom periodu treba raditi na tome da ovaj predmet bude zastupljen u svim školama, kako bi se mladi mogli informisati i o ovoj temi”, kazala je Šćepanović.

Predstavnik Juventasa, Mićan Andrijašević, kazao je da je ta organizacija, uz finansijsku podršku Ministarstva sporta, realizovala promociju populacionih savjetovališta u Crnoj Gori, a kako je dodao, o seksualnom i reproduktivnom zdravlju obučeno je 18 srednjoškolaca iz šest crnogorskih gradova.

“Ti obučeni srednjoškolaci, kasnije su realizovali ukupno 24 radionice u svojim školama. Oni su, tom prilikom, prenijeli znanje o seksulanom i reproduktivnom zdravlju, polno prenosivim bolestima, seksualnosti i rodu, nekim psihološkim refleksijama seksualnog i reproduktivnog zdravlja”, naveo je Andrijašević.

Prema njegovim riječima, svi koji su prošli obuku i koji su prisustvovali vršnjačkim radionicama, pokazali su intersovanje da saznaju više o polno prenosivim bolestima i seksualnom i reproduktivnom zdravlju.

“Veoma su zainteresovani za kondome i ostala kontraceptivna sredstva, samim tim što izgleda imaju malo prilike da se sa tim susretnu i da o tome nešto više nauče od provjerljivih izvora. Zaključak je da o tome dosta čitaju na internetu, a postoji određena odbojnost da se o tome razgovara u školi, sa roditeljima, ili sa stručnim licima, odnosno zdravstvenim radnicima”, istakao je Andrijašević.

On je kazao da se predmet Zdravi stilovi života izučava u starijim razredima osnovne škole i prvom i drugom razredu Gimnazije, navodeći da u populacionim savjetovalištima koji funkcionišu u okviru domova zdravlja, mladi mogu da od stručnih lica saznaju ono što ih zanima.

“Dakle, postoje određeni mehanizmi, kada su u pitanju zdravi stilovi života i prije svega seksualno i reproduktivno zdravlje, ali mladi ih malo koriste. Tako da ćemo mi i dalje nastojati da promovišemo te mehanizme i alate, ali i da unaprijedimo same alate s obzirom da nisu na dovoljno visokom nivou”, ocijenio je Andrijašević.

Podgoričanin Dejvid Sejdović, kazao je da je potrebno da država obrazovanje stavi na prvo mjesto i da se u svim školama uvede predmet seksulano obrazovanje.

“Današnja omladina, nema dovoljno infrmacija, kada je riječ o intimnom druženju. Većina mladih se danas upoznaju putem socijalnih mreža i mislim da bi im trebalo bolje objasniti na koji način mogu da se zaštite”, rekao je Sejdović.

Učenik drugog razreda Srednje stručne škole “Sergije Stanić”, kazao je da se mladi, o seksualnom zdravlju, uglavnom, informišu na internetu.

“Do informacija, najčešće dolazimo putem interneta, što nije dobro za društvo”, rekao je učenik.

Srednjoškolac kojeg smo sreli, kazao nam je da zna da je za siguran seksualni odnos važno koristi kondnme, ali da je mlade sramota da ih kupe.

Osmanaestogodišnja Jelena kazala je da je u osnovnoj školi imala predmet Zdravi stilovi života, ali da u srednjoj školi profesori ne pričaju o seksualnom zdravlju.

“Jer vjerovatno, profesori misle da mi, koji smo već punoljetni imamo neko znanje o tome. Mada danas se mladi informišu putem interneta, ili možda nekih knjiga i ipak se snalazimo dobro”, rekla je Jelena.

Sugrađanka Zdenka smatra da je stvar kućnog vaspitanja da li će neko kupiti kondom ili ne.

“To je stvar ophođenja roditelja prema djeci, razgovora o prvom seksulanom iskustvu. Sve zavisi od sredine iz koje potiču mladi. U svakom slučaju oni međusobno razgovaraju i dobijaju potrebne informacije i sve im je dostupno. Ali u školama treba poraditi još na tome”, ocijenila je Zdenka.

Usvajanje Zakona o građanskom partnestvu nije bitno samo za LGBT zajednicu, već i za parove različitog pola koji ne žele da žive u vanbračnoj zajednici i uđu u brak, a koji nemaju prava kao ostali čije su zajednice pravno prepoznate.

To je ocijenio predsjednik Upravnog odbora organizacije Kvir Montenegro, Danijel Kalezić, podsjećajući da je Vlada formirala Radnu grupu za izradu Zakona o građanskom partnerstvu i da očekuje u narednom periodu intenzivniji rad na tom aktu.

„Građansko partnerstvo je zakonom uređena zajednica porodičnog života dvije osobe, sklopljena pred nadležnim tijelom u skladu sa odredbama zakona koji ga uređuje“, objasnio je Kalezić.

On je rekao da zbog nepostojanja Zakona o građanskom partnerstvu, LGBTIQ osobe nemaju prava da legalno posjete svoje partnere u bolnici i dobiju informaciju o njihovom zdravstvenom stanju ukoliko budu hospitalizivani.

“Ne možemo ostvariti pravo na zdravstvenu zaštu po osnovu osiguranja našeg partnera ili partnerke, ukoliko jedan od partnera premine, drugi ne može naslijediti penziju. Ne možemo naslijediti ni imovinu u slučaju smrti partnera, jer sve što stičemo tokom života pravno nije prepoznato kao zajednička imovina“, kazao je Kalezić.

Prema njegovim riječima, LGBT osobe bez Zakona o građanskom partnestvu ne mogu formalno udružiti mjesečna primanja i na taj način ostvariti bolje uslove za dobijanje kredita za kupovinu stana.

Kalezić je ukazao na istraživanje koje je Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) sproveo prošle godine za potrebe Kvir Montenegra i Juventasa, a koje je pokazalo da bi 65 odsto crnogorskih poslanika glasalo za zakon koji omogućava LGBTI osobama registrovanje istopolnog partnerstva sa nekim obimom prava sličnim onim koji proističu iz braka.

On je podsjetio da su se zahtjevi organizatora Montenegro Prajda prethodne dvije godine, između ostalih, odnosili na usvajanje Zakona o građanskom partnertsvu.

„Kvir Montenegro i Juventas će u narednim danima intenzivirati kampanju za usvajanje Zakona o građanskom partnerstvu, započetu u okviru projekta "Doprinos unapređenju kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori", tokom koje će široj javnosti približiti značaj usvajanja tog akta ne samo za LGBT zajednicu, već i za osobe različitog pola“, zaključio je Kalezić.

 

 

 

Gojaznost kod djece je jedan od najozbiljnijih zdravstvenih izazova današnjice, a osim što dovodi do dijabetesa i drugih hroničnih oboljenja, skopčana je i sa psihičkim problemima.

To je, u razgovoru za Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore (CIN-CG), ocijenila šefica Svjetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori Mina Brajović. Ona kaže da su prekomjerna kilaža i gojaznost ključni rizici za nastanak hroničnih oboljenja – dijabetesa, kardiovaskularnih oboljenja i kancera. Te bolesti su vodeći uzroci umiranja i invaliditeta u Evropi, pa i u Crnoj Gori.

“Gojaznost tokom djetinjstva tijesno je povezana sa nizom problema tipa gastrointestinalni, muskuloskeletalni i ortopedski, apnea, kardiovaskularni i dijabetes tip 2. Štavise, emotivni efekat prati problem gojaznosti. Ne treba zaboraviti, gojaznost u djetinjstvu često je skopčana sa depresijom, stigmatizacijom, neadekvatnom socijalizacijom i lošim rezultatima u školi. Naučni dokazi upozoravaju da gojaznost u djetinjstvu povećava rizik gojaznosti, prijevremene smrtnosti i invaliditeta u zrelom dobu”, ističe Brajović.

rajović je odgovorila CIN-CG da je ključni uzrok i okudač problema prekomjerne kilaže i gojaznosti neravnoteža između unijetih i utrošenih kalora.

“U velikoj mjeri ovo je posljedica i promjena u pogledu tipa i vrste hrane koja je dostupna, koja se promoviše djeci i koju mogu da priušte. Dešava se jedan zabrinjavajući proces širom svijeta, koji karakteriše povećani unos namirnica visoke kalorijske vrijednosti, sa visokim sadržajem masti, šećera i soli, a u principu su siromašne vlaknima, vitaminima, mineralima…”, ističe Brajović.

Ona kaže da je primjetno i da su djeca i adolescenti sve manje fizički aktivni, provodeći vrijeme pred ekranima računara, tableta i pametnih telefona.

“Djeca su sve više “pametna”, a gojazna. Nedovoljno su fizički aktivna. Iako nasljedni faktor nije zanemarljiv, ipak su dominantni uticaji spoljašne sredine”, zaključuje Brajović.

Prema podacima Akcionog plana za ishranu i bezbjednost hrane Crne Gore 2010-2014, tri četvrtine djece i adolescenata uzrasta između sedam i 19 godina imalo je zdravu, a 21,2 odsto prekomjernu težinu.

Iz Instituta za javno zdravlje, međutim, kažu da su nepravilne navike u ishrani konstatovane kod velikog broja djece. Tako je samo 49,4 odsto djece i adolescenata redovno pilo mlijeko. Dnevni unos svježeg voća prijavilo je 41,5 odsto djece koja idu u školu, a znatno manje u ruralnim područjima, njih 34,7 odsto. Svježe povrće svakog dana jede nešto više od trećine ispitane djece.

Iz Centra za zdravstvenu ekologiju Instituta za javno zdravlje kažu da gojazna djeca često imaju povišene vrijednosti krvnog pritiska ili masnoća u krvi. I oni potvrđuju da gojazna djeca u životu ranije i češće obolijevaju od hroničnih bolesti kao što su kardiovaskularne, karcionom, moždani udar, hipertenzija… Naglašavaju i da nepravilna ishrana može da rezultira i pretjerano niskom tjelesnom masom, razvojem anemije zbog nedostatka gvožđa i uopšte smanjenom otpornošću organizma.

Veliki broj roditelja i djece sa različitim problemima vezanim za nepravilnu ishranu posjetio je Ambulantu za ishranu Instituta za javno zdravlje, koja radi godinama. Iz Instituta kažu da se najčešće javljaju stručnjacima zbog gojaznosti i dodaju da se primjenjuje individualan pristup – svako dijete dobije savjete prilagođene uzrastu, zdravstvenom stanju i načinu života.

Tema gojaznosti među roditeljima otvara velike rasprave, a nerijetko i prepirke, pa se pokazalo da imaju oprečne stavove više nego u okviru bilo koje druge teme.

To kažu u Udruženju roditelji i poručuju kako su primijetili da kao roditelji nijesu dovoljno svjesni koliko su djeca svakodnevno izložena neadekvatnim namirnicama i koliko treba uticati na promjenu loših navika.

“Ako odete do bilo koje škole, u toku odmora, dovoljno će biti da pogledate šta djeca jedu za užinu. U školama se nalaze automati sa gaziranim pićima, grickalicama… Oko škola ili u njima su prodavnice koje nude razne nezdrave proizvode. Zaista smatramo da je neophodno, kako zbog gojaznosti tako zbog sveukupnog zdravlja djece, da učinimo nešto konkretno da se situacija promijeni”, kaže Kristina Mihailović iz Udruženja.

Ona ističe da su od Instituta za javno zdravlje tražili da se uključe u definisanje jelovnika đačke užine u Podgorici, koja je jedino u tom gradu organizovana, da bi djeci mogli da pošalju poruku šta i kako treba da jedu.

“Jesu napravljeni pomaci u kvalitetu te užine, ali vjerujemo da ima još dosta mjesta za unaprjeđenje. A sve to može da se očekuje onda kada država bude odlučila da joj je to priorotet i kada bude obezbijedila novac za te svrhe. Nama se čini da se o tome za sada ni ne razmišlja”, zaključuje Mihailović.

Ne preskakati doručak nego slatkiše

„Doručak treba da se komponuje od energetski bogatih i lako svarljivih namirnica iz grupe integralnih žitarica punog zrna i mliječnih napitaka sa dodatkom lako svarljivih animalnih bjelančevina (jaje, sir, ćureća šunka) i vidljivh masti („soft“ margarin, mladi kajmak) uz dodatak svježeg voća i povrća“, ističu iz Instituta za javno zdravlje. To, kako kažu, treba posebno naglasiti starijoj školskoj populaciji koja najčešće iz želje da se ne udeblja preskače doručak, ne znajući da će za njihovo varenje i prijepodnevne aktivnosti biti utrošeno više energije nego što je kalorijski kapacitet tih namirnica. Iz Instituta poručuju da bi djeca trebalo svakodnevno da konzumiraju kuvani obrok od povrća i mesa za ručak, koji uglavnom ne vole i radije ga zamijene sendvičom.

Djeca školskog uzrasta bi trebalo da imaju pet obroka dnevno – tri glavna i dva međuobroka, koje treba uzimati u pravilnim vremenskim razmacima. Doručak je, kažu iz Instituta, izuzetno važan obrok koji se ne smije preskočiti.

Iz Instituta poručuju da je osnovno pravilo da u dnevnoj ishrani bude zastupljena bar po jedna namirnica iz svake grupe. Kažu da osnovu ishrane čine proizvodi od žitarica, uključujući pirinač, tjesteninu i hljeb, jer su odličan izvor vitamina B i mineralnih materija. Djeci svakodnevno poručuju dosta povrća, naročito zelenog, koje je najkorisnije jesti svježe, ili bareno. Treća stepenica piramide su mlječni proizvodi, bogati bjelančevinama, dok su na samom vrhu namirnice koje imaju visok procenat masti, šećer i so i treba ih uzimati u malim količinama.

