Problem predoziranja, u Crnoj Gori, nije dovoljno prepoznat, niti označen kao alarmantan, zbog čega mu je potrebno posvetiti veću pažnju u cilju smanjenja smrtnih slučajeva, te povećanja svijesti medicinskih radnika i društva u cjelini, saopšteno je iz nevladine organizacije (NVO) Juventas.

Koordinatorka Programa direktne asistencije za osobe koje koriste droge u NVO Juventas, Marija Milić je, povodom 31. avgusta Međunarodnog dana prevencije predoziranja, kazala da se taj datum svake godine obilježava kako bi se podigla svijest o tom problemu, pružila podrška svima, koji su najbliže izgubili uslijed predoziranja, te smanjila stigmatizacija zbog smrti uzrokovane predoziranjem,.

“Glavna poruka koja se šalje jeste da je svaka smrt uzrokovana predoziranjem mogla biti spriječena”, poručila je Milić u izjavi za PR Centar.

Ona je navela da je Drop in Centar u NVO Juventas, u prvoj polovini ove godine, posjetilo 348 osoba koje koriste droge.

“Te osobe su se, u istom periodu, 1.654 puta obratile našim servisima. Svi oni su u riziku od mogućeg predoziranja. I svi oni poznaju, ili su poznavali nekog ko se predozirao”, kazala je Milić.

Sa praksom od preko deset godina rada sa osobama koje koriste droge, kako je pojasnila, u Juventasu smatraju da problemi predoziranja i osoba koje koriste droge, u Crnoj Gori, nisu dovoljno prepoznati, niti označeni kao alarmantni.

“U prilog tome je i činjenica da ne postoji, odnosno do sada nisu postojali statistički podaci o broju smrtnih slučajeva uslijed predoziranja. U Evropi, prema podacima Centra za praćenje droga i bolesti zavisnosti, svake godine, u prosjeku, 12 hiljada osoba izgubi život usljed predoziranja”, navela je Milić.

Ona je istakla da je problem predoziranja veoma važan i da mu je potrebno posvetiti pažnju sa ciljem, kako je objasnila, smanjenja smrtnih slučajeva i povećanja svijesti medicinskih radnika/ca i društva u cjelini o tom problemu.

Terenski radnik u Drop in Centru NVO Juventas, Mladen Vujović, pojasnio je da se predoziranje javlja kao posljedica uzimanja prevelike količine neke droge ili kombinacije droga, a ponekad, kako je dodao, droga i alkohola.

“Droga savlada tijelo, a naročito mozak i ostale važne organe kao što su srce, jetra, pluća i bubrezi, pa organizam odjednom postaje toliko slab da ne može da se izbori. Svako ko koristi drogu može da se predozira, bilo da je u pitanju “veteran” ili neko ko prvi put uzima. Život predozirane osobe zavisi od brzine i načina zbrinjavanja”, rekao je Vujović.

On je kazao da je cilj da se poboljša kvalitet života osoba koje koriste droge, između ostalog, kroz prevenciju smrti uslijed predoziranja.

“Najčešći uzrok smrti pri predoziranju je miješanje nekoliko vrsta droga sa sličnim efektima, npr. heroin sa tabletama i/ili alkoholom)”, ukazao je Vujović.

Prema njegovim riječima, kod predoziranja opijatima predozirana osoba može biti budna, ali ne može da govori, a kako je dodao, mogu se javiti blijedilo lica i tijela, modrina lica i usana, nesvjestica, povraćanje i gušenje.

“Dolazi do nepravilnog rada srca i usporavanja ili potpune nemogućnosti opipavanja pulsa, usporenog disanja i na kraju gubljenja svijesti, a osoba postaje nesposobna da diše pravilno”, rekao je Vujović.

Kod predoziranja stimulansima, kako je kazao, može doći do grčenja mišića i tijela, tremora, pritiska i bola u grudima, nesvjestice, otežanog disanja i gušenja.

Vujović je istakao da je izuzetno važno na vrijeme reagovati u situaciji kada se neka osoba predozirala.

“Ono sto je najvažnije jeste da prvo provjerimo da li je osoba u svjesnom stanju. Ukoliko jeste, treba je pokušati držati budnom dok pomoć ne stigne (šetati, razgovarati, kvasiti lice vodom). Ukoliko osoba nije svjesna, treba da pozovemo hitnu pomoć, a dok ne stigne, treba osloboditi disajne puteve, okrenuti je na bok, sa glavom zabačenom unazad, da bi jezik ostao u normalnom položaju”, objasnio je Vujović.

On je ukazao da Službe hitne pomoći u Crnoj Gori posjeduju antidote, koji poništavaju dejstvo pojedinih droga.

“Broj na koji ih možete dobiti je 124 i nikako ne treba odlagati pozivanje hitne pomoći”, zaključio je Vujović.

 

 

TENDER ZA SPOVOĐENJE ISTRAŽIVANJA U OKVIRU PROJEKTA

„KOALICIJA PROTIV VRŠNJAČKOG NASILJA U CRNOGORSKIM ŠKOLAMA”

 

 

 

Upućujemo poziv/tender za sprovođenje istraživanja u okviru projekta“Koalicija protiv vršnjačkog nasilja u crnogorskim školama”, broj ugovora 2018/395-382  koji je finansiran u okviru IPA programa.

Uz ovaj poziv dostavljamo opis kreiranog upitnika, kao i dodatne uslove neophodne za sprovođenje istaživanja pomenutog projekta.

Svu neophodnu dokumentaciju za učešće na tenderu možete preuzeti ovdje: Dokumentacija za učešće na tenderu . 

Opis:

U okviru projekta “Koalicija protiv vršnjačkog nasilja u crnogorskim školama” koji sprovode Udruženje Roditelji, NVO Juventas, Unija srednjoškolaca Crne Gore i Centar za podršku lokalnog i regionalnog razvoja (CeP), a uz finansijsku podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, NVO Juventas sprovodi istraživanje među učenicima osnovnih i srednjih škola u Crnoj Gori. Istraživanje je fokusirano na ispitivanje različitih dimenzija vršnjačkog nasilja među učenicima osnovnih i srednjih škola u Crnoj Gori. Ciljnu grupu koju želimo ispitati u ovom istraživanju predstavljaju učenici VI, VII i VIII razreda osnovih škola u Crnoj Gori i učenici I, II i III razreda srednjih škola u Crnoj Gori.

 

Za potrebe istraživanja, kreiran je upitnik koji je posebno prilagođen učeničkom uzrastu. Upitnik sadrži i uputstvo za popunjavanje namjenjeno učenicima.  Upitnik se sastoji od pitanja koja su organizovana u pet cjelina, shodno ciljevima istraživanja. Pitanja u okviru svake cjeline ukazaće na specifičnosti pojave vršnjačkog nasilja u školama i stava učenika prema ovoj temi.

 

U Crnoj Gori je potrebno uložiti veća sredstva i ojačati servise, kako bi se javnost upoznala sa potrebom prevencije, značajem ranog otkrivanja i liječenja Hepatitisa B i C, kao i pojednostaviti procedure testiranja, saopšteno je iz nevladine organizacije (NVO) Juventas.

Koordinatorka Programa direktne asistencije u Juventasu, Marija Radović, je povodom 28. jula Svjetskog dana Hepatitisa, kazala da je, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), 325 miliona ljudi u svijetu inficirano virusima Hepatitisa B i C, od kojih godišnje umre oko 1,3 miliona ljudi, „što je alarmantan podatak“. 

Ona je istakla da su virusni Hepatitisi B i C infekcije, koje su u velikoj mjeri prisutne u Crnoj Gori, navodeći da posebno pogađaju određene kategorije stanovništva, kao sto su osobe koje koriste droge injektiranjem.

„Kroz rad Juventasovog Drop in centra, za osobe koje koriste droge injektiranjem, u prvoj polovini ove godine, pružili smo usluge za 348 osoba i sprovodili preventivne aktivnosti u vidu informisanja o hepatitisima, a takođe smo pružali pomoć i upućivali korisnike na testiranje i liječenje“, navela je Radović.

U Crnoj Gori, kako je kazala, nema tačne evidencije o broju inficiranih Hepatitisom C, međutim, kako je pojasnila, postoji osnovana procjena da su više od 50 odsto osoba, koje injektiraju droge nosioci tog virusa.

„Prema podacima istraživanja, koje je sproveo Institut za javno zdravlje u saradnji sa Juventasom 2014. godine među osobama koje koriste droge, 53 odsto ih je bilo inficirano virusom Hepatitisa C (HCV-om)“, rekla je Radović.

Prema njenim riječima, Juventas od 2004. godine kontinuirano sprovodi aktivnosti u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS) a, kako je kazala, na izdržavanju kazne je veliki broj osoba koje su u riziku u odnosu na infekcije virusima Hepatitisa B i C.

„Prema podacima ZIKS-a koje smo dobili u martu ove godine, 12 lica, na izdržavanju kazne, je inficirano virusom Hepatitisa C, a dvije osobe virusom Hepatitisa B. Pored registrovanih, veliki je broj onih koji se nisu testirali, a nosioci su virusa, pa je stoga važno podržati preventivne programe u okviru ove ustanove i omogućiti pravovremeno testiranje i liječenje tokom izdržavanja kazne zatvora“, objasnila je Radović.

Ona je istakla da je pozitivno to što je u Crnoj Gori terapija za virusne hepatitise besplatna.

„Ipak, postavlja se pitanje da li je terapija dostupna svima, jer se u praksi dešava da pacijenti čekaju terapiju kako bi se uključili u liječenje. Takođe, ne idemo u korak sa svijetom kada je u pitanju terapija, koja se kod nas i dalje zasniva na interferonu, koji je u mnogim zemljama prevaziđen i koji često ne daje dovoljno dobre rezultate, a liječenje je dugo i zahtjevno za pacijente“, objasnila je Radović.

Novom, savremenom terapijom koja, kako je pojasnila, podrazumijeva uzimanje jedne tablete dnevno tokom 12 sedmica, postiže se izliječenje kod 98 do 100 odsto oboljelih.

„Važno je razmisliti o promjeni prakse vezane za testiranje na HCV, za koje je kod nas potrebno uzeti uput kod izabranog doktora, dok u mnogim zemljama već postoji pojednostavljena procedura i testiranje je moguće obaviti, anonimno, dobrovoljno, kao i testiranje na HIV, bez potrebnog uputa. Takva praksa je prisutna i u Hrvatskoj i pokazala se kao učinkovita“, ukazala je Radović.

Ona je istakla da za Hepatitis B postoji vakcina i da je važno da se vakcinišu svi koji su u riziku.  

Prema njenim riječima, od prošle godine Ministarstvo zdravlja je, kako je rekla, u određenoj mjeri podržalo preventivne programe usmjerene na kategorije stanovništva, koje su u najvećem riziku, kada su u pitanju hepatitisi B, C i HIV.

„Međutim, potrebna su mnogo veća sredstva i jačanje ovih servisa kako bi postigli što bolje rezultate i upoznali cjelokupnu javnost sa potrebom prevencije, značajem ranog otkrivanja i liječenja ovih infekcija. Javnozdravstvene intervencije u odnosu na hepatitise B i C je potrebno jasnije i efikasnije integrisati sa onima povezanim sa infekcijom HIV-a“, smatra Radović.

Značaj eliminacije Hepatitisa je, kako je navela, prepoznat Globalnom zdravstvenom strategijom o virusnim hepatitisima od 2016- 2021, čiji je cilj eliminacija infekcija i smrti od hepatitisa B i C do 2030. godine.

„Kako bismo odgovorili izazovima neophodna je izrada crnogorske Nacionalne strategije u ovoj oblasti. Potrebno je da se što više sredstava i energije usmjeri ka prevenciji i ranom otkrivanju i liječenju“, rekla je Radović.

Virusni hepatitisi B i C se, kako je rekla, prenose krvlju.

„Hepatitis C može da se prenese i seksualnim putem, ali tu je manji rizik. Svi oni koji smatraju da su u riziku, definitivno, treba da se testiraju što je od najvećeg značaja kako bi znali svoj status“, kazala je Radović.

 

JUVENTAS

requires

International consultancy

for preparation and conduction of a training course on protection children against violence for the NGO Network for protection children from violence

(as part of UNICEF-EU partnership “Protecting children from violence and promoting social inclusion of children with disabilities in Western Balkans and Turkey - IPA 2015”)

 

 

Minimum Requirements:

 

  • University degree, preferably advanced, in social science (or other relevant field);
  • Knowledge of relevant international and national standards and research and evidence-based interventions and strategies in the areas of the protection of children from violence, including UNICEF’s Ending Violence against Children: Six Strategies for Action, Council of Europe “Policy Guidelines on Integrated National Strategies for the Protection of Children from Violence”, the package INSPIRE etc.,;
  • Familiarity with Secretary General’s Study on Violence against Children from 2006;
  • At least 10 years of experience in preparing and conducting lectures and training in the area of the protection of children from violence;
  • Experience in strengthening capacity of civil society organizations and networks in programming on violence against children;
  • Familiarity with Montenegro’s policy framework on the protection of children from violence;
  • Excellent command of local language (both spoken and written), while fluency in both local language and English will be considered as an asset;
  • Strong communication and workshop facilitation skills;
  • Excellent writing skills.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Terms of Reference for the consultancy position can be found on this link TOR and www.reliefweb.int

If you are a dynamic person who would like to contribute to delivering of long-lasting, positive changes in development of Montenegrin CSOs, please apply with a cover letter, CV, proposed training methodology and financial offer by email or fax quoting the position “International consultancy for preparation and delivery of a training course for working on the protection of children from violence to the Montenegrin NGO Network for the protection of children from violence” to the following address:

 

Fax: +3820657098

 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Kako je navela koordinatorka programa Smanjenje štete u Juventasu, Marija Milić, posebno zabrinjava da izvještaji Uprave policije ukazuju da su stariji maloljetnici i mlađe punoljetne osobe, pratično još adolescenti, uključeni u mreže koje se bave distribucijom droge na uličnom nivou

Prisustvo psihoaktivnih supstanci u okviru osnovnih škola je alarmantno i potvrđuje činjenicu da se prevencija neadekvatno sprovodi u obrazovnim ustanovama, smatraju u nevladinom sektoru.

Koordinatorka programa Smanjenje štete u Juventasu, Marija Milić, ukazala je na sve veći broj naslova u medijima povezanih sa mladima i korišćenjem psihoaktivnih supstanci, gdje su najčešće u pitanju mlađa punoljetna lica.

Kako je navela, posebno zabrinjava da izvještaji Uprave policije ukazuju da su stariji maloljetnici i mlađe punoljetne osobe, pratično još adolescenti, uključeni u mreže koje se bave distribucijom droge na uličnom nivou.

“Droga je lako dostupna, odgovor države izostaje. Po ko zna koji put apelujemo da se država mora baviti prevencijom i tretmanom i pružati podršku djeci i mladima koji su u konfliktu sa zakonom, kao i onima koji su korisnici psihoaktivnih supstanci”, rekla je Milić agenciji MINA.

Ona je kazala da je prisustvo psihoaktivnih supstanci u okviru osnovnih škola alarmantno i da to potvrđuje činjenicu da se prevencija u obrazovnim ustanovama ne sprovodi adekvatno.

Milić je ukazala na podatke EPSAD istraživanja iz 2015. godine, prema kojima je 27 odsto mladih odgovorilo da bi „lako“ ili „vrlo lako“ nabavili kanabis, odnosno 18 odsto ekstazi.

Ona je dodala da se u svijetu dnevno pojavi po nekoliko desetina/stotina novih psihoaktivnih supstanci, od kojih je većinu njih nemoguće detektovati standardnim testovima na PAS.

