Rodni identitet i seksualna orijentacija u teoriji i praksi

 

Priručnik pod nazivom Rodni identitet i seksualna orijentacija u teoriji i praksi – Priručnik za praktičare/ke čiji je autor Marijana Laković, zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, predstavlja dio projekta Unapređenje kvaliteta servisa za LGBT osobe”. Projekat je finansijski podržala Britanska ambasada u Podgorici, a realizuje ga Juventas sa ciljem promocije zaštite ljudskih prava LGBT osoba u Crnoj Gori.

“Ovaj priručnik, prvi ovog tipa u Crnoj Gori, sažima osnovne informacije o seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu, percepciji rodnog identiteta i seksualne orijentacije od strane opšte populacije, o nacionalnom zakonodavstvu, potrebnim izmjenama nacionalnog zakonodavstva, međunarodnim preporukama, te izvodima iz prakse Evropskog suda za ljudska prava i Evropskog suda pravde, pa shodno tome predstavlja sveobuhvatan podsjetnik za praktičare/ke kad se nađu u situaciji da mogu i treba da zaštite prava lezbejki, gejova, biseksualnih i/ili transrodnih osoba.”

Priručnik možete preuzeti ovdje.

 

Priručnik o postupanju policije u slučaju homofobičnog nasilja

 

“Priručnik o postupanju policije u slučaju homofobičnog nasilja” čiji je autor Marijana Laković, zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, predstavlja dio projekta “Unapređenje kvaliteta servisa za LGBT osobe”. Projekat je finansijski podržala Britanska ambasada u Podgorici, a realizuje ga Juventas sa ciljem promocije zaštite ljudskih prava LGBT osoba u Crnoj Gori.

“Ovaj priručnik, prvi ovog tipa u Crnoj Gori, sadrži osnovne principe postupanja policije u kontaktu sa žrtvama homofobičnog nasilja i diskriminacije. Sveobuhvatan je i veoma čitljivo daje objašnjenje društvenih okolnosti koje dovode do homofobičnog nasilja, ali i detaljno prikazuje zakonske propise kojima se ovo polje uređuje…”

Priručnik možete preuzeti ovdje.