ANĐELA GLOGOŠKI

 

Rođena u Podgorici 06. 12. 1992. godine gdje je završila osnovnu i srednju školu. Nakon Gimnazije ,, Slobodan Škerović “, postdiplomske studije završila je na Fakultetu političkih nauka, smjer Socijalna politika socijalni rad. 

Tokom školovanja bavila se volonterizmom, a rad u NVO Juventas započela je od januara 2018. kao pripravnica u okviru Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem.

U periodu tog rada prisustvovala je brojnim konferencijama, seminarima , kao i radionici na temu: ,, Kako uspješno voditi i upravljati OCD '' , obuci u vezi nasilja nad LGBT osobama na temu: ,,Homofobija i mehanizmi homofobije u organizaciji NVO Juventas, kao i obuci za stručne radnike Dječjeg doma ,, Mladost “ u Bijeloj u okviru strategije za suzbijanje vršnjačkog nasilja, takođe u organizaciji NVO Juventas.

 

STEFAN POPOVIĆ

 

Rođen u Podgorici 11. 02. 1995. godine gdje je završio osnovnu i srednju školu. 

 Nakon Elektrotehničke škole ,,Vaso Aligrudić“, specijalizirao je na Ekonomskom Fakultetu - primijenjene specijalističke studije menadžmenta.

 U NVO Juventas započeo je od januara 2018, kao pripravnik u okviru Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem, i radi kao finansijski asistent.

 U toku svog radnog angažmana prisustvovao je brojnim konferencijama, seminarima, treninzima, kao i radionicama na temu: ,,Nacionalna laboratorija za društvene inovacije“ u organizaciji Foruma MNE, „Korišćenje strategije da bi ste unapredili rad organizacije“ održanoj u Beogradu u organizaciji Erste fondacije, treningu „Monitoring zakona   i politika“ u okviru projekta Health Up u organizaciji NVO Cazas, treningu „Obrazovanje za ljudska prava“ u organizaciji Centra za građansko obrazovanje (CGO) i slično.

 Stefan mnogo voli sport i sve vidove fizičke aktivnosti. Pored sporta njegova druga ljubav je i modeling, pa Stefana možete vidjeti u brojnim reklamama poznatih crnogorskih brendova. Ljubitelj je zdrave ishrane i pobornik zdravih stilova života.