Brošura ‚‚Seksualno prenosive infekcije"

seksh cr

Brošura ‚‚Seksualno prenosive infekcije" dio je projekta "Zdravlje i prava" čiji je cilj promocija seksualnog zdravlja i prava među MSM populacijom (muškarci koji imaju seks sa muškarcima). Projekat se realizuje u okviru programa podrške implementaciji crnogorske Nacionalne strategije za HIV i AIDS Vlade Crne Gore, koji je podržan od strane Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije, posredstvom kancelarije UNDP-a u Podgorici.

Brošura ‚‚Seksualno prenosive infekcije" sadrži opšte informacije o seksualno prenosivim bolestima kao što su: HIV, AIDS, Hepatitis B, kondilomi, genitalni herpes, gonoreja itd.

Na poslednjim stranicama brošure možete naći spisak savjetovališta za dobrovoljno i povjerljivo savjetovanje i testiranje.

Brošuru možete preuzeti ovdje.

Brošura ‚‚Ni manje ni više! Ista prava za sve“

Brošura ‚‚Ni manje ni više! Ista prava za sve“ dio je kampanje kojom se podržavaju osnovna ljudska prava osoba drugačije seksualne orijentacije. Brošura je realizovana u okviru projekta "Zdravlje i prava“ nevladine organizacije Juventas, a pod pokroviteljstvom Global Fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkoloze i malarije.

"Cijenimo da je na putu ka jednakim pravima za osobe svih seksualnih orijentacija, pored usvajanja adekvatne zakonske regulative kojom se zabranjuje diskriminacija, glavna prepreka homofobija u društvu [...] Potrudili smo se da u nastavku ove brošure damo odgovore koji su vezani za nekoliko najrasprostranjenijih predrasuda.“

Publikaciju možete preuzeti ovdje.