predrasude

Projekat „Mi učimo nediskriminaciju“, prvi je projekat u Crnoj Gori, a koji je tretirao ljudska prava LGBT osoba u srednji školama.

Sveobuhvatni cilj projekta je podizanje svijesti, te senzibilnosti mladih ljudi kada je u pitanju izgradnja nediskriminatornog, tolerantnog školskog okruženja za sve učenike/ce, sa posebnim osvrtom na osobe različite seksualne orijentacije i rodnog identiteta.

Projekat je realizovan u 2012. i 2013. godini.

Rezultati Juventasovog istraživanja iz 2010. godine koji su pokazali visok stepen homofobije usmjerene ka osobama drugačije seksualne orijentacije od heteroseksualne bili su polazna tačka za projekat. Isti se oslanja i na nacrt Nacionalnog akcionog plana protiv homofobije iz 2011. godine, odnosno na Strategiju za unaprjeđenje položaja LGBT osoba čije pisanje i usvajanje je inicirao Juventas sa partnerima.

Ciljevi i aktivnosti ovog projekta usko su povezani sa najrelevantnijim dokumentima iz sfere obrazovanja i vaspitanja, a kompatibilan je i sa ratifikovanim međunarodnim dokumentima, na čije se poštovanje obavezala država Crna Gora.

Tokom implementacije projekta realizovane su sljedeće aktivnosti:

  • Dobijena je preporuka Ministarstva prosvjete za sprovođenje aktivnosti projekta u odabranim srednjim školama iz sve tri regije Crne Gore;
  • Sproveden je program neformalnog obrazovanja za srednjoškolce između 14 i 18 godina starosti o ljudskim pravima , seksualnosti, seksualnoj orijentaciji , rodnom identitetu, domaćem i međunarodnom pravnom okviru koji definiše prava LGBT osoba;
  • Aktivisti i profesionalci angažovani na projektu kreirali su informativno edukativne materijale za srednjoškolce, a koji su tretirali pitanja vezana za seksualnu orijentaciju i rodni identitet. 
  • Sprovedeno je reprezentativno istraživanje među 1599 srednjoškolaca (od prvog do četvrtog razreda) sa teritorije cijele Crne Gore o stavovima vezanim za seksualnost, seksualnu orijentaciju, partnerske odnose, zastupljenost ovih tema u nastavi, ali i poštovanje ljudskih prava seksualnih manjina. Podaci o prihvatanju LGBT osoba među mladima, dobijeni u okviru istraživanja realizovanog u sklopu projekta “Mi učimo nediskriminaciju” ukazuju na visok nivo distance u odnosu na lezbejke, gejeve, biseksualne i transrodne osobe. Stavovi koji ukazuju na stepen razumjevanja homoseksualne orijentacije su podjeljeni i ukazuju na postojanje homofobije u srednjoškolskom okruženju i nedovoljnu informisanost, dok je sigurnost/bezbjednost LGBT mlade osobe ili osobe koja je percipirana kao LGBT u školskom okruženju na veoma niskom nivou. 
  • U saradnji sa Ministarstvom prosvjete kreirane su “Smjernice za postupanje stručniih službi u radu sa LGBT adolescentima”. Smjernice su usklađenesa međunarodnim obavezujućim dokumentima, ali i preporukama. U potpunosti se oslanjaju na domaću važeću zakonsku regulativu, te strategije iz oblasti obrazovanja i zabrane diskriminacije.Ovaj dokument predstavlja ključnidoprinos u segmentima podrške, prevencije i reagovanja u periodu adolescencije.  Saradnja NVO Juventas i Ministarstva prosvjete se po ovom pitanu nastavila i u 2014. godini kada su pored finalizovanja teksta smjernica članovi Juventasovog tima koji radi na implementaciji projekata u okviru programa promocije i zaštite ljudskih prava angažovani kako bi realizovali i prvo predstavljanje smjernica stručnim službama u srednjim školama u decembru 2014. godine. U planu je da se predstavljanje smjernica nastavi i u 2015.  godini, te radi na dodatnom njihovom unapređenju i primjeni u praksi.  

Dobijeni podaci kao i ostale sprovedene aktivnosti projekta upućuju na potrebu za posebnom podrškom LGBT mladima, za izgradnjom činjenično zasnovanih stavova, ali i sistematskim, kontinuiranim i sveobuhvatnim pristupima rješavanja nasilja u srednjim školama. Evidentirano postojanje duboko uvriježenih predrasuda, koje vode netoleranciji prema LGBT osobama, predstavlja apel za dodatnom edukacijom među mladima, kao nosiocima društvenih vrijedosti u budućnosti. Edukaciju mladih koja teži ka otvorenosti prema prihvatanju i uključivanju drugog i drugačijeg, razvijanju stavova usmjerenih ka širenju vrijednosti tolerancije, razumijevanju i poštovanju različitosti.

Donator

Embassy of the United States Podgorica, Montenegro

Više informacija o Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici.