ILGA-Europe je regionalno krilo Internacionalne Lezbejske, Gej, Biseksualne, Transrodne i Interseksualne Asocijacije (ILGA). To je krovna organizacija, koja okuplja 277 organizacija iz 40 zemalja od ukupno 48 koliko ih je u Evropi. Glavne aktivnosti koje se realizuju odnose se na borbu za jednakost i ljudska prava lezbejki, gejeva, biseksulanih, transrodnih i interseksualnih osoba u Evropi.

ILGA-Europe zastupa ljudska prava i jednakost LGBT osoba na evropskom nivou pred institucijama Evropske unije, Savjetom Evrope i Organizacijom za evropsku bezbjednost i saradnju. Takođe, pruža pomoć jačanju Evropskog LGBT pokreta kroz treninge u vezi sa lobiranjem, zagovaranjem, fandrejzingom i jačanjem razvojnih kapaciteta LGBT organizacija i grupa.

Više o organizaciji ILGA Europe.