Pres konferencija povodom potpisivanja memorandum o razumijevanju između Institucije zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, CEMI-ja i Juventasa održala se 28. februara 2012. godine u 11h u PR centru.

Na presu su govorili:

Marijana Laković- Zamjenica zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore
Jelena Čolaković- Direktorica programa promocije i zaštite ljudskih prava, Juventas
Vlado Dedović- Koordinator pravnog programa, CEMI.

Saradnja obuhvaćena ovim memorandumima odnosi se na unapređenje kvaliteta servisa za LGBT osobe i dokumentovanje slučajeva kršenja ljudskih prava korisnika droga u pravosudnom sistemu Crne Gore. Potpisivanje memoranduma o sporazumijevanju učvrstiće i unaprijediće saradnju koju je Institucija zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore imala sa ove dvije nevladine organizacije.

Projekat "Unapređenje kvaliteta servisa za LGBT osobe" Juventas realizuje uz podršku Britanske ambasade u Podgorici sa glavnim ciljem promocije i zaštite ljudskih prava LGBT osoba u Crnoj Gori. U okviru projekta, između ostalog, biće izrađeni priručnici za rad sa LGBT osobama i organizovani treninzi za zaposlene u Instituciji zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, sudije, tužioce, policijske službenike/ce i medicinske radnike/ce, treninzi za LGBT aktiviste/kinje i antidiskriminaciona kampanja usmjerena ka pružaocima usluga. Priručnike za policijske službenike, nosioce pravosudnih funkcija, zaposlene u Instituciji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, kao i druge pravnike/ce praktičare/ke izradila je Marijana Laković, Zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore.

Projekat "Dokumentovanje slučajeva kršenja ljudskih prava korisnika droga u pravosudnom sistemu Crne Gore" realizuje nevladina organizacija Juventas u partnerstvu sa nevladinom organizacijom CEMI, uz finansijsku podršku Open Society Instituta iz Budimpešte. Osnovni cilj ovog projekta je da doprinese smanjenju nivoa kršenja ljudskih prava u Crnoj Gori, kroz identifikovanje i dokumentovanje slučajeva kršenja ljudskih prava korisnika droga pred pravosudnim organima Crne Gore. Finalni proizvod ovog projekta biće sveobuhvatni izvještaj sa konkrentim zaključcima i preporukama za unaprijeđenje postojećeg stanja po pitanju poštovanja ljudskih prava korisnika droga pred pravosudnim organima u Crnoj Gori.