Projekat “Unapređenje kvaliteta servisa i servisa podrške za LGBT osobe i njihove roditelje” za glavni cilj ima obezbjeđivanje povoljnih uslova ukupne egzistencije i pune socijalne prihvaćenosti osoba drugačije seksualne orijentacije i rodnog identiteta. Podcilj projekta u okviru kojeg su se sprovodile i u narednom periodu će nastaviti da se realizuju aktivnosti definisane planom i programom podrazumijeva podizanje nivoa svijesti i informisanosti socijalnih radnika/ca, osoba zaposlenih u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, kao i studenata socijalnog rada o problematici vezanoj za drugačiju seksualnu orijentaciju i/ili rodni identitet.

Glavne aktivnosti projekta usmjerene su u dva pravca: obezbjeđivanje sigurnog i podržavajućeg porodičnog okruženja za LGBT osobe kao i obezbjeđivanje podrške socijalnih službi i organa socijalne zaštite LGBT osobama. One podrazumijevaju: sprovođenje edukacije socijalnih radnika/ca kao i studenata socijalnog rada na temu ljudskih prava LGBT osoba, seksualnog i rodnog identiteta, izradu i distribucija informativno - edukativnog materijala za socijalne radnike/c kao i studente socijalnog rada.

Projekat je realizovan 2013. godine.

Tokom implementacije projekta sprovedene su sljedeće aktivnosti:

  • Izrada informativno edukativnog materijala za socijalne radnike/ce, kao i studente socijalnog rada. Ova aktivnost podrazumijevala je kreiranje postera i priručnika za socijalne radnike i studente socijalne politike i socijalnog rada. U svojoj promotivno informativnoj komponenti ova aktivnost je imala za cilj usavršavanje znanja socijalnih radnika/ca, kao i studenata socijalnog rada o toleranciji i poštovanju različitosti, samom projektu kao i njegovim aktivnostima i postignutim rezultatima. Dodatno, edukativna komponenta materijala podrazumijeva odgovore na pitanja koja se tiču koncepta seksualne orijentacije i jezika koji je prati, socijalnog i emocionalnog blagostanja LGBT osoba, mehanizama homofobije, seksualne orijentacije kao ljudskog prava, ali i značaju uloge socijalnih radnika/ca na polju tolerantnog i podržavajućeg porodičnog okruženja za formiranje zdravog pojedinca i korisnog člana društva. 
  • Implementacija treninga za 20 socijalnih radnika/ca i studenata socijalnog rada na temu ljudskih prava LGBT osoba, seksualnog i rodnog identiteta. Ova aktivnost imala je za cilj informisanje, a samim tim povećanje senzitivnosti socijalnih radnika/ca, kao i studenata socijalne politike i socijalnog rada u vezi sa pitanjima koja se tiču seksualne orijentacije, mehanizama homofobije, seksualnoj orijentaciji kao ljudskom pravu, značaju rada na polju tolerantnog i podržavajućeg porodičnog okruženja za formiranje zdravog pojedinca i korisnog člana društva. Juventasovi članovi tima u okviru programa promocije i zaštite ljudskih prava zajedno sa angažovanim profesionacima doprinijeli su povećanju nivoa znanja učesnika, a samim tim indirektno i znanja svih onih sa kojima učesnici imaju bliskiju komunikaciju. Tokom treninga je po prvi put za socijalne radnike i studente govorio i roditelj djeteta čija je seksualna orijentacija drugačija od heteroseksualne, a koji živi i radi u Crnoj Gori.

Donator

Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću (Ministarstvo finansija, Crna Gora)

Više informacija o Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.