U sklopu projekta "Dostupna i adekvatna zdravstvena njega za sve", proteklog vikenda (31.05 i 01. 06) NVO Juventas održao je dvodnevni trening za 20 medicinskih radnika zaposlenih u zdravstvenim ustanovama širom Crne Gore, među kojima su bile i kontakt osobe za saradnju sa LGBT zajednicom. 

Projekat  “Dostupna i adekvatna zdravstvena njega za sve” motivisan zabilježenom homofobijom među medicinskim radnicima, ali i nedostatkom mogućnosti za dodatnim obukama medicinskih radnika o temama u vezi sa zdravljem LGBT osoba, započet je, od strane NVO Juventas, u septembru 2013. godine sa glavnim ciljem podrške i zaštite LGBT ljudskih prava u oblasti pružanja usluga zdravstvene zaštite u Crnoj Gori.

Održan prvi trening pod nazivom „Dostupna i adekvatna zdravstvena njega za sve“

20140426 155126

Od 25. do 27. aprila 2014. godine u Bečićima NVO Juventas održao je dvodnevni trening za 20 crnogorskih studenata medicine, ali i predstavnika MoMSIC-a (Montenegrin Medical Students International Commitee), a u sklopu projekta "Dostupna i adekvatna zdravstvena njega za sve". 

Projekat  “Dostupna i adekvatna zdravstvena njega za sve” započet je, od strane NVO Juventas, u septembru 2013. godine sa glavnim ciljem podrške i zaštite LGBT ljudskih prava u oblasti pružanja usluga zdravstvene zaštite u Crnoj Gori.

Specifični ciljevi ovog programa podrazumijevaju senzitivizaciju i podizanje kapaciteta najmanje 20 zdravstvenih radnika i 20 studenata medicine za njihov rad sa LGBT zajednicom, kao i podizanje nivoa tolerancije i razumijevanja prema LGBT osobama i pružanje korisnih informacija o pitanjima koja se tiču seksualne orijentacije i rodnog identiteta, a sve u cilju poboljšanja komunikacije i odnosa između doktora i pacijenata.

Da obrađivane teme predstavljaju značajan, ali i do sada slabo obrađivan segment edukacije studenata medicine, potvrdio je i ovaj trening. Još jednom je konstatovano da ova i slične aktivnosti predstavljaju veoma koristan metod u cilju senzibilizacije budućih medicinskih radnika za potrebe i zdravstvena pitanja vezana za drugačiju seksualnu orijentaciju i rodni identitet, što će doprinijeti kvalitetnijem odnosu između ljekara i pacijenata kao i podizanju nivoa povjerenja koje LGBT osobe imaju u pružaoce zdravstvenih usluga.  

Projekat je podržan od strane Ambasade Kraljevine Holandije kroz Matra program finansiranja (Matra Embassy Program funding, Kingdom of Netherlands).