Iz Instituta poručuju da slatkiši i šećerni koncentrati ne smiju da budu samostalan obrok i u dnevnom energetskom unosu da pređu 10 odsto.

 

 

Nasilje u porodici je odnijelo još jedan mali život. Vrijeme je da svi kažemo DOSTA!

Nasilje u porodici i nasilje nad bilo kim nije privatni problem. Njegove posledice su  razorne za pojedince/ke i za  društvo u cjelini. Nasilje stvara nasilje. Svi smo dužni da reagujemo i da zajedno učinimo da nasilja bude manje.

Ne žmurimo pred nasiljem u porodici, pred nasiljem nad ženama i djecom. Reagujmo! Ali ne nasiljem na nasilje. Prijavimo, podržimo i zaštitimo žrtve, istražimo, procesuirajmo i strožije nego do sada - kaznimo.

Mi, građani i građanke treba da prijavimo nasilje i pošaljemo snažnu poruku da smo društvo koje neće tolerisati nijedan oblik nasilja.

Tražimo od institucija da na svaku prijavu nasilja, posebno kada su djeca žrtve i svjedoci nasilja, reaguju u skladu sa principima hitnosti, poštovanja ljudskih i dječjih prava i radom u najboljem interesu žrtava. Tražimo sistem koji će zaštititi  žrtve nasilja i na koji se građani i građanke mogu osloniti. Tražimo strožije kazne za nasilje i pozivanje nasilnika na odgovornost!

Tražimo odgovornost za nesavjesno postupanje predstavnika institucija!

Kao organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava i zaštitom žena i djece od nasilja tražimo podršku građana i građanki za njihovo još snažnije zagovaranje, unaprjeđenje i poštovanje.

Na nasilje odgovorimo primjenom zakona, a ne nasiljem. Samo na taj način prenosimo poruku da je nasilje neprihvatljivo.

Sačuvajmo život – reagujmo!

Ne okrećimo glavu – prijavimo nasilje!

Institucije, odlučnije reagujte. Zastitite žrtve nasilja, zaštitite  djecu!

Tražimo strožije kazne za nasilje u porodici i nasilje nad ženama i djecom!

 

Nevladine organizacije (NVO) Juventas i Centar za monitoring i istraživanje (CeMI), dostavile su Ministarstvu zdravlja predloge amandmana i komentare na novi Nacrt zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda..

Iz CeMI-ja i Juventasa su podsjetili da je Ministarstvo zdravlja krajem prošle godine pripremilo Nacrt zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda, kojim je predviđena zabrana pušenja u javnim i radnim prostorima, dok su za nepoštovanje zabrane predviđene kazne od 30 do hiljadu eura.

“Predloženi Nacrt predstavlja unapređenje u odnosu na aktuelni Zakon o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda. Posebno je pohvalno što se predloženim članom 75 van snage stavljaju sporni članovi Zakona o taksama na upotrebu duvanskih proizvoda i elektroakustičnih i akustičnih uređaja u ugostiteljskim objektima, a koji su djelimično poništavali dejstvo aktuelnog Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda iz 2012. godine”, saopštili su iz Juventasa i CeMI-ja.

Iz tih NVO su podsjetili da su prije pola godine uputile inicijativu za ponovno uvođenje zabrane pušenja u zatvorenim prostorijama, što je i uvršteno u Nacrt.

Novode da je 28 predatih predloga i komentara za izmjenu i dopunu Nacrta novog zakona u usklađeno sa Okvirnom konvencijom Svjetske zdravstvene organizacije, Direktivom Evropskog parlamenta i Savjeta o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duvanskih i srodnih proizvoda.

“Predlozima koje smo dostavili predviđeno je uvođenje detaljnih instrukcija o veličini znakova, broju telefona ili veb lokaciji za prijavljivanje kršenja zakona kao i zabrani svih oblika oglašavanja, promocije i sponzorstva, kao što su sponzorisanje nekih vrsta aktivnosti ili organizacija od strane duvanske industrije”, kazali su iz Juventasa i CeMI-ja.

Prema njihovim riječima, značajno je zabraniti prikazivanje duvanskih proizvoda u maloprodajnim objektima, a ne samo ograničiti prikaz na mjestu koje nije dostupno potrošačima.

“Zabrana prikazivanja duvanskih proizvoda na mjestu prodaje se primjenjuje u mnogim zemljama, uključujući nekoliko evropskih i pokazuje dobre rezultate, posebno u odnosu na prevenciju upotrebe duvana kod djece i mladih”, objasnili su iz Juventasa i CeMI-ja.

Oni su kazali da zabrinjava podatak da je 25 odsto svih privremenih spriječenosti za rad povezano sa pušenjem, koje, kako su rekli, u strukturi prijevremene smrti, učestvuje sa 50 odsto.

“Nadamo se da će se zaustaviti tendencija rasta učešća pušenja u prijevremenom mortalitetu, adekvatnom primjenom novog Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda, odnosno smanjenjem učestalosti pušenja”, naveli su iz CeMI-ja i Juventasa.

Prema posljednjem istraživanju Instituta za javno zdravlje, kako su podsjetili, broj pušača u Crnoj Gori, u posljednjih pet godina, porastao je za 4,4 odsto.

“Istraživanje je pokazalo da u Crnoj Gori puši 35,4 odsto stanovnika, dok je u 2012. godini taj procenat iznosio 31 odsto”, rekli su iz su iz CeMI-ja i Juventasa.

U tim NVO smatraju da će se adekvatnom i nedvosimslenom primjenom novog Zakona o ograničavanju duvanskih proizvoda unaprijediti opšte zdravlje crnogorske populacije.

“U dosadašnjem periodu je implementacija Zakona, kojim se uspostavlja kontrola nad upotrebom duvana, bila sistemski opstruirana”, zaključili su iz CeMI-ja i Juventasa.

 

 

 

pismo11 NVO (Akcija za ljudska prava, Centar za građansko obrazovanje, Centar za istraživačko novinarstvo, Centar za monitoring i istraživanje CeMI, Centar za žensko i mirovno obrazovanje ANIMA, Centar za ženska prava, Institut Alternativa, Juventas, Mreža za afirmaciju nevladinog sektora MANS, Sigurna ženska kuća i Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore) je danas uputilo pismo predsjedniku Vlade Crne Gore, g. Dušku Markoviću, i potpredsjedniku Vlade i ministru pravde, g. Zoranu Pažinu, kojim se apeluje na njih da obezbjede uslove za djelotvoran rad Komisije i obavještavanje javnosti o tom radu.