Preporuka je, kaže Milić, prilagoditi preventivne programe u osnovnim i srednjim školama sa aktuelnim stanjem u državi i zemljama regiona, i koristiti se dobrim praksama koje su se pokazale kao adekvatne u cilju rješavanja takvih problema.

“To znači ne zatvarati oči nad problemom već ponuditi i moderne programe smanjenja štete na mjestima na kojima postoji povećan rizik od upotrebe psihoaktivnh supstanci”, naglasila je Milić.

Ona je istakla da su u naprednijim zemljama mladima dostupni i testovi kojima se utvrđuje sastav droge koju konzumiraju kako bi se izbjegao rizik od predoziranja, odnosno smrtnog ishoda.

Milić smatra da Crna Gora, kada je u pitanju sistem nadzora nad novim psihoaktivnim supstancama (NSP), daleko zaostaje za zemljama EU, pa i okruženja.

On je ko primjer dobre prakse u nadzoru nad NPS navela Hrvatsku, u kojoj i zaposleni u okviru programa NVO za smanjenje štete mogu u svakom trenutku odnijeti supstancu na testiranje, bez bojazni da će biti krivično gonjeni, što je vrlo važno kako bi tačno saznali koji je sastav novih droga na tržištu.

“Bitno je pojačati zakonsku kontrolu i smanjenje dostupnosti novih droga i njihovog zdravstvenog i društvenog uticaja na one koje ih koriste droge, kao i sprječavanje daljeg širenja pojave NPS na evropskom nivou”, rekla je Milić.

Prema njenim, riječima, roditelji i članovi porodica nedovoljno su edukovani i ne zainteresovani da budu dio prevencije i da saznanju dodatne informacije o drogama I postojećim programima prevencije.

“Pored prevencije koja bi targetirala djecu i prilagođavanja servisa mladim ljudima, treba sprovesti i programe prilagođene roditeljima osnovaca i srednjoškolaca”, ocijenila je ona.

Milić je kazala da ni u kom slučaju odgovor na upotrebu psihoaktivnih supstanci ne smije biti represivan, marginalizujući i osuđujući, niti se djeca, mladi, odrasle osobe koje koriste PAS i njihove porodice smiju prepustiti same sebi.

“Količine droge koje su zaplijenjene u poslednje vrijeme su dovoljan pokazatelj da smo u sred javnozdravstvene krize na koju ne reagujemo adekvatno”, rekla je ona.

Stručni tim Roditeljske linije udruženja Roditelji smatra da je u Crnoj Gori problem što većina školskih dvorišta ostaje otključana nakon završetka nastave, pa Uprava nema kontrolu nad aktivnostima u dvorištu u večernjim satima.

Prema njihovim riječima, roditelji bi mogli preko Savjeta roditelja da pokrenu inicijativu sa upravama škola da se povede više računa o tome ko se i kada okuplja u dvorištu.

“Angažovati školske domare da i u večernjim satima nadgledaju dvorište, ako je moguće uvesti video nadzor i ostvariti komunikaciju sa policijskom patrolom koja je najbliža u tom dijelu grada, pa da i oni povremeno provjeravaju školska dvorišta”, rekli su iz Stručnog tima Roditeljske linije.

Oni su ukazali da su djeca u periodu adolescencije naročito ranjiva i podložna uticaju vršnjačke grupe i različitih trendova koji su često društveno neprihvatljivi i opasni po njih, i da je zbog toga uloga porodice i škole ključna.

“Veoma je važno da roditelji razvijaju odnos povjerenja sa djecom, kako bi oni imali slobodu da im uvijek kažu kada imaju neki problem i kada im se desi nešto neobično. Najbolji način za to je razgovor, interesovanje za svaki segment njihovog života i edukacija i roditelja i djece o tome koje vrste droga postoje i koje su štetne posljedice konzumacije”, naveli su iz Stručnog tima Roditeljske linije.

Kako su dodali, neophodno je da roditelji provjere i najmanju sumnju da dijete ima kontakt sa dilerima, da se za savjet obrate stručnom licu, školskom psihologu, upravi škole, policiji, kako bi dobili savjet kako da razgovaraju sa djetetom i zaštite njegovu bezbijednost.

Iz Stručnog tima su kazali da su važni programi prevencije zloupotrebe psihoaktivnih supstanci koji se realizuju u školama, koji se fokusiraju na prepoznavanje faktora rizika koji dovode tinejdžere u problematične situacije, uključivanje šire lokalne zajednice, povezivanje sa NVO sektorom u cilju sprovođenja radionica u školama, edukacija učenika o vrstama droga i posljedicama njihovog korišćenja.

Prema njihovim riječima, škola i šira društvena zajednica treba oštro da kažnjavaju svaki slučaj zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, ističući posljedice.

U Stručnog timu Roditeljske linije smatraju da se treba usmjeriti na promjenu javnog mnjenja o negativnim posljedicama korišćenja droge, stavova o tome koja je prevalence zloupotrebe droga, koji je to profil prosječnog korisnika, osvijetliti koje su to vještine koje treba naučiti kako bi se oduprli pritisku.

“Na nivou šire društvene zajednice promovisati zdrave stilove života i aktivnosti koje su alternativa zloupotrebi psihoaktivnih supstanci - vannastavne aktivnosti, vikend programi za cijelu porodicu, organizacija korisnih predavanja, događaja, sportskih aktivnosti”, rekli su iz Stručnog tima.

 

Koalicija Saradnjom do cilja poziva Ministarstvo finansija i Vladu Crne Gore da hitno izvrše svoje zakonske obaveze i donesu Uredbu o kofinansiranju projekata EU za domaće nevladine organizacije. Država se obavezala da podrži projekte NVO koji su uspješno prošli na zahtjevnim i kompleksnim EU konkursima, a s obzirom na to da EU grantovi zahtijevaju kofinansiranje od svakog korisnika.

Ovu obavezu su Ministarstvo i Vlada morali realizovati odmah po stupanju na snagu Zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama, još u januaru 2018. godine. Nacrt Uredbe je bio na javnoj raspravi još u julu 2017. godine, što znači da je tekst ove Uredbe završen i da nema nijednog, osim eventualno političkog razloga, da se njeno donošenje ovoliko odlaže.

Ipak, ni nakon šest mjeseci od stupanja na snagu Zakona, Ministarstvo i Vlada nisu donijeli ovaj podzakonski akt koji se odnosi na kofinansiranje a koji je neophodan da bi se Zakon u cjelosti primjenjivao. Time Vlada direktno ugrožava uspješnost realizacije ovih projekata i ostavlja neizvjesnost potrebnog kofinansiranja za nevladine organizacije.

Podsjećamo, svi projekti koji su podržani u Crnoj Gori na konkursima za NVO od strane EU odnose se na rješavanje ključnih pitanja iz oblasti vladavine prava i ljudskih prava u Crnoj Gori, što su, barem deklarativno, prioriteti Vlade. O značaju reformi u ovim oblastima detaljno se odredila i Evropska komisija u posljednjem izvještaju za Crnu Goru, u kojem su jasno izražena očekivanja za konkretnim rezultatima u vladavini prava i zaštiti ljudskih prava. Zato je potrebno da Vlada prepozna značaj ovih projekata, i kofinansiranjem omogući njihovu kompletnu realizaciju i ostvarivanje uticaja na reforme u ovim ključnim oblastima.

Stoga, očekujemo da Vlada u najkraćem roku donese Uredbu koju je bila u obavezi uraditi prije gotovo šest mjeseci. Ukoliko Vlada i dalje bude oklijevala u donošenju ove Uredbe to će otvoriti sumnju da Vlada neće da uopšte obezbijedi ovu podršku za NVO projekte. Bio bi to jasan znak da je na djelu politička odluka, te da zakoni u ovoj državi nijesu obavezni za one koji ih kreiraju.

Koalicija NVO Saradnjom do cilja trenutno okuplja 99  nevladinih organizacija iz čitave Crne Gore i predstavlja najveću organizovanu koaliciju NVO u Crnoj Gori.

