Optimizam i energija mladih predstavljaju osnov za razvoj pozitivne snage društva, zbog čega je važno čuti njihov glas i pažljivo oslušnuti njihove potrebe, a mladi u Herceg Novom su istakli da žele bioskop, omladinski centar, kao i više kulturnih sadržaja.

Mladi su imali pitanja i o izgradnji škola, razmjeni učenika, rekonstrukciji sportskih terena, igrališta, kao i adekvatnoj saobraćajnoj signalizaciji.

Pitanja su postavljena na Omladinskom lokalnom parlamentu u Herceg Novom, koji je organizovala nevladina organizacija (NVO) Juventas u okviru Projekta „Gradovi po mjeri mladih“, uz podršku Ministarstva sporta i mladih Crne Gore.

Učenike je interesovalo kada će biti otvorena škola u Igalu, a predsjednik Opštine Herceg Novi, Stevan Katić, kazao je da je velika potreba za gradnjom škole u Igalu i da se zajednički radi na tom značajnom projektu.

„Tu je specifina situacija. Ministarstvo prosvjete se bavi pitanjem izgradnje škola. Opština je tu zaintersovana strana, koja insistira da je taj projekat završi, a da bi se on završio moraju da se obezbijede određene pretpostavke. I dalje su u toku dogovori, a nadamo se da ćemo to uskoro završiti i da će se škola u Igalu izgraditi, što prije, jer je to neophodno za brojne stanovnike Igala“, istakao je Katić.

Mnoge mlade je zanimalo da li će Herceg Novi uskoro dobiti bioskop.

Sekretarka Sekretarijata za kulturu i obrazovanje Ana Zambelić Pištalo, rekla je da su odobrena sredstva za opremanje bioskopa na Tvrđavi Forte Mare.

„Dakle, odobrena su sredstva za operamanje bioskopa, montažno, demontažno platno, pokretno gledalište, projektor. Činjenica je da bioskop nedostaje i nadamo se da će tokom narednog perioda biti dostupan svima nama“, rekla je Zambelić Pištalo.

Jedno od pitanja bilo je da li pozorišne predstave mogu da se održavaju tokom cijele godine, a ne samo tokom Praznika Mimoze. 

Zambelić Pištalo je odgovorila da je to svakako moguće i da Javna ustanova kulture Herceg Fest u planu rada za tekuću godinu, između ostalog, predviđa redovno gostovanje pozorišta kako iz Crne Gore, tako i iz regiona.

Na pitanje o mogućnosti razmjene učenika, šefica Kancelarije za međunarodnu saradnju, Simonida Kordić je rekla da postoje prilike za kontakte sa drugim sredinama, ali da je potrebna i spremnost škole da daju doprinos, a Opština je, kako je dodala, voljna da učestvuje kao posrednik.

Učenike je zanimalo i da li je planirano otvaranje Omladinskog centra namijenjenog isključivo za mlade, a samostalna savjetnica I za obrazovanje, mlade i saradnju sa NVO u Sekretarijatu za kulturu i obrazovanje, Jadranka Orlandić, kazala je da je Lokalnim planom 2020-2021 to predviđeno i da će taj centar imati šire polje djelovanja.

Učenike je interesovalo i da li će biti renoviran Sportski centar, a iz Opštine su obećali da će prvog septembra biti odigrana prva utakmica na novom parketu.

Na pitanje da li će oživjeti Park Boke, sekretar Sekretarijata za komunalne djeletnosti, ekologiju i energetsku efikansost, Aleksandar Kovačević, rekao je da je problematično to što je Park Boke privatno vlasništvo.

„Opština ulaže onoliko koliko je dijelom prenesno na nju, za sada imamo odobrenje da ga takvog održavamo. Svjesni smo da bi moglo biti bolje. Radićemo na tome, ali imamo barijeru, s obzirom da je riječ o privatnom vlasništvu. Svaka veća radnja zahtjeva saglasnost vlasnika“, kazao je Kovačević.

Savjetnik na Programu izgradnje kapaciteta OCD, institucija i medija u NVO Juventas, Jovan Dašić, istakao je da se često govori o mladima kao važnim činiocima u procesu donošenja odluka, ali da trenutno stanje u Crnoj Gori pokazuje da mladi nisu dovoljno zastupljeni u kreiranju politika, koje ih se tiču, a za to su, kako je ukazao, obično odgovorni oni koji kreiraju i sprovode omladinske politike.

„Prihvaćena inicijativa za organizovanje omladinskog parlamenta, kao i saradnja Juventasa i Opštine Herceg Novi u proteklom periodu pokazuju da je Opština spremna da se odazove na različite građanske inicijative i da čuje glas mladih“, rekao je Dašić.

Optimizam i energija mladih kada su prepoznati i podržani, kako je rekao, predstavljaju osnov za razvoj pozitivne snage jednog društva.

„Zato je jako važno da čujemo glas mladih i pažljivo oslušnemo njihove potrebe. Saradnja mladih sa donosiocima odluka treba da bude takva da mladi vjeruju i osjećaju da je prilagođena njima i njihovim potrebama“, smatra Dašić.

On je kazao da očekuje da će Opština Herceg Novi iskoristiti potencijale koje ima, kako bi se na što kvalitetniji način približila saradnji sa mladima.

„Nadamo se da će ovakav koncept učešća mladih u donošenju odluka biti njegovan kao dragocjen model omladinske participacije, posebno zbog toga što ovaj model ne zahtjeva dodatna ulaganja iz budžeta, a daje značajan doprinos progresivnom razvoju zajednice, koja je prilagođena potrebama mladih“, rekao je Dašić.

Mladi u Herceg Novom, kako je rekao, između ostalog, žele više pozorišnih predstava, bioskop, biciklističku stazu, više zelenih površina, organizovaniji gradski prevoz, organizovanije upravljanje otpadom, sportsku dvoranu, prostor na kojem bi provodili slobodno vrijeme, kao i bolju gradsku rasvjetu.

Predsjednik Skupštine Opštine Herceg Novi, Nikola Samardžić, istakao je da mladi imaju pravo da traže i dobiju odgovore na sva pitanja.

„Crna Gora i Ujedinjene nacije su potpisnice Deklaracije i konvencije o pravima djeteta, što je dokaz da je fokus cijelog svijeta na djeci“, poručio je Samardžić.

Način izbora i rad lokalnog parlamenta mladima je približio sekretar Skupštine Opštine Herceg Novi Milovan Benderać.

U okviru Projekta "Gradovi po mjeri mladih" organizoavni su omladinski parlamenti u Danilovgradu, Bijelom Polju i Herceg Novom, a mladi iz svih opština su imali slična pitanja i ukazali su na slične probleme u njihovim lokalnim zajednicama. Najviše pitanja bilo je vezano za kulturu, omadinski prostor i ekologuju.

 

 

Kreativnost i entuzijazam mladih itekako mogu da odigraju ključnu ulogu u razvoju demokratskog društva, zbog čega je veoma važno iskoristiti njihov potencijal u cilju stvaranja okruženja u kojem obrazovanje, stručnost i kreativne sposobnosti predstavljaju osnovni temelj društvenih vrijednosti.

To je saopšteno na Omladinskom lokalnom parlamentu u Bijelom Polju, koji je organizovala nevladina organizacija (NVO) Juventas u okviru Projekta „Gradovi po mjeri mladih“, uz podršku Direktorata za mlade Ministarstva sporta i mladih Crne Gore.

Savjetnik na Programu izgradnje kapaciteta OCD, institucija i medija u NVO Juventas, Jovan Dašić, rekao je da se danas mnogo govori o učešću mladih u procesu donošenja odluka.

„Međutim, i pored postojanja mehanizama građanske participacije na lokalnom nivou oni nažalost nijesu prilagođeni mladima, pa iz toga proizilazi i da se nedovoljno koriste. Kada se glas mladih ne čuje dovoljno snažno za to su uvijek odgovorni i oni koji kreiraju i sprovode politike“, ukazao je Dašić.

On je rekao da su akcije poput organizovanja lokalnih omladinskih parlamenata jedan od mogućih savremenih modela građanske participacije mladih, koji ne zahtjevaju posebna novčana sredstva iz budžeta, a u velikoj mjeri, kako je dodao, afirmišu mlade i daju im priliku da iz svoje perspektive ukažu na svoje potrebe, ali i probleme i izazove sa kojima se suočavaju.

„Ovaj događaj svima nama danas pokazuje da je Opština Bijelo Polje spremna da se odazove na različite građanske inicijative i da čuje glas mladih. Intenzivna saradnja Juventasa i Opštine Bijelo Polje u prethodne dvije godine ukazala je na spremnost Opštine da uvodi progresivne modele u funkciji razvoja lokalne samouprave“, rekao je Dašić.

Afirmisanjem mladih, kroz promociju njihove građanske participacije i pažljivim osluškivanjem njihovih potreba i zahtjeva daje se, kako smatra, značajan doprinos prevenciji napuštanja sredine od strane mladih ljudi, ali i povećanju njihovog opšteg zadovoljstva u lokalnim sredinama u kojima žive.

„Siguran sam da Opština Bijelo Polje ima dobre infrastrukturne kapacitete u različitim segmentima i veoma je važno da taj potencijal iskoristi kako bi se omladini ponudili različiti sadržaji i zadovoljile njihove potrebe. Vjerujem da će Opština ovaj model lokalnog omladinskog parlamenta primjenjivati i u narednom periodu, makar jednom godišnje, kako bi se kvalitetnije valorizovao dijalog između mladih sa jedne i donosilaca odluka sa druge strane“, poručio je Dašić.

On je rekao da Opština može značajnije pomoći rad omladinskih organizacija, učeničkih i studentskih parlamenata, omladinskih medija, omladinskih teatara, bendova, neformalnih grupa.

Predsjednica Kluba odbornika Demokratske partije socijalista (DPS) u Skupštini Opštine Bijelo Polje, Vesna Pavićević, kazala je da su mladi sadašnjost i budućnost.

„Činjenica je da su mladi temelj našeg drušva i da bez jakih mladih ljudi, obrazovanih sa razvijenim i snažnim duhom, naša budućnost nema prosperiteta. Kreativnost i entuzijazam mladih itekako mogu da odigraju ključnu ulogu u socijalnoj rekonstrukciji i razvoju demokratskog društva“, smatra Pavićević.

Veoma je važno, kako je rekla, iskoristiti svu snagu i potencijal mladih da se postigne ekonomski napredak i da se stvori okruženje u kojem obrazovanje, stručnost i kreativne sposobnosti predstavljaju osnovni temelj društvenih vrijednosti.

„Opština Bijelo Polje preduzima mnoge mjere za poboljšanje uslova za naše mlade i stvaranje boljih mogućnosti za njihovo puno angažovanje“, istakla je Pavićević.

