pismo Vujanovicu

Poštovani predsjedniče VUJANOVIĆ,


obraćamo Vam se povodom Poziva za prethodno konsultovanje sa nevladinim organizacijama čija je osnovna djelatnost zaštita ljudskih prava i sloboda, u vezi davanja mišljenja o kandidatu g-dinu Šućku Bakoviću (dosadašnjem Zaštitniku ljudskih prava i sloboda) za Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore.

 ISTRAGA MIJO MARTINOVIC

Evropski standard apsolutne zabrane mučenja u slučaju policijske torture zahtijeva da državno tužilaštvo obezbijedi nepristrasnu i efikasnu istragu.

Zbog toga su nevladine organizacije Akcija za ljudska prava, Juventas, Centar za ženska prava, Crnogorska LGBTIQ Asocijacija „Kvir Montenegro“ i Institut alternativa zahtijevale od VDT-a da nepristrasno i hitno istraži sve slučajeve policijske brutalnosti, a prioritetno slučaj prebijanja Miodraga Martinovića i uništavanja njegovog automobila, koji je crnogorskoj javnosti, i policiji i državnom tužilaštvu među prvima poznat i to od nedjelje 25.10.2015, i da u što kraćem roku objavi imena osumnjičenih službenika policije.

policija protesti podgorica df

Crnoj Gori je neophodna dosljedna primjena vladavine prava u odnosu na sve događaje koji su obiljeležili nažalost nasilne proteste u Podgorici u subotu 24.10.2015.

naslovna

Dana 24. oktobra u Budvi počela je sa radom I Generalna Skupština UNSCG. Na otvaranju su govorili predstavnici upravljačkih tijela UNSCG-a, najrelevatnijih institucija sistema i NVO Juventasa kao nosioca projekta.

Učenički parlamenti mogu biti snažan stimulans sveukupnom razvoju društva, i to prvenstveno kroz uticaj na kvalitetniju nastavu i odnos učenik-nastavnik u samoj školi, ocijenio je v.d. generalnog direktora Direktorata za opšte, srednje, stručno i obrazovanje odraslih, Veljko Tomić.

On je danas, na Prvoj Generalnoj Skupštini Unije Srednjoškolaca Crne Gore (UNSCG), istakao pravo te populacije na učestvovanje u učeničkim parlamentima.

„Ono što bih ja volio da vidim jeste, da svi učenički parlamenti učestvuju u radu stručnih organa škole, kada se raspravlja o pitanjima koja se tiču vas, kao što su učenički standard i vannastavne aktivnosti“, kazao je Tomić u Bečićima.

On smatra da je veoma je važno da srednoškolci jačaju demokratske kapacitete mladih ljudi u Crnoj Gori i podstiču njihovo aktivno učešće u društvu.

„Upravo tu i vidim vašu ulogu kao nacionalne, krovne, organizacije sastavljene od učeničkih paralemenata svih srednjih škola u zemlji“, poručio je Tomić.

Izvršna direktorica nevladine organizacije Juventas Ivana Vujović podsjetila je da ta organizacija od 2006. godine prepoznaje učeničke parlamente i UNSCG kao važan aspekt učeničkog aktivizma.

Ona je pojasnila da je tokom 2010/11. godine, kroz projekat regionalnog karaktera, oformljena grupa srednjoškolaca, koja je osnovala UNSCG 2011. godine, a da je ta organizacija oformila novo rukovodstvo u martu ove godine. Podršku za rad Unije dala je organizacija SHL (SchülerHelfenLeben) iz Berlina koja sredstva prikuplja prvenstveno kroz angažman srednjoškolaca.

Vujović je poručila predstavnicima srednjoškolaca da moraju biti svjesni onih koji su ih izabrali na tu funkciju.

„Bitno je da ste u svakom momentu svjesni da ste vi samo jedan od srednjoškolaca kojih ima oko 32 hiljade u Crnoj Gori i da zagovarate odluke koje ste donijeli svi zajedno, na način koji je u najvećoj mjeri participativan“, kazala je ona.

Predsjednik Upravnog odbora UNSCG Jovan Bojović kazao je da je ta organizacija ostvarila mnoge zapažene rezultate u proteklih osam mjeseci, koliko formalno postoji.

„Možemo se pohvaliti da smo najveća omladinska organizacija u Crnoj Gori, u ovom trenutku. Ovakve rezultate, za tako kratak period, do sada nije postigla nijedna organizacija slična nama, ne samo u Crnoj Gori, nego i šire. Veoma je važno da takvim kontinuitetom nastavimo da radimo i dalje, jer smo mi važna karika između srednjoškolaca, zajednice i društva u cjelini.

V.d. direktora Zavoda za školstvo Radovan Popović podsjetio je da je 2004. godine došlo do reforme obrazovanja u Crnoj Gori, a da je tada uvedena i devetogodišnja osnovna škola.

On je istakao da je obrazovanje kompleksan sistem, i da, kako je ocijenio, nijedna zemlja nije zadovoljna obrazovnim sistemom.

Direktorica Ispitnog centra Dragana Dmitrović rekla je da je uvođenje maturskog i stručnog ispita postavljeno kao važan zadatak crnogorskom obrazovanju.

„Vodilja je bio koncept da eksterni ispiti treba da služe za definisanje jasnih ishoda obrazovanja, na taj način da tranformišu ciljeve obrazovanja“, navela je ona.

Dmitrović je rekla da su na nacinalnom nivou postavljeni standardi i ciljevi, pojašnjavajući da je pored svakodnevnog internog povjeravanja, potrebna i eksterna promjena znanja i da tu „leži“ uloga Ispitnog centra.

