Pres konferencija povodom projekta ''Evropske vrijednosti za mlade'' održaće se 21. februara 2012. godine u 11:00 časova u PR centru, ul. Josipa Broza 23A u Podgorici.

Na pres konferenciji će biti predstavljeni rezultati istraživanja o stepenu informisanosti crnogorskih srednjoškolaca o Evropskoj uniji i procesu evropskih integracija, kao i njihovoj podršci pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji. Istraživanje je sprovedeno među  učenicima 32  crnogorske srednje škole.

Istraživanje je dio projekta ''Evropske vrijednosti za mlade'' koji zajednički sprovode NVO Juventas, Centar za monitoring-CEMI i NVO Bonum. Projekat je finansiran od strane Evropske unije, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Planirano je da na konferenciji govore:

11:00 - 11:05 Pozdravna riječ  Ivana Vujović- predsjednica UO Juventas

11:05 - 11:20 Nicola Bertolini- Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori: „Mladi i EU."

11:20 - 11:30 Vesna Vučurović- Ministarstvo sporta i prosvjete Crne Gore: "Obrazovanje i EU" - TBC

11:30 - 11:40 Nada Vojvodić- Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija: "Uloga mladih u procesu evropskih integracija"

11:40 - 11:50 Marija Ružić- Juventas: Predstavljanje projekta "Evropske vrijednosti za mlade"

11:50 - 12:20 Ivana Vujović -predsjednica  UO Juventas: Predstavljanje rezultata istraživanja.

Nadamo se da ćete ispratiti ovaj značajan događaj za mlade u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i time dati podršku Juventasovim omladinskim aktivnostima.

Obavještavamo Vas da NVO Juventas u saradnji sa nevladinim organizacijama Centar za monitoring iz Podgorice i Bonum iz Pljevalja, raspisuje konkurs za najbolje eseje na temu ''Evropske vrijednosti za mlade''. Konkurs se raspisuje u okviru projekta ''Evropske vrijednosti za mlade'' finansiranom od strane Evropske unije, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Eseji mogu pripadati nekoj od sljedećih kategorija:

  • Evropske integracije: Esej treba da za glavnu temu ima proces evropskih integracija Crne Gore. Na autoru je da odabere na koji način će obraditi temu. Potrebno je da u eseju  bude jasno izraženo mišljenje i lični stav autora, prije nego temeljno poznavanje termina i detalja procesa integracija.
  • Evropske vrijednosti: Rad treba da na kreativan, inovativan i originalan način prikaže autorovo shvatanje neke od evropskih vrijednosti (demokratija, društvena kohezija, solidarnost, vladavina prava, poštovanje ljudskih prava, mir...)  

Uz svaki rad je neophodno priložiti:

  • Naziv rada
  • Ime, prezime, datum rođenja kao i kontakt informacije autora (broj telefona i e-mail).

Na konkursu mogu učestvovati svi mladi od 14-24 godine, državljani Crne Gore.

Eseje je potrebno dostaviti do 20. mart 2012.god. na e-mail adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.">Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Najbolji radovi će biti nagrađeni i javno objavljeni. Obezbijeđene su novčane nagrade za prva tri mjesta i to: 300€ za prvo mjesto, 200€ za drugo mjesto i 100€ za osvojeno treće mjesto.

U svijetlu novih dešavanja na polju ljudskih prava LGBT osoba u Crnoj Gori, Juventas  napominje na neophodne promjene institucionalnog i pravnog okvira koje se tiču problematike rodnog identiteta.

Želimo skrenuti pažnju na činjenicu da, za sada, samo jedan zakon tretira pitanje rodnog identiteta, a to je Zakon o zabrani diskriminacije u okviru kojeg se ova kategorija pominje kao jedan od osnova svakog "neopravdanog neposrednog ili posrednog pravljenja razlike, kao i isključivanja, ograničavanja ili davanja prvenstva nekom licu u odnosu na druga lica". Analiza usklađenosti institucionalnog i pravnog okvira sa međunarodnim standardima, rađena za potrebe Juventasa, pokazala je da odredbe vezane za rodni identitet trebaju naći svoje mjesto u Krivičnom zakonu, Porodičnom zakonu, Zakonu o pravima pacijenata, Opštem zakonu o obrazovanju, Zakonu o azilu, ali i mnogim drugim. Takođe, analiza je, između ostalog, stavila akcenat na preciznom definisanju pojma ‚‚rodni identitet" u zakonskim tekstovima i ukazala na važnost ustavnih promjena kako bi  se crnogorski građani u domenu ostvarivanja prava mogli nazivati jednakim.