Predloženo je da Vlada objavi izvještaje Komisije i obavijesti javnost da li su ti izvještaji sa preporukama upućeni državnom tužilaštvu i Upravi policije, da li se počelo sa primjenom preporuka i da li su ostvareni bilo kakvi rezultati, kao i da Vlada obezbijedi da Uprava policije i Ministarstvo unutrašnjih poslova Komisiji dostavljaju dokumentaciju bez zatamnjivanja ličnih imena.

U pismu je istaknuto da je djelotvoran rad komisije, kao i redovno obavještavanje javnosti o rezultatima tog rada u opštem interesu poštovanja ljudskih prava i unaprjeđenja povjerenja u rad Vlade Crne Gore i drugih državnih organa.

Pismo upućeno predsjedniku i potpredsjedniku Vlade i ministru pravde dostavljamo u prilogu. Pismo_11_NVO.pdf

romiU četvrtak 23.11.2017. godine, u sklopu projekta “Promocija i zaštita ljudskih prava Roma/kinja, Egipćana/ki i ostalih ranjivih grupa” koji implementira organizacija Help sa partnerima na projektu – Romskim obrazovnim fondom, Crvenim krstom CG i CEDEM-om, kolege Snežana Vujović, Marija Milić (Nvo Juventas) i Dijamant Pajazitaj (Help) posjetili su socijalne stanove u Kampu Konik useljene kroz raspodjelu iz 2015/16 godine. Kolege su obišle svaki stan, i sa svim stanarima ponaosob razgovarale o pravima i obavezama, kulturi stanovanja i važnosti izmirenja dugova i računa za komunalije. Saslušali su i evidentirali probleme vezane za stanove i eventualne kvarove u stanovima, kao i probleme vezane za međususjedske odnose, probleme vezane za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite, posjedovanje ličnih dokumenta i slično.

U planu je održavanje radionica na temu socijalnog stanovanja za stanare novih zgrada, na kojima će se, kao i stanari ranije useljenih zgrada, informisati o pravima i obavezama vezanim za korišćenje socijalnih stanova, izboru Skupštine stanara i predstavnika koji će se zalagati za rješavanje problema u okviru svakog ulaza ponaosob. Takođe, u planu je i održavanje radionica na temu protivpožarne zaštite i reagovanja u slučaju nepogoda.

U narednom periodu, planiran je i nastavak individualnih konsultacija sa porodicama koje koriste socijalne stanove.

Projekat je finansiran od strane Evrospke unije, posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori

hiv 16 12U Akciji savjetovanja i testiranja koju je, nevladina organizacija (NVO) Juventas realizovala uz podršku Instituta za javno zdravlje, 40 osoba iz Podgorice i okruženja testiralo se na HIV i Hepatitis C u prethodna tri dana.

To je saopštila direktorka Programa direktne podrške osobama u riziku od socijalne isključenosti u NVO Juventas, Tijana Žegura, podsjećajući da je Akcija anonimnog i povjerljivog savjetovanja i testiranja treći put ove godine organizovana u prostorijama te organizacije.

„Ovakvu mogućnost testiranja je tokom protekla tri dana iskoristilo 40 osoba iz Podgorice i gravitirajućih opština, a pored osoba koje inače koriste naše usluge, na testiranje se javio i određeni broj zainteresovanih građana“, kazala je Žegura.

Ona je pojasnila da se testiranje na HIV radi na uzorku krvi iz prsta, a rezultat je gotov za 30 minuta.

„Testiranje na prisustvo virusnih hepatitisa u krvi, poput hepatitisa B i C, se radi na uzorku krvi iz vene i rezultat je gotov za par dana. Za testiranje prisustva viralnih hepatitisa tipa B i C, potrebno je donijeti uput od izabranog ljekara“, objasnila je Žegura.

U Crnoj Gori, kako je rekla, još uvijek nije omogućena upotreba testova kojima se vrši testiranje uzorka pljuvačke na prisustvo tih infekcija, čime bi se, kako smatra, povećao broj onih koji bi se testirali.

„Na ovaj način bi se mogla obezbijediti potpuna anonimnost prilikom testiranja na prisustvo HIV-a i virusnih hepatitisa tipa B i C u organizmu. Ovakav vid testiranja je najpotrebniji onima koji su u povećanom riziku od infekcije HIV-om i stoga je naophodno da na polju obezbjeđivanja uslova za upotrebu oralnih testova radimo i mi iz NVO i predstavnici vladinog sektora“, ocijenila je Žegura.

Ona smatra da je od vitalnog značaja organizovati što veći broj aktivnosti testiranja u zajednici.

„Ne samo kako bi se naši sugrađani testirali i saznali da li imaju neki od ovih virusa u krvi, već i kako bi se skrenula pažnja na sve veću stopu prenosa ovih infekcija u našoj državi. Problem, koji je sve vidljiviji u posljednjih nekoliko godina, je kompleksan i povezan je sa ponašanjem pojedinca, ali i sa društvenim stavovima i običajima“, smatra Žegura.

S obzirom da se infekcije prenose nezaštićenim seksulnim odnosima, smatra da je vrlo važno da roditelji počnu pričati sa djecom o sigurnom seksu i upotrebi kondoma, a tu tematiku, kako je kazala, na odgovarajući način treba obrađivati u osnovnim i srednjim školama.

„Sa druge strane, potrebno je informisati mlade koje sve rizike nosi tetoviranje i stavljanje pirsinga u nesterilnim uslovima, te da na taj način može vrlo lako doći do infekcije krvlju prenosivim virusima. I u ovom segmentu je potrebno da roditelji budu na prvom mjestu informisani, te da otvoreno razgovaraju sa svojom djecom i pruže podršku u ovakvim situacijama“, istakla je Žegura.

Ona smatra da je potrebno ojačati preventivne servise u zajednici, na čemu se, kako je kazala, intezivno radi u saradnji sa Ministarstvom zdravlja.

Žegura je podsjetila da je anonimno i povjerljivo testiranje na HIV, bez zdravstvene knjižice, uputa i davanja ličnih podataka moguće uraditi svakog ponedjeljka i utorka od 16 do 20 sati u Savjetovalištu za dobrovoljno i povjerljivo savjetovanje i testiranje na HIV pri Institutu za javno zdravlje Crne Gore.

JUVENTAS

requires

International consultancy

for the provision of technical expertise for the development and implementation of needs assessment for the members of NGO network for protection children from violence

(as part of UNICEF-EU partnership “Protecting children from violence and promoting social inclusion of children with disabilities in Western Balkans and Turkey - IPA 2015”)

 

 

Minimum Requirements:

 • Advanced university degree in political/social science (or other relevant field);
 • Experience in conducting organizational assessments and development of strategic documents;
 • Experience in development of questionnaire/survey related to needs assessment;
 • Knowledge of relevant international standards and research in the areas of the protection of children from violence;
 • Familiarity with functioning and policy situation about civil society organizations in Montenegro;
 • Excellent command of local language (both spoken and written), while fluency in both local language and English will be considered as an asset;
 • Strong communication skills;
 • Excellent writing skills.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

The Terms of Reference for the consultancy position can be found here: ToR Juventas .docx

If you are a dynamic person who would like to contribute to delivering of long-lasting, positive changes in development of Montenegrin CSOs, please apply with a cover letter, CV, proposed methodology and financial offer by email or fax quoting the position “Technical expertise for the development and implementation of needs assessment” to the following address:

Fax: +3820657098

Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

      Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Closing date for applications is 19th December 2017 by 12:00 noon.