Ana Novaković, predsjednica Upravnog odbora

  • NVO Juventas je član Koalicije NVO Saradnjom do cilja, i u tom kapacitetu ima i predstavnika u UO.

NVO Juventas, u saradnji sa Pravnim centrom, u okviru projekta ,,Integrisana podrška raseljnim osobama i izbjeglicama u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji”, organizovao je i realizovao dvije radionice u Beranama 21. 06. 2018. godine.

U skladu sa sporazumom o saradnji, radionice su namijenjene korisnicima socijalnih stanova, a imaju za cilj edukaciju korisnika i budućih korisnika socijalnih stanova o pravima i obavezama koja ih sljeduju, u okviru projekta Regionalno stambeno zbrinjavanje.

Radionice je održala gđa Snežana Vujović, ispred NVO Juventas- a , a radionicama je prisustvovala i koleginica Glogoški Anđela, angažovana na pomenutom projektu.

Takođe, radionicama su prisustvovali i članovi lokalne samouprave, gđa Danijela Marković ispred Sekretarijata za opštu upravu i društvenu djelatnost, kao i gdin Bogavac Tihomir ispred Službe zaštite Berane.

Veliki broj korisnika socijanih stanova odazvao se pozivu na prisustvo  radionicama, a teme koje su mogli da čuju odnosile su se na: opštu kulturu življenja, olakšavanje samoregulacije kroz uspostavljanje ili jačanje skupštine stanara uz podršku Agencije za stanovanje, uštedu potrošnje elektične enegrije i vode, pripravnost i moguće reagovanje u slučaju prirodnih nepogoda kao i organizovanje zaštite od prirodnih katastrofa i opasnosti, uz podršku službi zaštite i spašavanja.

Uvodno predstavljanje imala je gđa Snežana Vujović, koja je u daljoj realizaciji radionica uspostavila interakciju sa prisutnim korisnicama, kako bi im približila prava i obaveze, kao i predstavila pomenute teme.

Nakon toga, gdin Bogavac iz Službe zaštite Berane, uz kratku prezentaciju detaljno je predstavio  rad ovog organa kao i ono najbitnije za korisnike, a to je pripravnost i kako reagovati u slučaju izbijanja požara ili drugih nepogoda. Takođe, uputio je prisutne na koji način mogu da kontaktiraju Službu u slučaju potrebe.

Nakon završenih obuka, predstavnici organizacija su se zahvalili prisutnima na dolasku i dodijelili materijal koji se odnosi na kućni red i reagovanje u slučaju nepogoda, kao i projektom namijenjene, uramljenje plakate na istu temu, koji će stojati na ulazima  četiri zgrade koje su  namijenjene korisnicima socijanog stanovanja.

Projektom je predviđena organizacija i realizacija još dvije radionice koje će se održati u Podgorici, takođe u saradnji sa lokalnom Službom zaštite i Agencijom za stanovanje.

 

Treći modul petog ciklusa Harm Reduction Academy se nastavlja u Kuala Lumpuru, Malezija, gdje je naša Marija Milić, koordinatorka programa smanjenja štete za osobe koje koriste droge.

U periodu od 9 do 13.jula učesnici akademije imaće priliku da nauče kako kreirati podsticajno političko okruženje, kako odrediti prioritete ključnih pitanja za aktivnosti zagovaranja, kako se zalagati za smanjenje štete uzimajući u obzir različito političko okruženje i programski kontekst, kako analizirati politike o drogama i kako je koristiti odnosno uzeti je u obzir prilikom planiranja aktivnosti smanjenja štete. 

Takođe, upoznaće se sa metodama kako mobilisati zajednicu ljudi koji koriste droge, metode osposobljavanja i alate o mobilizaciji resursa za smanjenje štete i kako se baviti izazovima vezanim za smanjenje resursa i nepodržavajućeg okruženja za smanjenje štete, kako naći prostora  za programe smanjenje štete u medijima i kako efikasno voditi kampanju smanjenja štete. Posebno interensantan dio jeste upoznavanje lokalne scene upotrebe droga  u Maleziji, politika koje se odnose na smanjenje štete, metode opservacije, opioidnu supstitucionu terapiju, i kroz sve ovo shvatiti  kako sredina može uticati na program na različite načine.

U toku je dvodnevna akreditovana obuka za stručne radnike Dječijeg doma "Mladost", pod nazivom "Strategije suzbijanja vršnjačkog zlostavljanja u domskom okruženju. Obuku organizuje NVO Juventas u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja uz podršku Unicefa i EU. Obuci prisustvuju i naše Marija Radović, Anđela Glogoški i Nina Šćepanović. Opšti cilj ovog programa obuke jeste osposobljavanje osoblja doma za kontinuirano sprovođenje strategije suzbijanja vršnjačkog zlostavljanja. 

Sistem podrške korisnicima psihoaktivnih supstanci je nerazvijen u Crnoj Gori, a koordinacija prevencije i tretmana ne postoji, saopštila je  koordinatorka programa smanjenja štete u nevladinoj organizaciji (NVO) Juventas, Marija Milić, poručujući da je neophodno prilagoditi servise i smanjiti diskriminaciju mladih ljudi kojima je pomoć potrebna.

Ona je, povodom obilježavanja globalne inicijative „Podrži. Ne kažnjavaj“, 26. juna, kazala da ima veoma malo programa reintegracije i resocijalizacije, ocjenjujući da nisu održivi.

 „Sistem podrške mladim ljudima, koji sve ranije počinju da eksperimentišu sa psihoaktivnim supstancama, nerazvijen je i potrebno je prilagoditi servise i smanjiti diskriminaciju mladih ljudi kojima je pomoć potrebna a koji nam se za istu obraćaju“, saopštila je Milić.

Ona je navela da ne postoje adekvatni programi prevencije i da su, kako su saopštili, mladi prepušteni ilegalnom tržištu narkotika bez primjerenog programa podrške.

„Većina korisnika prisihoaktivnih supstanci je počela sa korišćenjem još dok su bili djeca i većina nije imala potrebnu podršku sistema u periodu adolescencije. Podrška osobama koje koriste drogu je svedena na par tretmanskih opcija i nezadovoljavajuća je, posebno kad su djeca u pitanju“, ocijenila je Milić.

Ona je kazala da institucije nisu uvezane, a da  je prevencije predoziranja, kako je istakla, na nezavidnom nivou i da je potrebno sprovesti veći nadzor nad novim supstancima koje prodiru na tržište.

„Korisnici droga ne smiju biti kriminalizovani već moraju biti partnerski uključeni u programe kojima se koordinirano smanjuje potražnja za narkoticima, kroz adekvatne mjere prevencije i tretmana“, porućila je Milić iz NVO Juventas.

Ona je istakla da je potrebno naznačiti odgovornu instituciju za primjenu Strategije za droge.

„Neophodno je da država usvoji naše dugogodišnje apele, da odredi odgovornu instituciju i tim koji će koordinirati implementacijom Strategije za droge. Potrebno nam je da znamo koga pozivamo ubuduće na odgovornost u slučaju kada mjere iz strategije nisu adekvatno realizovane“, saopštila je Milić.

Kampanja „Podrži. Ne kažnjavaj. (Support. Don't punish)“ je globalna kampanja zagovaranja boljih politika prema drogama, koje prioritet daju ljudskim pravima i javnom zdravlju, sa ciljem promovisanja reforme politike prema drogama, promjene zakona i politika koje ometaju pristup programima smanjenja štete, a koji su potrebni u Crnoj Gori, saopšteno je iz NVO Juventas.

Kampanje, pokrenute od strane Međunarodnog konzorcijuma za politike o drogama, Međunarodne mreže osoba koje koriste droge, Međunarodne mreže smanjenja štete i Međunarodne HIV/AIDS alijanse, a koju NVO Juventas podržava već četvrtu godinu zaredom, predstavlja takođe poziv vladama za okončanje „Rata protiv droga“.

