Ministarstvo pravde i ljudskih prava Crne Gore i NVO Juventas inteziviraće komunikaciju i saradnju kroz projekte, koje u cilju promocije i zaštite ljudskih prava LGBT, realizuje NVO Juventas u sljedeće dvije godine. To je predviđeno Memorandumom o saradnji između Ministarstva pravde i ljudskih prava i NVO Juventas kojeg su u Vladi u aprilu 2012. godine potpisali potpredsjednik Vlade i ministar pravde i ljudskih prava Duško Marković i predsjednica Upravnog odbora NVO Juventas Ivana Vujović.

Glavni cilj saradnje predviđene ovim Memorandumom jeste unapređenje kvaliteta servisa koji se pružaju LGBT osobama.

Memorandumom se predviđa i da će Ministarstvo pravde i ljudskih prava, u domenu svojih nadležnosti, ljudskih i tehničkih kapaciteta, podržati realizaciju projektnih aktivnosti koje se realizuju u okviru Juventasovog programa Promocije i zaštite ljudskih prava LGBT osoba. Potpisnici su se obavezali i na saradnju na aktivnostima monitoringa sprovođenja preporuka Savjeta Evrope o mjerama borbe protiv diskriminacije LGBT osoba, u onoj mjeri u kojoj je to predviđeno nadležnostima Ministarstva pravde i ljudskih prava.

Na sastanku koji je uslijedio nakon potpisivanja, sagovornici su se saglasili da je potrebno intenzivirati rad radne grupe koja je zadužena za pripremu programskog dokumenta za borbu protiv homofobije i istakli očekivanja da će rad na tom dokumentu biti završen do kraja aprila.