Potpredsjednik Opštine Bijelo Polje, Nermin Bećirović, kazao je da raduje činjenica da se sve veći broj mladih interesuje za pitanja, izazove i probleme „sa kojima se zajedno susrećemo i za koje zajednički nalazimo načine da ih prevazilazimo“.

„Zakonom o lokalnoj samoupravi predviđeno je da se u Opštini vrše poslovi od neposrednog i zajedničkog interesa za lokalno stanovništvo“, pojasnio je Bećirović.

Predsjednica Učeničkog parlamenta Elektro-ekonomske škole, Jovana Pešterac, pitala je da li u Bijelom Polju može da bude više kulturnih programa za djecu i mlade.

Direktor Javne ustanove Centar za kulturu, Milko Kovačević, kazao je da će u ovoj godini biti predstava iz Crnogorskog narodnog pozorišta i da će biti besplatne za članove omladinskog parlamenta.

„Vrlo brzo ćemo imati i 3D bioskop. Mladi su nama važna, ili najvažnija publika. Ako vam sada razvijemo naviku da posjećujete kulturna dešavanja mi vas kao publiku imamo dugoročno. Korisno je vrijeme koje provodite sa roditeljima, sa profesorima, na sportskim terenima, a korisno vrijeme je i kada ste posmatrači ili učesnici kulturnih dešavanja“, rekao je Kovačević.

Jovana je kazala da omladina odlazi iz Bijelog Polja i smatra da poseban akcenat treba staviti „na nas koji smo ostali ovdje“.

Potpredsjednik Opštine Bijelo Polje, Ernad Suljević, rekao je da je činjenica da postoje migracije i da je to problem sa kojim se suočava sjever Crne Gore i zemlje u okruženju.

„Želim da vas ohrabrim i da čvrsto prenesem uvjerenje, da mi službenici lokalne samouprave ne zatvaramo oči pred ovim problemom, nego svakodnevno sagledavamo i nalazimo najbolja rješenja, kako bismo smanjili broj ljudi koji odlaze iz našeg grada. Vi, mladi, puni energije trebate ovome društvu i nemojte čekati da vas neko pogura da ostvarite cilj. Vi ste ti koji morate naći način da se nametnete društvu tako što ćete se uključiti u sve društvene procese. Uključite se u sisteme odlučivanja, a mi ćemo vam dati nesebičnu podršku“, rekao je Suljević.

Učenik Damir Crnovršanin, smatra da je bavljenje sportom veoma važno za psihu, kvalitet života i zdravlja.

„Loše stanje dvorana, školskih sala, biciklističkih staza, bazena, razlozi su zašto mladi odustaju od bavljenja sportom“, kazao je Crnovršanin.

Učenik Elektro-ekonomske škole Aldin Klapija kazao je da u Bijelom Polju nedostaje sportska infrastruktura i da je neophodan pomoćni fudbalski teren.

Predstavnik Direkcije za izgradnju i investicije, Muris Dobardžić, rekao je da je planiran fudbalski teren na terenu Otoka i da je u toku rekonstrukcija gradskog stadiona, odnosno tribina.

Učenica četvrtog razreda Gimnazije „Miloje Dobrašinović“, Lejla Crnovršanin, smatra da mladi nisu dovoljno zastupljeni u vlasti i da aktivno ne sudjeluju i ne iznose svoje stavove na javnim raspravama, debatama, okruglim stolovima.

Sekteratka Sekretarijata za lokalnu samoupravu, Saida Čikić, kazala je da se, kako bi se povećao broj mladih koji aktivno učestvuju u životu lokalne zajednice, ogranizuju okrugli stolovi, radi se na promociji volonterizma, organizuju se obuke za mlade.

„Mladi imaju priliku da se uključe u donošenje odluka kroz javne rasprave, rad mjesnih zajednica, đačke i studentske parlamente, kroz nevladine organizacije“, navela je Čikić.

Učenik Gimnazije „Miloje Dobrašinović“, Nikola Barać, istakao je da prisutno nasilje među školarcima i da je sve češća upotreba opojnih sredstava.

„Moje mišljenje je da bi trebalo da se podigne svijest o bezbjednosti u vaspitno-obrazovnim ustanovama. Da li postoji mogućnost uvođenja školskih policajaca u vaspitno-obrazovnim ustanovama? Time bi se riješila dva važna problema, odnosno policijski službenici koji čekaju šansu za posao bi je konačno dobili, a nasilje u školama bi se svelo na minimum“, rekao je Barać.

Predstavnik Sekretarijata za loklanu samoupravu, Miloš Kljajević, kazao je da je nasilje u školama i vršnjačko nasilje ozbiljan problem, kao i da postoji porast korišćenja opojnih droga i da u tom Sekretarijatu postoji kancelarija „koja se bavi ovim pitanjima i da ona u saradnji sa nadležnim instituciijama sprovodi edukativne i preventivne programe“.

Učenici su ukazali i na probleme prosjačenja djece, nedostatak školskih stomatoloških ordinacija i obaveznih stomatoloških pregleda, kao i na pitanja zaštite životne sredine.   

Lokalni omladinski parlament u Bijelom Polju organizovan je u saradnji sa Opštinom Bijelo Polje, Skupštinom Opštine, Gimnazijom „Miloje Dobrašinović“ i Elektro-ekonomskom školom.
Edukovani policijski službenici o pravima LGBTI zajednice i njihova dobra saradnja sa organizacijama civilnog sektora koje se bave zaštitom prava LGBTI osoba, mogu doprinijeti njihovom boljem položaju u društvu.

To je saopšteno tokom regionalne obuke za policijske službenike i organizacije civilnog društva sa Zapadnog Balkana "Policijsko postupanje u slučajevima krivičnih djela počinjenih iz mržnje nad LGBTI osobama", koji je organizovao Savjet Evrope.

Programska direktorica NVO Juventas, Jelena Čolaković je, tokom posjete učesnika regionalne obuke Drop in centru za LGBTI osobe, istakla je da je ista bila od velikog značaja, posebno jer je policijskim službenicima/cama i predstavnicima civilnog sektora iz regiona, kako je kazala, omogućila uvid u jedan od primjera dobre prakse i saradnje LGBTI zajednice sa Upravom policije u Crnoj Gori.

„Tokom saradnje koju smo formalno započeli još 2010. godine sa Upravom policije, nakon čega je organizovan veliki broj obuka, seminara, konferencija, ali i drugih javnih događaja od značaja za zajednicu, imali smo priliku da testiramo spremnost Uprave policije da se ovoj temi posveti na adekvatan način“, navela je Čolaković.

Ona je kazala da se saradnja uspostavljena na kvalitetnim osnovama između Uprave policije i LGBTI zajednice odražava i u činjenici da se Drop in centar nalazi na vidljivom mjestu u centru grada, te da se članovi LGBTI zajednice osjećaju bezbjednim i na toj i takvoj lokaciji.

„U više navrata je iz Uprave policije jasno stavljeno do znanja da će svi građani, bez obzira na svoju različitost, biti zaštićeni i bezbjedni u Podgorici, ali i u cijeloj Crnoj Gori. U Upravi policije imamo jednog od najvećih saveznika u nastojanjima da unaprijedimo sveopštu klimu kada govorimo o ljudskim pravima LGBTI osoba, a to se reflektuje i u činjenici da imamo i značajan broj edukovanih policijskih službenika i službenica koji su imali priliku da nas upoznaju, vide šta radimo, kao i da na neposredan način iskomuniciraju sa zajednicom sve potencijalne nedoumice“, rekla je Čolaković.

Govoreći o zajedničkim aktivnostima Uprave policije i LGBTI zajednice, Čolaković je pojasnila da se pored rada na politikama koje imaju za cilj unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori, one prvenstveno odnose na obuke i izgradnju vještina i kapaciteta policijskih službenika i službenica.

„Moramo napomenuti da smo uspostavili sjajnu saradnju sa Policijskom akademijom, gdje smo pozvani da, kao saradnici, govorimo o temama koje su važne za LGBTI zajednicu, o zabrani diskriminacije, govoru mržnje i zločinima iz mržnje. To su teme koje su od izuzetnog značaja, kako bi policijski službenici/ce imali predstavu o realnosti koju žive LGBTI osobe“, zaključila je Čolaković.

Šefica Programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici, Angela Longo, rekla je da se obuka održava u okviru projekta koji SE implementira u oblasti ravnopravnosti, sa fokusom na antidiskriminaciju.

“Ovim započinjemo regionalne aktivnosti sa policijskim službenicima sa Zapadnog Balkana, kao i sa organizacijama civilnog sektora koje se zalažu za prava LGBT zajednice. Ideja ovog projekta je da podignemo svijest i unaprijedimo borbu protiv zločina prema toj populaciji u regionu, na nacionalnom, ali I na lokalnom nivou”, navela je Longo.

Ona je poručila da bolja saradnja nevladinih organizacija i državnih institucija može doprinijeti boljoj zaštiti garantovanih prava građana.

Aktivistkinja Udruženja „Da se zna“ iz Beograda, Dragoslava Barzut, pojasnila je da je obuka održana od 18. do 20. februara za policijske službenike i aktiviste iz Albanije, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Srbije, Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

„Učestvovalo je oko 35 policijskih službenika i službenica, kao i aktivista i aktivistkinja i zajedno smo pokušali da iznađemo načine kako možemo u budućnosti da sarađujemo. Upoznali smo kolege sa primjerima dobre prakse i saradnje, koju mi u Srbiji imamo sa policijom ili Crna Gora sa policijom ovdje. Pokušali smo da mapiramo zajedničke korake za budućnost“, kazala je Barzut.

Ona je rekla da je obuka bila jedinstvena mogućnost da policijski službenici i predstavnici civilnog društva razmijene iskustva i uče jedni od drugih.

„Mogli smo na licu mjesta da detektujemo dobre i loše strane i da radimo na daljoj prevenciji slučajeva nasilja nad LGBTI osobama. Ovakva saradnja je izuzetno značajna, kako bismo u budućnosti imali što manje slučajeva nasilja, ali i kako bismo mogli da preventiramo nasilje koje se dešava toj populaciji, a čije su matrice prilično slične za čitav region“, pojasnila je Barzut.

 

Nevladine organizacije Juventas i Kvir Montenegro čestitale su Opštini Kotor na pristupanju organizaciji Rainbow Cities Network, čiji je cilj, kako je saopšteno, razmjena iskustva i znanja evropskih gradova o LGBTIQ+ politici.

 

Iz Opštine Kotor je ranije saopšteno da Rainbow Cities Network predstavlja mrežu međunarodnih gradova koji se bave LGBTIQ+ politikom.