Važno je napomenuti da radna grupa, formirana na nivou Vlade, u ovom trenutku radi na programskom dokumentu borbe protiv homofobije, praćenom akcionim planom, a koji u početnoj verziji izrađenoj od strane Koalicije "Zajedno za LGBT prava", pored ostalog previđa i mjere usmjerene na obezbjeđivanje kompletne zdravstvene zaštite transrodnih osoba. Za strateški cilj ove aktivnosti imaju stvaranje normativnog i institucionalnog okvira za poštovanje prava transrodnih osoba iz oblasti zdravstvene zaštite, a podrazumijevaju:

•    Proširivanje liste intervencija koje se mogu vršiti van teritorije Crne Gore (podzakonski akti i međunarodni ugovori);

•    Formiranje ekspertskog tima za intervencije i tretmane kod transrodnih osoba.

Napominjemo da je podrška institucija sistema u procesu uvođenja ovih promjena ključna. U ovom slučaju, akcenat je posebno stavljen na Ministarstvo zdravlja, Fond zdravstva, Klinički centar Crne Gore, Domove zdravlja, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, ali i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava.

25 predstavnika Uprave policije Crne Gore prošlo obuku:

"Senzitivizcija službenika Uprave Policije za rad sa populacijama sa rizičnim ponašanjem u odnosu na HIV; Profesionalni rizici u policiji"

U organizaciji NVO Juventasa održana je intezivna dvodnevna obuka za 25 predstavnika Uprave policije Crne Gore. U protekla dva dana održan je seminar: "Senzitivizacija službenika Uprave Policije za rad sa populacijama sa rizičnim ponašanjem u odnosu na HIV; Profesionalni rizici u policiji".

 

Seminar predstavlja dio projekta "Zdravlje na ulici", koji za cilj ima poboljšanje kvaliteta života osoba koje prodaju seksualne usluge i/ili koriste droge injektiranjem u Crnoj Gori. Ova saradnja ima za cilj smanjenje rizika od infekcije HIV-om i ostalih krvlju i seksualno prenosivih infekcija među pomenutim populacijama.

Na seminaru, kojem su prisustvovali predstavnici Uprave policije iz sve tri regije Crne Gore, predavanja su održali dr Aleksandra Marjanović, načelnica Odjeljenja za rad sa ranjivim grupama u Institutu za javno zdravlje Crne Gore i Miodrag Laković, rukovodilac Odsjeka za brobu protiv droge i krijumčarenja u Upravi policije Crne Gore, dok su uvodna predavanje održali Tijana Pavićević, programski direktor i Admir Hadžibegović, programski asistent Juventasa.

Ovo je četvrti u nizu seminara koji je odrađen u protekle tri godine i bazirao se na senzitivizaciji predstavnika Uprave policije za rad sa ranjivim grupama našega društva koje su u povećanom riziku od infekcije HIV-om i ostalim krvlju i seksualnim infekcijama, te diskrimininsani i stigmatizirani od strane profesionalnih radnika u državnim službama zdravstvene i socijalne zaštite i bezbijednosti stanovništva.  Obuku su dobili službenici Uprave policije iz sektora za narkotike, krvne i seksualne delikte, te ekipa za vršenje uviđaja. Teme obrađene na seminaru su: Epidemiologija HIV/AIDS-a u Crnoj Gori i u svijetu, Savjetovališta za HIV u Crnoj Gori, Koncept vulnerabilnosti, Stigma i diskriminacija, Profesionalni rizici u policiji, Psihička trauma- psihosocijalne pomoć, Smanjenje rizika od hepatitis C, HIV i AIDS u policiji.