Predsjednik Skupštine UNSCG Milić Dujović ocijenio je da je položaj srednjoškolaca vrlo bitan u obrazovnom sisremu Crne Gore.

„Kakve srednjoškolce imamo danas, takvu ćemo državu imati sjutra. Zapravo srednjoškolci, i ono što se u srednoj školi odaberemo, to će imati ozbiljan uticaj u našoj državi“, naveo je on.

Juventas i Kvir Montenegro najoštrije osuđuju napade na novinare/ke i redakcije medijskih kuća, prijetnje smrću novinarima/kama kao i napade na policijske službenike/ce i prostorije političkih partija.

Nedopustivo i neprihvatljivo je da se nezadovoljstvo uređivačkom politikom i medijskim izvještavanjem bilo koje medijske kuće ispoljavati nasiljem i nedozvoljenim radnjama. Sloboda i bezbjednost novinara i medijskih kuća mora biti neupitna.

demonstracije u podgorici 17 10

Imajući u vidu nezvanične podatke o tome da je više osoba uhapšeno prilikom jutrošnje akcije policije protiv demonstranata u Podgorici, kao i da je Gojku Raičeviću, uredniku portala IN4S i nekim drugim osobama policija nanijela tjelesne povrede, podsjećamo da je svaki vid torture nad građanima od strane policije apsolutno zabranjen, kao i da postoji pretpostavka odgovornosti policije za sve povrede koje uhapšeni dobiju prilikom i nakon hapšenja.

Apelujemo na državnog tužioca da se blagovremeno uključi i sprovede nepristrasnu istragu o postupanju policije.

zdravstvo

Na sjednici skupštinskog Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje održanoj 23.septembra 2015. predlagač je usvojio amandman na Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju, koji je usaglašen prethodno sa 15 NVO, a predložen od strane Liberalne partije glasi. Amandman je postao sastavni dio Predloga zakona o zdravstvenom osiguranju. O Predlogu zakona će se poslanici izjašnjavati u nastavku sjednice petog vanrednog zasijedanja Skupštine.

Amandmanom je predviđeno da:

U članu 41 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

Fond refundira poslodavcu isplaćenu naknadu zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog održavanja trudnoće (liječenja prijetećeg abortusa), do iznosa koji ne može biti veći od dvije prosječne zarade zaposlenog u Crnoj Gori u prethodnoj godini, po podacima organa uprave nadležnog za poslove statistike.

Nevladine organizacije Juventas, Akcija za ljudska prava - HRA, Udruženje Roditelji, Centar za ženska prava, ANIMA, Sigurna ženska kuća, PRIMA, Centar za građansko obrazovanje - CGO, Udruženje mladih sa hendikepom - UMHCG, CAZAS, SOS za ženu i djecu žrtve nasilja, Podgorica, Centar za antidiskriminaciju – Ekvista, Kvir Montenegro, Centar za monitoring i istraživanje - CeMI i Centrar za razvoj nevladinih organizacija CRNVO pozdravljaju odluku Vlade da usvoje amandman kojim se spriječava diskriminacija žena i "kažnjavanje" trudnica, posebno visoko obrazovanih žena koje zarađuju više od prosječne zarade u državi koje su usled održavanja trudnoće privremeno spriječene da rade i stvaranje dodatne barijere prilikom zapošljavanja žena u reproduktivnoj dobi.

Tijana ZeguraPodgorica, PR pres servis – Dnevni centar za osobe koje injektiraju droge pri nevladinoj organizaciji (NVO) Juventas u prvoj polovini godine posjetilo je 369 korisnika, od čega je 31 osoba bila ženskog pola, kazala je direktorica programa smanjenja štete u toj NVO, Tijana Žegura.

Ona je, povodom završetka Projekta "Smanjenje štete dugotrajnih posljedica zloupotrebe psihoaktivnih supstanci u Crnoj Gori", kazala da je Dnevni centar u prvoj polovini godine imao 74 nova klijenta.

Žegura je objasnila da je Projekat imao za cilj poboljšanje kvaliteta života osoba koje injektiraju droge i njihovih porodica, kroz programe prevencije smrti usljed predoziranja i programe rehabilitacije osoba koje injektiraju droge, a koje su nosioci virusnog hepatitisa C.

„U prvoj polovini godine je podijeljeno, u cilju preventivnih aktivnosti, 12,5 hiljada sterilnih igala i devet hiljada špriceva, dok je od klijenata vraćeno deset hiljada korištenih igala i tri hiljade špriceva“, rekla je Žegura u intervjuu za PR Centar.

Prema njenim riječima, sav kontaminirani pribor je odnijet u Klinički centar na uništenje, što je, kako je objasnila, doprinijelo povećanju bezbjednosti lokalne zajednice.

„Kako je glavni cilj postojanja Dnevnog centra u službi referentnog centra za injektiranje korisnika, 145 njih je upućeno u servise zdravstvene i socijalne zaštite u zajednici, poput: Psihijatrijske klinike, Klinike za infektivne bolesti, Dispanzera za mentalno zdravlje i Programa supstitucionog održavanja metadonom pri Domu zdravlja Podgorica, kao i Centru za socijalni rad i Udruženju anonimnih narkomana Crne Gore“, navela je Žegura.

U istom periodu, kako je dodala, korisnici usluga Dnevnog centra su se 213 puta savjetovali sa ljekarima, 124 sa socijalnim radnicima i 1.104 puta sa vršnjačkim edukatorima, koji su angažovani u tom centru.

Žegura je, govoreći o glavnom cilju Projekta objasnila da se on odnosi na programe prevencije smrti usljed predoziranja.