 

„Međunarodni gradovi koji sarađuju u mreži Rainbow Cities su: Berlin (Njemačka), Bergen (Norveška), Brisel (Belgija), Dumphries i Galovej (Škotska), Ženeva (Švajcarska), Gent (Belgija), Briž (Belgija), Hamburg (Njemačka), Keln (Njemačka), Madrid (Španija), Barselona (Španija), Mexico City (Mexico), Brajton (Engleska), Minhen (Njemačka), Ljubljana (Slovenija), Torino (Italija), Bolonja (Italija), Istanbul (Turska), Beč (Austrija), Pariz (Francuska), Cirih (Švajcarska), Oslo (Norveška), a iz Holandije Amsterdam, Hag, Nijmegen, Roterdam i Utreht“, kaže se u saopštenju.

 

Glavni ciljevi mreže su, kako se navodi, povećanje vidljivosti LGBTIQ+  zajednice, djeljenje iskustava, stručnosti, materijala, dobrih praksi i izazova, zajedničkih akcija u oblasti LGBTIQ+  politike, razvoj projekata na međunarodnom nivou između dva ili više gradova članica.

 

„Predsjednik Opštine Kotor, gospodin Željko Aprcović potpisao je Memorandum o saradnji sa Rainbow Cities Network. Nakon toga gradovi članice su imali 30 dana da glasaju o ulasku našeg grada u navedenu mrežu. 17. februara koordinator Rainbow Cities mreže Manuel Rosas Vázquez javio je da su se gradovi članice izjasnili pozitivno o pristupanju Opštine Kotor i da joj žele dobrodošlicu“, saopšteno je iz Opštine Kotor.

 

Iz Juventasa i Kvir Montenegra su podsjetili da je, u prethodnom periodu, Opština Kotor jedna od pet opština saradnica koje su sa tim organizacijama, u okviru projekta "Integrisani i sistemski pristup unapređenju kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori" podržanog od Delegacije EU u Crnoj Gori, aktivno radile na unapređenju kapaciteta lokalnih samouprava i kreiranju lokalnog akcionog plana za unapređenje kvaliteta života LGBTIQ osoba, a samim tim i kreiranju poštujućeg okruženja za sve građane bez obzira na njihovu različitost.

 

„Naša saradnja sa opštinama se i dalje nastavlja, a nadamo se da će pozitivna praksa, zabilježena u opštini Kotor, ali i opštinama Kolašin, Bijelo Polje i glavnom gradu Podgorici biti inspirativna i drugim lokalnim samoupravama u Crnoj Gori, te posluži kao primjer ne samo na nacionalnom, već i regionalnom nivou“, poručili su iz Juventasa i Kvir Montenegra.

 

Nevladina organizacija Juventas svim crnogorskim novinarima i novinarkama čestita 23. januar Dan novinara u nadi i sa željom da će u godinama koje dolaze njihov položaj biti znatno unaprijeđen, odnosno da će svoj posao moći nesmetano da obavljaju još profesionalnije i etičnije uz nezavisnost kao stub ove profesije, te istinu i javni interes kao polazno i krajnje odredište novinarstva.

Zahvaljujemo se svim novinarima/kama koji svoj rad baziraju na nepristrasnosti i posvećnosti javnom interesu, a upravo je na današnji dan važno istaći koliko su ovakvi pojedinci i redakcije značajni za naše društvo, razvoj demokratije, borbu protiv korupcije, političke i društvene procese, vladavinu prava, te predstavljanje glasa tzv. običnog čovjeka.

Veoma je zabrinjavajuće što ni u prethodnih godinu dana nije zabilježen pomak na polju slobode medija. Opet smo svjedočili napadima na novinare, dok stari slučajevi još uvijek nijesu riješeni, a u prethodnih par nedjelja došlo je i do hapšenja novinara/ki. Sloboda medija je sloboda svih nas, zbog čega je važno da u procesu unapređenja položaja novinara/ki, svi damo doprinos.

U prvom redu država, koja mora preuzeti odgovornost i ozbiljno se posvetiti stvaranju uslova u kojima novinari/ke svoj posao obavljaju slobodno. Neophodno je da zaštita novinara/ki i unapređenje njihovog položaja bude državni prioritet, te je neprihvatljivo da upravo država na bilo koji način ugrožava ili dovodi u pitanje slobodu medija. Ovaj složeni proces treba otpočeti usvajanjem novog Zakona o medijima, konsenzusom svih strana, ali i rješavanjem slučajeva napada na novinare.

Finansijska stabilnost medija je veliki izazov za crnogorsko društvo, a niske plate i loš ekonomski položaj novinara/ki u značajnoj mjeri utiču na kvalitet našeg novinarstva i medijske scene uopšte. Nadamo se da će u narednim godinama biti zabilježen napredak i na tom polju, čime bi se značajno unaprijedila sloboda medija, ali i spriječio odlazak kvalitetnih novinara/ki u druge profesije.

Međutim, ograničena sloboda i težak ekonomski položaj, te brojni drugi uslovi i razlozi, ne mogu biti opravdanje za novinare/ke koji svoj posao ne obavljaju profesionalno i etično, niti za bilo kakav vid autocenzure. Dakle, Dan novinara je i vrijeme kada se moramo podsjetiti i odgovornosti koju ova profesija nosi. Od novinara/ki se očekuje da izvještavaju istinito, objektivno i nepristrasno, da realistično prikazuju stvarnost bez spinovanja i propagande, da budu kritičari krugova moći i zaštitnici i glas ugroženih i marginalizovanih grupa. Javni interes je njihovo polazno i završno odredište, a zadatak novinara/ki je da uvijek i uporno postavljaju pitanja. I potpitanja!

Stoga i novinari/ke, medijske kuće i esnafske organizacije moraju uzeti aktivniju ulogu u procesu unaprijeđenja sopstvenog položaja , promociji i edukaciji medijske pismenosti i podizanju svijesti građana/ki o značaju novinarstva.

Odgovornost je i na građanima i građankama koji, čini se, ponekad izgube iz vida koliko je novinarstvo značajno, te da bez medija nema ni demokratije. Kritički posmatrajući medijske sadržaje, praćenjem i podržavanjem onih koji svoj posao obavljaju kvalitetno, građani/ke u značajnoj mjeri mogu uticati na medijsku scenu. Oni moraju tražiti od novinara/ki da svoj posao obavljaju profesionalno i etično, a od države da obezbjedi uslove za takav rad. Sloboda medija je sloboda svih nas.

Srećan Dan novinara!

 

 

Mreža za politike prema drogama u jugoistočnoj Evropi je, u saradnji sa nevladinom organizacijom Juventas, izdala Rječnik pojmova koji se koriste u oblasti politike prema drogama u cilju boljeg razumijevanja problema droga.

Rječnik je namijenjen prije svega organizacijama članicama kako bi doprinijeli usklađivanju mišljenja unutar Mreže, ali i donosiocima odluka, aktivistima, medijima, policijskim službenicima, pripadnicima pravosudnog sistema i drugima. 

Mnogi pojmovi koji se koriste kod opisivanja zavisnosti i zavisnika samo podupiru stereotipe i stigmu. Potrebno je promijeniti govor kako bi se on prilagodio današnjem boljem razumijevanju ovih pojava. Korišćenjem terminologije koja ne osuđuje, možemo početi da uklanjamo negativne stereotipe vezane za zavisnost.

Rječnik pojmova koji se koriste u oblasti politike prema drogama možeti preuzeti OVDJE.

 

Nevladina organizacija (NVO) Juventas pozvala je nadležne organe da adekvatno reaguju i detaljno ispitaju uznemirujući slučaj navodnog zlostavljanja pritvorenog V.J. od strane drugih pritvorenika i realizuju mjere za unapređenje uslova boravka u Istražnom zatvoru.

Iz Juventasa su podsjetili da je Portal Vijesti izvijestio o postojanju video zapisa na kojem je, kako djeluje iz teksta i dostupnih materijala, zabilježena tortura nad V.J. od strane pritvorenika sa kojima dijeli ćeliju u Istražnom zatvoru.

Oni su kazali da je pohvalna brzina reakcije nadležnih organa nakon što je slučaj postao javan ali, kako su dodali, brine što reakcija nije bila sistemska, odnosno nije uslijedila nakon prvih sumnji da je pritvorenik žrtva zlostavljanja drugih pritvorenika.

„Ovaj slučaj može ukazati na sistemske propuste koje je neophodno što prije ukloniti“, poručili su iz Juventasa u reagovanju.

Oni su apelovali na Zaštitnika ljudskih prava i sloboda da u skladu sa svojim nadležnostima preduzme mjere u cilju utvrđivanja svih okolnosti vezanih za taj slučaj, te izda preporuke za poboljšanje mehanizama za sprječavanje nasilja među licima lišenim slobode.

„Ovaj slučaj zahtijeva preispitivanje cijelog sistema reagovanja na slučajeve nasilja među pritvorenicima i zatvorenicima. Napominjemo da i Komitet za borbu protiv torture Savjeta Evrope kako u ranijim, tako i u svom posljednjem izvještaju za Crnu Goru navodi da je potrebno implementirati strategiju protiv nasilja među zatvorenicima, povećati broj zaposlenih u UIKS-u i sprovoditi specifične obuke osoblja u cilju suzbijanja nasilja među zatvorenicima“, saopšteno je iz Juventasa.

Oni su pozvali Upravu Zavoda za izvršenje sankcija da preduzme sve mjere iz svoje nadležnosti u odnosu na osiguravanje bezbjednosti pritvorenika, da u saradnji sa drugim državnim organima utvrde autentičnost pomenutih snimaka, kao i da ispitaju način unošenja mobilnih telefona ili drugih uređaja u prostorije Istražnog zatvora kojima je načinjen navodni video snimak na koji se poziva Portal Vijesti.

„S tim u vezi treba dodatno povećati broj zaposlenih u UIKS-u kako bi ova institucija nesmetano obavljala sve svoje funkcije, uključujući osiguravanje bezbjednosti pritvorenih i zatvorenih lica“, istakli su iz Juventasa.

Oni su naveli da na neadekvatne uslove u Istražnom zatvoru, ukazuje i Evropska komisija u svom izvještaju za 2019. godinu.

„Ukazujemo i na predugo zadržavanje osoba lišenih slobode u statusu pritvorenika, nedostatak programa psiho-socijane podrške i aktivnosti koje omogućavaju smislenije korišćenje vremena tokom boravka u pritvoru. U odnosu na to i Evropski komitet za prevenciju torture (CPT) je pozvao crnogorske vlasti da osmisle i sprovedu sveobuhvatniji program aktivnosti za pritvorenike koji će im omogućiti minimum dva sata boravka van ćelije i uključivanje u različite oblike obrazovanja, sporta, radnih aktivnosti i slično“, naveli su iz Juventasa.

