Prvenstveni cilj ovog dijela projekta bio je da doprinese unaprjeđenju znanja i vještina LGBT osoba koje su učestvovale i učestvuju u radu koalicije “Zajedno za LGBT prava”, ali i u svim drugim segmentima koje podrazumijeva ne samo ovaj projekat, već kompletan program ljudskih prava, kao i program socijalne i zdravstvene zaštite na organizacionim nivou. Poboljšanje kapaciteta smatramo kvalitetnom osnovom za uspostavljanje organizacija koje će se isključivo baviti pitanjima LGBT zajednice. Treninzi za LGBT aktiviste u oblasti menadžmenta nevladinih organizacija, upravljanja projektima i zastupanja, kao i konsultacije u oblastima pokrivenim treninzima predstavljale su aktivnosti koje su rezultirale draftiranjem dokumenta u kojem su članovi zajednice definisali svoje potrebe u različitim društvenim oblastima, a koji je poslužio kao kvalitetan osnov za pisanje Nacionalnog plana za borbu protiv homofobije, ali i formiranjem neformalne aktivističke grupe nazvane “Queer brigada”.