Only short listed candidates will be contacted for an interview.

JUVENTAS

requires

International consultancy

for the provision of technical expertise for the creation of

Training course Program for staff of Children’s Home “Mladost” regarding peer violence

(as part of UNICEF-EU partnership “Protecting children from violence and promoting social inclusion of children with disabilities in Western Balkans and Turkey - IPA 2015”)

 

 

Minimum Requirements:

 • Advanced university degree in social work, psychology, pedagogy or other relevant field;
 • At least 7 years of experience and expertise (including practical) in the area of protection of children from violence in institutional care;
 • Through knowledge of relevant international standards and research in the areas of alternative care, deinstitutionalization and the protection of children from violence;
 • Familiarity with the social and child  care system reform in Montenegro;
 • Familiarity with procedures for program accreditation by the Institute for Social and Child Protection of Montenegro;
 • Excellent command of local language (both spoken and written), while fluency in both local language and English will be considered as an asset;
 • Previous experience in creating trainings on peer violence;
 • Strong communication skills;
 • Excellent writing skills.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

The Terms of Reference for the consultancy position can be found on the website www.juventas.co.me, ToR_Juventas_final.docx

If you are a dynamic person who would like to contribute to delivering of long-lasting, positive changes for Montenegro’s children, please apply with a cover letter, CV, and financial offer by email or fax quoting the position “Training course program regarding peer violence” to the following address:

Fax: +3820657098

Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

      Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Closing date for applications is 7th December 2017 by 12:00 noon.

Only short listed candidates will be contacted for an interview.

U Crnoj Gori je potrebno unaprijediti socijalne usluge i intervencije, koje će imati uticaja na smanjenje nezaposlenosti mladih, ocijenio je programski menadžer u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori, Miguel Magro Gomez.

On je, na nacionalnom treningu "Standardi i vodiči u radu sa mladima u riziku", koji je NVO Juventas organizovala u okviru projekta “Osnaživanje mladih u riziku od socijalne isključenosti”, koji se sprovodi na području Zapadnog Balkana, a koji je podržala Evropska Unija, podsjetio da je u izvještaju Evropske komisije za Crnu Goru 2016. godine istaknuto da je zabrinjavajuća visoka stopa nezaposlenosti, „što pokazuju i najnoviji podaci“.

„Posebno su ugroženi mladi, oni koji su sučeni sa marginalizacijom. Zbog toga je potrebno da unaprijedimo socijalne usluge i intervencije, koje će imati uticaja na smanjenje nezaposlenosti. Usluge u oblasti zdravlja, edukacije, socijalne zaštite i pravne pomoći su takođe potrebne“, kazao je Gomez u PR Centru.

Nevladine organizacije, kako je kazao, ostaju glavni provajderi socijalnih usluga u Crnoj Gori.

„Prema Institutu Alternativa u 2013. godini imali smo 284 sociajlnih servisa na raspolaganju za 27 hiljada korisnika, mnogi od njih su bili djeca i mladi, a 80 odsto pružalaca usluga su NVO. Zbog toga je važno da im se pruži podrška za konstantno unapređenje kapaciteta“, pojasnio je Gomez.

Izvršna direktorica NVO Juventas, Ivana Vujović, kazala je da se projektom želi pružiti podrška NVO u regionu, koje pružaju usluge djeci i mladima u riziku.

„Tokom sljedeće godine ćemo sa partnerima regionalno distribuirati oko 210 hiljada eura, kroz šemu podgrantova. Grantovi će biti namijenjeni onim NVO-ima koje se pridržavaju standarda kvaliteta i rade u najboljem interesu djece i mladih“, pojasnila je Vujović.

Ona je istakla da se godišnje registruje oko 300 djece kao počinilaca krivičnih djela, napominjući da ni za njih ni za članove njihovih porodica nije dovoljno razvijen funkcionalan sistem socijalne zaštite.

„Reforma maloljetničkog pravosuđa je donijela značajne novine, uvodeći vaninstiucionalne, alternativne mjere i jačajući ulogu stručnih službi pri pravosudnim organima kao i centara za socijalni rad. Ipak, u cilju prevencije kriminaliteta, te rehabilitacije i resocijalizacije djece i mladih u sukobu sa zakonom centri za socijalni rad, škole, zdravstvene ustanove i NVO treba da preuzmu značajniju ulogu“, smatra Vujović.

Mladima na izdržavanju kazne zatvora, kako je ocijenila, vrijeme provedeno u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija nije dovoljno konstruktivno osmišljeno, a kako je rekla, nedostaju i usluge podrške po izlasku.

Vujović je istakla da se, najmanje 30 odsto djece i mladih Roma, uzrasta od 15 do 30 godina, suočava sa nepismenošću a, kako je kazala, i pored postojanja olakšica za poslodavce, većina Roma je nezaposlena.

„Prema istraživanju Ministarstva za ljudska i manjinska prava iz 2016. godine, nezaposleno je 83% Roma i Egipćana. U pomenutom istraživanju navodi se da 40% Roma i Egipćana vlastito zdravstveno stanje procenjuje kao loše ili veoma loše“, navela je Vujović.

Ona je kazala da nije zanemarljiv broj NVO koje na veoma kvalitetan način pružaju usluge djeci i mladim Romima u Crnoj Gori, ali se, kako je rekla, suočavaju sa stalnim problemom održivosti programa koje pokreću i koji se pokazuju uspješnim.

Vujović je saopštila da je potrebno ojačati ulogu NVO koje pružaju podršku djeci i mladima bez roditeljskog staranja, napominjući i da su servisi za djecu i mlade ulice veoma limitirani.

„Gotovo da ne postoje servisi za djecu ulice koja nemaju legalan boravak u Crnoj Gori. Posebno je vidljiv problem velikog broja registrovane djece koja prose, te nedostatka usluga dnevnog i noćnog prihvata, i pored snažnog zagovaranja NVO da se problemu sistemski pristupi“, objasnila je Vujović.

Za djecu i mlade koji koriste psihoaktivne supstance, kako je kazala, od posebnog je značaja postojanje usluga u zajednici koje su stalnog karaktera i dostupne u svim opštinama.