U crnogorskim zakonima potrebno je definisati da osobe koje koriste droge ne treba kriminalizovati, a neophodno je i razviti sistem podrške mladima koji su korisnici psihoaktivnih supstanci, poručeno je povodom obilježavanja Globalne kampanje Podrži! Ne kažnjavaj! (Support! Don't Punish!). 

Nevladine organizacije (NVO) Juventas i 4Life su, u susret 26. junu Međunarodnom danu borbe protiv zloupotreba droga i nezakonitog prometa drogama, dale doprinos realizaciji Globalne kampanje: Podrška! Ne kažnjavanje! Support! Don't punish! performansom ispred Skupštine Crne Gore.

Koordinatorka programa smanjenje štete u NVO Juventas, Marija Milić, kazala je da je 26. juna dan obilježavanja globalne inicijative Podrži! Ne kažnjavaj! koju je pokrenuo Međunarodni konzorcijum za politike o drogama, Međunarodna mreža osoba koje koriste druge, Međunarodne mreže smanjena štete i Međunarodne HIV i AIDS alijanse, a kojoj se, kako je podsjetila, NVO Juventas pridružuje već četvrtu godinu.

„Ovo je globalna kampanja zagovaranja boljih politika prema drogama, koje prioritet daju ljudskim pravima i javnom zdravlju uopšte sa ciljem da se promovišu reforme politika prema drogama, promjene zakona i politika koje ometaju pristup programima smanjenja štete koji su apsolutno potrebni u Crnoj Gori i zemljama regiona“, istakla je Milić.

Kampanja je, kako je dodala, poziv Vladama na okončanje rada protiv droga koji se do sada nije pokazao kao djelotvoran, „pa se aktivisti u preko 200 gradova širom svijeta na ovaj dan tradicionalno okupljaju kako bi se čula njihova poruka“.

Milić je ocijenila da je nerazvijen sistem podrške mladima, koji, kako je navela, sve ranije počinju da eksperimentišu sa psihoaktivnim supstanciama.

U NVO Juventas, kako je rekla, smatraju da je potrebno prilagoditi servise i smanjiti diskriminaciju mladih kojima je pomoć potrebna, „a koji nam se za istu obraćaju“.

„Smatramo da, kao organizacija koja se ovim problemom bavi od 2004. godine, svi prepoznajemo urgentnost ovog problema, koji je sve više pogodio mladu populaciju“, navela je Milić

Izvršni direktor NVO 4 Life, Saša Mijović, kazao je da Globalna kampanja poziva na politike prema drogama zasnovanim na javnom zdravlju i ljudskim pravima.

„Svi znamo da se, u poslednjih nekoliko godina, politike prema drogama počinju mijenjati. Sve su jači glasovi onih koji traže da se ovakva politika prema drogama počne mijenjati, zato što 50 godina ovakve borbe protiv droge ne daje rezultate. Naprotiv, sve je veći problem narkomanija“, rekao je Mijović ispred crnogorskog parlamenta.

Prema njegovim riječima, narkomanija je toliki problem da su, kako je naveo, južnoameričke države u ozbiljnoj krizi da im narkokarteli preuzmu i vođenje država.

„U tom kontekstu, Međunarodna mreža je pokrenula kampanju Support! Don't punish! koja se zalaže za promjene politike prema drogama. Štetu koju nanosi ovakav rat protiv droga se ne smije više ignorisati“, poručio je Mijović.

On smatra da je vrijeme da se prekine sa lošim politikama, ideologijama i predrasudama.

„Vrijeme je da prioritet budu zdravstvena i socijalna zaštita pogođene populacije, njihovih porodica i čitave zajednice“, istakao je Mijović.

On je pojasnio da se kampanja Support! Don't Punish! usklađuje sa ključnim porukama.

„Sistem kontrole droga je prekinut i neophodna je reforma, osobe koje koriste droge ne treba kriminalizovati, ljudi koji su uključeni u trgovinu drogom na nižem nivou, a posebno oni koji su uključeni iz razloga svog opstanka i sopstvene upotrebe ili prisile ne bi trebali biti suočeni s oštrim ili nesrazmjenim kaznama“, naveo je Mijović.

On je rekao da su poruke kampanje i da smrtna kazna nikada ne bi smjela biti izrečena za kazne u vezi sa drogama, kao i da bi se politika prema drogama u sljedećih deset godina trebala usmjeriti na zdravlje i smanjenje štete.

„Aktivnost obilježavanja kampanje je simbolično realizovana ispred Skupštine Crne Gore, kao doma narodnih poslanika koji utiče na kreiranje zakonodavnog okvira u ovoj oblasti i na koje se ove poruke odnose. Mi ćemo u narednom periodu biti aktivniji u cilju izmjene politike koja se tiče ovih pitanja“, poručio je Mijović.

Na pitanje novinara kako je trenutno ovo pitanje regulisano zakonom i da li su njime predviđene kazne za korisnike droga, Mijović je rekao da se taj akt može dvosmisleno tumačiti.

„Ono što je ključno je to da u zakonu i u podzakonskim aktima mora biti konkretno definisano da li je droga kriminalizovana, da li je posredovanje kriminalizovano, da li je legalizovano i u kojim količinama, jer se sad dešava da, zavisnicima od droga, ukoliko nađu određenu količinu droga, u zavisnosti od toga da li je na sjeveru, Podgorici ili jugu države, kazna bude neujednačena“, naveo je Mijović.

On je rekao da se dešava da u Podgorici za posredovanje grama ili dva marihuane neće biti krivično kažnjeni, dok se, kako je naveo, u sjevernim gradovima može desiti da osoba bude kažnjena krivično.

„Puno toga zavisi od policijaca i od tužioca kako će kvalifikovati to djelo. Zalažemo se za to da droga bude dekriminalizovana, kao i za legalizaciju marihuane u medicinske svrhe“, kazao je Mijović.

Bivša korisnica droga, Marija Obradović, ocijenila je da bi, stigma koja postoji prema korisnicima droga, trebalo da bude usmjerena prema onima koji te supstance čine dostupnim.

„To je ponuda i potražnja. Osoba koja je korisnik droga je prinuđena da to potraži, a onaj koji drogu nudi da li je nudi iz lične koristi je nebitno, ali je pogrešno. To nije samo jedan život, već porodica i cjelokupno društvo“, rekla je Obradović.

Ona je kazala da je imala problem sa drogama 15 godina, navodeći da je imala podršku Saše Mijovića i ostalih organizacija, države i sistema.

„Ali, moram da naglasim, šta bi se desilo nekome drugom da nije imao podršku koju sam ja imala. Definitivno, ja bih umrla. Apelujem da taj problem, kad se prepozna, može da se pomogne i kad se pruži podrška, može da se uspije i istraje u svemu tome“, ocijenila je Obradović.

Branko Vuković iz Demokratske Crne Gore smatra da je današnja akcija dobra poruka za državu, gdje su, kako je rekao, narkotici i narkomanija postali pošast, koja je zahvatila mlade.

„Ovo je jedna dobra poruka za one koje vode ovu državu, koji su, po meni, najviše zaslužni za ono što se dešava i koji se ne bore protiv te pošasti. Umjesto borbe protiv narkotika i narkomanije, imamo brodove u najvećoj crnogorskoj luci koji donose omladini narkotike i koji ih podstiču da to rade“, rekao je Vuković.

Današnjem skupu je prisustvovala i nezavisna poslanica, Anka Vukićević.

 

 

 

 

Samit ministara finansija, guvernera i direktora poreskih uprava regiona, koji je održan prošle sedmice u Budvi, postao je platforma za duvansku industriju, gdje aktivno lobiraju protiv efikasnih politika javnog zdravlja i mjera za kontrolu duvana.

To je ocijenjeno u zajedničkom saopštenju nevladinih organizacija Juventas i Centar za monitoring i istraživanje (CeMI), povodom održanog Samita ministara finansija, guvernera i direktora poreskih uprava regiona, koji je organizovan pod pokroviteljstvom Ministarstva finansija, a čija je tema bila „Finansijska i monetarna stabilnost regiona deset godina od početka globalne finansijske krize“.