 

Nevladina organizacija Juventas najoštrije osuđuje hapšenje novinara i novinarki kojim smo svjedočili u prethodnih nekoliko nedjelja.

Nema sumnje da je zadatak novinara da svoj posao obavljaju savjesno, odgovorno, nepristrasno, objektivno, na bazi činjenica uz istinu i javni interes kao stubove novinarske profesije.

Mediji imaju ogroman uticaj na publiku i društvena zbivanja, zbog čega se od njih zahtjeva i očekuje da se pridržavaju Etičkog kodeksa novinara/ki. Brojni su razlozi zbog kojih mediji i novinari odstupaju od Kodeksa-uticaj interesnih grupa, želja za senzacionalizmom i ostvarivanjem profita, konkurentska trka ko će prvi objaviti informaciju itd. Nijedan od tih razloga nije i ne može biti opravdanje, međutim protiv neetičnog i neprofesionalnog novinarstva se ne možemo boriti lisicama, već edukacijom i samoregulacijom.

U državi koja je Ustavom okaraktrisana kao demokratska, nedopustivo je da se novinarima stavljaju lisice na ruke, dok oni koji napadaju novinare uživaju u slobodi. Ovakvi događaji otvaraju vrata za potencijalno proizvoljno hapšenje kritički nastrojenih novinara te dalje uskraćivanje slobode medija i dovode u pitanje ionako težak položaj novinara i novinarki u Crnoj Gori.

Potrebna nam je bolja edukacija novinara, ali i građana. Formalnim i neformalnim obrazovanjem moramo omogućiti građanima da usvoje vještinu medijske pismenost, kako bi razumjeli značaj i uticaj medija, ali i bili sposobni da adekvatno analiziraju medijske sadržaje, te da se zaštite od lažnih vijesti, propagande i spinovanja.

Kršenja profesionalnih i etičkih standarda treba da budu ocjenjena od strane samoregulatnornih tijela, odnosno od samih medija. Podsjećamo da u Crnoj Gori još uvijek nije uspjelo da zaživi i funkcioniše samoregulatno tijelo, a neizvjesno je da će se u bliskoj budućnosti to i desiti. Svi akteri, mediji i država moraju kroz praksu i novi Zakon o medijima pripremiti teren za formiranje samoregulatornog tijela, te unaprijediti pojedinačne samoregulatne mehanizme.

U ovom slučaju, troje uhapšenih optuženi su da su objavljivanjem lažnih vijesti izazvali paniku, međutim nadležni državni organi moraju razumijeti da paniku proizvodi i hapšenje novinara/ki i kršenje slobode medija. Sve ovo odigrava se u već napetoj društvnoj situaciji  nastalom dugogodišnjom političkom krizom i nedavnim usvajanjem Zakona o slobodi vjeroispovjesti. Važno je napomenuti da je u demokratskim društvima sloboda medija gotovo neprikosnovena vrijednost a da ograničenja moraju biti unaprijed propisana zakonima, te im se smije pribjegavati samo u slučajevima kada je to neophodno u demokratskom društvu.

Izazovi koje donose lažne vijesti i unaprijeđene tehnike propagande ne mogu i ne smiju biti izgovori za obračunavanje sa neistomišljenicima i političkim protivnicima. Iako su Raičević, Živković i Đikanović objavili lažne vijesti, te već duže vrijeme u najboljem slučaju hodaju na granici etičnosti i profesionalnosti, a veoma često je drastično prelaze, činjenica da su u pitanju novinari daje im određeni stepen zaštite, a jednom kada se ta zaštita ukloni, sloboda svih drugih medija je dovodena u pitanje.

U slučaju teških kršenja prepoznatih zakonom, novinari mogu odgovarati pred sudom, pri čemu reakcija nadležnih organa mora biti srazmjerna i neophodna u demokratskom društvu.

Nije prvi put da se u Crnoj Gori krše pravila novinarske etike čime se značajno utiče na društvena zbivanja. Svjedočili smo i drugim drastičnim kršenjima koji su činili brojni mediji, od tabloida iz inostranstva do nacionalnog javnog emitera.

Ovakvi slučajevi bi trebalo da bude podsjetnik državnim institucijama da u stanjima društvenih tenzija vode dodatnu brigu o slobodi medija, ali i podsjetnik za novinare i novinarke da u ovako složenim situacijama ulože više napora kako bi svoj posao obavljali profesionalno i na bazi činjenica, poštujući načela istinitosti i nepristrasnosti.

 

U Crnoj Gori bi trebalo uvesti testiranja u zajednici i brze testove u okviru programa smanjenja štete u cilju prevencije HIV/AIDS-a, za šta postoje određene političke i zakonske barijere koje je potrebno prevazići, smatraju u nevladinim organizacijama Juvenatas i CAZAS.

Koordinatorka Programa direktne asistencije u NVO Juventas, Marija Mijović, u izjavi za PR Centar, kazala je da je smanjenje štete program koji treba da bude održiv i u svakom trenutku dostupan klijentima.

„Prošle godine, do decembra, naš drop in centar je posjetilo 438 individualnih klijenata. Podijeljeno je preko 11 hiljada igala i preko sedam hiljada špriceva, odrađena su savjetovanja sa terenskim, socijalnim radnicima, medicinskim radnicima i psiholozima“, navela je Mijović.

NVO Juventas, kako je rekla, kontinurano 26. juna obilježava Kapanju „Podrži, ne kažnjavaj“.

„Tu se akcenat stavlja na podršku osobama koje koriste droge. Takođe, unazad dvije godine obilježavamo kampanju „Dan svjesnosti o sprečavanju predoziranja““, navela je Mijović.

O problemu predoziranja u crnogorskom društvu se, kako je rekla, gotovo uopšte ne govori.

„Međutim, taj problem postoji i treba mu se posvetiti što više pažnje. Takođe, uvijek govorimo da je predoziranje vrlo lako spriječiti samo ukoliko ljudi znaju koje su to osnovne akcije koje treba da se preduzmu“, kazala je Mijović.

Prema njenim riječima, NVO Juventas svake godine sprovodi aktivosti koje se tiču Evropske nedjelje testiranja, koje prethode aktivnostima 1. decembra.

„Mi ne sprovodimo samo tada aktivnosti, već kontinuirano radimo na prevenciji HIV-a, Hepatitisa i ostalih krvlju i polno prenosivih infekcija. Ali su to dani kada imamo pilot projekte testiranja u zajednici, odnosno našim klijentima i korisnicima je omogućeno testiranje u okviru naših drop in centara, kako bi njima bilo prijatnije i kako bi se što više njih odazvalo ovim testiranjima. To je ono što bi trebalo da bude konstantno dostupno, a ne samo u toku sprovođenja kampanja i obilježavanja posebnih dana“, pojasnila je Mijović.

Potrebno je da testiranje u zajednici bude, kako je rekla, dio svakodnevnih servisa Juventasa.

„I to je nešto što ćemo pokušati da radimo u narednom periodu. Za sljedeću godinu smo spremili mnogo različitih aktivnosti kako da više uključimo mlade koji koriste droge, ali i za naše starije klijente. Ono na čemu ćemo svakako raditi je podizanje kvaliteta svih usluga koje pružamo, a radićemo i na boljem uvezivanju sa institucijama kako bi što lakše mogli da ostvarimo potrebe naših klijenata“, rekla je Mijović.

Ona je kazala da se u okviru drop in centra servisi pružaju samo punoljetnim osobama i da su potrebne preventivne aktivnosti u okviru osnovnih škola, kao i da se nevladine organizacije dodatno uvežu sa institucijama sistema i da „zajedno napravimo krug primarne prevencije koji će biti od značaja za buduću generaciju“.

Predstavnica NVO CAZAS, Sanja Šišović, kazala je da ta organizacija programe smanjenja štete u odnosu na HIV i Hepatitis sprovodi od 2006. godine, kroz rad dva drop in centra u Podgorici i Baru, kao i kroz rad na terenu u cijeloj državi.

„Jako je važno naglasiti da je program smanjenja štete javno-zdravstveni program koji je do sada u svijetu dao najbolje rezultate kada je u pitanju prvencija HIV/AIDS-a, Hepatitisa i drugih krvno i polno prenosivih bolesti među ranjivim kategorijama. To su programi koji dugoročno, ukoliko se kontinuirano obezbjeđuju, svugdje u svijetu predstavljaju najbolju praksu i daju najbolje rezultate“, kazala je Šišović u izjavi za PR Centar.

U Crnoj Gori se ti programi sprovode tako što se, kako je pojasnila, pruža set sveobuhvatnih usluga, koje mogu dati rezultat samo ukoliko su kontinuirane.

„Šteta koja se smanjuje programima nije samo zdravstvena, već i socijalna, društvena, ekonomska. I sami programi upravo zbog toga imaju višestruki efekat na zajednicu. Sam princip programa smanjenja štete obuhvata razmjenu igala i špriceva, supstitucionu terapiju, savjetovanje, edukaciju i psihološku pomoć i podršku“, objasnila je Šišović.

Osim što preveniraju prenos krvnih infekcija među korisnicima droga, kako je rekla, programi smanjenja štete omogućavaju da se medicinski otpad, koji nastaje, bezbjedno odlaže.

„Takođe, to su programi koji korisnika stavljaju u prvi plan, koji stvaraju podržavajuću atmosferu u kojoj korisnik u okviru rada drop in centara ima mogućnost da koristi razne programe podrške i da samim tim ima bezbjedno mjesto gdje može da se savjetuje, informiše, edukuje o rizicima, ali i da se istušira, opere veš, skuva sebi ručak“, navela je Šišović.

Pristup koji je orjentisan ka korisniku je, kako je rekla, u svijetu dao dugoročno najbolje rezultate kada je u pitanju prevencija HIV/AIDS-a i Hepaitisa, ali je, kako je dodala, imao i pozitivne rezultate na smanjenje stope kriminaliteta, povećanje svijeti zajednice o samom problemu zloupotrebe droga, kao i na osnaživanje i edukaciju mladih, kada je u pitanju štetna upotreba psihoaktivnih supstanci.

„Neophodno je da ovi programi funkcionišu kontinuirano. Samo ako možemo garantovati da je ova usluga dostupna svakog dana svakome korisniku kome je potrebna možemo očekivati da ona ima pozitivne efekte. I zbog toga je jako važna i da donosioci odluka i nadležne institucije imaju informaciju i svijest o tome koliko je važno obezbijediti kontinuitet u pružanju ovih servisa“, kazala je Šišović.