„Kada su u pitanju djeca i mladi koji žive u porodicama sa istorijom sukoba sa zakonom i/ili bolesti zavisnosti ne postoje ni statistički podaci, ni servisi podrške posebno usmjereni ovoj grupi. Jedino ih lokalni planovi akcija za socijalnu inkluiziju jednog broja opština pepoznaju kao grupu u stanju socijalne potrebe i s tim u vezi predviđaju konkretne aktivnosti“, navela je Vujović.

Konsultantkinja Katarina Mitić, kazala je da u projektu osim Crne Gore učestvuju Makedonija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Srbija i Kosovo.

„U projektu prvenstveno učestvuju NVO, koje međutim ne bi mogle dovoljno da urade bez saradnje sa vladinim institucijama i organizacijama. Kroz partnerstvo i doprinos svih učesnika organizacija civilnog društva, iz šest zemalja regiona, kreirani su zajednički standardi za obezbjeđenje socijalnih usluga“, objasnila je Mitić.

Standardi, kako je pojasnila, predstavljaju korisna i praktična uputstva, daju moralnu snagu, ali omogućavaju i razumijevanje.

„Pomažu da definišemo i razmijemo koncepte i osnovne pojmove na isti način, da se dogovaramo o načinu na koji ćemo ih pratiti i sprovoditi, kako ćemo mjeriti postignuće. Samim tim, konstantno radimo na unapređenju kvaliteta usluga za krajnje korisnike“, navela je Mitić.

alma 3U Crnoj Gori je, prema nezvaničnim podacima, ove godine registrovano 20 novih slučajeva HIV infekcije, od čega je sedmoro već u fazi bolesti saopštila je generalna direktorica Direktorata za zdravstvenu zaštitu u Ministarstvu zdravlja, Alma Drešević.

Ona je, povodom 1. decembra Svjestkog dana borbe protiv HIV/AIDS-a, kazala je da je Crna Gora prva država u istočnoj Evropi i u centralnoj Aziji, koja ima preventivni servis socijalnog ugovaranja.

“Naredne godine će biti 125 hiljada od strane naše države za ove preventivne servise, biće još 50 hiljada za bolesti zavisnosti i za mentalno zdravlje. To će biti ukupno 175 hiljada. Plus, od Global Fonda ćemo naredne tri godine imati po 185 hiljada godišnje”, rekla je Drešević u intervjuu za PR Centar.

U narednom periodu je, kako je kazala, najveći izazov obezbijediti održivost servisa, odnosno drop in centara, koji se bave prevencijom HIV infekcije i koji omogućavaju bolji život onima koji žive sa HIV-om.

Drešević je kazala da prema nezvaničnim informacijama, ove godine ima 20 novih slučajeva HIV infekcije, a od toga je, kako je pojasnila, sedmoro već u fazi bolesti.

Da bi se osobe koje žive sa HIV-om integrisale u društvo, potrebno je, kako je rekla, znanjem se boriti protiv stigma i diskriminacije.

“Osim HIV-a, na isti način se prenosi hepatit B i hepatit C, s tim što je mnogo lakše dobiti hepatit B i hepatit C, nego HIV. Poznato je da je potrebna jako mala količina krvi da bi se dobio hepetit B, pa nemamo stigma prema osobama koje boluju od hepatita B ili C”, objasnila je Drešević.

Ona je istakla da se HIV ne može prenijeti preko čaše, rukovanjem, poljupcem, preko WC šolje.

“Najčešći vid prenošenje je seksulanim putem, homoseksualnim, biseksualnim. Vrlo malo putem transfuzije, jer se vrše kontrole. Dakle, glavni put prenošenja je seksulani i putem krvi”, navela je Drešević.

Izvršna direktorica NVO Juventas, Ivana Vujović, kazala je da postoji napredak u legislativnom i strateškom okviru, i da se danas zna šta je odgovornost koje institucije, kada je u pitanju prevencija i nadzor nad HIV-om.

“Međutim, od 2015. godine, kada je Globalni fond prestao da finanisra rad NVO koje pružaju usluge prevencije osobama koje su u povećanom riziku od HIV-a, došlo je od naglog skoka broja novoinficiranih slučajeva. Imali smo alarmantnu situaciju 2015, a posebno prošle godine”, rekla je Vujović.

Da bi se sistem, kakav danas postoji, kako je navela, unaprijedio, potrebno je investirati u njega.

“Potrebno je obezbijediti uvezanost državnog i nevladinog sistema, državnog između sebe i nevladinog između sebe. Naš zdravstveni sistem reaguje onda kada se već dođe u stanje bolesti. Pored toga što je najveći broj bolesti preventabilnog karaktera u prevenciju samu se ne ulaže dovoljno ni kroz zdravstveni sistem, ni kroz sistem obrazovanja, niti kroz povezan sistem socijalne zaštite”, ocijenila je Vujović.

On je ukazala da je primijećena jasna politička volja iskazana od Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje da se podrži rad na terenu i da se prethodne i ove godine izdvoje sredstva za NVO.

“Ove godine je Ministarstvo zdravlja izdvojilo 100 hiljada eura i napravilo plan u saradnji sa Globalnim fondom da će se rad NVO podržavati u prilično optimalnom iznosu naredne tri i po godine. Sada se odgovornost za preventivne usluge dijeli između državnih i nevladinih organizacija”, istakla je Vujović.

Juventas tokom godine, kako je istakla, pruži usluge prevencije za oko 1.200 pripadnika populacije, koje su u najvećem riziku od HIV-a.

“Taj rad se sprovodi kroz terenski rad, podršku i konsultacije psihologa, socijalnih radnika, vršnjačkih edukatora. U onim godinama kada imamo konstantnu podršku imamo i konstantan rast klijenata kojima tu podršku pružamo”, objasnila je Vujović.

Ona smatra da predmet zdravi stilovi života treba da bude obavezan u svim školama, jer je, kako je kazala, u okviru toga predmeta dovoljno prostora posvećeno prevenciji HIV/AIDS-a.

“Ukoliko se na pravi način ta poglavlja obrade onda stvarno mladi dobijaju dovoljno informacija, što nažalost nije slučaj trenutno. I to pokazuju naše vršnjačke edukacije”, pojasnila je Vujović.

Prema njenim riječima Savjetovališta za HIV nalaze se u osam Domova zdravlja u Crnoj Gori u kojima se, kako je rekla, može uraditi testiranje.

“Naš savjet je da i ukoliko ne postoji strah i potreba da se uradi test na HIV, da mladi posjete savjetovalište, jer će im edukovani savjetnici dati informacije kako da se zaštite od HIV-a. To je možda jedna od najboljih adresa za dobijanje provjerenih informacija”, kazala je Vujović.

Specijalista socijalne medicine iz Instituta za javno zdravlje, Aleksandra Marjanović, saopštila je da je prema podacima, u Crnoj Gori do kraja 2016. godine bilo 227 registrovanih osoba sa HIV-om i AIDS-om.