Iz Juventasa i CeMI-ja su ukazali da je među govornicima na Samitu bio direktor korporativnih poslova i komunikacija JTI (Japan Tobacco Internacional) za Zapadni Balkan, Goran Pekez, koji je, kako su podsjetili, rekao da su prihodi od akciza na duvanske proizvode u prva četiri mjeseca 2018. godine manji za 25,6 odsto i da je zbog toga neophodna revizija akciznog kalendara u cilju smanjenja ilegalne trgovine.

Pekez je, kako su podsjetili, kazao da se nada da će se preispitati akcizna politika uključujući i mogućnost sniženja iznosa akcize na period iz decembra 2017.

„Samit je postao platforma za duvansku industriju gdje aktivno lobiraju protiv efikasnih politika javnog zdravlja i mjera za kontrolu duvana.  Crna Gora je još 2006. godine ratifikovala Okvirnu konvenciju za kontrolu upotrebe duvana (FCTC) Svjetske zdravstvene organizacije i time preuzela međunarodnu obavezu da će sprovoditi politiku kontrole duvana kako bi uticala na ponudu i tražnju s ciljem smanjivanja potrošnje duvanskih prozivoda i smanjenja izloženosti štetnom duvanskom dimu“, upozorili su iz Juventasa i CeMI-ja.

Oni smatraju da predstavnici vlasti u protekla dva mjeseca kontinuirano podržavaju duvansku industriju i, kako su ocijenili, krše član 5.3 Okvirne konvencije o krontroli duvana, „gdje se zahtijeva od Vlada da zaštite "politike javnog zdravlja u pogledu kontrole duvana" iz "komercijalnih i drugih povjerenih interesa duvanske industrije"“.

„Smjernice za ovaj član uključuju: "strane ne trebaju prihvatiti ili podržavati duvansku industriju koja organizuje, promoviše, učestvuje u ... bilo kojoj inicijativi koja je direktno ili indirektno vezana za kontrolu duvana“, podsjetili su iz Juventasa i CeMI-ja.

Oni su ukazali da je prvi slučaj kršenja tog člana bio kada su čelnici Vlade i Glavnog grada, uoči lokalnih izbora u Podgorici, pozdravili otvaranje Novog Duvanskog kombinata.

„Drugi slučaj je Samit, sponzorisan od strane duvanske industrije, na kojem imamo aktivno učešće predstavnika vlasti. Kao negativan rezultat ovog Samita i kršenja člana 5.3 imamo puno medijskih članaka u kojima se govori o "negativnim efektima" trenutne akcizne politike na duvan u Crnoj Gori te da treba uraditi revizija akciznog kalendara, u cilju smanjenja ilegalne trgovine“, naveli su iz Juventasa i CeMI-ja.

Oni su ukazali na istraživanja koja govore da, odlaganjem primjena javnozdravstvenih politika, što predstavlja povećanje akciza, doprinosi se pospješivanju epidemije malignih oboljenja.

„Uskoro se očekuje usvajanje izmijenjenog Zakona o ograničenju upotrebe duvanskih proizvoda kojim će biti onemogućana upotreba duvanskih proizvoda u javnim prostorima, a istovremeno se planira uvođenje drugih javnozdravstvenih mjera kojim se smanjuje izloženost štetnom duvanskom dimu. Ove mjere će značajno uticati i na smanjenje broja pušača u Crnoj Gori“, ocijenili su iz Juventasa i CeMI-ja.

Oni smatraju da je potrebno i unapređenje drugih preventivnih mjera, ali i podrške aktivnim pušaćima da, ukoliko žele, prestanu da upotrebljavaju duvan.

„Nedavno istraživanje „Pokušaji duvanske industrije da kontroliše globalni sistem kontrole i praćenja i nanese štetu Protokolu o nedozvoljenoj trgovini“, grupe autora iz Ujedinjenog kraljevstva, objašnjava da je duvanska industrija i dalje uključena u šverc cigareta i da upravlja sa dvije trećine nezakonitog tržišta cigareta“, naveli su iz Juventasa i CeMI-ja.

Prema njihovim riječima, prisustvo predstavnika vlasti na ovogodišnjem Samitu narušava ugled države i njenih građana.

„Duvanska industrija svojim dobro razrađenim taktikama vješto manipuliše, kako građanima tako i čelnicima na svim nivoima vlasti“, smatraju u Juventasu i CeMI-ju.

Oni su podsjetili da su, sa ciljem skretanja pažnje na prikriveno nametanje profitnih interesa duvanske industrije i kršenje člana 5.3 Okvirne konvencije o kontroli duvana, Udruženje PROI iz BIH je uz podršku Juvetasa i preko drugih 60 partnerskih lokalnih i međunarodnih nevladinih organizacija i grupa početkom jula prošle godine uputilo pisma upozorenja vladama Srbije, Slovenije, Crne Gore, Republike Kosovo, Albanije i Bosne i Hercegovine.

„Uzimajući u obzir da se radi već o tradicionalnom Samitu, potrebno je sa posebnom pažnjom pratiti događanja koja se vežu za isti, ali i za sve slične događaje u kojima je uključena duvanska industrija sa ciljem sprečavanja disbalansa interesa velikih kompanija nad javno-zdravstvenim interesima“, kazali su iz Juventasa i CeMI-ja

 

Usvajanje Zakona o životnom partnerstvu lica istog pola, omogućilo bi LGBTIQ osobama da žive dostojanstveno kao ostali građani, smatraju predstavnici te zajednice, dok u Mitropoliji crnogorsko-primorskoj Srpske pravoslavne crkve zahtijevaju da se taj akt povuče iz procedure.

Predsjednik Upravnog odbora Kvir Montenegra, Danijel Kalezić je, na Javnoj raspravi o Nacrtu zakona o životnom partnerstvu lica istog pola, koju je organizovalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, rekao da je taj Zakon potreban zbog toga što LGBTIQ osobe hoće da žive kao svi ostali.

„Ovaj Zakon nam je potreban zato što hoćemo ono što nam pripada i zbog toga što imamo pravo da, kao svi ostali građani i građanke, živimo dostojanstvene živote“, rekao je Kalezić.

On je kazao da LGBTIQ osobe bez osnovnih prava žive cijelih života.

„To će ovaj Zakon promijeniti. I usvajanje ovog Zakona će, konkretno, konačno učiniti da mi budemo dostojanstveni građani i građanke Crne Gore, koji cijelih svojih života jednako doprinose ovoj zemlji, imaju iste obaveze prema ovoj zemlji i ovom društvu, ali nemaju jednaka prava“, kazao je Kalezić.

Zakonsko rješenje je, kako je podsjetio, rezultat sedam godina borbe LGBTIQ zajednice.

 Generalna direktorica u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, Blanka Radošević Marović, kazala je da je nacionalna LGBT politika značajno napredovala posljednjih godina.

„Predstoji naravno još dosta posla, jer zaštita ljudskih prava, posebno ranjivih grupa je društveni proces koji zahtijeva vrijeme. Jačali smo partnerski odnos sa nevladinim sektorom iz oblasti zaštite prava i sloboda LGBT osoba. Pozdravila bih aktivno zalaganje i spremnost LGBT zajednice i nevladinih organizacija, koje se bave ovom djelatnošću, da zajedničke aktivnosti učinimo još boljim“, rekla je Radošević Marović.

Nacionalna politika, kako je ocijenila, počinje da se prepoznaje na lokalnom nivou u Crnoj Gori.

„I tu naravno ima razlike. Ni svaka sredina, ni okruženje nisu isti. Jačanjem dijaloga sa predstavnicima lokalnih samouprava približićemo građanima realnost u kojoj žive LGBTIQ osobe u Crnoj Gori“, navela je Radošević Marović.

Ona je kazala da je Nacrtom zakona posebno normirano izdržavanje između partnera, starateljstvo, a detaljno su, kako je dodala, regulisani imovinski odnosi partnera.