Ukoliko se desi pauza u radu, zbog nedostatka finansijskih sredstava ili iz nekih drugih razloga, kako je istakla, prekida se navika koju je neko imao i svako ponovno uspostavljanje programa zahtjeva dodatan trud i veća finansijska sredstva.

„Ono što ove programe dodatno čini efikasnijima je što su, u odnosu na liječenje i na neke druge preventivne strategije, efikasni i isplativi. Većina Cost benefit analiza je pokazala da su programi smanjenja štete najmanje deset puta jeftiniji u odnosu na liječenje i neke druge programe“, objasnila je Šišović.

Crna Gora, kako je rekla, ima nisku stopu zastupljenosti HIV infekcije, a razlog za to je postojanje kontinuiranih programa.

„Mi ne smijemo dopustiti da ovi programi u bilo kom momentu ne postoje ili da nisu održivi, jer samim tim dovodimo u rizik da se javi povećanje stope HIV-a“, rekla je Šišović.

Ona je kazala da NVO Cazas na godišnjem nivou ima od 700 do 800 klijenata.

„Ono što je jako važno naglasiti jeste da se javlja potreba da se set usluga, koje nude nevladine organizacije u okviru ovih programa, proširi. Tu, prije svega mislimo, na mogućnost uvođenja testiranja u zajednici, kao nečega što je praksa u svijetu. Važno je, dakle, razmotriti uvođenje testiranja u zajednici i uvođenje brzih testova u okviru ovih programa smanjenja štete“, smatra Šišović.

Za to trenutno, kako je rekla, postoje određene političke i zakonske barijere koje je potrebno prevazići.

„Njihovo prevazilaženje je moguće uz volju i uz spremnost na multisektorsku saradnju. Kroz uvođenje testiranja u zajednici mi možemo povećati obuhvat testiranih i možemo povećati stopu testiranja na HIV i Hepatitis, a samim tim možemo brže i lakše omogućiti osobama koje su u riziku da znaju svoj status i da što prije pristupe procesu liječenja“, istakla je Šišović.

 

Perspektiva razvoja Danilovgrada omogućiće da najveći broj mladih dobije zaposlenje u tom gradu, kazala je predsjednica Opštine Zorica Kovačević, napominjući da su mladi budućnost i da su u toj lokalnoj upravi spremni da čuju i podrže njihove prijedloge i aktivnosti.

Ona je to kazala na sjednici lokalnog omladinskog parlamenta u Danilovgradu, koji je organizovala nevladina organizacija (NVO) Juventas u okviru projekta "Gradovi po mjeri mladih", koji je finansiralo Ministarstvo sporta i mladih. Sjednici su prisustvovali učenici srednjih škola, predstavnici lokalnih vlasti u Danilovgradu i (NVO) Juventas.

Učenica prvog razreda danilovgradske gimnazije, Marija Rakočević, pitala je da li mladi u Danilovgradu mogu da ostvare svoje snove, a to podrazumijeva zapošljavanje na vrijeme, odnosno šta lokalna samouprava panira da uradi da zadrži mlade u tom gradu i ostvari njihove potrebe.

Kovačević je rekla da će perspektiva razvoja Danilovgrada omogućiti da najveći broj mladih dobije zaposlenje u svojoj opštini.

“Više nema mjesta u državnim organima, Opštini, Centru za kulturu, dok se ne steknu uslovi da ljude koji su pred penzijom zamijenimo sa mladima sa novim idejama i zato sada treba da se okrećemo privatnom biznisu. Novih investitora ima svakodnevno i ima prostora i biće mjesta za mlade”, rekla je Kovačević.

Ona je kazala da na Zavodu za zapošljavanje u Danilvogradu ima veliki broj mladih koji su završili fakultete, a koji će teško naći posao u struci.

“Fizičko, muzičko, istorija, geografija, likovno, bezbjednost. Na vrijeme odlučite koji ćete fakultet da upišete, vidite koja zanimanja su potreba Crnoj Gori. Vi ćete trebati ovome gradu. A mi ćemo gledati da zaposlimo što više ljudi”, rekla je Kovačević.

Bojana Rajković, je pitala da li će da dođe do promjene plana kada je u pitanju lokacija postavljanja kolektora s obzirom da je područje oko rijeke Zete proglašeno Parkom prirode i da li je predviđeno postavljanje lifta u osnovnoj i srednjoj školi u Danilovgradu, jer je učenicima sa invaliditetom kretanje u tim školama veoma otežano.

Kovačević je kazala da je lokacija za postavljanje kolektora utvrđena Prostorno planskom dokumentacijom 2015. godine.

“Naš je cilj da zajedno sa vama podižemo svijest i rijeku Zetu zaštitimo na najbolji mogući način. Izgradnjom kolektora Rijeka će biti potpuno zaštićena od otpadnih i fekalnih voda. Što se tiče same peticije građana mi ćemo se prema njoj veoma odgovorno odnijeti. Obavijestićemo podnosioce peticije da želimo da o toj lokaciji razgovaramo i na sjednici lokalnog paralementa, kako bi građani dobili komplente informacije”, rekla je Kovačević.

Ona je kazala da, ukoliko potekne icijativa za izgradnju lifta, da će se Opština pridružiti takvoj akaciji.

Učenika drugog razreda Gimnazije “Petar I Petrović Njegoš”, Jovana Popovića, interesovalo je može li doći do boljeg umrežavanja mladih kroz određene projekte.

Kovačević je kazala da Opština ove godine stipendira 43 studenta iz Danilovgrada, koji imaju prosjek preko 9.

“Vi, mladi ste budućnost ovog grada i države. Mi smo uvijek spremni da izađemo u susret da vam omogućimo da imate komunikaciju sa mladima iz drugih opština. Mi smo spremni da podržimo sve vaše aktivnosti, da dovodimo ljude koji su vama interesantni. Potpuno smo otvoreni i spremni da čujemo vaše predloge”, poručila je Kovačević.

Potpredsjednik Opštine, Aleskandar Pavićević, kazao je da kada je riječ o finansiranju vannastavnih aktivnosti Opština uvijek ima budžet kada su mladi u pitanju.

Daru Čurović je interesovalo kada će biti riješen problem đaka koji putuju do škole preko pet kilometara iz sela Frutak.

Sekretarka sekretarijata za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti, Olivera Pavićević, odgovorila je da kada je riječ o Frutku nema registrovanog prevoznika, ni interesovanja mještana za to.

“Škola na Slapu je jako dobro opremljena, imaju obezbjeđen prevoz, idu od kuće do kuće i voze svu djecu u školu. Mi smo predložili da se koristi organizovan prevoz koji ima škola Slap i da djeca mogu da pohađaju nastavu tamo. Ukoliko i dalje postoji interesovanje roditelja da to bude Osnovna škola “Vuko Jovović”, stojimo na raspolaganju da se dogovorimo i da vidimo u zakonskim granicama i našim mogućnostima šta možemo uraditi”, kazala je Pavićević.

Na pitanje da li Opština razmišlja da uvede servis socijalnog stanovanja za mlade koji su u procesu napuštanja doma za djecu bez roditeljskog staranja, Kovačević je kazala da će sjutra biti uručeni ključevi za dva stana za djecu bez roditeljskog staranja.

Učenici su primijetili da mladi nemaju naviku odlaska na kulturne događaje i da je potrebno više programa koji su osmišljeni tako da se zadovolje njihove potrebe.

Sjednicu omladinskog parlamenta otvorio je predsjednik Skupštine Danilovgrada Zoran Bošković. U uvodnom obraćanju, predsjednik Bošković je pozdravio mlade, poželio im dobrodošlicu i predstavio način funkcionisanja Skupštine i Opštine u Danilovgradu.

Predstavnik Juventasa zahvalio se Opštini Danilovgrad na saradnji i proteklom periodu, posebno Oliveri Pavićević, sekretarki sekretarijata za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti i Nataši Latković, direktorici Gimnazije "Petar I Petrović Njegoš" na posebnom doprinosu i saradnji tokom realizacije projekta "Gradovi po mjeri mladih", koji je finansijski podržanog od strane direktorata za mlade Ministarstva sporta i mladih.

 

Mladi moraju da budu vidljivi ne samo kroz izvještaje, nego je potrebno da se čuje njihov glas i neophodno im je omogućiti da donose odluke o pitanjima koja su bitna za njih.

To je poručeno drugog dana regionalne konferencije „Socijalno osnaživanje mladih u riziku“, koju je organizovala NVO Juventas u okviru projekta „ARYSE“.

Zamjenica šefa predstavništva Unicefa za Crnu Gou, Mihaela Bauer, pojasnila je da se ljudski mozak razvija tokom ranih faza djetinjstva.

„Zaštitom djece od negativnih iskustava na samom početku njihovog života pomažemo im da razviju otpornost. Međutim nauka nam kaže da postoji još jedan period života kada se mozak djeteta ubrzano razvija, a to je adolescencija. Ako je traumatično djetinjstvo na djecu ostavilo posljedice biće im jako teško da zadrže posao, obrazuju se i izgrade zdrave veze. I tu nastupa društvo kako bi im pomoglo“, rekla je Bauer.

Ona smatra da adolescentim treba omogućiti da donose odluke o pitanjima koja su bitna za njih, u skladu sa njihovom zrelosti i starosnom dobi.

„U Crnoj Gori ima oko 18 hiljada adolescenata, što čini oko 14 odsto stanovništva. Adolescenti su često izloženi ključnim izazovima društva“, kazala je Bauer.

Istraživanja u regionu i u Crnoj Gori su, kako je rekla, potvrdila da većina djece čija se prava krše ne dolaze u kontakt sa pravosudnim sistemom iz raznih razloga.

„Zbog percepcije djeteta o porodici, straha od socijalne ekskluzije, nedovoljnog znanja, nepovjerenja u institucije i pravni sistem koji nije prilagođen konkretnim potrebama djeteta. Istraživanje je pokazalo da je pravosudni sistem najmanje dostupan onima kojima je najpotrebniji“, kazala je Bauer.

Ona smatra da je potrebno intenzivnije raditi sa djecom, ombudsmanima i sa partnerima u civilnom društvu „kako bismo djecu i porodice opremili znanjem i iskustvom kako pristupiti pravdi sa fokusom na djecu i porodicu koji su najviše ugroženi“.

Predstavnica Ministarstva prosvjete, Milica Pajović, rekla je da je u trouglu nastavnik, učenik, nastavni programi, procjenjeno da je uloga nastavnika najvažnija.

„U crnogorskom sistemu u ovom trenutku imamo 20 odsto otvorenog dijala kurikuluma, koji svakoj školi u određenoj lokalnoj sredini daje određenu slobodu da prilagodi nastavne planove i programe različitostima sredine u kojoj se škola nalazi“, kazala je Pajović.

