LO176482

NVO Juventas već petu godinu za redom obilježava 17. maj Međunarodni dan protiv homofobije i transfobije. Na pres konferenciji su predstavljanji rezultati istraživanja srednjoškolaca/ki iz Crne Gore o stavovima vezanim za seksualnost, seksualnu orijentaciju i partnerske odnose. Na konferenciji su govorili: Ivana Vujović – predsjednica Upravnog odbora Juventas-a, Su Kej Braun- ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori, Danijel Kalezić- projekt koordinator NVO Juventas i Tamara Milić- pomoćnica ministra prosvjete i nauke u Crnoj Gori.

Istraživanje je rađeno od aprila do maja među 1.599 učenika svih razreda u 32 srednje škole iz Crne Gore. Čak 44,2% učenika ne bi, kako je pokazalo istraživanje, prihvatilo druga iz klupe ukoliko bi saznali da su pripadnici LGBT populacije. Člana porodice drugačije seksualne orijentacije ne bi prihvatilo 54% učenika, a rođaka gotovo polovina srednjoškolaca. Četvrtina učenika među kojima je rađeno ovo istraživanje misli i da bi djeca koja imaju kontakt sa LGBT osobama i sami postali dio te populacije. Srednjoškolci njih 49,5% su kazali da u školi mogu da govore o seksualnosti, seksualnoj orijentaciji i partnerskom odnosima, dok 39,3% njih nije zadovoljno informacijama koje u školi dobijaju o ovim temama. Bez obzira na to, 61,4% učenika ipak ne bi željelo da učestvuje u radionicama i seminarima na temu seksualnosti. Posebno zabrinjava nizak nivo prihvatanja LGBT osoba, pošto je 44,2% ispitanika kazalo da ne bi prihvatilo svog druga iz klupe kada bi im rekli da su pripadnici LGBT populacije.

Juventas je u 10 srednjih škola sproveo projekat “Mi učimo ne-diskriminaciju” sa ciljem podizanja svijesti mladih. Projekat „Mi učimo ne-diskriminaciju“, nastao je kao ideja kreiranja sigurnog i tolerantnog okruženja za sve učenike/ce, sa posebnim osvrtom na poštovanje različitosti i izgradnju tolerancije kada je u pitanju seksualna orijentacija i rodni identitet. Kao polazišna tačka za sam projekat poslužili su Juventas-ovi rezultati istraživanja iz 2010. godine koji su pokazali visok stepen negativnog stava i homofobije usmjerene ka osobama drugačije seksualne orijentacije. Ovaj projekat se oslanja i na nacrt Nacionalnog akcionog plana protiv homofobije iz 2011. godine, odnosno na Strategiju za unaprjeđenje položaja LGBT osoba čije pisanje i usvajanje je inicirao Juventas sa partnerima.

Agendu pres konferencije možete preuzeti ovdje.