„Partneri imaju pravo na međusobno nasljeđivanje i u tom dijelu predviđena je i primjena Zakona o nasljeđivanju. Nacrtom je regulisan i poreski status partnera. Partneri  su u pogledu prava i obaveza, u sistemu zdravstvenog osiguranja i zaštite, izjednačeni sa pravima svih drugih osiguranika, a isto tako u pogledu prava iz socijalne i dječje zaštite“, kazala je Radošević Marović.

Zajednica života, kako je dodala, podrazumijeva zajedničku i posebnu imovinu, raspolaganje tom imovinom, pravo na nasljeđivanje imovine partnera koji je preminuo i pravo na nasljeđivanje penzije.

„Omogućavanjem osobama istog pola ostvarivanje ovih prava, ničim se ne ugrožavaju niti umanjuju prava drugih“, kazala je Radošević Marović.

Šefica Odsjeka za političke, evropske integracije i trgovinu u Delegaciji Evropske unije (EU) u Crnoj Gori, Plamena Halacheva, kazala je da EU želi da pomogne Crnoj Gori da poboljša kvalitet života LGBT zajednice, navodeći da se ne može tolerisati bilo kakvo ugrožavanje na osnovu pola i seksualne orjentacije.

„LGBT osobe imaju ista prava, kao i drugi pojedinci i ljudska prava im se ne smiju negirati. Kulturne i vjerske vrijednosti, ne mogu biti opravdanje za bilo kakvu diskriminaciju, uključujući i diskriminaciju LGBT osoba“, istakla je Halacheva.

Crnogorsko društvo je, kako smatra, napravilo važne korake da zaštiti LGBT osobe, a EU će i dalje „podržavati sve napore u cilju poboljšanja politike i zakona, kako bi se podigla svijest građana i kvalitet života LGBT osoba“.

Protojerej Mitropolije crnogorsko-primorske Srpske pravoslavne crkve, Velibor Džomić, smatra da je Nacrt zakona klasičan primjer plagijata hrvatskog Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola iz 2014. godine.

„Ako postoji primjer plagijata, to je ovo ovdje, što mi vidimo ispred nas. Ne mogu da shvatim i prihvatim saopštenu tezu da je radna grupa bila vrlo kreativna. Čak su nekreativno prepisivali ovaj Nacrt zakona. Umjesto da ste bili pošteni i da ste rekli: Mi smo ljudi ovo prepisali iz Hrvatske i da ste obavijestili javnost“, rekao je Džomić.

Naslov Zakona je, kako je rekao, smišljen da prevari javnost u Crnoj Gori, jer je, kako smatra, riječ o Nacrtu zakona o homoseksualnim zajednicama.

„Crna Gora, ovim predloženim Nacrtom zakona, zapravo daje pravni smisao i uvodi u pravni poredak homoseksualne zajednice i to treba da pošteno kažete“, kazao je Džomić.

Crna Gora prvi put, kako je rekao, dobija „homoseksualne matičare i homeseksualne kumove“.

„Ovaj Nacrt zakona dovodi do toga da će u jedan sat, jedan matičar da vjenča Anu i Marka, a u dva Miraša i Vukotu. To je činjenica“, smatra Džomić.

On je kazao da je zbog „obmane javnosti“, razvod zajednice nazvan raskidom.

„Prvi put u istoriji Crne Gore će jedan sudija razvoditi i brakove i raskide homoseksualnih partnerstava. Šta je matični registar životnog partnerstva? To je isti registar kao i registar bračnika, odnosno vjenčanih. Po svemu sudeći, isti organ će voditi i registar takozvanih homoseksualnih zajednica i bračnika, rođenih, umrlih itd. Tako da Crna Gora prvi put dobija homoseksualnu matičnu službu“, ocijenio je Džomić.

Nacrt Zakona, kako smatra, je atak na djecu.

„Pitanje starateljstva homoseksualno opredjeljenih osoba nad djecom, naravno maloljetnom, uređeno je članovima 55 i 56 ovog Nacrta. U te zajednice mogu se uvoditi djeca iz prethodnog braka, koje je jedan od partnera imao. Umjesto da je to izričito zabranjeno, pa da kažem da ste makar za to bili korektni“, rekao je Džomić.

On je pozvao Ministarstvo za ljudska i manjinska prava da obustavi usvajanje Zakona o životnom partnerstvu lica istog pola i da, kako je rekao, sve vrati na početak.

„Mislim da je Crnoj Gori potreban dijalog o tim zajednicama, o tim ljudima, o načinu rješavanja problema, o sagledavanju njih u kontekstu društvene zajednice, a ne izolovano, kako se oni ovdje postavljaju“, rekao je Džomić.

Ekspertkinja Ivana Jončić, istakla je da su odredbe Nacrta zakona o životnom partnerstvu lica istog pola usklađene sa Ustavom Crne Gore i da, kako je dodala, sadrže adekvatna i prihvatljiva rješenja, kojima se uređuje životna zajednica dva lica istog pola.

„Ovako postavljen Zakon obećava implementaciju, koja nije praćena teškoćama, koje se ne bi mogle prevazići, niti dodatno zahtijeva izmjenu postojećih pozitivnih propisa u oblastima, koje su regulisane i ovim Zakonom“, ocijenila je Jončić.

Izvršni direktor NVO Spektra, Jovan Ulićević, rekao je da je prošlo vrijeme u kojem se može pričati da ljudska prava određene grupe ugrožavaju ljudska prava druge grupe.

„Ovdje se ne radi o obmanjivanju javnosti, o uvođenju homoseksualnih brakova na mala vrata. Radi se o ostvarivanju različitih prava, koja će nama da olakšaju živote“, kazao je Ulićević.

LGBTIQ osobe, kako je rekao, svaki dan doživljavaju nasilje, diskriminaciju i strah „da držimo nekoga za ruku“.

„Osjećamo strah, kada su naši partneri i partnerke bolesni, da kažemo da su to naši partneri i partnerke, da zatražimo pravo da uđemo i bolnicu i da budemo pored naših voljenih dok im trebamo. Osjećamo strah da zatražimo bilo koje pravo koje se tiče zajednica i koje većina heteroseksualnih parova ima po rođenju“, kazao je Ulićević.

Prava LGBTIQ osoba, kako je kazao, ne ugrožavaju prava heteroseksualne zajednice, niti vjerske zajednice.

„Vjerujemo da smo svi obavezni, i mi ovdje i svi građani i građanke Crne Gore da se naučimo poštovanju dostojanstva i integriteta svakog ljudskog bića“, smatra Ulićević.

 

Predsjednik Prave Crne Gore, Marko Milačić, smatra da je Nacrt zakona o životnom partnerstvu lica istog pola isto što i NATO bombardovanje 1999. godine, „ali u oblasti duha“.

„Ovo je anticivilizacijski Zakon, kada govorimo o civilizaciji koja je utemeljena na porodici. Ovo je i duboko antiporodični, ali i antiustavni Nacrt zakona, zbog toga što mi ovdje imamo surogat braka, podvalu da nije riječ o braku, a zapravo se na mala vrata želi uvesti homoseksualni brak i uništiti institucija braka“, ocijenio je Milačić.

On smatra da se crnogorsko društvo mora pozabaviti tradicionalnom porodicom, koja je, kako je dodao, najugroženija u Crnoj Gori.

„Vi iz Ministarstva bi trebalo da više snage, energije i znanja posvetite mjerama za očuvanje zdrave, tradicionalne porodice. Zamislite djecu koja imaju tatu i tatu ili mamu i mamu. Šta će da kažu vršnjaci toga djeteta kada dođe u školu? Kako će da se ponašaju? To su traume za čitavi život. I zato kažem, ne dirajte djecu“, poručio je Milačić.

On smatra da se „po ovom pitanju“ mora raspisati referendum.

„Dosta nam je bježanja od referenduma, na najvažnije teme u ovoj zemlji, na teme koje polarizuju ovo društvo. I pozivam Ministarstvo i Vladu da, ukoliko žele da proguraju ovakav antiporodični Zakon, da hitno raspišu referendum“, poručio je Milačić.