Ona je istakla da formalni obrazovni sistem u Crnoj Gori daje dobru osnovu da se postigne demokratizacija nastave i demokratski proces nastavnog toka.

„Obezbjeđivanje poštovanja osnovnih ljudskih prava učenika romske populacije predstavlja izazov za mnoge zemlje i za Crnu Goru. Naš zajednički cilj jeste integracija, jednake šanse, kontinuitet i kvalitet obrazovanja i poboljšanje školskog i socijalnog postignuća učenika“, objasnila je Pajović.

U prethodne dvije decenije su, kako je rekla, postignuti vidni rezultati, ali to, kako je dodala, ne znači da je sve dovoljno dobro.

Izvršni direktor Somborskog edukativnog centra u Srbiji, Srđan Vlaškalić, rekao je da obrazovni sistem nije mnogo odmakao u pogledu kvaliteta i odgovora na savrmene obrazovne zahtjeve.

„Vrijeme prolazi, tehnologija se razvija, ali obrazovni sistem ili tapka u mjestu, ili se veoma sporo modernizuje i mnogo kasni za obrazovnim sistemima u drugim razvijenim zemljama Evrope“, kazao je Vlaškalić.

On je ukazao da budući učitelji nemaju dovoljno prakse i dodira sa djecom.

„Ovaj program rješava taj problem. Volonteri imaju priliku da steknu kontakt sa djecom, da se oprobaju. A sa druge strane se pomaže djeci, ona dobijaju besplatnu pomoć. Osim volontera sa Pedagoškog fakulteta, pozivali smo i druge mlade osobe iz Somora iz srednjih škola, koje su se kroz rad sa djecom oprobale u potencijalnoj budućoj profesiji“, rekao je Vlaškalić.

Savjetnica u kancelariji Ombudsmana Kosovo, Hasime Terzići, ukazala je da mladi u toj zemlji imaju mnogo potencijala, ali da nije dovoljno iskorišćen.

„Na Kosovu je 40,6 odsto nezaposlenih mladih koji traže posao više od godinu. Čini se da je situacija izuzetno ozbiljna za manjinske grupe, pogotovo za pripadnike RE populacije“, kazala je Terzići.

Ogranične ekonomske mogućnosti, kako je rekla, vode do raznih negativnih posljedica.

„Neki mladi se okreću sivoj ekonomiji, kriminalu, ili postaju žrtve nasilja, ili drugog devijantnog ponašanja. Takođe, ograničene mogućnosti prisiljavaju mlade ljude da posao traže van zemlje“, rekla je Terzići.

Mladima, kako je rekla, nedostaje pristup većini procesa, medijima i sudovima, rijetko su članovi sindikata ili profesionalnih udruženja, koja mogu pregovarati u njihovo ime.

„Važnost učešća je zato što odrasli mogu zloupotrijebiti svoju moć nad djecom i mladima. Odrasli se ne ponašaju uvijek u najboljim interesima mladih“, ukazala je Terzići.

Predstavnica Beogradskog centra za ljudska prava, Nevena Nikolić, poručila je da mladi moraju da budu vidljivi ne samo kroz izvještaje, nego i kroz njihov glas.

„Čini mi se da smo u ovoj godini postigli dosta. Spremamo se da sjutra uradimo prvo predstavljanje nečega što se zove Nulti izvještaj o ljudskim pravima mladih, što znači da smo ljudska prava počeli da analiziramo kroz položaj mladih“, kazala je Nikolić.

Važno je, kako smatra, da mladi u svakom trenutku mogu da donose odluke i da proces kroz koji prolaze ne bude fiksiran, već da je to nešto što može da se promijeni i da su oni u svakom trenutku pitani i pozvani da komentarišu u procesu u kome su.

Prema njenim riječima, uloga neformalnog obrazovanja je jako velika „ako uspijete da motivišete nekoga da se pojavljuje na vašim programima i ako uspijete da zadobijete njegovo povjerenje“.

„Vrlo je važno da mladi osjećaju da doprinose nečemu i da stvaraju nešto i da je to što stvaraju njihovo i da su oni pitani za to. Takođe je važno znati kako mladoj osobi objasniti kako se uloge i odgovornosti mijenjaju, kako se granice pomjeraju“, pojasnila je Nikolić.

Predstavnica NVO Novinari za mlade, Andrea Nakova, iz Sjeverne Makedonije, rekla je da se radi sa svim marginalizovanim grupama, ali da je u proteklih nekoliko godina fokus na obrazovanju i radu sa mladima iz seoskih područja i radi se blisko sa jednim Dnevnim centrom za djecu.

„Neke od aktivnosti koje smo organizovali u Dnevnom centru, bile su pisanje i crtanje jedne slikovnice za djecu, pri čemu su djeca počela da pišu o svojim željama, nadama. Svi su napisali da bi željeli da se bave poslom konobara, nastavnika, ali na kraju su završavali rečenicu da to nije moguće, jer nikada neće dobiti formalno obrazovanje. Nakon šest mjeseci stalnog rada odlučili smo da vježbu odradimo još jednom. Tada smo vidjeli promjenu. Djeca više nisu imala puke snove, već su imala planove“, kazala je Nakova.

Projekat “ARYSE” su u prethnodne četiri godine uz podršku Evropske komisije sprovodile organizacije: ARSIS iz Albanije, Margina iz Bosne i Hercegovine, Juventas iz Crne Gore, Labirint sa Kosova, SHL iz Njemacke, Hops iz Sjeverne Makedonije i Prevent iz Srbije.

Većini partnera, projekat je kofinansiran iz budžeta zemalja iz kojih dolaze, u Crnoj Gori ga je finansiralo Ministarstvo javne uprave.

 

Društvo i država treba mnogo više pažnje da posvete onima koja žive u Domu za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja, jer je tim mladima potrebno da budu prihvaćeni i voljeni, poručeno je nakon premijere dokumentarnog filma „Dom“. 

Dokumentarno-animirani film „Dom“, koji je  premijerno prikazan sinoć u bioskopu Cineplexx u Podgorici, kreirao je Beogradski centar za ljudska prava uz podršku nevladine organizacije Juventas, u sklopu projekta ‚‚Mladi u riziku od socijalne isključenosti'' koji Juventas sprovodi u partnerstvu sa organizacijama iz zemalja regiona.

Dragan Jovanović, koji je došao iz Beograda, kazao je da je cilj filma da ljudi čuju za dom i da naprave razilku između doma u kojem je on boravio i popravnog doma.

„Mi kao društvo treba da mnogo više pažnje i ljubavi posvetimo djeci u domu, jer njima to fali. To je srž svega i ti mladi ljudi žele da ih neko voli i prihvata“, ukazao je Jovanović.

On smatra da je dom svuda oko nas i da bi trebalo da bude više mladih koji govore o problemima sa kojima se djeca u domu suočavaju.

„Jako su loši uslovi u domu. Mnogo je nerada. Vaspitači dolaze samo da odrade smjenu i često šalju neku drugu mladu osobu da umjesto njih rješava neke stvari, a to je često i kroz batine. Uglavnom, ne rade svoj posao kako treba“, istakao je Jovanović.

Prema njegovim riječima, potrebno je izmijeniti cijeli sistem i neophodno je pratiti kako rade ljudi u domovima, kao i voditi računa o higijani u tim ustanovama.

„Tu ima groznih stvari. Mi moramo da podržimo cijelu priču. Mi smo ti koji moramo doprinijeti da se taj sistem izmijeni“, poručio je Jovanović.

On je kazao da danas živi solidno.

„Ne mogu reći da mi je lijepo. I dalje radim za minimalnu platu od koje ne mogu da preživim cijeli mjesec. I sada sam deset dana u mjesecu gladan. Ali sam zadovoljan, jer imam sijalicu i toplo kupatilo“, rekao je Jovanović.

U dom je, kako je rekao, dospio jer su mu se roditelji odali kocki i alkoholu.

„Ja sam živio u porodici gdje nije normalno i prirodno odrastanje. Mama je uvijek bila pijana, u kući nikad ništa nije bilo skuvano, ni spremno. Mi smo uvijek bili gladni. Nismo bili čisti. Tata bi sve prokockao. To je bilo nezdravo okruženje i to je razlog zašto sam završio u domu“, rekao je Jovanović.

Osim materijalnog, koje je potrebno za preživljavanje, djeci iz doma su, kako je rekao, najpotrebniji ljubav i razumjevanje.

„Ja sebe smatram razumnom, zrelom mladom osobom. I želim da i mene prihvati sistem i ljudi, kao nekoga ko je kao svi ostali“, kazao je Jovanović.

Dvadesetšestogodišnji Slađan Todorović, kazao je da je veoma zadovoljan filmom, ali da mu je vratio sjećanja.

„Sada sam ponosan. Trenutno nastojim da se opustim, da budem u harmoniji sa samim sobom, da ne živim tako da nešto moram, nego da biram“, rekao je Todorović.

On je kazao da mu je bilo relativno lijepo u domu, ali da mu je najviše smetao „neprofesionalizam zaposlenih“.

„Oni su umjeli da remete harmoniju i da nameću nešto što nema smisla. Ali meni je, generalno, bilo lijepo i korisno što se tiče boravka tamo“, kazao je Todorović.

Država i društvo su, kako smatra, zanemarili one u domu.

„Pitao sam se da li stvarno postoje oni koji žele da bude minus, da bude propalo, da nema smisla, poentu. Prosto je nevjerovatno da se ne posvećuje pažnja onome čemu bi trebalo“, kazao je Todorović.

Slađan i Dragan su dvojica mladića čije je odrastanje bilo drugačije od odrastanja većine njihovih vršnjaka. Obojica su kao veoma mladi dospjeli u dom za nezbrinutu djecu, na mjesto koje je trebalo da za njih bude utočište od porodičnih problema. Gotovo 20 godina nakon dolaska u dom oni se prisjećaju najranijih dana svog djetinjstva, prvih utisaka iz doma, iskustava koja su ih zauvijek obilježila, odnosa sa drugom djecom i vaspitačima, teških i lijepih trenutaka, izazova i prepreka preko kojih su morali preći nakon započinjanja samostalnog života. Kroz njihove priče prelama se jedan poseban pogled na odrastanje i porodicu, prijateljstvo i ljubav, patnju i usamljenost, hrabrost i istrajnost.   

Film je režirao Saša Perić, a producenti su Nevena Nikolić i Petar Mitrić.

Autori koncepta i scenaristi su su Demir Mekić, Saša Perić, Nebojša Petrović i Petar Mitrić.

 

 

Potrebe različitih kategorija mladih u riziku važno je na vrijeme prepoznati i kreirati politike koje će im pomoći da ostvare svoje interese, a misija države je da sačuva mlade od mogućih rizika i da im bude oslonac kako bi što kvalitetnije živjeli. 