„Tokom deset godina, koliko mi u Crnoj Gori sprovodimo programe sa korisnicima droga, primjetili smo da sistem hitnog djelovanja u slučajevima predoziranja psihoaktivnih supstanci u medicinskim institicijama nije dovoljno razvijen, posebno na nivou države“, navela je ona.

Žegura je ukazala da je antidotom, koji služi za povratak osoba koje su se predozirale u normalno stanje, opremljena samo Hitna pomoć u Podgorici, dok u ostalim opštinama hitne pomoći nisu opremljene.

„Pozitivan primjer je što je Zavod za izvršenje krivičnih sankcija u aprilu, nakon naših konsultacija sa direktorom, uveo postojanje antidota i obučeno je njihovo osoblje za korišćenje“, navela je Žegura.

Ona je upozorila da je od 369 klijenata, koji su bili korisnici Dnevnog centra u prvoj polovini godine, troje njih umrlo uslijed predoziranja korišćenja psihoaktivnih supstanci.

„Problem predoziranja u Crnoj Gori uopšte nije prepoznat kao jedan od alarmantnih problema. Sama grupa korisnika droga, posebno ovih koji injektiraju, nisu dovoljno prepoznati kao grupa koja je u povećanom riziku,i koja zaslužuje da se u većoj mjeri radi sa njim, što govori o diskriminaciji kako od opšteg društva, tako i od profesionalaca koji rade sa njima“, kazala je Žegura.

Kako je podsjetila, od 13. juna devetogodišnji projekat Vlade Podrška sprovođenja nacionalne AIDS strategije Crne Gore je prestao da se sprovodi.

„Kako je prema Svjetskoj banci Crna Gora klasifikovana kao zemlja sa srednjim i višim primanjima, smatra se da ona sama treba da finansira servise ove vrste. Crna Gora, zbog ekonomske situacije u kojoj se nalazi, nije uspjela da obezbijedi budžet za to. Tako da od 30. juna u Crnoj Gori, jedini preventivni servis koji je nastavio da radi vezan za korisnike droga je Centar u Podgorici“, navela je Žegura.

To, kako je upozorila, u budućnosti može direktno da utiče na povećanje stope infekcije HIV-om i Hepatitisom C.

„Postoje strašno loši primjeri u Rusiji gdje je u sklopu istih ovih dešavanja došlo do povećanje stope infekcije HIV-om među populacijom korisnika droga 400 odsto“, ukazala je Žegura.

Ona je rekla da su tokom Projekta sarađivali i sa medicinskim radnicima, koji direktno pružaju usluge korisnicima droga, i da je tako izrađen poster o djelovanju u slučaju predoziranja psihoaktivnim supstancama.

Projekat Smanjenje štete dugotrajnih posljedica zloupotrebe psihoaktivnih supstanci u Crnoj Gori podržala je Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.

[VIDEO] ŽEGURA O projektu:

[VIDEO] ŽEGURA O glavnom cilju projekta i broju korisnika:

[VIDEO] ŽEGURA O podciljevima projekta:

[VIDEO] ŽEGURA O gašenju Fonda

 

pregnant woLiberalna partija je predložila amandman na Predlog zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju koji je prethodno usaglašen sa 15 nevladinih organizacija i kojim se predlaže da Fond refundira poslodavcu isplaćenu naknadu zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog održavanja trudnoće do iznosa dvije prosječne zarade zaposlenog u Crnoj Gori u prethodnoj godini, umjesto jedne prosječne zarade, kako je Vlada predložila.

Apelujemo na crnogorske poslanike i poslanice da glasaju za predloženi amandman i spriječe započeti trend Vlade da ugrožava prava trudnica i porodilja.

Prema članu 41 Predloga zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju, iznos koji se refundira poslodavcu je ograničen na svega jednu prosječnu zaradu.

Podsjećamo, visina iznosa koji se refundira poslodavcu je već ograničena na dvije prosječne zarade zaposlenog u državi još 2013. godine, odnosno usvajanjem Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti (član 51, stav 2), uprkos snažnom otporu nevladinih organizacija koje su upozoravale na diskriminaciju trudnica i porodilja koje zarađuju više od dvije prosječne zarade.

Smatramo da je minimalno neophodno iskoristiti navedenu odredbu Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti jer je nedopustivo otići korak dalje i dodatno pogoršati položaj zaposlenih trudnica, odnosno ograničiti iznos refundacije na koju poslodavac ima pravo na svega jednu prosječnu zaradu.

Predloženim amandmanom se spriječava diskriminacija žena i "kažnjavanje" trudnica, posebno visoko obrazovanih žena koje zarađuju više od prosječne zarade u državi koje su usled održavanja trudnoće privremeno spriječene da rade i stvaranje dodatne barijere prilikom zapošljavanja žena u reproduktivnoj dobi.

Takođe, izjednačava se odnos države prema trudnicama i porodiljama, kao jednako važnim i osjetljivim periodima u životu žene koja se odlučila na materinstvo.

Nadamo se da poslanici i poslanice neće slijediti logiku predlagača prema kojoj uštede u budžetu treba praviti na štetu trudnica i porodilja, te da će zaustaviti trend ugrožavanja njihovih prava.

