panel

Istraživanja rađena u Crnoj Gori ukazuju na zabrinjavajuću činjenicu da bi većina roditelja bi sebe smatrala promašenim u toj ulozi ukoliko bi saznali da im dijete nije heteroseksualno. Porodice sa LGBT članovima u najvećoj mjeri ne pokazuju razumijevanje i ne daju potrebnu podršku. Generalno iskazan većinski stav o nelegitimnosti seksualnog identiteta različitog od heteroseksualnog se prenosi na porodicu i dovodi do njene smanjene funkcionalnosti. Dok se LGBT osobe susrijeću sa problemom neprihvatanja od strane porodice, porodice se susrijeću sa istom matricom odbacivanja i diskreditacije od strane šire zajednice.

Nedostatak psiho-socijalne podrške članovima porodice sa LGBT osobama vodi netretiranju posljedica homofobije sa kojom se svi članovi porodice susrijeću. Projekat “Podržavajuća porodica, zdrava djeca” realizovan je sa glavnim ciljem obezbjeđivanja povoljnih uslova ukupne egzistencije i pune socijalne prihvaćenosti osoba drugačije seksualne orijentacije i rodnog identiteta. Podciljevi programa podrazumijevaju podizanje nivoa prihvatanja i podrške LGBT osobama od strane porodice, kao i podizanje nivoa svijesti i informisanosti opšte javnosti o važnosti podrške porodice u životu LGBT osoba.

Projekat je realizovan 2014. godine

Tokomimplementacije projekta sprovedene su sljedeće aktivnosti:

  • Uspostavljanje web sajta kao referentnog informativnog portala u odnosu na pitanja porodice za lgbt osobe. U okviru plana uspostavljenim projektom kreiranje sadržaja web sajta podrazumijevalo je dvije komponente: a) informativno promotivnu  i b) edukativnu. U okviru informativno promotivne komponente web sajt služi za promociju projekta, njegovih aktivnosti i što je najvažnije produkata odnosno postignutih rezultata. Svoj multiplicirajući efekat ova komponenta dobija na socijalnim mrežama poput facebook-a i twitter-a, a koje su povezane sa web sajtom i njegovim sadržajem.
  • Kreiranje i sprovođenje kampanje usmjerene na porodice; Prvenstveni cilj ove aktivnosti jeste informisanje i osnaživanje roditelja najprije u vezi sa širokim spektrom emocija i pitanja koja u velikom broju slučajeva uslijede kada porodica saznaje o različitoj seksualnoj orijentaciji od heteroseksualne i rodnom identitetu svog najbližeg člana, a nakon toga i edukovala o svim osnovama vezanim za iste. Podaktivnost koja je izabrana kao najadekvatnija u cilju ispunjenja zadatog cilja jeste organizovanje panel diskusije pod nazivom “Podrška-porodična vrijednost” za roditelje odnosno sve zainteresovane u opštoj zajednici na kojoj je bi bilo riječi o značaju uloge porodice u životu LGBT osoba. Po prvi put su roditelji LGBT osoba javno, pred kamerama, govorili o prihvatanju, problematičnim pitanjima vezanim za seksualnost djeteta, te načinima na koji su se oni sami izborili sa istima. 

 

Donator

Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću (Ministarstvo finansija, Crna Gora)

Više informacija o Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.