13669824 1449940081698418 8104913232753827531 n

Rođena je 28.02.1993. godine. Osnovnu školu i Gimnaziju je završila na Žabljaku.Diplomirala je na Specijalističkim studijama na Fakultetu političkih nauka smjer za Socijalnu politiku i socijalni rad.

Tokom studija je bila volonter Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu u Podgorici i Dječijeg doma Mladost u Bijeloj.

U  NVO Juventas je od januara 2016. godine kao pripravnik kroz program Zavoda za zapošljavanje Crne Gore „Stručno osposobljavanje lica sa stečenim visokom obrazovanjem“. Kroz učešće u ovom programu nadogradila je svoje znanje i stekla nova iskustva kroz učestvovanje na mnogobrojnim seminarima, konferencijama i obukama kao predstavnik organizacije.

Milić Marija

Milić Marija (rođ.Mijović), rođena 06.10.1989.godine, Osnovnu školu zavrsila u Ulcinju, Gimnaziju „Slobodan Škerović“ u Podgorici.

2008 godine upisala Fakultet Političkih nauka u Podgorici, i dobila bachelor diplomu, a specijalističke studije upisala 2015.godine.

Takođe, trenutno zapošljena u NVO Juventas, preko programa za stručno osposobljavanje visokoškolaca preko Zavoda za zapošljavanje, na programima smanjenja štete u okviru postojećeg drop-in centra za korisnike droga i seksualne radnice.

Prethodno radno iskustvo je takođe vezano za NVO Juventas, gdje je u periodu od 2009-2011.godine gdje je angažovana kao program asistent u Drop in centru u okviru Programa smanjenja štete za korisnike droga i seksualne radnice, radi dnevnih kontakata sa ciljanim populacijama , kao i pružanja socijalne podrške, pomoći i savjetovanjaklijenata koji posjećuju pomenuti centar, kao i onih na terenu.

U okviru tadašnjeg angažovanja u NVO Juventas, prisustvovala i učestvovala na brojnim seminarima, konferencijama i treninzima koji su uključivali proširenje znanja o korisnicima, njihovim potrebama, socijalnim servisima i slično.

Majka trogodišnjeg Matije, i uskoro još jednog dječaka. 

Mileva

Rodjena sam 13.09.1992. Završila u Bijelom Polju osnovnu škololu,i srednju elektro-ekonomsku,smjer tehnčarka marketinga i trgovine.

Nedavno sam diplomirala na fakultetu političkih nauka,smjer socijalna politika i socijalni rad.Trenutno sam na stručnom osposobljavanju u NVO Juventas preko programa

zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

Tokom stručnog osposobljavanja stekla sam nezaboravno poučno,pozitivno iskustvo,koje će sigurna sam biti sjajna osnova za sledeću fazu mog napretka.

Vera Vuljaj

Rođena sam 24.07.1987. u Podgorici. Živim u Tuzima gdje sam i završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala sam na fakultetu političkih nauka, smjer socijalna politika I socijalni rad. Radim kao pripravnik u NVO Juventas, gdje sam se prijavila preko programa zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

Kroz dosadašnje stručno osposobljavanje stekla sam veoma pozitivna iskustva, stekla sam moć i samopouzdanje.

Udata sam i majka sam dvoje djece, Martina (2 godine) i Mario (7mjeseci).