S poštovanjem,

Ivana Vujović, Juventas

Tea Gorjanc Prelević, Akcija za ljudska prava, HRA

Kristina Mihailović, Udruženje Roditelji

Maja Raičević, Centar za ženska prava

Ljupka Kovačević, ANIMA

Ljiljana Raičević, Sigurna ženska kuća

Aida Perović  Ivanović, PRIMA

Daliborka Uljarević, Centar za građansko obrazovanje, CGO

Marina Vujačić, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, UMHCG

Vladan Golubović, CAZAS

Biljana Zeković, SOS za ženu i djecu žrtve nasilja, Podgorica

Milan Šaranović, Centar za antidiskriminaciju - Ekvista

Danijel Kalezić, Kvir Montenegro

Zlatko Vujović, Centar za monitoring i istraživanje, CeMI

Ana Novaković, Centar za razvoj nevladinih organizacija, CRNVO

 

saopstenje1707

U organizaciji NVO Juventas i NVO SOS Telefon Podgorica, 17. jula 2015. godine, održan je drugi dan Nacionalne konferencije „Politike smanjenja siromaštva i socijalne isključenosti”. Konferencija, čije je održavanje predviđeno za 16. i 17. jul, za cilj je imala predstavljanje Izvještaja o sprovođenju Strategije za zapošljavanje i razvoj ljudskih resursa i Strategije za razvoj socijalne i dječije zaštite, kao i Izvještaja o sprovođenju Nacionalnog strateškog odgovora na HIV i Strategije za smanjenje nasilja u porodici. Nacionalna konferencija se održava u okviru projekta „Ubrzanje razvoja zajednice - SPEED UP”, koji NVO Juventas realizuje u saradnji sa NVO SOS Telefon Podgorica i Koalicijom NVO-a "Za društvene promjene", a koji je podržala Evropska komisija posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori.

U okviru prvog panela „Analiza efekata primjene Nacionalnog strateškog odgovora na HIV”, g-đa Aleksandra Marjanović iz Instituta za javno zdravlje govorila je o ključnim efektima Nacionalnog strateškog odgovora na HIV sa stanovišta Instituta. Ona je iznijela i epidemiološke podatke prikupljene od strane Instituta, navodeći pritom da je u Crnoj Gori jako niska zastupljenost HIV-a, ali i da treba imati na umu da je broj osoba koje žive sa HIV-om veći od broja prijavljenih slučajeva. G-din Vladan Golubović iz NVO CAZAS, naglasio je da je neophodno unaprijediti stanje u ovoj oblasti i to prije svega kroz medijske kampanje, radionice sa mladima, obuke zdravstvenih radnika, te akcije podizanja svijesti. On je naglasio i da je ključno uspostaviti terapijsko savjetovalište za HIV, hepatitis B i C, kao i da treba poboljšati kapacitete infektivne klinike. G-đa Jelena Čolaković i g-đa Tijana Žegura iz NVO Juventas, govorile su o svojim iskustvima u radu sa osobama inficiranih HIV-om, a takođe su i praktičnim primjerima prikazale su efekte Nacionalnog strateškog odgovora na HIV. G-đa Ivana Vujović, izvršna direktorica NVO Juventasa, predstavila je izvještaj „Analiza efekata primjene Nacionalnog strateškog odgovora na HIV”. Prema njenim riječima, jedan od ciljeva, stvaranje sigurnog i podržavajućeg okruženja za oboljele od HIV-a, i pored preduzetih aktivnosti, nije u potpunosti ostvaren. Ona je navela da istraživanja pokazuju zabrinjavajuće rezultate, poput toga da svega 11% zdravstvenih radnika nije pokazalo niti jedan oblik osude prema oboljelima od HIV-a.

U okviru drugog panela „Analiza efekata primjene Strategije zaštite od nasilja u porodici“, g-đa Biljana Pejović, iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava, navela je da je zaštita žena od nasilja u porodici jedan od nacionalnih prioriteta Crne Gore, te da se posebna pažnja treba posvetiti rješavanju problema i poboljšanju stanja u ovoj oblasti. Prema njenim riječima, stanje je, što pokazuju i rezultati istraživanja, prilično zabrinjavajuće. Tako svaka četvrta osoba smatra da je nasilje opravdano, a kao dominantna forma nasilja prepoznato je fizičko nasilje. G-đa Nevenka Stanković, zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda istakla je da je nasilje u porodici duboko sakriveno od očiju javnosti. G-đa Snežana Vujović iz Uprave policije, navela je da Uprava doživljava porodično nasilje kao jedan od prioriteta u svom radu. Ona je predstavila i rezultate istraživanja sprovedenih u 2014. godini koji pokazuju da su u čak 82% evidentiranih prijava počinioci nasilja muškarci. G-đa Biljana Zeković, izvršna direktorica NVO SOS Podgorica, predstavljajući monitoring istraživanje Strategije za zaštitu od nasilja u porodici za period 2011 - 2015, posebno je naglasila da je potrebno sprovesti istraživanja fokusirana na analizu stanja i definisanje problema u ostvarivanju prava žrtava porodičnog nasilja.

VIDEO:

Biljana Pejović O koracima koje je neophodno preduzeti

Biljana Pejović O zakonodavnom okviru prevencije porodičnog nasilja

Biljana Zeković o djeci žrtvama porodičnog nasilja

Biljana Zeković O monitoringu Strategije o zaštiti nasilja u porodici

Nevenka Stanković prvi dio

Nevenka Stanković drugi dio

Predstavnica MUP a Snežana Vujović o broju prekršajnih prijava

saopstenje 16 july

U organizaciji NVO Juventas i NVO SOS Telefon Podgorica, 16. jula 2015. godine, održan je prvi dan Nacionalne konferencije „Politike smanjenja siromaštva i socijalne isključenosti”. Konferencija, čije je održavanje predviđeno za 16. i 17. jul, za cilj ima predstavljanje Izvještaja o sprovođenju Strategije za zapošljavanje i razvoj ljudskih resursa i Strategije za razvoj socijalne i dječije zaštite, kao i Izvještaja o sprovođenju Nacionalnog strateškog odgovora na HIV i Strategije za smanjenje nasilja u porodici. Nacionalna konferencija se održava u okviru projekta „Ubrzanje razvoja zajednice - SPEED UP”, koji NVO Juventas realizuje u saradnji sa NVO SOS Telefon Podgorica i Koalicijom NVO-a "Za društvene promjene", a koji je podržala Evropska komisija posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori. Cilj projekta je jačanje uloge civilnog društva u daljoj harmonizaciji crnogorskih socijalnih politika sa standardima EU, kao i davanje doprinosa procesu pridruživanja Crne Gore Evropskoj Uniji.