Projekat Zdravlje na ulici se sprovodio kao dio programa "Podrška implementaciji Nacionalne AIDS strategije" Vlade Crne Gore, a pod pokroviteljstvom Globalnog fonda za tuberkulozu, AIDS i malariju, preko kancelarije UNDP u Crnoj Gori.

Prva telefonska linija za podršku i savjetovanje LGBT osoba u Crnoj Gori počinje sa radom

Prva telefonska linija za podršku i savjetovanje LGBT osoba u Crnoj Gori počinje sa radom 23.decembra 2011. godine. Lezbejkama, gejevima, biseksualnim i transrodnim osobama za savjet je na raspolaganju broj telefona 020/230-474 svakog radnog dana u periodu od 17:00 do 21:00 sat. Pored telefonskog savjetovanja, uspostavljeno je i online savjetovanje na www.montenegro-gay.me portalu. Savjetovanje je u potpunosti anonimno, a obavljaju ga profesionalci/ke, kao i Juventasovi/e LGBT aktivisti/kinje.

Pozivamo sve lezbejke, gejeve, biseksualne i transrodne osobe da nas kontaktiraju telefonom ili nam se obrate preko Montenegro Gay Portala ukoliko im je potrebna pomoć, savjet ili podrška u vezi sa zdravljem, prevencijom seksualno prenosivih infekcija, seksualnosti i rodnog identiteta ili su doživjeli neki oblik diskriminacije ili nasilja ili im je samo potrebna čašica prijateljskog razgovora - a iz bilo kog razloga nisu u mogućnosti ili ne žele da nas posjete direktno u našem Savjetovalištu za LGBT osobe.

Online savjetovanje je otvoreno za direktan kontakt tri dana tokom nedjelje u periodu od 18:00 do 20:00 sati. Ponedjeljkom za konsultacije sa našim LGBT aktivistima, a srijedom i petkom za konsultacije sa ljekarom.  Ostvarivanje online kontakta je veoma jednostavno i funkcioniše po principu chata. Dovoljno je u naznačenim terminima pristupiti strani za kontakt sa savjetovalištem na Montenegro Gay Portalu, upisati svoje ime ili nadimak za razgovor i porukom kontaktirati željenog/u savjetnika/cu. Poruke je takođe moguće ostavljati u vidu e-maila sedam dana nedjeljno tokom 24 sata.

Kreiranje telefonske linije i online savjetovališta za LGBT osobe u Crnoj Gori samo je još jedan u nizu servisa koje Juventas pruža sa ciljem zaštite i promocije prava i zdravlja lezbejki, gejeva, biseksualnih i transrodnih osoba u Crnoj Gori.

Korištenjem ovih servisa, kao i servisa za online prijavljivanje diskriminacije, nasilja i uznemiravanja LGBT osobe u Crnoj Gori će dati doprinos poboljšanju položaja u društvu i promociji i zaštiti svojih ljudskih prava.

Telefonsko i online savjetovanje  realizuje se u okviru projekta „Zdravlje i prava" koji Juventas implementira uz podršku Globalnog Fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije kroz kancelariju UNDP-a u Crnoj Gori.

Pres konferencija "Mladi u zajedničkoj akciji" održaće se 27. decembra 2011. godine u 13:00 časova u PR centru, ul. Josipa Broza 23A u Podgorici.

 

Pres konferencija predstavlja završnicu IPA projekta prekogranične saradnje između Crne Gore i Bosne i Hercegovine "Aktivno uključivanje mladih u proces postizanja socijalne kohezije u prekograničnom regionu: Mladi ljudi u zajedničkoj akciji", koji je finansiran od strane Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Projekat je sufinansiran od strane Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću 2011.

Ovaj projekat je realizovan u saradnji sa nevladinom organizacijom Asocijacija XY iz Bosne i Hercegovine u trajanju od 11 mjeseci. Projekat je imao za cilj osnivanje i osnaživanje učeničkih parlamenata iz deset crnogorskih i bosanskih srednjih škola, kroz jačanje prekogranične saradnje između ove dvije zemlje.

Predstavnici Juventasa i učesnici projekta će na konferenciji govoriti rezultatima projekta i značaju prekogranične saradnje Crne Gore i Bosne i Hercegovine.