To je poručeno na konferenciji „Socijalno osnaživanje mladih u riziku“, koju je organizovala NVO Juventas u okviru projekta „ARYSE“.

Ministar sporta i mladih, Nikola Janović, ukazao je da su posebne životne poteškoće pred mladima koji koriste droge, koji su u sukobu sa zakonom, mladima u sistemu institucionalnog staranja, mladima iz disfunkcionalnih porodica, mladim Romima i onima sa iskustvom života na ulici.

“Te poteškoće im onemogućavaju potpunu društvenu integraciju. Zbog toga je važno da na vrijeme prepoznamo potrebe različitih kategorija mladih u riziku i da kreiramo politike koje će im pomoći da ostvare svoje interese”, rekao je Janović.

Mladi, kako smatra, moraju da jačaju svoje vještine i kompetencije kako bi postali nosioci pozitivnih društvenih promjena.

“Tu prije svega mislim na znanje i odgovoran odnos prema obavezama. Vlada Crne Gore i Ministarstvo sporta i mladih u kontinuitetu sprovode brojne aktivnosti u cilju poboljšanja položaja mladih, a posebno ranjivih grupa. Naša je misija da sačuvamo mlade od mogućih rizika i da im budemo oslonac kako bi imali što kvalitetnije živote i sjutra aktivno radili na kreiranju boljeg društva za generacije koje dolaze”, istakao je Janović.

Strategijom za mlade 2017-2021. prepoznate su, kako je rekao, posebno potrebe ranjivih kategorija mladih “a u narednom periodu ćemo nastaviti sa naporima da sve mjere budu adekvatno sprovedene, kao što je bio slučaj u prethodnom periodu”.

Ministartsvo sporta i mladih, kako je rekao, pruža podršku omladinskim organizacijama u realizaciji projekata, koje se odnose na teme konferencije, a ta podrška prelazi 800 hiljada eura od osnivanja Ministarstva.

Janović je podsjetio da 10. decembar Dan ljudskih prava simbolizuje i zaštitu od diskriminacije i nasilja kojima pojedine grupe mladih mogu biti izložene.

Izvršna direktorica NVO Juventas, Ivana Vujović, kazala je da madi regiona nisu dovoljno integrisani u proces donošenja odluka, susreću se sa brojnim socio-ekonomskim izazovima, žive u zemljama u kojima vladavina prava još uvijek nije zaživjela, u kojima zaštitni mehanizmi ne pokrivaju potrebe svih mladih, pa se, kako je pojasnila, suočavaju sa pojačanim rizikom od socijalne isključenosti.

“Podaci ukazuju na nepovoljan položaj mladih na tržištu rada, visok procenat nezaposlenosti, nesigurnost zadržavanja radnog mjesta, nizak nivo aktivnosti na tržištu rada, nepodudaranje obrazovnih kompetenci sa potrebama tržišta rada, nizak nivo društvene participacije. Siromaštvo ili rizik od siromaštva je realnost velikog brija djece i mladih u regionu”, rekla je Vujović.

Ona je istakla da su mladi rođeni u periodu devedesetih ili ranih dvijahiljaditih, odrastali u vriijeme ratova, ekonomskih kriza, sloma i ponovne izgradnje institucija sistema u društvu koje je, kako je dodala, tranziciono, dakle ne pruža konstantnu sigurnost.

“Faktori rizika često imaju izvor u diskriminatornim obrascima okoline, disfunkcionalnom porodičnom okruženju, sredini koja nije dovoljno ohrabrijuća ili podržavajuća, iskustvu korišćenja psihoaktivnih supstanci ili sukoba sa zakonom”, kazala je Vujović.

Ona je naglasila da je danas Dan ljudskih prava i da “vjerujemo u jednakost svih, bez obzira na lična svojstva, bez obzira na životne terete i izazove sa kojima se osoba nosi, bez obzira na trenutne mogućnosti sistema, bez obzira na preovladavajuće norme okruženja u koje se, uzgred, niko od nas i ne može u potpunosti uklopiti”.

Obaveza države i društva je, kako smatra, da zaštite sve svoje građane i sve koji borave na njenoj teritoriji od diskriminacije, nasilja i ekspolatacije bilo koje vrste, a obaveza svih je da čuju jedni druge i kreiraju sistem baziran na zadovoljenju osnovnih potreba svih.

“Tokom projekta izradili smo brojna dokumenta i vodiče za unapređenje rada sa mladima u riziku uopšte, kao i pojedinačne vodiče za rad sa svakom od posebno izdvojenih ciljnih grupa. Nastale su lokalne radne grupe za rad sa mladima u riziku i regionalno tijelo koje je izradilo i regionalnu platform o podršci mladima u rizku. Organizovali smo veliki broj nacionalnih i regionalnih treninga, okruglih stolova, panel diskusija. Nastale su i dokumentarna, interaktivna pozorišna predstava „Raw play“, te dokumentarni film „Dom“ koji obilaze region”, navela je Vujović.

Prema njenim riječima, ubuduće će se ulagati koordinisani napori ka pravilnom prikupljanju podataka u svrhu procjene potreba ciljnih grupa i praćenja progresa.

“Potrebne su institucije sa dovoljnim brojem stručnjaka i dovoljnim resursima za rad sa djecom i mladima u riziku, potrebno je osigurati odgovarajuću infrastrukturu i ljudske resurse, obezbijediti punu pokrivenost socijalnim, zdravstvenim i drugim potrebnim uslugama koje će biti vidljive, dostupne, prihvatajuće”, navela je Vujović.

Okruženje se može unaprijediti tako što će se, kako je rekla, obezbijediti podrška za sve mlade koji napuštaju sistem formalnog zbrinjavanja, u skladu sa pojedinačnim potrebama mlade osobe, osigurati proaktivna uloga policije iz svih policijskih stanica.

“Politike o drogama usmjeravati ka ljudskim pravima i javnom zdravstvu, uklanjajući kriminalizaciju. Probaciju i alternativne kaznene mjere temeljiti i na rehabilitaciji i resocijalizaciji, te promovisati ih. Omogućiti olakšice pri zapošljavanju nekih grupa mladih sa rizikom od socijalne isključenosti, osiguranti društvenu participacija svih grupa mladih”, rekla je Vujović.

Stalna koordinatorka sistema Ujedinjenih Nacija u Crnoj Gori, Fiona Mccluney, rekla je da je danas sve više mladih ljudi koji su suočeni sa različitim izazovima.

“Oni su suočeni sa neizvjesnoću prilikom zapošljavanja, i mlade djevojke i mladi muškarci su i često žrtve nasilja, žive u konfliktnim zonama. Svi ti faktori utiču na njihovu sposobnost da se razviju i umjesto da vode živote koji će ih ispunjavati nađu se na margini društva”, rekla je Mccluney.

Ona smatra da treba riješiti problem inkluzije, osnažiti mlade i podstaći njihovo učešće u društvu, i socijalno, ekonomski i politički.

“Države treba da prate sve, u smislu prikupljanja podataka, po osnovu različitih indikatora. Ciljevi su sadržani u Nacionalnoj strategiji održivog razvoja. A konkretna posvećenost poboljšanju života mladih sadržana je u politikama za mlade koje podžava UN i ključna je implementacija tih politika”, pojasnila je Mccluney.

Veći fokus na mlade međunarodnih organizacija, donatora i svih ostalih je, kako smatra, obaveza.

Ekspertkinja za socijalnu zaštitu ranjivih grupa, Katarina Mitić, rekla je da, kada je riječ o pravnom okviru za mlade, fokus treba da bude na socijalnoj inkluziji.

“Socijalna inkluzija osigurava da ranjive grupe i osobe imaju veće učešće u donošenju odluka, koje utiče na njihove živote i mogu da pistupe svojim fundamentalnim pravima”, rekla je Mitić.

Ona je kazala da većina mladih odrasta bez problema i velikih stresova, ali kako je dodala, za određeni broj njih ne postoji podrška i potrebna je rana intervencija.

“Ako namemo podršku porodice, nadzor roditelja ili pristup relevantnim resursima to može rezultirati nasiljem u porodici, odbacivanjem od strane roditelja, izolacijom, siromaštvom. Postoje i određeni socijalni faktori, faktori okruženja vezani za zajednicu i neki životni događaji, koji mogu da dovedu do problema, a to su smrtni slučaj, ozbiljna trauma, rana trudnoća itd”, pojasnila je Mitić.

Projekat “ARYSE” su u prethnodne četiri godine uz podršku Evropske komisije sprovodile organizacije: ARSIS iz Albanije, Margina iz Bosne i Hercegovine, Juventas iz Crne Gore, Labirint sa Kosova, SHL iz Njemacke, Hops iz Sjeverne Makedonije i Prevent iz Srbije.

Većini partnera, projekat je kofinansiran iz budžeta zemalja iz kojih dolaze, u Crnoj Gori, od strane Ministarstva javne uprave.

 

Dokumentarna predstava “RAW PLAY – igra sa šest života”, kroz interaktivu i multimedijalu formu, ukazuje na izazove i probleme sa kojima se  suočavaju mladi, kao i na odnos društva prema njima, a gledaoci, izlazeći iz uloge pasivnih posmatrača, odlučuju o životima glavnih likova.

Predstava koju je izvela glumačka trupa ApsArt Centar za pozorišna istraživanja iz Beograda, realizovana je u okviru projekta ‘’Mladi u riziku od socijalne isključenosti’’ a koji realizuje nevladina organizacija (NVO) Juventas, uz finansijsku podršku Evropske unije i Ministarstva javne uprave Crne Gore.

Pozorišna rediteljka i osnivačica ApsArt Centra za pozorišna istraživanja, Aleksandra Jelić, kazala je da je predstava “RAW PLAY – igra sa šest života”, koja je premijerno izvedena u Podgorici, dokumentarna.

„Ovo je jedna dokumentarna ili verbatim predstava koju je nastala tako što je dramaturg, tri mjeseca prije nego što smo počeli proces sa glumcima, radio i istraživao na dokumentarnim pričama“, pojasnila je Jelić.

Predstavu odlikuje, kako je kazala, interaktivna i multimedijalna forma.

„Multimedijalna u smislu da, osim pozorišnih sredstava, koristimo i druga izražajna i vizualna sredstva. Interaktivna je zato što gledaoci, u toku cijele predstave, mogu da glasaju, koristeći svoje mobilne telefona i da na taj način utiču na sami ishod junaka koji postoje u predstavi“, navela je Jelić.

Ona je kazala da su u predstavi predstavljeni mladi, kako bi društvu približili njihovu svakodnevnicu i probleme.

„Tema i fokus predstave su mladi. Njihovi problemi, neki problemi koji se ne čuju toliko u javnosti, za koje ne znamo toliko. Želimo da približimo koliko mladim ljudima nije lako da budu mladi i da opstaju u ovakvom društvu“, pojasnila je Jelić.

Jelić je kazala da je predstava predpremijerno izvedena u Beogradu, a da je planirano da bude izvođena i u regionu.

Koordinatorka programa u NVO Juventas, Maja Marković, kazala je da su u fokusu projekta ‘’Mladi u riziku od socijalne isključenosti’’ u okviru kojeg se realizuje predstavamladi koji koriste droge, koji su u sukobu sa zakonom, bez roditeljskog staranja, djeca iz disfunkcionalnih porodica.

„Kroz projekat smo htjeli da poboljšamo sistem, odnosno stanje koje je na raspolaganju ovim mladim ljudima. S obzirom na to da postoji mnogo rupa u sistemu, mladi ne dobijaju adekvatnu podršku, nisu prepoznati od strane institucija koje bi njima trebalo da se bave ali često nisu prepoznati ni od strane sugrađana“, rekla je Marković.

Ona je kazala da je u okviru tog četvorogodišnjeg projekta sproveden veliki broj aktivnosti, a da je jedna od njih predstava zbog, kako je navela, snažnog uticaja koji ostavlja na prisutne.

„Odlučili smo se da jedna od aktivnosti bude ova predstava, kao i dokumentarni film koji radimo, jer je činjenica da u poslednje vrijeme umjetnost ima veoma značajnu ulogu u skretanju pažnje na bitne društvene teme i mislim da je to ova predstava i pokazala. Prisutni su izašli iz sale sa mnogo jačim utiskom, nego da su pročitali neki dopis, tekst ili izjavu za medije ili da su prisustvovali nekoj konferenciji“, ocijenila je Marković.

Ona je kazala da je podgoričkoj publici predstavljen jedan drugačiji umjetnički izražaj, a da je interesovanje za predstavu bilo veliko.

„Predstava je jako zanimljiva, jer je potpuno neobičan koncept, koji nismo imali prilike da vidimo do sada u Podgorici. Koncept u kom gledaoci učestvuju, ali ne na neki standardan način, već dobijaju šansu da se igraju životima drugih ljudi i da odlučuju o ishodu predstave, što daje malo čudan osjećaj. Sala Dodesta je bila puna, nama je samo žao što je ograničena kapacitetom i što nismo mogli da izađemo u susret svim ljudima koju su htjeli da pogledaju predstavu“, navela je Marković.

Glumac, Jovan Mijović, kazao je da koncept predstave nije uobičajan što, kako je ocijenio, nosi izvjesni rizik kada je u pitanju reakcija publike.

„Neizvjesne su reakcije publike jer ova predstava nije uobičajni koncept za domaći teatar. Teme su dosta osjetljive i ne može baš svako da svari tu količinu istine, posebno ukoliko uzmemo u obzir da je predstava dokumentarna, likovi stvarni, a da smo mi na sceni predstavili njihove ekstremne živote“, rekao je Mijović.

 

Predstavnici Glavnog grada, opština Bar i Bijelo Polje i UNAIDS-a potpisali su danas Parisku deklaraciju, koja, kako je saopšteno, ima za cilj okončanje epidemije AIDS-a u svijetu.

Deklaraciju su, na inicijativu nevladinih organizacija CAZAS i Juventas, potpisali gradonačelnik Glavnog grada Ivan Vuković, predsjednici opšina Bar i Bijelo Polje Dušan Raičević i Petar Smolović, kao i predstavnik UNAIDS-a, Konstantin Voytsekhovich.

Gradonačelnik Glavnog grada Ivan Vuković je, nakon potpisivanja Deklaracije, kazao da je HIV tema o kojoj se u Crnoj Gori, kao tradicionalnom društvu, nerado govori, navodeći da su teme vezane za seksualno-prenosive bolesti i dalje u značajnoj mjeri tabu.

„Mi smo odlučili da ne zatvaramo oči pred problemom, nego da se uhvatimo u koštac sa njim i na ovaj način dajemo institucionalni odgovor u skladu sa onim što su ciljevi i principi djelovanja na globalnom nivou“, istakao je Vuković.

On je ukazao da je u Crnoj Gori, prema zvaničnim statitstikama, više od 250 ljudi koji su nosioci HIV virusa, navodeći da će im potpisivanjem Pariske deklaracije, pružiti bolju institucionalnu podršku.

„Najprije je važno učiniti ljude svjesnim problema koji imaju, jer to vrlo često razlog zbog kog se virus širi. a onda i ljudima za kojima se konstatuje da imaju problem te vrste, ponuditi im svu potrebnu zaštitu. Glavni grad će vrijedno raditi na tome“, rekao je Vuković.

On je ocijenio da je jako važno intenzivirati aktivnosti na planu organizacije različitih edukativnih programa koji se tiču prevencije HIV-a, sa učenicima srednjih škola i studentima.  

Predstavnik UNAIDS-a, Konstantin Voytsekhovich, čestitao je Crnoj Gori što se pridružila inicijativi „Fast-track cities“ kao odgovoru na prevenciju HIV-a.

“Siguran sam da to što je Crna Gora prva na Balkanu potpisala Parisku deklaraciju ne stvara samo mogućnosti za crnogorske građane da ubrazaju odgovor na HIV virus, već da šire znanje i da dijele iskustva u rješavanju ovog komplikovanog problema“, istakao je Voytsekhovich.

Predsjednik Opštine Bar, Dušan Raičević, kazao je da Crna Gora, potpisvanjem Pariske deklaracije, potrđujemo jasno opredjeljenje da bude dio razvijenog svijeta „i da pratimo ono što je već 300 gradova u Evropi podržano kroz inicijativu „Fast-track cities“.

„Zajednički ćemo se zalagati da na lokalnom niovu sprovodimo akcione planove koji za cilj imaju razmjenu iskustava sa drugim gradovima potpisnicima Pariske deklaracije, da ćemo sprovoditi niz aktivnosti u pravcu edukacije naših najmlađih, i da ćemo zajednički ići u pravcu rušenja stigmi i diskriminacije osoba koje su zaražene sa HIV virusom“, istakao je Raičević.

On je kazao da im je želja da o tom problemu govore kao o medicinskom, a ne kao o moralnom.

„Siguran sam da ćemo na tom putu imati podršku svih faktora koji su danas prisutni, i da ćemo zajednički kroz rad i razmjenu iskustava sa drugim gradovima moći da idemo dalje u pravu unapređenja svih oblasti sa ciljem smanjenja pojave HIV virusa u našim sredinama“, kazao je Raičević.

Predsjednik Opštine Bijelo Polje, Petar Smolović, rekao je da su potpisvanjem Pariske deklaracije svjesni da će pomoći ne samo u sprječavanju širenja virusa HIV-a, „nego i da ćemo pomoći liječenje oboljelih, ali i destigmatizaciju ove pojave i bolesti“.

„Svjesni smo, iako na sjeveru Crne Gore imamo procentualno manju zastupljenost ovog virusa, da samo zajedničkom borbom svih u Crnoj Gori i međuregionalnom saradnjom možemo se potruditi da ispunimo cilj, a to je totalno izliječenje svih do 2030. godine, što je jedan od Mijenijumskih ciljeva“, naveo je Smolović.

Izvršni direktor Alijanse za javno zdravlje Ukrajina, Andrey Klepikov, kazao je da su Parisku deklaraciju prvi put potpisala tri grada jedne države, što do sada nije bio slučaj.

 „Ovo je dokaz privrženosti Crne Gore. Želio bih naglasim i ulogu civilnog društva u borbi protiv HIV virusa. Civilno društvo je ključni partner. Ponosni smo što sarađujemo sa CAZAS-om i Juventasom“, naveo je Klepikov.

On je pozvao potpisnike Pariske deklaracije na konferenciju, koja će biti održana 6. decembra u Kijevu, a kojoj će prisustvovati svi predstanici potpisnici Pariske Deklaracije.

Izvršni direktor CAZAS-a Mišo Pejković kazao je da su u toj organizaciji, u proteklih 20 godina rada, imali priliku da svjedoče značajnom napretku prevencije HIV/AIDS-a u Crnoj Gori.

„Srećni smo što danas možemo da kažemo da ne samo da pratimo trendove u ovoj oblasti, već smo i pioniri u usvajanju globalnih intervencija. Danas ne govorimo samo o potpisivanju ove Deklaracije, već o stotinama pojedinaca i poridica kojima će primjena ove deklaracije u tri grada značajno poboljšati život“, istakao je Pejković.

On je poručio da će se efikasnim pristupom prevenciji, pružanju podrške programa, kojima su usmjereni na HIV, tuberkolozu i virusne hepatitise boriti sa stigmom, koja, kako je naveo, ostaje globalna prepreka u efikasnom odgovoru na HIV i ostvarivanju zadatih ciljeva.

„Civilni sektor i udruženja pacijenata su neizostavan resurs u sprovođenju programa i ne smijemo zaboraviti da samo ako se adekvatno odgovori na potrebe ranjivih grupa, možemo govoriti o napretku“, poručio je Pejković.

Izvršna direktorica Juventas, Ivana Vujović, kazala je kad je u pitanju HIV/AIDS da to nije samo zdravstveno pitanje, ističući da je potrebno da i šira zajednica bude uključena u rješavanje tog problema.

„Upravo zbog toga je važno da pristup HIV/AIDS-u bude integrisan i da bude decentralizovan i ne pripada samo medicinskim ustanovama. Zbog toga je izuzetno važan ovaj dan kada imamo predstavnike tri najveća grada u Crnoj Groi, koji potpisuju Parisku deklaraciju i preuzimanje obaveze da pokrenu određene inicijative na lokalnom nivou, kojima će se uticati kako na prevenciju, tako i na podršku osobama koje žive sa HIV-om“, rekla je Vujović.

Ona je ocijenila da akcenat dalje treba staviti na ranjive grupe, koje su, kako je pojasnila, širom do svijeta do sada bile izostavljene iz strategija, i nisu bile dovoljno prioritetne.

„Sada je važno da im damo prioritet kroz kreiranje strategija kako na državnom, tako i na lokalnom nivou da bi mogli i na taj način uticati na tok epidemije i zaustaviti je“, smatra Vujović.

Ona je ukazala da nije slučajno što Crna Gora ulaže toliko pažnje u pitanje HIV/AIDS-a.

„Mi se u ovom momentu nalazimo na poziciji zemlje koja je visoko opterećena HIV/AIDS-om i ukoliko ne bi bilo ovakvih intervencija na lokalnom niovu, na centralnom niovou, bili bismo u jako nezavidnoj situaciji“, zaključila je Vujović.