25 predstavnika Uprave policije Crne Gore prošlo obuku:

"Senzitivizcija službenika Uprave Policije za rad sa populacijama sa rizičnim ponašanjem u odnosu na HIV; Profesionalni rizici u policiji"

U organizaciji NVO Juventasa održana je intezivna dvodnevna obuka za 25 predstavnika Uprave policije Crne Gore. U protekla dva dana održan je seminar: "Senzitivizacija službenika Uprave Policije za rad sa populacijama sa rizičnim ponašanjem u odnosu na HIV; Profesionalni rizici u policiji".

 

Seminar predstavlja dio projekta "Zdravlje na ulici", koji za cilj ima poboljšanje kvaliteta života osoba koje prodaju seksualne usluge i/ili koriste droge injektiranjem u Crnoj Gori. Ova saradnja ima za cilj smanjenje rizika od infekcije HIV-om i ostalih krvlju i seksualno prenosivih infekcija među pomenutim populacijama.

Na seminaru, kojem su prisustvovali predstavnici Uprave policije iz sve tri regije Crne Gore, predavanja su održali dr Aleksandra Marjanović, načelnica Odjeljenja za rad sa ranjivim grupama u Institutu za javno zdravlje Crne Gore i Miodrag Laković, rukovodilac Odsjeka za brobu protiv droge i krijumčarenja u Upravi policije Crne Gore, dok su uvodna predavanje održali Tijana Pavićević, programski direktor i Admir Hadžibegović, programski asistent Juventasa.

Ovo je četvrti u nizu seminara koji je odrađen u protekle tri godine i bazirao se na senzitivizaciji predstavnika Uprave policije za rad sa ranjivim grupama našega društva koje su u povećanom riziku od infekcije HIV-om i ostalim krvlju i seksualnim infekcijama, te diskrimininsani i stigmatizirani od strane profesionalnih radnika u državnim službama zdravstvene i socijalne zaštite i bezbijednosti stanovništva.  Obuku su dobili službenici Uprave policije iz sektora za narkotike, krvne i seksualne delikte, te ekipa za vršenje uviđaja. Teme obrađene na seminaru su: Epidemiologija HIV/AIDS-a u Crnoj Gori i u svijetu, Savjetovališta za HIV u Crnoj Gori, Koncept vulnerabilnosti, Stigma i diskriminacija, Profesionalni rizici u policiji, Psihička trauma- psihosocijalne pomoć, Smanjenje rizika od hepatitis C, HIV i AIDS u policiji.

Projekat Zdravlje na ulici se sprovodio kao dio programa "Podrška implementaciji Nacionalne AIDS strategije" Vlade Crne Gore, a pod pokroviteljstvom Globalnog fonda za tuberkulozu, AIDS i malariju, preko kancelarije UNDP u Crnoj Gori.

Prva telefonska linija za podršku i savjetovanje LGBT osoba u Crnoj Gori počinje sa radom

Prva telefonska linija za podršku i savjetovanje LGBT osoba u Crnoj Gori počinje sa radom 23.decembra 2011. godine. Lezbejkama, gejevima, biseksualnim i transrodnim osobama za savjet je na raspolaganju broj telefona 020/230-474 svakog radnog dana u periodu od 17:00 do 21:00 sat. Pored telefonskog savjetovanja, uspostavljeno je i online savjetovanje na www.montenegro-gay.me portalu. Savjetovanje je u potpunosti anonimno, a obavljaju ga profesionalci/ke, kao i Juventasovi/e LGBT aktivisti/kinje.

Pozivamo sve lezbejke, gejeve, biseksualne i transrodne osobe da nas kontaktiraju telefonom ili nam se obrate preko Montenegro Gay Portala ukoliko im je potrebna pomoć, savjet ili podrška u vezi sa zdravljem, prevencijom seksualno prenosivih infekcija, seksualnosti i rodnog identiteta ili su doživjeli neki oblik diskriminacije ili nasilja ili im je samo potrebna čašica prijateljskog razgovora - a iz bilo kog razloga nisu u mogućnosti ili ne žele da nas posjete direktno u našem Savjetovalištu za LGBT osobe.

Online savjetovanje je otvoreno za direktan kontakt tri dana tokom nedjelje u periodu od 18:00 do 20:00 sati. Ponedjeljkom za konsultacije sa našim LGBT aktivistima, a srijedom i petkom za konsultacije sa ljekarom.  Ostvarivanje online kontakta je veoma jednostavno i funkcioniše po principu chata. Dovoljno je u naznačenim terminima pristupiti strani za kontakt sa savjetovalištem na Montenegro Gay Portalu, upisati svoje ime ili nadimak za razgovor i porukom kontaktirati željenog/u savjetnika/cu. Poruke je takođe moguće ostavljati u vidu e-maila sedam dana nedjeljno tokom 24 sata.

Kreiranje telefonske linije i online savjetovališta za LGBT osobe u Crnoj Gori samo je još jedan u nizu servisa koje Juventas pruža sa ciljem zaštite i promocije prava i zdravlja lezbejki, gejeva, biseksualnih i transrodnih osoba u Crnoj Gori.

Korištenjem ovih servisa, kao i servisa za online prijavljivanje diskriminacije, nasilja i uznemiravanja LGBT osobe u Crnoj Gori će dati doprinos poboljšanju položaja u društvu i promociji i zaštiti svojih ljudskih prava.

Telefonsko i online savjetovanje  realizuje se u okviru projekta „Zdravlje i prava" koji Juventas implementira uz podršku Globalnog Fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije kroz kancelariju UNDP-a u Crnoj Gori.

Pres konferencija "Mladi u zajedničkoj akciji" održaće se 27. decembra 2011. godine u 13:00 časova u PR centru, ul. Josipa Broza 23A u Podgorici.

 

Pres konferencija predstavlja završnicu IPA projekta prekogranične saradnje između Crne Gore i Bosne i Hercegovine "Aktivno uključivanje mladih u proces postizanja socijalne kohezije u prekograničnom regionu: Mladi ljudi u zajedničkoj akciji", koji je finansiran od strane Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Projekat je sufinansiran od strane Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću 2011.

Ovaj projekat je realizovan u saradnji sa nevladinom organizacijom Asocijacija XY iz Bosne i Hercegovine u trajanju od 11 mjeseci. Projekat je imao za cilj osnivanje i osnaživanje učeničkih parlamenata iz deset crnogorskih i bosanskih srednjih škola, kroz jačanje prekogranične saradnje između ove dvije zemlje.

Predstavnici Juventasa i učesnici projekta će na konferenciji govoriti rezultatima projekta i značaju prekogranične saradnje Crne Gore i Bosne i Hercegovine.