U okviru uvodnih riječi, učesnicima su se obratili g-din Benjamin Perks, šef misije UNICEF-a u Crnoj Gori, g-din Romain Boitard, task menadžer u Delegaciji EU u Crnoj Gori, g-din Goran Kuševija, generalni direktor Direktorata za socijalnu i dječiju zaštitu i g-đa Ivana Vujović, izvršna direktorica NVO Juventas. Uvodničari su se složili da je ključno da sveukupni razvoj države i društva bude praćen jačanjem socijalne kohezije, pružanjem podrške najranjivijim grupama, kao i unaprjeđenjem sistema socijalne i dječije zaštite.

U okviru prvog panela „Analiza efekata primjene Strategije za razvoj socijalne i dječije zaštite”, g-đa Martina Markoč iz NVO Juventas predstavila je izvještaj o stanju u oblasti socijalne i dječije zaštite. Ona je navela da niz mjera predviđenih Akcionim planom za realizaciju Strategije razvoja sistema socijalne i dječije zaštite za period 2013 - 2014, nažalost, nije do kraja realizovan. G-đa Slađana Pešić iz Ministarstva rada i socijalnog staranja navela je da su pojedine aktivnosti iz preporuka sadržanih u Izvještaju već realizovane u praksi, čime je pravni okvir u ovoj oblasti postao zaokružen. G-đa Nela Krnić Brković iz misije UNICEF-a u Crnoj Gori istakla je da je u oblasti smanjenja siromaštva i socijalne isključenosti od ključnog značaja saradnja vladinog i nevladinog sektora. Ona je naglasila i da podaci Svjetske banke pokazuju da u Crnoj Gori postoji prostor za unaprjeđenje sistema materijalnih davanja. G-đa Aleksandra Kiković iz UNDP u Crnoj Gori, istakla je da je neophodno obezbijediti kvalitetniji pristup sistemu socijalne i dječije zaštite, što će zahtijevati ulaganje značajnih napora.

U okviru drugog panela „Analiza efekata primjene Strategije za zapošljavanje i razvoj ljudskih resursa“, g-đa Tijana Žegura, programska direktorica u NVO Juventas, navela je da postoje česti primjeri siromašnog izvještavanja, pri čemu je jedan od njih opisno izvještavanje o sprovedenim aktivnostima određenih administrativnih jedinica, ponavljanje u izvještajima o konkretnim mjerama iz godine u godinu, te izvještavanje koje ne obuhvata planirane indikatore predviđene akcionim planovima za relizaciju Strategije. Upravo iz ovih razloga se, prema njenim riječima, ne može dati opšta ocjena uspješnosti sprovođenja Strategije. G-din Boban Gledović iz Ministarstva rada i socijalnog staranja, istakao je da su smjernice date u navedenoj Strategiji, usklađene sa politikama Evropske unije. G-đa Gordana Bošković i g-đa Sandra Brkanović, obje iz Centra za stručno obrazovanje, govorile su o efektima primjene Strategije za zapošljavanje i razvoj ljudskih resursa za period 2012 - 2015 na razvoj srednjeg stručnog obrazovanja, kao i na unaprjeđenje kvaliteta obrazovanja na svim nivoima i usaglašavanje sa potrebama tržišta rada. One su pritom naglasile da je neophodno uskladiti upisnu politiku sa potrebama tržišta rada, kako bi se preduprijedili problemi koji mogu proisteći iz nedostatka njihove usklađenosti.

VIDEO:

Benjamin PERKS O porodičnom nasilju i zapošljavanju

Romain BOITARD O ulozi civilnog sektora u politikma socijalne zaštite

Romain BOITARD O pomoći EU za unapređenje socijalne zaštite u CG

Goran KUŠEVIJA O projektima koje je realizovalo Ministarstvo

Ivana Vujović prvi dio

Ivana Vujović drugi dio

okrugli sto 10 jul 2U organizaciji NVO Juventas, 10. jula 2015. godine, održan je okrugli sto pod nazivom“Efekti reforme stručnog obrazovanja”. Okrugli sto je za cilj imao predstavljanje studije praktične politike koja analizira djelotvornost do sada sprovedenih politika u oblasti stručnog obrazovanja, te predlaže mjere za unaprjeđenje postojećeg stanja. Studija je izrađena zajedničkim naporima NVO Juventas, SOS telefona za žene i djecu žtve nasilja, Centra za građansko obrazovanje - CGO i Centra za monitoring i istraživanje - CeMI, a u okviru projekta SPEED UP, podržanog od strane Evropske komisije posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori. Cilj projekta je jačanje uloge civilnog društva u daljoj harmonizaciji crnogorskih socijalnih politika sa standardima EU, kao i davanje doprinosa procesu pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji.

