-NVO-

  1. Centar za monitoring CEMI, Podgorica http://www.cemi.org.me/
  2. Forum MNE, Podgorica http://www.forum-mne.com/
  3. Ekvista, Podgorica http://ekvistacg.org/
  4. Expeditio, Kotor http://www.expeditio.org/
  5. Crnogorski ženski lobi, Podgorica http://zagreb.free.fr/MIRA/
  6. CAZAS, Podgorica www.cazas.org
  7. Bonum, Pljevlja http://nvobonum.me//
  8. Sigurna ženska kuća, Podgorica http://szk.org.me/
  9. Institut Alternativa, Podgorica http://www.institut-alternativa.org/
  10. Evropski pokret Crne Gore, Podgorica http://www.emim.org/
  11. SOS, Podgorica http://sospodgorica.me/
  12. SOS, Niksic www.sosnk.org
  13. Akcija za ljudska prava, Podgorica http://www.hraction.org/
  14. Anima, Kotor https://www.facebook.com/anima.kotor
  15. CRNVO, Podgorica www.crnvo.me
  16. CGO, Podgorica http://www.cgo-cce.org
  17. CEDEM, Podgorica http://www.cedem.me/
  18. PRONA, Podgorica http://prona.org/
  19. Crnogorska Alternativna Kultura  
  20. Kontra (Hrvatska) http://www.kontra.hr/cms/
  21. Zagreb Pride (Hrvatska) www.zagreb-pride.net
  22. Labris (Srbija) www.labris.org.rs
  23. Aleanca (Albanija) http://www.aleancalgbt.org/
  24. SOC (Bosna i Hercegovina) http://soc.ba/
  25. ILGA Europe (Belgija) www.ilga-europe.org
  26. Savjetovaliste za dobrovljno povjerljivo savjetovanje i testiranje, Podgorica http://www.ijzcg.me/
  27. Kvir Montenegro http://www.queermontenegro.org/
  28. Crnogorska mreža smanjenj štete LINK http://bolestizavisnosti.me/
  29. Udruženje roditelji http://www.roditelji.me/
  30. NVO Atak https://www.facebook.com/NvoAtak/
  31. B film Montenegro
  32. NVO Nit
  33. ARSIS http://arsis.gr/en/
  34. Association Margina http://margina.ba/
  35. HOPS http://www.hops.org.mk/
  36. Labyrinth http://www.labirinti-ks.org/
  37. Prevent http://prevent.org.rs/

 

-VLADINE ORGANIZACIJE-

  1. Ministarstvo zdravlja www.mzdravlja.gov.me
  2. Uprava za sport i mlade, Ministarstvo prosvjete i sporta u Vladi Crne Gore http://www.ms.gov.me/ministarstvo
  3. Institut za javno zdravlje http://www.ijzcg.me/
  4. Dom zdravlja Podgorica www.dzpg.me/
  5. Infektivna klinika, Klinički centar Crne Gore http://www.kccg.me
  6. Zavod za zapošljavanje Crne Gore http://www.zzzcg.org/
  7. Centar za socijalni rad, Podgorica http://csrcg.me
  8. Centar za socijalni rad, Bar http://csrcg.me/index.php/bar/o-nama/22-centar-za-socijalni-rad-bar
  9. Institucija zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore http://www.ombudsman.co.me

 

-STRANE ORGANIZACIJE-

 1. UNAIDS http://www.unaids.org/en