Press konferencija u sklopu kampanje "Sa pravim vrijednostima u EU" povodom 9. maja Dana Evrope 8. maja 2011. godine u PR centru u Podgorici, tim Juventasa i CEMI-ja je najavio kampanju povodom 9. maja - Dana Evrope.

Prisutne medije su pozdravili: Ivana Vujović (predsjednica UO Juventas), Mensur Bajramspahić (CEMI), Marija Ružić (Juventas) i Lazar Ramović (Član grupe Dženi Blempro i debatnog klupa srednje medicinske škole iz Podgorice). Ovo je prva kampanja te vrste u Crnoj Gori, a sprovodi je oko 400 srednjoškolaca i studenata u svim opštinama Crne Gore. Mladi će kroz forme javnih debata, sportskih događaja i umjetničkih performansa imati priliku da nauče više o procesu EU integracija.

Sloboda, demokratija, poštovanje ljudskih prava, solidarnost i vladavina prava su zajednički vrijednosni principi zemalja Evropske unije. Na putu ka zajednici evropskih naroda, Crna Gora će težiti upravo ovim vrijednostima, koje povezuju sve zemlje Evrope i daju Crnoj Gori za pravo da teži čanstvu u EU. Prepoznavanje pravih vrijednosti i djelovanje u skladu sa njima doprinosi razvoju pojedinaca, zajednice i države. Kampanja je realizovana u partnerstvu sa Centrom za monitoring (CEMI) i NVO Bonum iz Pljevalja, u okviru projekta "Evropske vrijednosti za mlade". Projekat je finansijski podržan od strane Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.