U okviru uvodnih riječi učesnicima su se obratili g-đa Ivana Vujović, izvršna direktorica NVO Juventas, g-din Romain Boitard, task manager u Delegaciji EU u Crnoj Gori, g-din Veljko Tomić, pomoćnik Ministra prosvjete za srednje obrazovanje i g-din Duško Rajković, direktor Centra za Stručno obrazovanje. G-đa Vujović je navela da u Crnoj Gori većina građana smatra da upisna politika u srednjim školama nije prilagođena potrebama tržišta rada, što pokazalo je istraživanje koje su sprovele NVO Juventas i SOS Podgorica. Ona je navela da su kao ključni problemi prepoznati visoka stopa nezaposlenosti mladih, kao i visoka stopa nezaposlenosti na sjeveru. G-din Boitard kazao je da je jedna od osnovnih politika za ekonomski razvoj i dalji napredak Crne Gore obrazovna politika, jer je, kako je naveo, kvalitet ljudskog kapitala ključni pokretač za povećanje međunarodne konkurentnosti Crne Gore i preduslov održivog socioekonomskog razvoja. G-din Tomić je istakao da je izuzetno važno socijalno partnerstvo i saradnja sa poslodavcima, te da se u obrazovnom sistemu Crne Gore sprovodi čitav set mjera kako bi se svakom pojednicu pomoglo da se što bolje snađe na tržištu rada. G-din Rajković je naveo da je od ključnog značaja da Crna Gora usmjeri svoje napore ka međunarodnoj saradnji i povezivanju u oblasti obrazovanja.

U okviru prvog panela koji je bio posvećen razvoju Nacionalnog okvira kvalifikacija i obrazovanju odraslih u Crnoj Gori, g-din Vlado Dedović, direktor pravnog odjeljenja u CeMI-ju, posebno je istakao da je problem kada je u pitanju Nacionalni okvir kvalifikacija to što sektorske komisije u prethodnom četvorogodišnjem periodu nijesu ispunjavale svoj primarni zadatak - analiziranje tržišta rada. On je naveo da je od ključnog značaja imati viziju razvoja okvira kvalifikacija. G-đa Zora Bogićević, samostalna savjetnica za stručno obrazovanje u Ministarstvu prosvjete, govoreći o pravnom i institucionalnom okviru u ovoj oblasti, naglasila je da je institucionalni okvir postavljen tako da omogućava zajednički rad svih partnera. Ona je navela i da je neophodno raditi na unaprjeđenju kapaciteta svih onih koji su uključeni u sistem. G-đa Gordana Bošković, savjetnica za obrazovanje odraslih u Centru za stručno obrazovanje, rekla je da, nažalost, za pojedine programe, poput Poljoprivrede, proizvodnje i prerade hrane, postoji jako slaba zainteresovanost. Ljiljana Garić, rukovoditeljka odjeljenja za obrazovanje odraslih u Centru za stručno obrazovanje, rekla je da obrazovanje odraslih može da da veliki doprinos procesu evropskih integracija, ali i sveukupnom socioekonomskom razvoju Crne Gore. G-đa Mira Popović iz Centra za građansko obrazovanje predstavila je studiju vezanu za obrazovanje odraslih u Crnoj Gori, istakavši da je ono u potpunosti zanemareno.

Drugi panel bio je posvećen povezanosti stručnog obrazovanja sa tržištem rada, predstavljanju istraživanja javnog mnjenja i predstavljanju izvještaja o sprovođenju Strategije za razvoj stručnog obrazovanja. G-đa Ivana Smolović iz NVO SOS Podgorica, navela je da, kada je u pitanju usklađenost upisne politike i potreba tržišta rada, ne postoji saradnja između relevantnih aktera. G-đa Ivana Vujović predstavila je istraživanje javnog mnjenja koje je sprovedeno u periodu 15. maj - 1. jun 2015. godine. G-đa Ivana Zorić iz Unije srednjoškolaca Crne Gore, prenoseći iskustva učenika srednjih škola, navela je da se među učenicima često sreće nezainteresovanost da obavljaju profesionalnu praksu. G-đa Ana Selić, koordinatorka projekta, predstavila je izvještaj o sprovođenju Strategije za razvoj stručnog obrazovanja, navodeći pritom da, za razliku od osnovnog i opšteg srednjeg obrazovanja, postoji nedostatak informacija vezanih za stručno obrazovanje.

[VIDEO]

okrugli sto kvalitet i dostupnostU organizaciji NVO Juventas, 8. jula 2015. godine, održan je okrugli sto pod nazivom“Kvalitet i dostupnost zdravstvene zaštite u Crnoj Gori”. Okrugli sto je za cilj imao predstavljanje studije praktične politike koja analizira djelotvornost do sada sprovedenih politika u oblasti zaštite prava pacijenata i predlaže mjere za unaprjeđenje postojećeg stanja. Studija je izrađena u saradnji sa NVO SOS Podgorica, CAZAS i Ekvista, u okviru projekta SPEED UP, podržanog od strane Evropske komisije posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori. Cilj projekta je jačanje uloge civilnog društva u daljoj harmonizaciji crnogorskih socijalnih politika sa standardima EU, kao i davanje doprinosa procesu pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji.

U okviru uvodnih riječi učesnicima su se obratili g-đa Ana Selić, koordinatorka projekta, g-đa Biljana Zeković, izvršna direktorica NVO SOS Podgorica, i g-đa Senka Klikovac, savjetnica ministra zdravlja. Prilikom svojih obraćanja, uvodničari su se složili da je država dužna da obezbijedi veću dostupnost i bolji kvalitet zdravstvene zaštite, kako bi pravo na zdravstvenu zaštitu, kao osnovno ljudsko pravo, mogli ostvarivati svi bez diskriminacije.