Nacrt zakona o životnom partnerstvu lica istog pola na javnoj raspravi biće do 25. juna.

 

     

Nevladina organizacija (NVO) Juventas, kao loklani partner, učestvovala je zajedno sa preko 200 ključnih aktera sa Zapadnog Balkana i iz država članica EU, na regionalnoj konferenciji „Budućnost države blagostanja na Zapadnom Balkanu“, koja je održana od 6. do 8. juna u Beogradu.

Regionalna konferencija predstavlja okosnicu istoimene inicijative, čiji je NVO Juventas ponosni član, a koju je pokrenula grupa nezavisnih istraživačkih organizacija i istraživača/-ica iz zemalja Zapadnog Balkana, u cilju ostvarivanja zajedničkog uticaja u značajnim oblastima za državu blagostanja u regionu.

Na konferenciji su, u okviru četiri panel diskusije i 13 tematskih radnih grupa, date smjernice istraživačima/-icama u društvenim naukama u stvaranju održive socijalne politike, usmjerene na potrebe ugroženih grupa.

Pored toga, na konferenciji su pokrenute dvije regionalne inicijative za dalji rad na unapređivanju države blagostanja u regionu, Inicijativa za unapređeno upravljanje u socijalnom sektoru na Zapadnom Balkanu i Inicijativa za politike budućnosti države blagostanja.

“Izazovi sa kojima se suočavaju države blagostanja na Zapadnom Balkanu su veliki u odnosu na razvijenije zemlje. Većina zemalja ima veoma nizak bruto domaći proizvod, nepovoljnu socijalnu situaciju, visoku nezaposlenost i neadekvatne ishode u sferi obra¬zovanja i zdravstva, te neefikasnu izvršnu vlast i administraciju”, poručeno je na konferenciji.

Regionalno specifične izazove predstavljaju, kako su naveli, visoka emigracija, veliki udio dugotrajne nezaposlenosti, kao i rasprostranjena siva ekonomija.

“Regionalna inicijativa nastoji da utiče na postojeće procese usmjerene na održive reforme u regionu, kao što su ekonomsko upravljanje i programi ekonomskih reformi, proces pregovora o pristupanju Evropskoj uniji (EU), kao i programi reformi politike zapošljavanja i socijalne politike”, saopšteno je na konferenciji.

Prema njihovim riječima, regionalna inicijativa ima za cilj da stvori prostor za dugotrajnije promišljanje i ciljano djelovanje, kroz godišnje regionalno okupljanje najistaknutijih istraživača/-ica i lidera/-ki u društvu.

 

Prezentacija zbirke novih starih bajki "Bajke su za svakoga", u kojima su učitani novi kodovi, promijenjene tradicionalne uloge, sa elementima kvir kulture i drugim različitostima, održana je u subotu u 19 sati u Galeriji Koncept art spejs u Podgorici.

Projekat „Bajke su za svakoga” podržan je u okviru Erasmus+ programa Evropske unije, implementira ga Fondacija „CURE”, a partneri na projektu su NVO „Juventas” iz Crne Gore, „Alternativni centar za devojke” iz Srbije, „CESI” iz Hrvatske i „Helsinški komitet za ljudska prava – grupa LezFem” iz Makedonije.

Projekt koordinatorka Fondacije CURE iz Bosne i Hercegovine, Marija Vuletić, kazala je da se ta organizacija generalno bavi društvenim radom i radi na tome da, kako je navela, promijeni norme koje su postavljene u današnjem društvu.

„Te norme možemo da vidimo i kroz bajke. Tako da smo mi odlučili da uzmemo bajke, kao jedan narativ koji nije prilagođen nečim čime se mi bavimo i u šta vjerujemo, i da ih napravimo da su otvorene za sve i da su inkluzivne za sve“, pojasnila je Vuletić.

U okviru projekta su, kako je kazala, pozvali učesnike iz pet država iz regiona koji su sjeli/e i napisali/e bajke za koje su smatrali/e da će da budu prilagođene svima i da budu inkluzivne.

 

Hana Konatar iz crnogorske nevladine organizacije Spektra, kazala je da su željeli da redefinišu bajku „Baščelik“, jer u njoj, kako je pojasnila, nisu osjetili motive ljubavi i humanosti.

Sve što se dešava dešava se da bi muškarac ispunio datu riječ ili zbog motiva koji se često spominje u tradicionalnim bajkama – časti. Smatramo da smo, pričanjem priče iz ženske perspektive, dali ženi snagu, koju ona inače ima, a koja do sad nije bila prikazana u tradicionalnim, čak i u modernim bajkama“, navela je Konatar.

Tamara Jovanović iz organizacije „Alternativni centar za devojke” iz Srbije kazala je da su u toj organizaciji odlučili da reformišu bajke „Snežana i sedam patuljaka“ i „Nemušti jezik“.

Ona je kazala da su se, u toku procesa rada u „Nemuštom jeziku“ dvoumili da li će ostaviti nasilni momenat u bajci kad žena dobije batine od muža.

„Na kraju smo se usaglasili da ipak ostane taj trenutak, ali da ga pokažemo u negativnom svijetlu, dok je u originalu prikazan pozitivno, i da se na taj način osvrnemo na femicid i probleme koje Srbija i Balkan imaju sa ubistvima žena. To nam je bio najznačajniji trenutak u procesu rada“, rekla je Jovanović.

Prema njenim riječima, cilj im je bio da pristupe problemu naivnosti, koji je prisutan u bajkama.

„To su priče za djecu, ali to je sadržaj koji je za sve, koji nije vrijednosno neutralan. Kroz takve sadržaje, unosite i prenosite neke vrijednosti i htjeli smo da prikažemo koje su to vrijednosti u tradicionalnim i modernim bajkama bile ne nužno pogrešne, ali loše prikazane, i da pokažemo da smo kao društvo evaluirali“, kazala je Jovanović.

Kristijan Stefanovski iz organizacije LezFem iz Makendonije rekao je da su u toj organizaciji redefinisali bajku „Modrobradi“, ukazujući da je to tradicionalna Francuska bajka.

„Bajku smo radili tako da smo promijenili perspektivu. Tako da je priča žena, unijeli smo feminističke elemente, lezbejsku vezu, tako da izbjegnemo hetero-patrijarhalne elemente koje sadrže tradicionalne bajke“, naveo je Stefanovski.Predstavnica organizacije „CESI” iz Hrvatske Tanja Javorina kazala je da su u toj organizaciji redefinisali dvije bajke „Kraljeva kći vještica“, koju su u novoj verziji preimenovali u „Vještica“, i „Ružno pače“.

Ona je pojasnila da su bajku „Kraljeva kći vještica“ preimenovali u bajku „Vještica“ jer, kako je navela, nisu željeli da ona bude nečija, „nego da bude samostalna i da sama odlučuje o svom životu“.

„U „Ružnom pačetu“ smo se više usmjerili na samu temu. Gledali smo kako da ubacimo neki savremeni i ljudski lik u bajku i kako da prikažemo današnje grupe koje su odbačene zato što su drugačije, ali da zapravo imaju vlastitu ljepotu, vrijednost i snagu koju moramo prepoznati“, rekla je Javorina.

Kako je navela, odlučili su da im ljudski lik u bajci bude djevojčica Romkinja.

„Bilo je relativno teško do kad smo odredili ko će nam biti „Ružno pače“, poslije je išlo relativno lagano. Međutim, sa „Vješticom“ smo imali malo više problema jer smo je htjeli osamostaliti, htjeli smo dati manju ulogu muškim likovima koji određuju njenu sudbinu u cijeloj bajci i morali smo im nekako promijeniti ulogu. Nismo ih željeli izbaciti, već promijeniti uloge i mislim da smo u tome uspjeli“, navela je Javorina.

Bajke su kreirane u saradnji sa Vaskom Raičevićem, dramaturgom iz Podgorice.