„Od toga je 49 osoba preminulo, 104 osobe imaju razvijenu formu bolesti ili AIDS, a ostali su HIV pozitivni. Ono što nas raduje je da je povećan broj osoba koje imaju HIV infekciju, što znači da dolaze rano da se testiraju. Znatno je veći broj muškaraca, a 85 odsto slučajeva HIV/AIDS-a je nastalo seksualnim putem“, pojasnila je Marjanović.

Ona je kazala da broj testiranja i dolazaka na povjerljivo savjetovanje pokazuje stabilan rast tokom godina.

„Ali ni približno nije onako dobar kako bi mi željeli. Za sada Crna Gora spada u grupu zemalja sa veoma malim brojem osoba koje dolaze na dobrovoljno testiranje. Veoma rijetko i zdravstveni radnici upućuju na testiranje na HIV“, istakla je Marjanović.

Visokopotentna anti-retrovirusna terapija, kako je pojasnila, omogućava da osoba, ako na vrijeme sazna da ima HIV infekciju, vodi kvalitetan i zdrav život.

„Kod osobe koja kontroliše svoju infekciju i uzima anti-retrovirusnu terapiju broj virusnih kopija u perifernoj krvi pada ispod nivoa mjerljivosti i ta osoba onda ne može da prenese infekciju. To znači da rano otkrivanje HIV infekcije na neki način predstavlja preventivnu mjeru širenju HIV infekcije“, objasnila je Marjanović.

Problem nastaje, kako je kazala, kada osobe koje nisu svjesne da bi mogle da imaju infekciju ne mijenjaju svoje rizično ponašanje i nesvjesno šire infekciju.

Marjanović je ukazala da je veoma važno da promotivne i preventivne poruke stalno šalju preventivni zdravstveni profesionalci, ali i ljekari koji se bave liječenjem pacijenata koji imaju HIV infekciju.

„HIV pozitivni pacijenti, koji su na kontrolisanoj terapiji, veoma često dođu kod ljekara, stomatologa i otkriju svoj status i onda budu stigmatizovani, pa čak i diskriminisani, odnosno ne ostvare pravo zbog koga su došli. Uvijek se nađu drugi razlozi zbog kojih budu odbijeni, a da to nije jasno i glasno zbog HIV infekcije. Međutim, tako jeste“, objasnila ja Marjanović.

Pacijenti sa HIV infekcijom, neželeći da budu izloženi širenju informacija i otkrivanju njihovih ličnih podataka ne upuštaju se u prijavljivanje takvih slučajeva.

„I onda kada se takvi slučajevi ne prijavljuju, kao da ne postoje. Tako da ne možemo da govorimo o diskriminaciji vezanoj za HIV status, zbog toga što nemamo slučajeva prijavljivanja diskriminacije, ali iskustveno znamo da postoje slučajevi stigmatizacije jako često i doskriminacije u pojedinim slučajevima“, navale je Marjanović.

Prema njenim riječima, napravljen je pomak u liječenju HIV pozitivnih osoba.

„Naše HIV pozitivne osobe dobijaju anti-retrovirusnu terapiju na teret Fonda, znači besplatna je terapija. U skorije vrijeme je odrađeno da pacijenti mogu da dođu na Infektivnu kliniku po recepte, na svaka tri mjeseca. Ljudi onda ne moraju da dolaze baš svakoga mjeseca i u tom smislu smo relaksirali naše pacijente“, kazala je Marjanović.

U budućnosti je, kako je kazala, potrebna bolja saradnja sa zaštitnicima prava pacijenata, kako bi se ojačali i pacijenti i porodice.  

Pristup zadovoljenju zdravstvenih potreba mladih zahtijeva usko povezivanje pružalaca usluga u svim sektorima, čime se doprinosi da zaštita zdravlja te populacije, postane snažna obaveza i odgovornost svih segmeneta društva, ocijenjeno je na okruglom stolu nevladine organizacije Juventas.

Generalna direktorica Direktorata za zdravstvenu zaštitu u Ministarstvu zdravlja, Alma Drešević, ocijenila je na okruglom stolu „Mladi i zdravstveni radnici“, da su dobro zdravlje, bezbjednost i adekvatan sistem podrške u svim segmentima, preduslov za kvalitetan prelazak u zrelo životno doba.

“Zbog toga je neophodan multisektorski pristup koji zahtijeva kordinisane i integrisane intervencije. Mladima su u periodu odrastanja potrebne prilagođene kvalitetne i specifične informacije o mogućnostima u oblasti zdravlja, kao i različite informacije od važnosti za ovu populaciju”, kazala je Drešević.

U nekim crnogorskim gradovima, kako je rekla, mladi ne posjećuju dovoljno savjetovališta, i ne koriste resurse koji im, kako je objasnila, mogu pomoći da riješe problem.

“Savjetovalište za mlade Doma zdravlja Podgorica u kojem gravitira najveći broj korisnika ovih usluga, od 2009. godine kontinuirano sprovodi edukaciju adolescenata i omladine u oblastima HIV/AIDS, zdravi stilovi života, odvikavanje od pušenja, vršnjačko nasilje, gojaznost, narkomanija, alkoholizam”, navela je Drešević.

Prema njenim riječima, kroz program edukacije u Podgorici, godišnje prođe 1.350 učenika, a individualnu pomoć zatraži 500 učenika.

“Poslije Podgorice, savjetovališta za mlade se najviše posjećuju u Kotoru, oko 180 godišnje, a najmanje na Cetinju i u Danilovgradu”, rekla je Drešević.

Prema njenim riječima, adekvatan pristup zadovoljenju zdravstvenih potreba mladih zahtijeva usko povezivanje pružalaca usluga u sektoru zdravstva, drugih sektora, nevladinih organizacija i lokalne uprave.

“Time se doprinosi da zaštita zdravlja mladih u svim njegovim aspektima, postane snažna obaveza i odgovornost svih segmeneta društva”, naglasila je Drešević.

Ona je istakla da mladi, za svoje nedoumice, često traže rješenje u neadekvatnim izvorima informisanja.

“Zdravlje je najveća vrijednost svakoga pojedinca i najvažniji resurs svakoga društva. Iako ne možemo da utičemo na svoj genetski potencijal, možemo da izaberemo zdrav način života, što podrazumijeva aktivnu ulogu svakog pojedinca u očuvanju svoga zdravlja, odgovorno ponašanje prema sebi, drugima i životnoj sredini”, pojasnila je Drešević.

Saradnik na javno-zdravstvenim projektima u NVO Juventas, Jovan Dašić, neveo je da u Crnoj Gori postoji 18 savjetovališta za mlade, napominjući da je javnost slabo upućena u njihovo postojanje i rad.

“Zbog toga se njihove usluge ne koriste u odgovarajućoj mjeri. Nažalost, djeca u riziku od socijalne isključenosti nisu obuhvaćena nijednim preventivnim programom, koji bi trebalo biti uključen u savjetovalištu za mlade, izuzimajući rad sa mladim Romima koji se sprovodi u kampovima”, kazao je Dašić.