U okviru prvog panela “Građani i zdravstveni sistem” g-đa Ana Šoć iz NVO Ekvista, posebno je naglasila da se bitan nedostatak u crnogorskoj pravnoj regulativi odnosi na činjenicu da prava pacijenata sa invaliditetom nijesu prepoznata kao posebna kategorija, iako je Crna Gora potpisnica Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom. Takođe je predstavila niz problema u funkcionisanju institucije Zaštitnika pacijenata, u odnosu na njegovu nezavisnot, nadležnosti i efikasnost. Govoreći o osnovnim dostignućima u implementaciji strateškog okvira u ovoj oblasti, g-đa Martina Ceković iz NVO SOS je predstavila rezultate praćenja strategija za osiguranje kvaliteta zu zdravstvenoj zaštiti i konstatovala da još uvijek nisu sprovedene brojne mjere u oblasti podzakonske regulative, uspostavljanja Komisija kvaliteta i elektronskog umrežavanja zdravstvenih institucija. G-din Vladan Golubović iz NVO CAZAS istakao je da je crnogorska pravna regulativa oblasti zdravstvene zaštite u potpunosti usklađena sa međunarodnim standardima, ali da i dalje postoji prostor za unaprjeđenje postojećeg sistema zdravstvene zaštite i zaštite prava pacijenata. G-đa Jelena Čolaković, programska direktorica u NVO Juventas, predstavila je ključne nalaze istraživanja javnog mnjenja koji su, prema njenim riječima, zabrinjavajući. Tako manje od 50% ispitanika zna da Crna Gora ima Zakon o pravima pacijenata, a svega 25% građana smatra da je upoznato sa korpusom prava pacijenata. Takođe, samo jedan u 10 građana bi se, u slučaju kršenja njegovih prava, obratio Zaštitniku pacijenata.

Učesnice drugog panela pod nazivom “Kvalitet zdravstvene zaštite”, g-đa Aleksandra Marjanović i g-đa Grana Bubanja, zaštitnice prava pacijenata, kao i g-đa Senka Klikovac, savjetnica ministra zdravlja, govorile su o pravima pacijenata iz perspektive Ministarstva zdravlja, kao i o pravima pacijenata u praksi. One su pritom naglasile da je neophodna sveobuhvatna i kontinuirana obuka zdravstvenih radnika, prije svega u cilju unaprjeđenja zaštite prava pacijenata.

U okviru trećeg panela pod nazivom “Dostupnost zdravstvene zaštite” g-đa Marina Vujačić, izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, navela je da zakoni u oblasti zdravstvene zaštite sužavaju prava garantovana Konvencijom UN o pravima osoba sa invaliditetom. G-đa Neda Sindik, savjetnica za socijalne programe, HELP, navela je da je neophodno da javni servis obezbijedi bolju promociju aktivnosti u sistemu zdravstva, čemu Ministarstvo zdravlja treba da pruži podršku. G-đa Jelena Čolaković navela je da su korisnici droga, pripadnici LGBT populacije, seksualne radnice i zatvorenici izloženi diskriminaciji u pogledu pružanja zdravstvenih usluga.

[VIDEO]

79e08f32fa8a036f84441baab7b7a7ff L

Podgorica, PR pres servis – Mladi u Crnoj Gori smatraju da je sistem podrške toj populaciji koja počinje da eksperimentiše sa psihoaktivnim supstancama nedovoljno razvijen, a da nivo stigme i diskriminacije utiče na povećanje broja zavisnika od droga, kazala je programska direktorica nevladine organizacije Juventas, Tijana Žegura.

Ona je rekla da će se tokom današnjeg i sjutrašnjeg dana u više od 150 gradova širom svijeta okupiti aktivisti kako bi se njihov glas čuo u okviru globalne kampanje “Pruži podršku, a ne kažnjavaj!”, čiji je cilj, kako je objasnila, poziv vladama da okončaju izuzetno skup i neproduktivan “Rat sa drogama”.

Žegura je danas, na konferenciji za novinare u PR Centru, kazala da je Juventas tokom prethodnih dana održao sastanke sa mladima iz Bara, Bijelog Polja, Kotora i dana Podgorice, navodeći da svi oni prepoznaju urgentnost problema narkomanije u Crnoj Gori, kako među mlađom, tako i među starijom populacijom stanovništva, naglašavajući da je najveći problem nedostatak kvalitetnog rada sa mladim ljudima u Crnoj Gori.

„Oni smatraju da je nedovoljno razvijen sistem podrške mladim ljudima koji počinju da eksperimentišu sa psihoaktivnim supstancama u sve ranijem uzrastu, da su postojeći servisi veoma malo prilagođeni mladim ljudima, te da je nivo stigme i diskriminacije mladih ljudi koji traže pomoć izuzetno visok, što direktno utiče na opadanje onih koji se obraćaju institucijama sistema, odnosno na povećanje broja onih kojiimajusveveći problem sa zloupotrebom psihoaktivnih supstanci“, ukazala je Žegura.

Pored toga, kako je dodala, evidentni su nedovoljno razvijeni kapaciteti podrške i pomoći onima koji već koriste droge.

Predsjednik Mladih Liberalne partije Crne Gore, Ammar Borančić, kazao je da su preporuke međunarodne kampanje „Podrži, a ne kažnjavaj!“ reforma politike borbe protiv zloupotrebe droga, u smislu ukidanja represije i prohibicije i usmjeravanja na smanjenje štete, zdravstvenu i socijalnu podršku, ali i legalizaciju ili dekriminalizaciju tzv. lakih droga i njihovih korisnika.

„Takva politika, u koju se ulažu ogromna sredstva, pokazala se nedjelotvornom i doprinosi dodatnoj maginalizaciji korisnika droga i ovog problema uopšte koji se samo jos dublje gura u sivu zonu“, smatra Borančić.

LP, kako je naveo, pokušava nizom akcija i inicijtiva takav problem u Crnoj Gori pokrenuti sa „mrtve tačke“ ka reformama.

