Fotolia 41883685 MMETODOLOGIJA

  • U istraživanju čiji je cilj bio uvid u razmišljanja mladih o seksualnosti, seksualnoj orijentaciji, partnerskim odnosima i zastupljenosti ovih tema u nastavi, odnosu prema poštovanju ljudskih prava seksualnihmanjina, kao i razumjevanje faktora koji utiču na iznijeti stav, razmišljanje i ponašanje prema različitosti učestvovalo je 1599 srednjoškolaca/ki od I do IV razreda, sa cjelokupe teritorije Crne Gore.

  • U anketi je korišćen stratifikovani dvoetapni uzorak učenika prvog, drugog, trećeg i četvrog razreda srednjih škola u Crnoj Gori.

  • Uzorak je izabran tako da obezbijedi statistički pouzdane procjene na nivou Crne Gore u cjelini.

  • Izbor uzorka vršen je u dvije etape. U prvoj etapi izabrano je 32 srednje škole. Uzorački okvir, spisak svih srednjih škola u Crnoj Gori , obezbijeđen je od strane Ministartsva prosvjete u Vladi Crne Gore. Nakon završenog izbora škola, a u drugoj etapi izbora, unutar svake škole izabrana su odjeljenja u kojima će se vršiti istraživanje. Intervju je obavljen sa svim učenicima prisutnim u izabranom razredu na dan anketiranja. Posebna pažnja poklonjena je obezbeđivanju anonimnosti učenicima koji su učestvovali u anketiranju.

  • Kako pohađanje sednje škole u Crnoj Gori nije obavezno, neke mlade osobe nisu nakon završenog obaveznog osnovnog obrazovanja nastavili dalje školovanje. Takođe, određeni broj učenika je zbog kasnijeg polaska u školu ili ponavljanja još uvijek u osnovnoj školi. Iz tih razloga, dobijeni rezultati nisu reprezentativni za sve mlade u Crnoj Gori uzrasta 14-19 godina, već za mlade učenike srednjih škola bez obzira na uzrast.

  • Informacije su prikupljene putem upitnika za samopopunjavanje koji je distribuiran učenicima u izabranim razredima. Prikupljanje podataka vršili su obučeni anketari Juventasa. Učenici su u učionicama anonimno odgovarali na pitanja u uslovima sličnim kao prilikom polaganja pismenog testa. Tokom anketiranja obezbijeđeni su uslovi da se sačuva potpuna anonimnost ispitanika.

Rezultate istraživanja na našem jeziku možete preuzeti ovdje. Englesku verziju rezultata istraživanja možete preuzeti ovdje.