On je dodao da savjetovališta često raspolažu limitiranim kadrovskim, materijalnim i prostornim kapacitetima što, kako je kazao, utiče na kvantitet i kvalitet pruženih usluga.

“Da razvijenost i veličina opštine ipak nije ključna za uspješan rad, dokazuju odlični rezultati Savjetovališta za mlade u Andrijevici. U pojedinim opštinama, ipak imamo slučajeve da savjetovališta za mlade funcionišu samo na papiru", kazao je Dašić.

Prema njegovim riječima nedostaju detaljne smjernice za organizaciju rada savjetovališta, temeljan pristup u pripremi godišnjih planova rada, a, potrebno je, kako je kazao, unaprijediti sistem vođenje evidencija.

“Što se tiče savjetovališta za mlade mi nemamo centralizovan sistem vođenje evidencija, kada su u pitanju pružene preventivne usluge”, rekao je Dašić.

On je istakao da je potrebno opredijeliti jasan budžet za rad savjetovališta, uvesti jasan i centralizovan sistem vođenja evidencija, izraditi plan i program za djecu i mlade u riziku od socijalne isključenosti, kao i razviti programe promocije savjetovališta na lokalnom i nacionalnom nivou.

“Trebalo bi poslati instrukciju o ciljnim grupama, kako bi se obuhvatila i kategorija od 19 do 30 godina, poslati predlog za uspostavljanje saradnje sa lokalnim, državnim i nevladinim organizacijama i razviti sistem međusobnog upućivanja. Potrebno je bolje uvezeti savjetovališta sa školama i uputiti pedagoško/psihološke službe u mogućnost saradnje…”, naveo je Dašić

Direktorica Centra za promociju zdravlja u Institutu za javno zdravlje, Agima Ljaljević, ocijenila je da je promocija zdravlja veoma bitna za sve populacione kategorije, a posebno, kako je rekla, za mlade.

“Jer su mladi budućnost svakoga društva. Zemlje koje brinu o zdravstvenim sistemima i zdravstvenom stanju svoje populacije jako puno ulažu u zdravlje mladih, jer samo zdravi ljudi mogu da razmišljaju o prosperitetu i da rade na napretku jedne države”, kazala je Ljaljević.

Prema njenim riječima, zabrinjavajuće je da raste upoteba duvana, alkohola i psihoaktivnih supstanci.

“Sve veći broj mladih ljudi poseže za kockom. Postoje podaci o neadekvatnom seksualnom ponašanju, o neadekvatnoj ishrani. Sve ovo ukazuje da zaista moramo raditi na razvijanju promocije zdravlja”, istakla je Ljaljević.

Ona je navela da opada prirodni priraštaj, da se mladi sve više neadekvatno ponašaju, a, kako je kazala, morbiditetni i mortalitetni podaci su uglavnom vezani za ponašanje.

“Čak 70 odsto oboljenja koja se javljaju u populacji vezuju se za ponašanje. A naši mladi su pokazali da ne raspolažu adekvatnim vještinama koje bi bile osnovni razlog preuzimanja ponašanja koje je u skladu sa zdravljem”, objasnila je Ljajević.

Koordinatorka omladinskog programa u NVO Juventas, Marija Ružić Stajović, kazala je da istraživanja pokazuju da mali broj učenika bira predmet Zdravi stilovi života.

“Predmet je izborni za osmi i deveti razred osnovnih škola, kao i za prvi i drugi razred gimnazija, dok srednje stručne škole, kojih ima najviše, nemaju predviđen taj predmet”, pojasnila je Ružić Stajović.

Ona je istakla da je zabilježen nizak stepen znanja mladih o reproduktivnom zdravlju, uz, kako je kazala, rast broja inficiranih polno-prenosivim bolestima i rast broja zavisnika od psihoaktivnih suspstanci.

Stajović je dodala da mladi izuzetno malo koriste savjetovališta i servise koji funkcionišu u okviru domova zdravlja.

“Samim tim postoji evidentna potreba za promocijom postojećih savjetovališta i servisa, kao i samog značaja edukacije o zdravim stilovima života”, navela je Stajović.

Samostalna savjetnica u Direktoratu za mlade u Ministartvu sporta, Andrea Popović, kazala je da je nacrtom Akcionog plana za narednu godinu predviđeno da zdravlje mladih obuhvati 20 aktivnosti.

“Svakako najznačajnije od njih jesu promocija savjetovališta za mlade, sprovođenje istraživanja koja se odnose na zdravlje mladih u svim školama. Tu je i organizovanje obuka za vršnjačke edukatore, a jedna od najvažnijih stavki jeste potpisivanje memoranduma o saradnji između lokalnih samouprava, javnih zdravstvenih ustanova i omladinskih organizacija u vezi sa unapređenjem informisanja mladih o zdravlju”, najavila je Popović.

Direktorat za mlade je, kako je kazala, počeo izradu novoga Zakona o mladima, koji će, kako je dodala, omogućiti kvalitetnije finansiranje omladinskih organizacija i omladinskih projekata.

“Ono što je značajno je da smo u Nikšiću finansirali prvu teretanu za osobe sa invaliditetom i vježbalište za male i velike u Šavniku. To je sve u cilju kvalitetnijeg provođenja slobodnog vremena, kako roditelja, tako i njihove djece”, navela je Popović.

Pedijatrica i koordinatorka Savjetovališta za mlade u Domu zdravlja u Kotoru, Vesna Maćić, kazala je da preko 700 osoba godišnje posjeti Savjetovalište za mlade u Kotoru, napominjući da bi u budućoj generaciji savjetovališta bilo dobro da se odredi tim koji će se samo time baviti.

“U Savjetovalištu sada rade pedijatri koji su u svojoj ambulanti sa 50, 60 70 pregleda. Naravno da im je ovo dopunska aktivnost i opterećenje. Savjetovališta ako misle da funkcionišu kako treba moraju da budu nešto što je cjelovito. Dakle, treba da postoji neko ko bi se samo time bavio”, objasnila je Maćić.

Vršnjačka edukatorka u SMŠ „Mladost“ u Tivatu, Polina Čečina, kazala je da postoji neodgovornost mladih prema sebi, kao i prema partneru kada je u pitanju seksualno i reproduktivno zdravlje.

“Iskreno se nadam da smo našim radionicama, kako u Tivtu, tako i u drugim gradovima, uspjeli da doprinesemo edukaciji srednjoškolaca. Jer za kafom mladi govore kako su bili kod zubara ili očnog, ali nikako ne o ginekologu ili urologu. O tome se ne priča”, rekla je Čečina.

Okrugli sto je završna aktivnost projekta „Promocija populacionih savjetovališta među mladima u Crnoj Gori“, koji je finansijski podržalo Ministarstva sporta Crne Gore, tj. Direktorat za mlade.