„Posebno izdvajamo inicijativu za legalizacijom medicinkog kanabisa odnosno dekimininalizacijom marihuane, kao i inicijativu podrške kornicima Kakaricke gore koju država ne podržava na bilo koji način iako je to jedina ustanova takvog tipa u državi ali i širem regionu“, ukazao je Borančić.

Kampanja “Pruži podršku, a ne kažnjavaj!“, je globalna inicijativa koju su pokrenuli Međunarodni konzorcijum za politike o drogama, Međunarodna mreža osoba koje koriste droge, Međunarodna mreža smanjenja štete i Međunarodna HIV/AIDS alijansa, a kojoj se ove godine pridružila i NVO Juventas, pa se kampanja u saradnji sa Mladim liberalima po prvi put obilježava i u Crnoj Gori.

Danas je u nastavku međunarodne kampanje “Pruži podršku, a ne kažnjavaj”, koja se po prvi put održava u Crnoj Gori, održan sastanak aktivista NVO Juventas i Mladih Liberalne partije u Bijelom Polju.

Mladi iz Bijelog Polja, kao i prethodnog dana mladi iz Bara, su naglasili da je najveći problem nedostatak kvalitetnog rada sa njihovom generacijom u Crnoj Gori. Smatraju da je nedovoljno razvijen sistem podrške mladim ljudima koji počinju da eksperimentišu sa psihoaktivnim supstancama u sve ranijem uzrastu, da su postojeći servisi veoma malo prilagođeni mladima, te da je nivo stigme i diskriminacije mladih ljudi koji traže pomoć izuzetno visok, što direktno utiče na opadanje broja onih koji se obraćaju institucijama sistema, odnosno na povećanje broja mladih koji imaju problem sa zloupotrebom psihoaktivnih supstanci.

Monstatovi podaci o popisu stanovništva iz 2011. godine pokazuju da u Crnoj Gori živi 145 126 osoba mlađih od 18 godina, što čini 23,4% ukupnog broja stanovnika, dok je 34,3% ukupnog broja stanovnika mlađe od 25 godina, odnosno skoro polovina (48,7%) stanovništva Crne Gore je mlađa od 35 godina.

DSC00847

Prema posljednjim međunarodnim ESPAD istraživanjima koje je u Crnoj Gori 2008. i 2011. godine sproveo Institut za javno zdravlje primjetan je blagi, ali kontinuirani porast upotrebe psihoaktivnih supstanci među srednjoškolcima. Dok je po rezultatima iz 2008. godine ukupno 5% učenika koristilo psihoaktivne supstance, u 2011. godini je taj procenat porastao na 7%. Najčešće korišćene supstance među srednjoškolcima su inhalanti, sedativi/trankvilizeri i marihuana. Upotreba kanabisa je porasla sa 3% u istraživanju iz 2008. godine na 5% u istraživanju iz 2011. godine, isto kao i sedative, dok je inhalante u 2011. godini koristilo 6% u odnosu na 3% u 2008.

Sa druge strane, NVO Juventas je tokom maja 2015. godine sproveo ispitivanje među aktivnim korisnicima droga, na uzorku od 100 osoba mlađih od 30 godina, koje koriste servise zdravstvene i socijalne zaštite ove nevladine organizacije u Podgorici. Zabrinjavajući podaci pokazuju da 84% ispitanika prvi put probalo psihoatkivne supstance u periodu dok su bili mlađi od 18 godina, a čak 44% njih u uzrastu mlađem od 15 godina starosti. 81% ispitanika injektira PAS (uzima droge preko igle i šprica), dok je 63% njih počelo na ovaj način uzimati PAS dok su bili mlađi od 20 godina, čak 32% dok su bili maloljetnici, odnosno 3% dok su bili mlađi od 15 godina. Ispitanici su u posljednje dvije godine najčešće koristili: 90% heroin, 79% marihuana, 71% tablete, 66% subotex/ suboxone, 45% kokain.

Učesnici ispitivanja tvrde da su se u 59% slučajeva obratili institucijama za pomoć i liječenje, da je 11% njih to uradilo dok su još bili maloljetni, ali se samo 55% ukupnog broja i liječilo. Navode da su u 47% slučajeva imali podršku porodice tokom liječenja, ali i da im je u 30% slučajeva nedostajala potrebna podrška psihologa tokom liječenja, kod 47% slučajeva podrška psihijatra, dok je u 33% slučajeva izostala psihološka podrška porodici zavisnika tokom liječenja.

Dok je 65% ispitanika osjetilo stigmu i diskriminaciju u institucijama zdravstvene (92,3% onih koji su se tako izjasnili) i socijalne (7,7%) zaštite, čak 95% ukupnog broja ispitanika smatra je potrebno inovirati postojeće programme liječenja i podrške korisnicima droga, a 83% misli da postojeći programi nijesu ni najmanje prilagođeni mladim osobama.

Prikazani podaci oslikavaju nedostatak adekvatne podrške mladima koji koriste droge, kao i njihovim porodicama. Ostaje nam da se zapitamo: Koliko je nas koji u porodici ili među prijateljima nema nekoga ko koristi psihoaktivne supstance? Koliko je naših poznanika kojima je potrebna podrška i pomoć? Da li znamo na koje institucije sistema treba da ih uputimo? Da li smo sigurni da će maloljentik koji koristi heroin dobiti adekvatnu podršku?

Odgovore na ova pitanja treba da da doslijedna implementacija strateških dokumenata u oblasti droge za koju Crna Gora u kontinuitetu ne izdvaja budžetska sredstva.

Mladima i djeci koja koriste droge je potrebna podrška, ne kažnjavanje, kako bi i oni i njihove porodice izašli iz problema zavisnosti.

Tijana Žegura, direktorka programa smanjenja štete NVO Juventas