Studijska posjeta LGBT aktivista sa Zapadnog Balkana i Turske institucijama Evropske unije , Brisel, jun 2010.

Cilj ove studijske posjete je da se aktivisti informišu o radu institucija Evropske unije,kao i mogućnostima zastupanja koje ove institucije posjeduju.

Aktivisti su zvaničnicima EU predstavili situaciju i prepreke sa kojima se susrijeće LGBT zajednica u njihovim zemljama. U studijskoj posjeti učestvovali su predstavnici partnerskih organizacija na projektu iz: Hrvatske (Kontra), Albania (Aleanca), Crne Gore (Juventas) i Srbije (Labris), i predstavnici turske organizacije Pembe Hayat.

 

Tokom posjete aktivisti su učestvovali u konsultacijama vezanim za izvještaj Evropske Komisije o napretku za 2010. godinu, upoznali se sa radom Intergrupe za LGBT prava u okviru Evropskog parlamenta i sastali sa poslanicima. Učesnici su razgovarali i sa relevantnim predstavnicima Belgijskog permanentnog predstavništva pri EU i Sektora za ljudska prava u okviru Generalnog sekretarijata za vanjske odnose Evropske Komisije.

Studijska posjeta institucijama Evropske unije i trening o strateškim sporovima za aktiviste u oblasti LGBT ljudskih prava sa Zapadnog Balkana i iz Turske
Brisel ,10-14 maj, 2011

ILGA-Europe organizovala je i ove godine studijsku posjetu institucijama Evropske unije i trening o strateškim sporovima za devet aktivista u oblasti ljudskih prava LGBT sa Zapadnog Balkana i Turske.

Cilj ove studijske posjete je edukacija aktivista o radu institucija Evropske unije, ali i mogućnostima zastupanja koje ove institucije posjeduju. Takođe, aktivisti su zvaničnicima EU predstavili situaciju i prepreke sa kojima se susrijeće LGBT zajednica u njihovim zemljama.

Tokom posjete aktivisti iz: Albanije, BIH, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore, Srbije i Turske, sreli su se sa zamjenicom komesara Füle-a, ali i sa relevantnim predstavnicima Evropske eksterne akcije, Generalnog sekretarijiata pravde, Generalnog sekretarijata za proširivanje i Evropske Komisije. Aktivisti su učestvovali i u konsultacijama vezanim za Izvještaj Evropske komisije o progresu za 2011. godinu i imali individualne sastanke sa predstavnicima Generalnog sekretarijata za pridruženje zaduženim za njihovu zemlju. Upoznati su sa radom Intergrupe za LGBT prava pri evropskom Parlamentu, kao i Sekretarijatom Evropske mreže tijela zaduženih za jednakost .

Studijsku posjetu pratio je dvodnevni trening o strateškim sporovima.

Trening je imao za cilj da pruži učesnicima dovoljno znanja o strateškim parnicama, kako bi ono u kasnijem periodu bilo integrisano u njihov plan zastupanja. Tokom treninga aktivisti su saznali sve o konceptu strateških sporova, načinima korišćenja novih antidiskriminacionih zakona usvojenih u njihovim zemljama, kako da prikupljaju dokaze o postojanju diskriminacije, i rade sa tijelima organizacija zaduženim za jednakost. Takođe, aktivistima su predstavljeni relevantni slučajevi Evropskog suda za ljudska prava, i to posebno oni vezani za slobodu okupljanja, govor i zločin iz mržnje, ali i transrodna pitanja. Posebno su obrađene i praktikalije rada na slučajevima pod Evropskim sudom za ljudska prava. Trening je bio sačinjen od prezentacija trenera, praćenih praktičnim vježbama, studijama slučajeva i diskusijama.